• Översikt Klickportalen K3

  Översikt Klickportalen K3

  Klickportalen K3 är Klick Datas webbaserade interaktiva läroplattform (LMS = e-learningsystem) för kompetensutbildning för företag och kunskapsproducerande organisationer.

  Läs mer

Olika funktioner i K3

 • E-kursspelare W3
 • Examina E3
 • Statistik S3
 • Fyll igen kunskapshålen med Sökfunktion / K3Direkt
 • Kunskapsadministration med Admin A3
 • Uppgift U3
 • Testproduktion Q3
 • Dokument D3
 • Opinion O3
 • Certifiering C3
 • Bokning B3
 • E-kursspelare W3

  E-kursspelare W3

  E-kursspelaren W3 har bl.a. ett menysystem med översikten för att lätt hitta rätt avsnitt att ta. Det har dessutom ett smart indexerat inbyggt söksystem med alla viktiga keywords indexerade så att du direkt kan söka dig till det du vill lära. Under exempelfliken kan du jobba med de övningsdokument som läraren går igenom i kursen.

  Läs mer

 • Examina E3

  Examina E3

  Examina E3 är testverktyget/ testmodulen i Klickportalen K3 som lever starkt på sina egna meriter och som många kunder har som huvudanvändning i K3. E3 är det perfekta verktyget för att kompetenssäkra valfri kunskap.

  Läs mer

 • Statistik S3

  Statistik S3

  Statistik S3 är Klickportalen K3s analysmodul som möjliggör för individer att se sina genomförda tester och e-kurser och skriva ut diplom (pdf) av genomförda och godkända tester.

  Läs mer

 • Fyll igen kunskapshålen med Sökfunktion / K3Direkt

  Fyll igen kunskapshålen med Sökfunktion / K3Direkt

  Klick Datas e-kurser (W3) är byggda med tanke på att det skall ta mindre än 10 sekunder att få lärarledd utbildning i det man behöver kunna. Alla e-kurser är därför omsorgsfullt indexerade för hand, vilket gör produktionstiden för oss på Klick Data lång och kostsam.

  Läs mer

 • Kunskapsadministration med Admin A3

  Kunskapsadministration med Admin A3

  Admin A3 är Kick Datas administrationsverktyg för utbildnings- och personalansvariga att följa och se individ- och gruppers kunskapsutveckling och där de kan anpassa Klickportalen K3 med en rad funktionalitet.

  Läs mer

 • Uppgift U3

  Uppgift U3

  I modulen Uppgift U3 ger tex. företaget, organisationen, skolan uppföljningsmöjligheter för att följa upp att kunskapsmål hos användarna och eleverna nås med tidsbestämda aktiviteter och kursplaner.

  Läs mer

 • Testproduktion Q3

  Testproduktion Q3

  Med Testproduktion Q3 kan helt egna tester skapas kopplat till eget kursmaterial eller vilken kunskapskälla som helst. Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina E3.

  Läs mer

 • Dokument D3

  Dokument D3

  Med Egna Dokument D3 i Admin A3 kan administratörerna lägga upp eget kursmaterial som användarna kan lära sig i Klickportalen K3 och som sålunda är producerat av andra än Klick Data, t.ex. Powerpointpresentationer, flashfiler, Worddokument, pdffiler, Googleklänkar etc.

  Läs mer

 • Opinion O3

  Opinion O3

  Medarbetar- och kundundersökningsverktyget Opinion O3 är ett av de senaste tillskotten i Klickportalen K3s tunga arsenal av funktionalitet för företag som vill effektivisera sin verksamhet. Med Opinion O3 skapar du interna medarbetarundersökningar och externa kundenkäter.

  Läs mer

 • Certifiering C3

  Certifiering C3

  Med kompetensmodulen Certifiering C3 kan administratören i Admin A3 se de översiktliga resultaten av de godkända testerna och slutförda e-kurserna i K3. I detta webbaserade HR-system samlas kompetensöversikten av företagets samlade erfarenhetsbank i Klickportalen K3

  Läs mer

 • Bokning B3

  Bokning B3
  Med en Sitelicens kan vi nu äntligen presentera en mycket efterfrågad funktionalitet med modulen Bokning B3 där organisationens hela kursadministration kan hanteras lika effektivt som övriga delar av K3.

  Läs mer