• Fördelar med Sitelicens i Klickportalen K3 LMS

  Fördelar med Sitelicens i Klickportalen K3 LMS

  När Klick Data lanserade LMS systemet Klickportalen blev det en omedelbar framgång.

  Alla interaktiva e-kurser fanns nu samlade på ett ställe åtkomliga från en webbläsare med administrativ överblick.

  En fullskalig lärplattform hade lanserats och som direkt skulle utvecklas till en formidabel succé.

  Läs mer
 • Fördelar med Sitelicens i Klickportalen K3 LMS

  Fördelar med Sitelicens i Klickportalen K3 LMS

  När Klick Data lanserade LMS systemet Klickportalen blev det en omedelbar succé.

  Alla interaktiva e-kurser fanns nu samlade i en webbläsare med administrativ överblick.

  En fullskalig lärplattform hade lanserats som blev Sveriges ledande.

  Läs mer
Allt till alla. Alltid

Allt till alla. Alltid

Med ett brett sortiment med över 250 e-kurser och tester (fler kommer hela tiden...) tillgängliga inom hela it-området och affärsutveckling finns det alltid ny kunskap tillgänglig när någon behöver för att stärka sin kompetens i sin professionella karriär. Se aktuellt sortiment av Klick Datas e-kurssortiment på länken Lista alla e-kurser från Klick Data.

Läs mer


Ökat utbud skapar minsta motståndets lag

Ökat utbud skapar minsta motståndets lag

Man behöver inte ha doktorerat i nationalekonomi för att förstå att ökat utbud leder till ökad användning. De flesta har standardprogramvara från Microsoft i datorerna men har en svag strategi för att utnyttja dess fulla kraft.

Läs mer


Behovsanalysprocessen minimeras med K3

Behovsanalysprocessen minimeras med K3

Många företag utgår från att analysera vilka utbildningar man behöver gå. Vilka individer och när. Ett lite märkligt sätt att angripa kan tyckas, som om det är ovanligt att man behöver lära sig mer om it-programmen kontinuerligt och repetera saker man inte kommer ihåg.

Läs mer


Admin A3 - Översikt på kunskap och payoff

Admin A3 - Översikt på kunskap och payoff

Med en Sitelicens av Klickportalen K3 och modulen Admin A3 får utbildningsansvariga en översikt över kunskapsnivån med inventering av genomgångna kurser & tester och ekonomisk översikt/ payoff så att man lätt kan se om systemet lönar sig.

Läs mer


Individen i centrum med eget konto i K3

Individen i centrum med eget konto i K3

Med Klickportalen K3 kommer individen i centrum. Med en Sitelicens får alla medarbetare ett eget konto i K3. Inloggningen är personlig och vald av användaren efter en enkel registrering med en aktiveringskod.

Läs mer


Minimal belastning på it-chefen med K3

Minimal belastning på it-chefen med K3

Introduktionen av nya system betyder i regel att it-chefen, som i regel redan är överbelastad med uppgifter får ännu mer att göra.

Läs mer


K3 spar miljön förutom att det ger mer för pengarna.

K3 spar miljön förutom att det ger mer för pengarna.

Vid en investering och mer fokus av utbildningsbudgeten på elearning så viktar man om ett inbyggt beteende av att människor skall förflytta sig till kunskapskällan utan att kunskapskällan och utbildningen förflyttar sig till människor.

Läs mer

Fler argument för Sitelicens

Fördelar med Sitelicens i Klickportalen K3 LMS

Fördelar med Sitelicens i Klickportalen K3 LMS

År 2006 hade vi 4000 startade e-kurser, vilket vi tyckte var många då. Sen har det rullat på: 2008 passerade vi 100000 startade e-kurser! Succé! I februari 2009 fyllde vi "ett fullt Globen" med 14745 startade e-kurser och under januari 2013 passerade vi 1000000 (en miljon!) starter... I mars 2016 gick vi förbi 1500000 miljon startade e-kurser.  Kort sagt: Klickportalen K3 fungerar. För tusentals företag, organisationer, läroanstalter och myndigheter. Varje dag. Året om.

