• Klick Data AB (publ)

  Klick Data AB (publ)

  Klick Data AB är idag ett av de ledande svenska utbildningsföretagen inom interaktiva utbildningsprodukter
  och e-learning generellt med en användarvänlig, kraftfull, snabb, intuitiv och väl fungerande lärplattform (LMS K3) samt ett brett utbud av svenska e-kurser inom it och affärsutveckling med bl.a. MS Office, MS Windows och Adobe CS/CC.

  Kontakt

Affärsidé

Klick Datas affärsidé är att ta betalt för mervärdet av digitala utbildningsprodukter som möjliggör för individer att snabbt och enkelt lära sig ny kunskap som stärker individers och organisationers professionella kompetens genom molntjänster inom utbildning och genom att producera och sälja interaktiva e-kurser online. Kortfattat: Att genom kunskapsverktyget Klickportalen K3 stärka företag och organisationer i dess kontinuerliga strävan efter bättre utbildad personal, ökad lönsamhet samt högre kvalitet.

Klick Datas vision är att bli och förbli det ledande varumärket inom e-learning/ e-utbildning i Sverige.

Klick Datas mission är att utbilda så många som möjligt till så låg kostnad som möjligt.

Organisation

Klick Data har 25 års erfarenhet av ekursprodutioner. Egenproducerade och uppdragsproducerade. Vi säger detta med bakgrund av att producerat långt över 500 produktioner. Allt från att hantera projekt ax till limpa: teknisk likväl som pedagogisk kompetens. Med inhyrda pedagoger och dataspecialister som kommer och spelar in sina respektive e-kurser. Idag kan många tekniskt sett "göra själv" men det är en stor underskattning av vad som fungerar och inte. Kompetens från Klick Data med 25 års erfaranhet ger trygghet av att det blir rätt kvalitet.

Marknadsföringen sker i huvudsak genom webben och även annonsering. Den största kanalen idag när vi är så väletablerade är avgjort mun mot mun metoden. Fråga någon av våra Sitelicenskunder vad de anser om Klickportalen K3. Vi finns kvar på marknaden och växer av en anledning. Vårt koncept med utbildningsplattformen Klickportalen K3 fungerar i molnet! En läroåplattform som fungerat sedna 2003.

Våra kunskapsmäklare och utbildningskonsulenter tar reda på utbildningsbehovet hos våra kunder och hjälper dem i valet av lösning. Genom att ha väldigt många kunder som stannar kvar i Klickportalen och utvecklas med den så ger vi trygghet att växa med våra kunders behov av talent management.

Välkommen att ta en personlig kontakt med oss på tel. 08-667 4980

Jobba hos oss

Gå till vår jobbansökningshemsida för att söka jobb hos oss. Vårt kontor ligger centralt i Stockholm.

Vår Etikpolicy

Klick Data AB arbetar och verkar för ett etiskt förhållningssätt i allt vad vi företar oss, vare sig vi ägnar oss åt affärer eller ägnar oss åt annan verksamhet. Vårt mål är att tillfredsställa viktiga behov hos våra kunder/uppdragsgivare och andra intressenter. Vi vill erbjuda tjänster ochprodukter som är långsiktigt goda.

Vår policy kring etik kan sammanfattas i dessa punkter:

 • I Klick Data AB tar vi hänsyn till väsentliga samhällsintressen, t.ex. på miljö- och hälsoområdet.
 • Vi anstränger oss för att bidra till en renare miljö och ett samhälle som är mer resurshushållande.
 • Vi vinnlägger oss om att skapa goda arbetsvillkor för våra anställda och arbetar för ökad jämställdhet och mot diskriminering.
 • Vi verkar ett mer medmänskligt samhälle där omtanke och ärlighet utgör viktiga ledstjärnor.

Genom våra insatser vill vi bidra till en långsiktigt god samhällsutveckling. Denna etikpolicy och dessa handlingsprinciper ska förankras bland samtliga anställda i företaget och våra samarbetspartners.

Vår Miljöpolicy

Klick Datas miljöpolicy gällande företaget samt våra produkter och tjänster.

Klick Data AB verkar i sitt miljöarbete utifrån gällande miljölagstiftning och strävar efter en långsiktig hållbar utveckling för att värna om kommande generationers fortsatta tillgång till viktiga naturresurser.

Vi skall alltid i samarbete med leverantörer och kunder väga in miljöhänsyn såväl i bolagets produkter och tjänster som vid upphandling av de resurser vi behöver för att tillgodose den dagliga verksamheten.

Miljöarbetet är varje individs enskilda ansvar och ska bedrivas, utvecklas och utvärderas kontinuerligt genom alla medarbetares försorg.

Klickportalen K3 spar miljön

Vid en investering och mer fokus av utbildningsbudgeten på e-learning så viktar man om ett inbyggt beteende av att människor skall förflytta sig till kunskapskällan till att kunskapskällan och utbildningen förflyttar sig till människor.

Det ger stora effekter. Till att börja med fungerar minsta motståndets lag. Kunskapen som finns ett klick bort i organisationen används mycket mer än kunskap som finns otillgänglig i en kurslokal vid ett bestämt datum på någon fastlagd tid i framtiden.

