Uppgift U3

Uppgift U3

I modulen Uppgift U3 ger tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter för att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Kort sagt: Ett effektivt coachverktyg att styra mot rätt kunskapsmål.

Med Uppgift U3 ges tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

Uppgift U3 är synonymt med projekt, aktivitet, uppdrag, läxor, kursplan eller gamla tiders uttryck beting.

Administratörerna av Klickportalen K3 kan be användarna att utföra ett kunskapsrelaterat uppdrag, bestående av flera moment t.ex. att gå en e-kurs, läsa in ett företagsspecifikt dokument uppladdat med Egna Dokument D3, gå en test i Examina E3 producerat av Testproduktion Q3. Flera steg kan läggas in i Uppgifter U3 och admin kan därefter följa upp under tiden uppgiften/ projektet skall utföras med t.ex. automatiska mail-påminnelser för de olika delmomenten. Admin får även möjlighet att se realtidsstatistik över framstegen på individnivå eller i gruppnivå.

Uppgift U3 är ett suveränt verktyg till att garantera att användarna som har tillgång till Klickportalen K3 tar kunskap till sig. Ett personalutvecklingssamtal (PU-samtal) kan således följas upp tydligare än tidigare genom funktionen Uppgift U3. Ingen gång tidigare under Klickportalen K3´s historia har våra befintliga Sitelicenskunder tagit till sig en ny funktion så snabbt och så uppskattat som med Uppgifter U3. Den ökar användningen och ROI drastiskt om den sätts i bruk av administratören.

Sammanfattningsvis: Uppgift U3 är en mycket uppskattat nyhet bland funktionerna 2009 som ger tydlig och enkel coachning mot kunskapsmål och ökad nytta och avkastning av Klickportalen K3.


Funktioner i K3

E-kursspelare W3

E-kursspelare W3

W3 hjälper dig att enkelt navigera genom kurser
Examina E3

Examina E3

Testa dina anställdas kunskapsnivå med E3
Statistik S3

Statistik S3

Följ resultatutvecklingen med S3
Uppgift U3

Uppgift U3

Coacha dina kunskapsuppdrag med U3
Testproduktion Q3

Testproduktion Q3

Undersök med egna tester genom Q3
Dokument D3

Dokument D3

Koppla in den interna kunskapen med D3