Alla som investerat i it-system vet att underhåll, service och utbildning är de stora kostnaderna som man måste attackera på ett kostnadseffektivt sätt. Har man inte grundinvesterat i utbildning som Klickportalen K3 ger får man sätta upp helpdesk, support och skicka folk på dyra kurser som konsekvens.

Klickportalen K3 är dessutom mycket mer än Klick Datas över 258 egenproducerade e-kurser 2017.

Med ett flertal funktioner som gör K3 ett givet val: I administrationsverktyget Admin A3 har vi t.ex. verktygen Testproduktion Q3 med möjlighet till Kund- och Medarbetarundersökningar, Eget Material D3 , Uppgifter U3, och Certifikation C3 finns det alla anledning att se till Klickportalen K3 som LMS läroplattformen för kompetensstrategin och kapa andra it-utgifter.

Bättre access via intranätet/ webben

Bättre access via intranätet/ webben

Gå våra utbildningar var du än befinner dig i världen så länge du har en Internetanslutning med tillräcklig bandbredd, vilket har varit praktiskt möjligt sedan 2005 då Youtube slog igenom. Vi på Klick Data har aldrig gjort avkall på vår övertygelse av att en bra ekurs skall ledas av en riktig lärare. Vilket alla våra lärarledda guider och steg för steg instruktioner i hur dataprogram och affärskunskaper är i Klickportalen K3.

Med en Sitelicens får företaget en egen webbaccess med inloggning till Klickportalen K3 - med egen företagslogotyp på eget underbibliotek (www.klickportalen.se/@"företaget" eller www."foretaget".klickportalen.se. ). Den generella k3.nu räcker som adress om man vill vara 5 nedslag kort.

Klickportalen K3 vänder sig till företag där e-kurserna kommer som en välanpassad bit in i de befintliga HR-systemen (Human Resource), LMS-systemen (Learning Management System), LCMS- (Learning Content Management System), ERP-systemen (Enterprise Resource Planning), CRM- (Customer Relationship Management) och EK- systemen (Ekonomisystemen). Kunskapen och uppföljning med tester integreras i företagens normala it-miljö. Även andra e-learningssystem integreras väl med Klickportalen K3, som givetvis är SCORM- anpassad. Med SSO (Single Sign On) kan inloggning ske till vanliga intranätet och autoinloggning ske till K3.

Kort sagt. Företag som söker ett affärsstödsystem med fokus på kunskap och kompetens väljer K3. Varje modul i Klickportalen lever på sina egna meriter. K3 samverkar med andra lärplattformar och HR-system, även om Klickportalen K3 är ett komplett KMS (Knowledge Management System) som räcker och som inte behöver kompletteras med andra. K3 täcker era behov idag och framgent. Vilket allt fler företag upptäcker.

I mars 2016 passerade vi t.ex. 1,5 miljon (!) startade e-kurser sedan start för att ta ett exempel av vår rad av framgångar med K3. Välkommen !

Allt till alla. Alltid

Allt till alla. Alltid

Med en Sitelicens av Klickportalen K3 LMS blir det enkelt att gå en kurs. Det är som ett uppdukat smörgåsbord som ständigt fylls på med nya e-kurser, nya tester, nya enkäter och inte minst eget kursmaterial. Med en enkel loginfunktion blir Klick Datas e-kurser tillgängliga för företagets anställda oavsett om ni befinner er på arbetsplatsen, hemma eller på resa. Med funktionen Eget Kursmaterial D3 kan vilket kursmaterial som helst kopplas till Klickportalen K3, vilket gör K3 helt öppet för all typ av kunskapsöverföring inom företaget.

Rättvist!

Rättvist!

Utbildningsbudgeten fördelas således rättvist. ALLA på företaget får gå på kurs när de behöver/vill/kan. Två minuter när man behöver repetera eller två timmar när man vill ta en hel kurs. Hemma eller på jobbet. 365 dagar om året. Denna personalförmån gör att alla skall hänga med. Alltid. Och it-utvecklingen står inte still, så det kommer mängder av ny kunskap man måste fylla på varje år. Personalförmån är vad det kallas bland våra kundföretag.

