fbpx

K3 Sitelicens nu med IT-Avtal för Offentlig Förvaltning

Publiserad i kategori: Kundnyheter
K3 Sitelicens nu med IT-Avtal för Offentlig Förvaltning
K3 Sitelicens nu med IT-Avtal för Offentlig Förvaltning

Klick Data har av Kammarkollegiet per 2009-10-26 upptagits som underleverantör i IT-ramavtalet för offentlig förvaltning.

Klick Data har av Kammarkollegiet per 2009-10-26 upptagits som underleverantör i IT-ramavtalet för offentlig förvaltning, (tidigare kallat Verva avtalet) . Det underlättar för stat, kommun och landsting vid upphandling av Sitelicenser i Klickportalen K3, som nu direkt kan avropas utan egen offentlig upphandling (LOU). Samarbetet sker via Klick Datas partner Caperio AB.

För mer information angående avtalet och för att beställa; kontakta Klick Data, Carl-Christian Lanryd på 08-5511 2286 eller Caperio, Eric Åkerström på 08-5621 7522.
Det går således fr.o.m nu att enkelt avropa från avtalet, Programvaror och tjänster 2007, webb och volymleverantörer, Avtalsnummer 6846/07 rev 091019

Kammarkollegiet övertog Vervas IT-ramavtal per 2009-01-01


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!