Varför gör ni inga cd-kurser på cdrom längre? (cdkurser)

Klick Datas e-kurser har sedan 1992 funnits i tre media som vi producerat efter varje tidsepoks behov.
Först var alla e-kurser på vhs/ video mellan 1992-1996 innan det ens fanns cd-romspelare i datorerna. Sedan la vi alla våra lärarledda e-utbildningar på cd-rom mellan åren 1996-2005 och levererade cdskivor med datautbildningar till över 25000 kunder i hela Sverige. Cd-kurser blev ett begrepp.
Sedan 2006 har alla e-kurser vi producerat gjorts för distribution via Klickportalen K3, som är en webbaserad utbildningsplattform. Som alla vet är videoströmmar på nätet inte längre ett praktiskt problem, vilket det var förrut. (vilket många glömt)

Vi var framgångsrika under videokursperioden med över 350000 sålda videokurser (!). Vi var mycket framgångsrika under cd-romperioden med 100000-tals sålda cd-romutbildningar som distribuerades runt hela Sverige. Och vi har haft stor framgång med den tredje generationens media webben genom vår egenutvecklade utbildningsplattform Klickportalen K3, där det t.ex. bara under 2009 startades över 195000 e-kurser.

Många förknippar oss tack vare våra historiska framgångar med kurser på cd-rom fortfarande, trots att våra kunder idag hellre väljer Klickportalen K3 med dess alla dess fördelar. Under 2009 valde 96,4% av våra kunder våra e-kurser på webben istället.
Så det blev helt naturligt att helt ta bort cdkurs som val och därför har vi inga cdkurser längre.

Utvecklingen går framåt. Vi jämför det med högertrafikomläggningen 1967. Det kändes konstigt natten den 1 september, men sen var det ingen som slutade köra bil för att det inte gick att köra på vänster sida längre. cdskiva är plast som tillhör det förgångna och vi ser med stolthet på den delen av vår historia av ekurser.

Kurskatalog från 2005 då vi fortfarande gjorde cd-kurser. Long time ago.