"Eva, Johan och Karin fick gå på kurs i år. Otto, Sven och Gerd fick det inte- för de /kunde redan tillräckligt / hade inte tid/ behövde inte/ var sjuka /det fanns inte budget för dem..." Klickportalen K3 LMS är rättvis utbildning. En personalförmån med bara positiva effekter.

OBS. Administratören av K3 styr kursval och tillgänglighet fritt till varje individ eller grupp i Admin A3. Det innebär att alla olika företagskulturer kan finna sin form av tilldelning av kurser till individerna. Alla kurser i sortimentet till alla eller av administratören valda under speciella tider. När en ny kurs lanseras kan administratören enkelt godkänna tilldelningen till vilka han/hon väljer efter ett påminnelsemail från Klick Data. Administratören av K3 styr med sitt veto.

Ökat utbud skapar minsta motståndets lag

Ökat utbud skapar minsta motståndets lag

Vill man öka användningen av it-systemen på företagen som kostat stora pengar i investeringar så är ökad utbildning vägen till ökad effektivitet. Tillgänglighet med Klickportalen K3 ökar användningen och kompetenssatsningen= utbud skapar ny kunskap om it.

Oavsett kunskapsnivå kan alla bygga vidare på sina it-kunskaper med K3. 

Med en Sitelicens på Klickportalen K3 får man ökad tillgänglighet för användarna oavsett kunskapsnivå att gå en kurs vilket leder till minskad support och ökad effektivitet till en mycket låg kostnad för alternativen att utbilda med lärarledda gruppundervisningar. I varje dator hos individen. Man kan uttrycka det som att man sätter interaktivt i centrum och kompletterar med lärarlett istället för tvärtom. Sätt upp projektor i lunchrummet och kör Klick Datas kurser i grupp eller individträna en grupp i PC-salen. Allting fungerar.

Men kursen och den interaktiva läraren finns på plats när ni behöver. Alltid. Han/hon behöver ingen kaffepaus. Ingen övertidsersättning. Har ett oändligt tålamod. Och kan ta om ett parti igen och igen med samma glada humör. Och finns på plats igen imorgon när man behöver repetition.

Med en Sitelicens blir tiden att bara skicka de svagaste på kurs är över. Alla får ökad kunskap oavsett individuell nivå. Grund och fortsättningskurser skapar möjlighet för alla medarbetare oavsett it-mognad att fylla kunskapshål med nya AHA-upplevelser.

Behovsanalysprocessen minimeras med K3

Behovsanalysprocessen minimeras med K3

Den tidsödande processen av vilka som skall gå kurs elimineras med en Sitelicens av Klickportalen K3. När behov hos individen uppstår - Gå kursen! Korta beslutsvägar och övervägningar om behovsanalyser, vilka skall ha vad elimineras inom ramen för Klick Datas breda sortiment. De här tankegångarna var nya när vi introducerade K3 2003. Idag snart 15 år senare är de självklara. 

Med en Sitelicens arbetar man i många fall hos våra kunder i samråd med användarna (eller om det är en skola- eleverna). I samverkan via utvecklingssamtalen några gånger per år analyserar man med medarbetaren om vilka kunskapsglapp som finns och sedan följer man upp i Klickportalen K3 att kunskap som behövs inom it-området för var och en kommer på plats med Klickportalen K3 som verktyg. Individen tar sedan kurserna på tid det passar honom/henne. Ansvaret flyttas till individen precis som i skolan där läxor i regel införs i mellanstadiet (näringslivet har märkligt nog ofta anammat föreställningen många gånger att det är företaget som skall skicka medarbetaren på kurs, annars anses det inte att den anställde "får" sin kunskap.)

