fbpx

Blogg

Utbilda personalen- en ständig process som idag kräver utbildning på nätet och onlineundervisning

Publicerat i kategori: LMS

De flesta HR-chefer har som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier för anställda och medarbetare. Det finns en rad olika invanda tillvägagångssätt för att sköta dessa HR-frågor för att utbilda personalen. Denna artikel beskriver hur elearning utvecklats och hur KlickData KLMS (Klick Data Learning Management System= Lärplattformen KlickData) ger alla organisationer verktyg för att växa genom att systematisera inlärningsprocessen och kompetensvalidera.


Video Recordings on every learning occasion creates the learning organization

Published in category: Journal, English News

When a Company realizes how ineffective the natural learning process is implemented and realize how to change it by record the one-on-one training that takes place on every level on a daily basis: A great internal revolution will take place that will change the learning process in a radical way with a huge ROI for the company. This article will explain the process of learning and suggest a solution step by step that every company can implement today with a huge profit in sight for the quality of work done. This is probably a 5 min read that will save your company millions and make you as an HR Manager a hero. 


Klick Data lanserar sitt LMS på arabiska

Publicerat i kategori: LMS

Klick Datas Learning Management (KLMS) har nyligen lanserats på svenska och på engelska. Nu översätts KLMS-ramverket till arabiska för att tjäna Gulfregionens företag och universitets behov för ett online HR-system som validerar kunskap inom organisationen.


Employer Branding - hur ett LMS gör dig attraktivare som arbetsgivare

Publicerat i kategori: LMS

Hur både potentiella och befintliga anställda ser på en arbetsgivare har blivit en allt mer betydelsefull fråga det senaste decenniet. I takt med att medarbetare idag ställer helt andra krav på företagen har det blivit viktigare att kunna marknadsföra och konkurrera med annat än ersättningsnivåer och trygghetspaket. Hur kan företag utnyttja ett Learning Management System (LMS) för att förbättra sin Employer Branding?


Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?

Publicerat i kategori: LMS

Ett kontinuerligt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) är idag en nödvändig och viktig del i alla organisationer för att stärka konkurrenskraften och utveckla ett hållbart värdeskapande. Trots ett ofta gediget arbete upplever många utmaningar i att kommunicera ut riktlinjer och värderingar på ett effektivt sätt både internt och externt. Hur kan man med hjälp av digitala verktyg i ett LMS öka medvetenheten om organisationens CSR-arbete för ökat förtroende och lönsamhet? 


Nya e-kurser i MS Excel 2016 är här!

Publicerat i kategori: E-kursnyheter

Nu är det premiär för nya e-kurser i MS Excel 2016, som vanligt ingår det med automatik för alla med Sitelicens. Lansering av MS Excel 2016 Grunder och Fortsättning sker i maj 2018. Använd gärna de effektiva verktygen med Kursplan för att sprida all den nya kunskapen och möjligheten att säkerställa att deltagarna tagit del av utbildningen och kunskapsproven med Diplomtest. 


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!