Trafikverket investerar i utbildning online med K3

Trafikverket i Borlänge har investerat i elearning för sina 6500 anställda med utbildning online genom att teckna Sitelicensavtal med Klickportalen K3 via avrop av inköp av utbildning mot IT-ramavtalet som Klick Data har med Addskills, (se Avrop av utbildning för stat och kommun 2012 genom IT ramavtalet ) .

Trafikverket hette tidigare Vägverket och var en av Klick Datas största kunder av utbildning online under slutet av 1990-talet innan teknikutvecklingen med Klick Datas interaktiva ekurser döptes till online-utbildning och övergick till nätbaserad utbildning online. Vi välkomnar våra gamla kunder välkomna tillbaka till Klick Data och de anställda kan logga in på www.trafikverket.klickportalen.se 

Klickportalen K3 har utvecklats till en ledande plattform för utbildning online sedan Vägverket var kunder i slutet av 1990-talet. När Trafikverket tecknade avtal i januari 2012 så är egenproducerade e-kurser en del av tjänsteutbudet i Klickportalen K3´s breda funktionsutbud och innehåll. Se mer om funktioner och fördelar med en Sitelicens via länkarna i denna artikel.