Den här processen är socialt betingad och kan ta tid, men blir en positiv revolution. En organisation som vant sig att få gå på att externa kurser till höga kostnader är inte alltid pigga initialt på att förändra sig ( jfr. att ta ifrån rätten till privatchaufför och hänvisa egen körning med egen tjänstebil). Kommer fåglarna flygande in i munnen så blir det en förändringsprocess att själv ansvara för kunskapsinhämtningen som ibland tar tid. Det är en ledningsfråga.

Vår e-learningslösning med Klickportalen K3 fungerar mycket väl, men behöver kombineras med en plan för genomförande av aktiviteter som skiljer på ett lyckat resultat och en supersuccé. Samverkan ledning, personalansvariga och it-ansvariga är en annan nyckelfaktor. Vi hjälper er att ta fram en lämplig motivations- och implementeringsstrategi med er företagskultur i botten, där t.ex olika former av morötter och piskor kan ingå. Man målstyr helt enkelt i regel med e-kurserna i Klickportalen K3 som medel i kombination med ansvarsflytt, t.ex. med modulen Uppgift U3.

Våra kundundersökningar visar tydligt en sak: Efter en tid med Klickportalen K3 kommer 98% av personalen att tycka det är lika bra eller bättre med denna form av kurser, varav 70% av personalen kommer ange att Klickportalen K3 är "Mycket bättre" än att gå externa kurser. Upp till 35% av användningen i Klickportalen K3 kommer ske helger och kvällar, utanför arbetstid för att det utvecklar individen och är roligt. Den individstyrda inlärningen ger oslagbara fördelar. All erfarenhet med e-learning sedan starten 1992 ger oss belägg och goda grunder på att vara säkra på att det kommer fungera väl hos er också. E-learning med Klickportalen K3 är framtiden. Smarta kurser- smarta kunder.

Supportsystem med Sök och K3Direkt

Supportsystem med Sök och K3Direkt

Användaren hittar det enkelt i menyn inne i Klickportalen K3. Med en Sitelicens i Klickportalen K3 kan alla fylla sina kunskapshål i sina it-program på några sekunder.

Du kommer direkt in i K3 - aktivera kursavsnitt som täcker ämnet och lektionen startas- Lyssna och lär på några sekunder. Ingen attest från chefen om att få gå en dyr kurs om några månader bara för att du behövde repetera en viktig funktion du satt med för tillfället. Nyfikenheten driver dig. 

Även i organisationer som fortfarande skickar folk på dyra kurser har de flesta förstått att repetition ÄR nödvändigt för att man bara minns 10-15% av det man lär sig på en vanlig kurs. Kalla det supportsystem om ni vill.

Klick Data erbjuder ett oslagbart utbildningssystem med Klickportalen K3 med en bredd i utbudet och med våra lärarledda undervisning direkt på skärmen som ingen annan erbjuder. Vi har undervisning som pedagogiskt hänger ihop för att man skall förstå helheten av vad man håller på med. Om man söker upp något snabbt på två minuter eller vill fördjupa sig från grunden en heldag.

Kapa alla andra utbildningskostnader via K3

Kapa alla andra utbildningskostnader via K3

På många företag är utbildningsfrågorna utspridda som vinden i organisationen. Fråga oss.

Vi vet att det ibland kan ta månader innan man inom ett företag beslutar sig för Klickportalen K3 för att it-chefen. personalchefen och supportavdelningen inte kan komma överens om VAR i budgeten investeringen skall tas . Det brukar hamna på it-budgeten i normalfall...

Med Klickportalen K3 blir det lättare att strama upp okontrollerade utbildningskostnader - man avskaffar lätt attesträtten på dyra och onödiga datakurser. De kan försvinna med K3 som fullgod ersättare utan att någon blir besviken. En investering i Klickportalen K3 bär sig på sina egna meriter. Men besparingar i kölvattnet är inte oväsentliga för ekonomin.

