Distansstudier - Studier på distans med närhet till lärarledda onlinekurser hos Klick Data

Är distansstudier samma sak idag som distansundervisning?

Distansstudier är ett smart sätt att utnyttja fördelarna med att få utbildning på geografisk distans. Klick Data har arbetat med distansstudier i ordets generella mening i två decennier. Läraren är närvarande på skärmen, men inte fysiskt i tid och rum. Det ger en rad fördelar för användaren, utbildningsbudgeten och för repetitionsmöjligheterna. Vi förlikar oss dock inte med ordet distans. Vi finner distansstudier som ord betraktat förlegat. Gammaldags.

Vi föredrar ordet onlinestudier. E-studier eller internetstudier. Distansutbildning, distanskurs och distansstudier är ord som vi förknippar med 1800-talet. På 1800-talet kunde man inte repetera i Klickportalen K3 och söka i ett index på några sekunder om man behövde få lärarledd undervisning.

 På väg till brevlådan med frågor till läraren som man hade på distansstudierna förr i tiden. När ordet distansstudier användes och peakade på 1800-talet. Idag pratar vi inte om distansstudier. Vi säger onlinekurser eller ekurser. Med alla intelligenta fördelar det ger användarna och eleverna.