Klick Data på Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning 2010

Klick Data AB (publ) är sedan augusti 2016 med på Kammarkollegiets ramavtal IT-utbildning . Därmed kan  samtliga kommuner och myndigheter avropa Sitelicens till Klickportalen K3 från: http://www.avropa.se/ramavtal/ramavtalsomraden/it-och-telekom/it-tjanster-ovrigt/it-utbildning/

Klick Data är underleverantör till DC Utbildning.
För mer information: Kontakta Klick Datas VD Magnus Jungbeck på 08-6674980