Admin A3 - Översikt på kunskap och payoff

Admin A3 - Översikt på kunskap och payoff

Med en Sitelicens av Klickportalen K3 och modulen Admin A3 får utbildningsansvariga en översikt över kunskapsnivån med inventering av genomgångna kurser & tester och ekonomisk översikt/ payoff så att man lätt kan se om systemet lönar sig. Vilket det i regel gör fort. En tumregel är att en Sitelicens med Klickportalen K3 skall spara

Alla nya e-kurser ingår under avtalsperioden

Alla nya e-kurser ingår under avtalsperioden

Det blir sålunda lätt att planera och budgetera utbildningskostnaden inför övergång till ny version i t.ex. Microsoft Office 2010 eller Microsoft Windows 7. Kompetensförsörjning vid utbildning av kommande uppgraderingar av programvara från t.ex. Microsoft, Adobe mm. ingår.

Administratören av K3 styr kursval och tillgänglighet fritt till varje individ eller grupp i Admin A3. Det innebär att alla olika företagskulturer kan finna sin form av tilldelning av kurser till individerna. Alla kurser i sortimentet till alla eller av administratören valda under speciella tider. När en ny kurs lanseras kan administratören enkelt godkänna tilldelningen till vilka han/hon väljer efter ett påminnelsemail från Klick Data.

Individen i centrum med eget konto i K3

Individen i centrum med eget konto i K3

Det är lätt att hoppa tillbaka dit man var sist i en kurs, test eller enkät då startmenyn anpassas efter användningen.

Individen ser sina egna resultat i Statistik S3. Utbildningen i K3 är tillgänglig 365 dagar om året. Individen på ett företag vill ha access och tillgång när det passar han/henne bäst. Och den skall givetvis vara på nätet. Vi lever ju på 10-talet.

Med K3 får alla en individanpassad meny som styrs av individens behov av utbildning, tester, certifiering, kursplan, undersökning, enkät och uppdrag. Inte nog med att alla idag är uppkopplade och har vana av Internet. Inga skickar längre folk på dyra datakurser. Kursgårdar och konferensanläggningar har problem. Med Klick Data kan du gå kursen hemma eller på jobbet. När du är mottaglig. Utan dyra kostnader. Smart!

Vi utbildade t.ex. hundratals personer på annandagen den 26 december 2011-2016. För att ta ett av många exempel på medarbetare som valde att fortutbilda sig i lugn och ro för att de ser tillgången av ett konto i Klickportalen K3 som en naturlig del av sin personliga utveckling och som har tillgång till en personalförmån för at de jobbar på framsynta och smarta företag som ger sina medarbatare möjlighet till att utveckla sig. DU är centrum med Klick Data även om de flesta av våra kunder är företag som tecknar sig för en Sitelicens och erbjuder K3 som en personalförmån.

Kompetensinventeringen med Examina E3

Kompetensinventeringen med Examina E3

Individen får integrerade testresultat enskilt för individen (Statistik S3) och administratör kan få gruppresultat i grupp eller över hela företag med översikt och även statistik på hela företagets/ organisationens samlade kompetens i olika program eller andra färdigheter/ utbildningar/ kurser.

Med Klick Datas alla e-kurser följer tester. Men er verksamhet har säkert egna behov av kunskap som är verksamhetskritisk. Utan extra kostnad har alla som tecknar Sitelicens möjlighet att enkelt lägga upp egna tester med verktygsmodulenTestproduktion Q3 på verksamhetskritisk kunskap hos er i flervalsformat i Examina E3. Detta görs enkelt på 10-15 minuter. Inga komplicerade programmeringar. Skapa frågor, ange rätt svarsalternativ. Tilldela kursen och maila användarna information om att testen finns tillgänglig. Mät resultatet. Validera medarbetare, certifiera medarbetare, utveckla medarbetare. K3 är verktyget för kunskap och många kallar det den bästa feedback management ( FMS ) som marknaden erbjuder.

Minimal belastning på it-chefen med K3

Minimal belastning på it-chefen med K3

Klickportalen K3 är it-chefens gunstling av flera skäl. Belastningen på användarnas supportfrågor minskar. Självklara kunskaper som borde varit på plats för länge sedan tar Klickportalen K3 hand om, indirekt eller via hänvisning. It-chefen och supportavdelningen blir avbelastad (minskade kostnader för företaget).

