fbpx

Blogg

Klick Data lanserar sitt LMS på arabiska

Publicerat i kategori: LMS

Klick Datas Learning Management (KLMS) har nyligen lanserats på svenska och på engelska. Nu översätts KLMS-ramverket till arabiska för att tjäna Gulfregionens företag och universitets behov för ett online HR-system som validerar kunskap inom organisationen.


Employer Branding - hur ett LMS gör dig attraktivare som arbetsgivare

Publicerat i kategori: LMS

Hur både potentiella och befintliga anställda ser på en arbetsgivare har blivit en allt mer betydelsefull fråga det senaste decenniet. I takt med att medarbetare idag ställer helt andra krav på företagen har det blivit viktigare att kunna marknadsföra och konkurrera med annat än ersättningsnivåer och trygghetspaket. Hur kan företag utnyttja ett Learning Management System (LMS) för att förbättra sin Employer Branding?


Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?

Publicerat i kategori: LMS

Ett kontinuerligt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) är idag en nödvändig och viktig del i alla organisationer för att stärka konkurrenskraften och utveckla ett hållbart värdeskapande. Trots ett ofta gediget arbete upplever många utmaningar i att kommunicera ut riktlinjer och värderingar på ett effektivt sätt både internt och externt. Hur kan man med hjälp av digitala verktyg i ett LMS öka medvetenheten om organisationens CSR-arbete för ökat förtroende och lönsamhet? 


Nya e-kurser i MS Excel 2016 är här!

Publicerat i kategori: E-kursnyheter

Nu är det premiär för nya e-kurser i MS Excel 2016, som vanligt ingår det med automatik för alla med Sitelicens. Lansering av MS Excel 2016 Grunder och Fortsättning sker i maj 2018. Använd gärna de effektiva verktygen med Kursplan för att sprida all den nya kunskapen och möjligheten att säkerställa att deltagarna tagit del av utbildningen och kunskapsproven med Diplomtest. 


6 anledningar att investera i ett LMS

Publicerat i kategori: LMS

I stort sett alla organisationer behöver ha en systematiserad process för att vidareutbilda och kompetensutveckla sina anställda. Här listar vi de främsta fördelarna med att automatisera, systematisera och följa upp utvecklingen med hjälp av ett LMS (Learning Management System) - navet för all e-learning. 


E-learning och traditionell utbildning - hur mixar man bäst?

De flesta HR-chefer har idag som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier och kompetensutvecklingsplaner för medarbetare och organisationen som helhet. Idag finns det en rad olika metoder för att utbilda personalen där det tidigare bara fanns ett fåtal, oftast kostsamma lärarledda alternativ. Hur kan e-learning hjälpa organisationer att effektivisera sin utbildnings- och kompetensutveckling?


Att kompetensutveckla organisationen med e-learning och LMS

De flesta HR-chefer har idag som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildnings- och kompetensutvecklingsstrategier för medarbetare och organisationen som helhet och det finns en rad olika invanda metoder för att utbilda personalen. I denna artikel kommer vi beskriva  utvecklingen av e-learning och hur KlickData hjälper organisationer att växa genom att systematisera och kompetensvalidera inlärningsprocessen. 


KlickData AB (publ)

Värtavägen 15, 115 53 Stockholm
Tel: 08-6674980
E-learning som fungerar sedan 1992

GDPR / GDPR (English)

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!