Leverantörsuppgifter

Leverantörsuppgifter
Adress
Värtavägen 15, nb, 115 53 Stockholm
Telefon
+468-667 4980
Fax
+468-667 8980
e-post Personal
Använd: förnamn.efternamn @ klickdata.se
Kontaktperson ekonomi
Om inget annat anges: Ulrika Bolinder
Firmatecknare
Magnus Jungbeck, verkställande direktör
Orgnr
556345-7315
VAT-nr
SE556345731501
PostGiro
127271-5
BankGiro
5450-8411
DUNS-nummer
35-619-0843
IBAN
SE24 60 00 00 00 00 02 16 62 23 52
BIC (SWIFT)
HANDSESS
Alla bolag
Mer om Klick Datas företagsuppgifter