Klickportalen K3 är även designad för maximal kontroll och möjligheter, men minimal adminstration. Nya kurser godkänns med en knapptryckning efter ett mail.

Nya användare får registrera sig själv med en aktiveringskod vilket förenklar hanteringen av lösenord rejält (även om det går att importera från en extern fil) . Extern serverhosting minimerar it-avdelningens engagemang och tid. Inga installationer av Klickportalen K3 annat än Flash 7/ Flash 8 möjliggör kurser från jobb + hemdator = inga nya serverproblem för it-avdelningen !

Klickportalen K3 går lika bra att köra på både PC och MAC. Inga ojämlika diskrimineringar. PC på jobbet. Mac hemma. Inga problem.

K3 har numera även Single Sign On (SSO) -stöd vilket innebär automatisk inloggning när medarbetare loggar in i Windows eller First Class på företagets intranät. Enkelt. Enkelt. Och...enkelt.

Kort sagt: En rad andra funktioner gör Klickportalen K3 till ett e-learningsystem som får it-chefens leende och tummen upp.

Se Admin A3- manualen för administratörer av Klickportalen K3

K3 spar miljön förutom att det ger mer för pengarna.

K3 spar miljön förutom att det ger mer för pengarna.

Det ger stora effekter. Till att börja med fungerar minsta motståndets lag. Kunskapen som finns ett klick i bort i organisationen används mycket mer än kunskap som finns otillgänglig i en kurslokal vid ett bestämt datum på någon fastlagd tid i framtiden. Har man problem NU så vill man ha lösning NU. (Begreppet Nuism eller Nuismen ligger i tiden.) Så med andra ord: Klick Data levererar AHAupplevelser för alla medarbetare på 6 minuter i Klickportalen K3 när mottagaren är som mest mottaglig. Samma kunskapsöverflyttning som det tar andra leverantörer 6 timmar om 6 veckor för att göra samma sak med.

De andra effekterna är att resor generellt blir mindre. Varje dag så spar Klick Datas kunder uppskattningsvis lika mycket Co2 motsvarande vad 8-10 jumbojet t.o.r. har i utsläpp Stockholm - New York. (Vi använde SJ´s CO-tabell för uträkningen och räknade med att varje person som startar en Klick Datakurs varje dag i snitt hade 4 kilometer till kurslokalen och att 80% av dessa använde bilen.) Oavsett hur man räknar fram jämförelsetalen så finns det inget mer miljövänligt sätt att spendera utbildningsbudgeten än med Klickportalen K3. Med Klickportalen K3 som bas i utbildningssatsningar med en Sitelicens spar man pengar på resor, kurskostnader och miljön samtidigt som man förenklar inlärningen av viktig kunskap för organisationen. Mer kunskap för pengarna och mindre CO2 på köpet. Det är klockrent smart. Och det gäller hos alla våra kunder oavsett område. En startad ekurs i K3 har bara fördelar ur miljöhänsyn än en traditionell kurs på stan.

Optimal ekonomi med K3 i alla företagskulturer

Optimal ekonomi med K3 i alla företagskulturer

Många av våra kunder vänder sig till oss och investerar i Klickportalen K3 i samband med att de har indentifierat ett specifikt utbildningsbehov inom it-området. Dessa blir ofta förbluffade över mångfalden och styrkan i Klickportalen K3 efter att de har fått en demo av systemet i sin helhet och förstår att det är ett genomtänkt system att växa i. K3 är fullt med ekurser men det är mycket mer än så. (Boka en demo av K3 här)

Andra vänder sig till oss efter EU- bidragbaserade kunskapssatsningar som t.ex. Mål 3-projekt. Vi har en rad referenser på företag som beviljats medel och valt att investera dessa medel i kompetenssatsning med Klickportalen K3.

