Opinion O3

Opinion O3

Medarbetar- och kundundersökningsverktyget Opinion O3 är ett av de senaste tillskotten i Klickportalen K3s tunga arsenal av funktionalitet för företag som vill effektivisera sin verksamhet. Med Opinion O3 skapar du interna medarbetarundersökningar och externa kundenkäter.

Med alla kraftfulla funktioner i Admin A3 ger Klickportalen K3 mer valuta för utbildningsbudgeten.

Dessa system finns idag "ute på stan" till betydligt högre kostnader än vad hela Klickportalen K3 kostar med alla dess funktionalitet. Vi har byggt upp Opinion O3 runt samma enkla filosofi som alla andra moduler i K3: Som ett effektivt stöd för att öka kompetensen internt för företag, men också till kunders uppfattning om företaget.

Med anonym inlämning eller svar kopplat till en specifik användare kan man snabbt fånga upp intressen och inte minst analysera dem med avancerade filter inne i Admin A3s statistikverktyg.

Kort sagt: Sätt fingret i luften, lägg örat på rälsen och samla blixtsnabbt upp synpunkter och inställningar från målgruppen anställda, kunder och potentiella nya medarbetare och marknaden i övrigt och analysera dessa åsikter löpande i Admin A3 med sofistikerade filtreringsfunktioner till mycket låga kostnader. Ett mer effektivt beslutsunderlag får ni inte innan ni tar beslut annat än med Klickportalen K3s enkätverktyg Opinion O3.

Klickportalen K3 är verktyget som ni behöver för att hantera kompetensfrågor och effektivisera er verksamhet i en turbulent marknad. K3 är elearning som fungerar. Med enkätverktyget Opinion O3 är det lätt att få kunskap för att verksamhetsstyra organisationen mot rätt mål. Väljer ni Klickportalen K3 så har ni rätt verktyg för att nå lönsamhet.


Funktioner i K3

E-kursspelare W3

E-kursspelare W3

W3 hjälper dig att enkelt navigera genom kurser
Examina E3

Examina E3

Testa dina anställdas kunskapsnivå med E3
Statistik S3

Statistik S3

Följ resultatutvecklingen med S3
Uppgift U3

Uppgift U3

Coacha dina kunskapsuppdrag med U3
Testproduktion Q3

Testproduktion Q3

Undersök med egna tester genom Q3
Dokument D3

Dokument D3

Koppla in den interna kunskapen med D3