FAQ Vanliga frågor

Viktig information angående support

Klick Data har ambition att ha mycket hög support och ha en webbsida som täcker de eventuella problem som kan dyka upp så gott det går utan att du skall behöva ringa för hjälp även om vi givetvis erbjuder den möjligheten. Vår ambition är att ge den hjälp du behöver för att så snabbt lösa ditt problem som bara möjligt är för att spara tid. Din tid och även vår.

Sedan 2005 ligger allt allt vårt fokus och utveckling på Klickportalen K3.

(Under 1996-2005 gällde cd-rom som distributionsform för våra e-kurser.)

Generellt om support

För det första måste vi säga att det går inte att fixa datorproblem med en universell lösning. Varje dator är konfigurerad efter varje användare, vilket innebär att det finns lika många konfigurationer som användare.

Mycket glädjande för oss på Klick Data har varit den mycket låga frekvens av supportsamtal som vi fått i förhållande till antal sålda enheter och licenser (ca. 1.9 promille). Vi har haft en mycket låg frekvens av supportfrågor. Det känns som ett gott betyg för att vi är noga i det vi gör redan från början. Speciellt som vi har haft som målsättning att göra ett utbildningsgränsnitt som är så enkelt och väl fungerande att det inte blir föremål för utbildning i sig.

Problemens art - Indelning

  • a. Kunskapsbrist
  • b. Tekniskt fel hos tjänsten/ produkten/ kommunikationen
  • c. Tekniskt/ Strukturellt fel i uppbyggnaden av tjänsten/ produkten

Bland de samtal vi tagit emot under tiden vi haft våra cd-romkurser sedan 1996 och Klickportalen K3 sedan 2005 har några problem utkristalliserats som vi både har en lösning på och inte avseende (b) och (c). Men vi har i de flesta fall tagit reda på orsaken. Dessutom, för att du ska kunna tillgodogöra dig den information som finns tillgänglig här måste du ha någorlunda datorvana (a). Vissa av problemen löses på ett sådant sätt att ett felaktigt handhavande kan få drastiska konsekvenser. Är du osäker, rådgör med din leverantör eller dataansvarig i första hand.

De gånger vi upptäcker buggar som ligger hos oss (c) så prioriterar vi detta före utvecklingen av nya tjänster/ funktioner. Vi är därför mycket tacksamma för alla samtal och kontakter som ger oss återkoppling på fel som vi kan rätta till. Vissa saker fungerar kanske, men kan göras synliga och enklare att använda vilket vi får reda på genom supporten. Välkommen med din supportfråga !

OBS. Klick Data frånsäger sig allt ansvar från om informationen på följande sidor och därmed handhavandet, av någon användare leder till hårdvarukrasch eller liknande!


FAQ

 Hur använder man utbildningsbudgeten som HR-chef eller IT-chef med alla olika former av utbildning online?

Hur använder man utbildningsbudgeten som HR-chef eller IT-chef med alla olika former av utbildning online?

Kort svar: Man söker som med allting annat det som ger mest valuta för pengarna.

Läs mer

Har ni programkurser för Macintosh eller har ni bara windowskurser?

Har ni programkurser för Macintosh eller har ni bara windowskurser?

Klick Data har över 250 programkurser, dvs. kurser online (som vi konsekvent kallar e-kurser) i bl.a. alla program för Windows och Macintosh. Alla e-kurser , både it-kurser och affärskurser online kan köras i en webbläsare på både en Mac och en PC för Windows.

Läs mer

Hur kan ni påstå att klassrumskurser är sämre än elearning- man har ju ingen att fråga?

Hur kan ni påstå att klassrumskurser är sämre än elearning- man har ju ingen att fråga?

Klassrumskurser med sitt gammeldags upplägg av en lärare och elever som sitter framför skärmarna har säkert flera fördelar. 

Många som väljer elearning väljer det som komplement till vanlig traditionell klassrumsundervisning. 

Det som har hänt är att allt fler de senaste åren upptäcker hur mycket mer för pengarna man får med t.ex Klickportalen k3 och dess kursutbud jämfört med klassrumsundervisning om man ser till kostnad / utbildningseffektivitet. 