Vissa företag har upptäckt att de fackliga kollektivavtalen innehåller utbildningstid som utnyttjats dåligt och därför lägger Klickportalen K3 som plattform för att tillgodose personalens lagliga rätt till egen kompetensförstärkning och avsätter tid i enlighet med avtalen som de har rätt till. Klickportalen K3 mäter genom Admin A3 hur mycket tid varje medarbetare utnyttjar denna tid.

Andra företag ser Klickportalen K3 som ren personalförmån och uppmanar de anställda att på eget initiativ gå valfritt antal kurser eller logga in på jobbet eller på kvällstid. Vissa företag utnyttjar möjligheten att låsa upp alla kurser på kvällstid (Inställning finns i Admin A3) men ger bara tillgänglighet till Officekurser på dagar. Det går givetvis att lära sig klippa sina hemvideos med Adobe Premiere eller ta egna semsterbilder med Så här fungerar din digitalkamera.

Andra organisationer tilldelar via administratören bara en kurs i taget mot att användaren går igenom den till fullo innan en ny kurs blir tilldelad. (Lördagsgodismetoden)

En av våra stora kundgrupper är skolor och utbildningsinstitutioner: De behöver alltid bra undervisningsmaterial som inte slits mekaniskt eller kluddas i, vilket gjort Klickportalen K3 till en succé i denna miljö. Vem lär lärarna alla it-programmen? Och alla elever kan ges stöd på sin individuella nivå. Med data borttaget som enskilt ämne i nya läroplanen blir det ännu viktigare att ha kunskap om dataprogrammen tillgängliga när man behöver. Det förväntas finnas. K3 ger en bas.

Kunskapsförsäkring ger garanti att alla får gå kurs på sin nivå. Några av våra kunder ser en investering i Klickportalen K3 som en försäkringskostnad. Man är försäkrad mot okunskap inom it-området och behöver inte lägga resurser på dyra akututryckningar eller inhyrda konsulter när kunskap fattas. Investeringen gäller samtliga inom målgruppen, även om alla inte kommer att utnyttja K3. Men om alla har tillgång till Klickportalen K3 slipper man analysera vilka som man skall skicka på kurs.

Andra smarta företag ser alla argument ovan som goda var och en för sig men talande och avgörande i sin helhet tillsammans. Ofta är inte knäckefrågan att investera- ofta är det fördelningen mellan HR-budgeten och IT-budgeten. Vad är support och vad är utbildning.

Vilket blir ert huvudargument? Att köra på som vanligt? Ingen utbildning eller sporadiska dyra heldagskurser till de som efterfrågar? Bara skicka de svagaste och låta de medelgoda stagnera eller klara sig själva? Acceptera att it-nivån är dålig överlag och ojämn och fortsätta se supportkostnaderna på it-system stå för merparten av it-budgeten?...Eller titta på möjligheterna med Klickportalen K3?

Klick Data har funnits i branschen sedan 1992. Klick Data har ett högt kreditbetyg hos UC m.fl. Det borgar för trygghet i investeringen. Vi KAN e-learning. Vi har över 500 produktioners erfarenhet av egna och kundanpassade produktioner. Vi finns kvar. 1,5 miljoner sålda e-kurslicenser i Sverige sedan 1992. Ni blir inte testpatrullen. Det fungerar och kostar lite pengar! I mars 2016 hade vi passerat en och en halv miljon (1500000!) startade ekurser i K3 . SUCCÉ!

Så vad kostar en Sitelicens med Klickportalen K3?

Vi offererar ett pris och kommer med ett avtalsförslag efter en noga behovsanalys. Faktorer som bl.a. avgör priset är 

 • antal anställda  
 • antal med PC 
 • kunskapsnivå och it-mognad på organisationen i stort 
 • akuta utbildningsbehov i specifika program. 
 • Om skola: antal lärare och elever.

Klickportalen K3 är ett perfekt utbildningssystem för it-utbildning och kunskap om affärsutveckling i alla organisationer, kommuner, skolor, komvux, datortek, förbund och företag under hela 10-talet. Smarta kurser- smarta kunder. Välkommen som kund till Klick Data!