De andra effekterna är att resandet generellt sett minskar. Varje dag så spar Klick Datas kunder mycket koldioxid genom minskade resor. Principen att vi skickar kursen till kunden och att kunden därmed inte behöver förflytta sig till kunskapen i en kurslokal. Det medför stora besparingar ekonomiskt och miljömässigt. Oavsett hur man räknar så anser vi att det inte finns ett miljövönligt sött att använda utbildningsbudgeten än med Klickportalen K3.

Med Klickportalen K3 som bas i utbildningssatsningar och genom en Sitelicens spar man resurser på transporter, kurskostnader och detta gynnar en framtida förbättrad miljö, samtidigt som man drastiskt förenklar och effektiviserar inlärningen av all viktig och verksamhetskritisk kompetens till organisationen. Mer kunskapsresurser för budgeten med mindre CO2-utsläpp på köpet. Och det gäller hos alla samtliga kunder oavsett område och utan undantag. Varje startad e-kurs i K3 har således endast fördelar ur miljöhänsyn jämfört med traditionell extern utbildning.

Är miljön en prioriterad del av er policy så är e-learning från Klick Data ett av de viktigaste verktygen som utbildningsbudgeten skall viktas om till. Klick Data arbetar således aktivt mot en bättre värld och ger våra kunder ett enkelt verktyg att ta ett steg mot en bättre miljöresursanvändning redan idag. Vi på Klick Data är mycket hängivna vårt gemensamma miljöansvar och vi arbetar aktivt för att Klickportalen K3 blir verktyget som hjälper våra kunder med att katalysera utbildningen, affärsprocesserna genom.

Vår Kvalitetspolicy

Vår kvalitetspolicy är att uppnå sådan kvalitet att levererade produkter och tjänster infriar och överträffar kundens krav och förväntningar. Vi arbetar kontinuerligt med utveckling av kompetens och resurser så att detta mål kontinuerligt kan uppnås med principen "lite bättre varje gång", sk. kanban. Företagsledningen fortbildar sig för att inneha en både bred och djup kunskap om kvalitetsledningssystem och dess funktion i hela Klick Data AB och även i nära samarbete med våra nära samarbetspartners och underleverantörer.

Vår kvalitetspolicy kan kortfattat sammanfattas i dessa punkter:

 • Kundorientering: Vi arbetar för och med våra kunder. Våra kunder är både små och stora företag och organisationer, utbildningsinstitut samt stat och kommuner.
 • Ledarskap och ansvar: Vårt ledarskaps viktigaste uppgift är att i samarbete med våra medarbetare förtydliga våra och kundernas mål, samt följa upp hur väl verksamheten motsvarar angivna mål och kundernas behov. Vi jobbar även aktivt med att stimulera till ständiga förbättringar i delaktighet med medarbetarna.
 • Långsiktighet och faktabaserade beslut: Våra insatser ska ge våra kunder långsiktiga fördelar och vår kompetensutvecklingsportal K3 är baserad på fakta kring utbildningsbehoven.
 • Samhällsansvar: Klick Datas verksamhet styrs av olika avtal, lagar och förordningar. Bolaget innehar ansvarsförsäkring, fn. (Jan 2017) hos If Skadeförsäkring AB.
 • Medarbetarfokus: Vi verkar för att våra medarbetare har en trygg anställning, god arbetsmiljö och möjlighet till stimulans och utveckling.

Sedan starten i maj 1992 har varje medarbetare skrivit på en uppförandekod och företagspolicy som korrelerar med dessa principer i sina anställningskontrakt.

Kontakta oss

Adress: Värtavägen 15, 115 53 Stockholm

Email: e-kurser@klickdata.se

Telefon: 08-667 4980

Vill du ta kontakt med Klick Data?

Om ditt ärende gäller :

Intresseanmälan Klickportalen K3

Fyll i om du är intresserad av en personlig kontakt och få en full demo av Klickportalen K3 samt en ev. offert för ert företag/utbildningsinstitut/organisation med bl.a. produktionsverktyg för egna tester och certifiering mm. Klickportalen K3 är ett webbaserat utbildningssystem från Klick Data som innehåller allt ett företag eller organisation behöver för att proccesstyra, kvalitetssäkra och effektivisera sin verksamhet. Under 2016 passerade vi 1500000 startade e-kurser i K3. Så du vet att det fungerar.

Produkt och orderförfrågan

Vill du ha information om våra olika utbildningsprodukter, eller om du har en fråga om en beställning gjord här på klickdata.se?

Övriga ärenden

Om du har allmän förfrågan till oss , hör av dig!

Invalid Input
Var vänlig skriv i ditt namn!
Var vänlig och fyll i en giltig E-postadress!
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Please let us know your message.
Robot?
Invalid Input

Mer information

FAQ Vanliga frågor

Frågor om KlickData och vårt LMS Klickportalen K3

Läs mer

Leverantörsuppgifter

Klick Data AB (publ)

Läs mer

Om Cookies

Integritetspolicy för klickdata.se

Läs mer

Press

Klick Datas officiella pressida

Läs mer