Testproduktion Q3

Testproduktion Q3

Med Testproduktion Q3 kan helt egna tester skapas kopplat till eget kursmaterial eller vilken kunskapskälla som helst. Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina E3.

I Admin A3 är Testproduktion Q3 det producentverktyg som skapar frågor, prov och tester i Examina E3.

Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina E3. Klickportalen K3 är ett helt öppet LMS (Learning Management System) eller som det heter på svenska: utbildnings- eller läroplattform. Administratören av Klickportalen K3 , t.ex. lärare, rektorer, HR-ansvariga, ITchefer, VD etc. som har adminrättigheter i K3 har tillgång till avdelningen Admin A3. I detta styrsystem finns Testproduktion Q3 som en av de ledande funktionerna.

All tidigare samlad databas av viktig kunskapsinformation som redan finns producerat internt eller externt inom företaget, organisationen eller skolan och som målgruppen anställda/ elever skall kunna eller behöver lära sig kan samlas till Klickportalen K3 via enkel uppladdning eller länkkoppling till externa öppna sidor som t.ex.

Wikipedia. Det sker via modulen Egna Dokument D3. För att certifiera att kunskapen finns på plats hos varje individ kopplas det man skall/bör kunna ihop med ett test som produceras med produktionsverktyget Testproduktion Q3 . Alla svar som sedan ges av användarna löpande i testerna i Examina E3 samlas upp för analys av administratören i Admin A3.

I Testproduktion Q3 kan administratören a) skapa ett helt nytt test eller kunskapsprov i vilket ämne som helst. Denna test kan kopplas till ett dokument, t.ex. pdf eller Worddokument. Eller en interaktiv e-kurs producerad av vem som helst i t.ex. Flash. Kort sagt: Vad som helst som är digitaliserat och uppladdningsbart. (Man kan givetvis även hänvisa till en bok i den analoga världen, t.ex. ett avsnitt i en bok som testen täcker).

Med Testproduktion Q3 kan man vidare b) bygga vidare och utveckla Klick Datas e-kurstester som är kopplade till Klick Datas e-kurser. Man kan således ta upp en test som redan producerats av någon annan och anpassa den efter tycke, smak och behov. Allt beroende på ambitionsnivå.

Klickportalen K3 kommer redan från början utstakad med mängder av färdigproducerade tester som man kan ta i Examina E3 som de är från början eller modifiera dem efter behov i Testproduktion Q3.

Klickportalen K3 är enkelt. Genom att det är enkelt att använda har det låg tröskel till att bli använt. Genom denna låga tröskel är produktionskostnaden låg att skapa material. Med korta produktionstider och effektiv hantering kan alla organisationer få blixtsnabb återkoppling av sina medarbetares åsikter, kunskaper och även använda Klickportalen K3 gentemot sina kunder för undersökningar med enkätverktyget Opinion O3 .

Mer detaljer och inspiration om Testproduktion Q3

Det kan för att väcka fantasin över de obegränsade möjligheterna kopplas till : en introduktionsdokument för nyanställda, en målanalys av företagets budgetmål, organisationens värderingar, alkoholpolicy, steg för steg anvisningar i hur man sköter en maskin osv. för att ta några exempel.

Många kopplar tester till YouTubelänkar. Sök på Google i "Skelettet grunder". Välj den bästa länken som redan är producerad av någon källa du litar på och skapa 20 frågor kopplat till länken under 15 minuter och vips har du ett prov klart till din skolklass till morgondagens lektion som du sedan kan använda till nästa termins elevkull. Eller ge eleverna mandat att skapa sina egna diagnostiska prov med Testproduktion Q3 genom att ge dem adminrättigheter i Klickportalen K3. Fantasin styr.

GE Money Bank , Bokia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.


Funktioner i K3

E-kursspelare W3

E-kursspelare W3

W3 hjälper dig att enkelt navigera genom kurser
Examina E3

Examina E3

Testa dina anställdas kunskapsnivå med E3
Statistik S3

Statistik S3

Följ resultatutvecklingen med S3
Uppgift U3

Uppgift U3

Coacha dina kunskapsuppdrag med U3
Testproduktion Q3

Testproduktion Q3

Undersök med egna tester genom Q3
Dokument D3

Dokument D3

Koppla in den interna kunskapen med D3