Klickportalen K3 har gjort en liten skönhetsoperation

Klickportalen K3 har fått ett litet designlyft och blivit luftigare och blivit mer harmonisk.

Klick Datas kunskapsportal Klickporrtalen K3 har utbildat miljoner svenskar under årens lopp. Klick Data har tagit steget att förbättra kundupplevelsen grafiskt genom att ge den befintliga K3 ett ansiktslyft. Typsnittet är ändrat. Syftet är att skapa en enklare navigering.

I Admin A3 har skapat ett mer intuitivt flöde och ramar är borttagna. 

En förbättrad Single Sign On lösning har också implementerats i denna process. 

Detta arbete är en första del av en förnyelseprocess under 2016/2017 som kommer ge en rad förbättringar av Klickportalen.  Mer att vänta. :-)