Skiftet som pågått sedan början av sekelskiftet är att fler och fler företag lägger huvuddelen av utbildningsbudgeten på elearning och kompletterar med traditionell utbildning på toppen och inte tvärtom. 

Läs mer

Hur presenteras resultatet enkäter och medarbetarundersökningar i Klickportalen K3?

Hur presenteras resultatet enkäter och medarbetarundersökningar i Klickportalen K3?

Hej, Jag är intresserad av modulerna i Klickportalen K3 som avser kundundersökningar och medarbetarenkäter, hur presenteras resultatet av en enkät om man;

1. Låter folk (som har licens) logga in i systemet och svara?

2. Skickar ut enkäten via mail till personer utanför bolaget?

3. Enkät via pappersutskick, medför väl en helt manuell hantering?

Läs mer

Hur översätter ni webbcourse till svenska?

Hur översätter ni webbcourse till svenska?

Webbcourse eller webb course, ibland även web course är engelska för en kurs på webben. Klick Data har kallat dessa för e-kurser eller onlinekurser. Vi gillar svenska termer för vi är ett svenskt företag på den svenska utbildningsmarknaden online som fokuserar på våra svenska kunders utbildningsbehov med onlineutbildning i alla dess former och vi har skapat ett system för att hantera kunskap som blivit en succe: Klickportalen K3. Där har vi alla webbcourses på svenska men vi har även massor av english webbcourses in Microsoft Office 2007 among others!

Läs mer

Jag söker en utbildningsfilm om Office för vår personal. Har Klick Data utbildningsfilmer?

Jag söker en utbildningsfilm om Office för vår personal. Har Klick Data utbildningsfilmer?

Jovisst har vi på Klick Data utbildningsfilmer i Microsoft Office. Vi har alla former av utbildning för Microsoft Office och officepaketet. I alla versioner har vi kurser i Office så länge vi kan minnas.

Läs mer

Kan vi som kunder anpassa utseendet i K3 -portalen ?

Kan vi som kunder anpassa utseendet i K3 -portalen ?

Klickportalen K3 (som du kallar K3portalen) går att anpassa så att kunden alltid ser det som sin egen utbildningsportal. Generellt sett så lägger vi alltid upp en egen webbadress med kundens namn så att kundens logo tydligt syns i Klickportalen K3.

Läs mer

Måste man ha programmet installerat eller ingår en demoversion under kursperioden?

Hej, Jag funderar på att köpa en grundkurs i InDesign. Jag är nybörjare och har inte arbetat med Indesign innan. Jag undrar då vilken version/kurs man skall köpa och vad som ingår i kursen. Måste man ha programmet installerat eller ingår en demoversion under kursperioden? Om man måste ha en egen version, var köper man det, vad kostar det och finns det någon billig basicvariant (typ Elements)?Jag har tidigare gått en grundkurs i Photoshop men det är väl ett helt annat program med andra funktioner antar jag?

Hälsningar, MJ

Läs mer

Utförda tester som genomförs i Klickportalen K3 via Examina E3 - syns de i CV?

Utförda tester som genomförs i Klickportalen K3 via Examina E3 - syns de i CV?

Kort svar: 

Ja. De syns för användaren i Statistik S3 modulen och för administratörer ia)  Admin A3- Översikt Statistik samt b) i Cerifikation C3 modulen.

Läs mer

Vad är källan till alla de tester som inte har koppling till kurserna i K3?

Vad är källan till alla de tester som inte har koppling till kurserna i K3?

Kort svar: 

Via våra manusförfattare och våra kunder. 

Läs mer

Vi behöver pcträning i Office 2010. Har Klick Data pcträningar online?

Vi behöver pcträning i Office 2010. Har Klick Data pcträningar online?

Du har kommit helt rätt. Klick data levererar officeutbildning online och har all slags pcträning interaktivt med Sveriges bredaste sortiment av pcträningar online. Vi kallar dessa pcträningar för ekurser, men det finns många synonymer, som t.ex. onlineträningar. Idén med dessa ekurser är att ge pcträning direkt på skärmen med fördelen av att du får samma undervisning online som i ett klassrum.

Läs mer