fbpx

Articles in Category: FAQ generellt

En kort sammanfattning av fördelar med elearning och LMS

Det finns en rad fördelar av att öka andelen digitalt i HR-budgeten i alla företag. Klick Data har skrivit bl.a annat skrivit artikeln 6 anledningar för att investera i en lärplattform:  

Vi har också gjort det enkelt att mäta ROI från ett generellt perspektiv av utbildningsinsatser. Och då har vi inte tagit hänsyn till de mjuka faktorerna av att dagens medarbetare vill och "kräver" att företagen de är anställda i möjliggör karriärutveckling och att detta är en attraktiv förmån för anställda CSR. Frågan varje företag därför ställer sig: Har vi råd att inte satsa på ett LMS? En hygienfaktor för de anställda och ett effektivt styrverktyg för företagsledningen.

Idag pratar man mer om LMX. 

Vi på Klick Data har i marknaden för elearning och det som kallas EdTech fokuserat på en sak: Enkelhet. Vilket vi beskriver i artikeln om vad Klick Data KLMS är kortfattat.

När man vill se hur Klick Data står sig i jämförelse kan man titta på hur en normal introduktion och demo av systemet KlickData KLMS ger. Eller se vår pdf om Klick data KLMS

Vi på Klick Data har utvecklat kompetens och talang för lyckad digital transformation sedan 1992.
Tillsammans med oss på KlickData kommer du att göra en investering i kunskap på rätt sätt som ger dig och din organisation en plattform för att effektivt utveckla er och er verksamhet. Våra omfattande och beprövade lösningar som fungerat sedan 1992 täcker det som på engelska kallas Training-, Talent- och Learning Services. Det ger dig personligen möjlighet att skapa förändringar för din egen kunskapsutveckling likväl som ett system att nå konkreta och lönsamma resultat för hela organisationen.
Välkommen !

Länk

Vilka 5 fördelar ger utbildning online?

Vilka 5 fördelar ger utbildning online?

Längre svar: 
E-learning och utbildning online med interaktiva ekurser, tester och valideringar som lärplattformen Klick Data KLMS eller dess föregångare Klickportalen K3  innehåller är ett verktyg för varje organisation, företag och utbildningsinstitut att bättre allokera resurser och använda it-teknik i kombination med vedertagen och fungerande pedagogik i överföringen av kunskap och stärka inlärningsprocesser.

Läs även mer på Vad är en e-kurs

FPIV1 dump1
Våra instruktörer, som tex. Mattias Dahlqvist tappar aldrig tålamodet. Vi kan ge 100-tals fördelar med interaktiv utbildning online. Det är så klockrent att har man en gång testat Klick Datas it-kurser online i våra ekurser så finns ingen återvändo. Allt annat blir förlegat. Digital utbildning med den personliga närvarokänslan. Med erfaranhet av digital utbilning sedan 1992 kan våra kunder förlita sig på att vi har den erfarenhet som krävs för att leverera tryggga och fungerande lösningar som håller ett antal decennier framåt. 

Länk

Onlineträning - vilka fördelar ger det jämfört med klassrumsundervisning?

Onlineträning är nu på 2020-talet inte längre en spännande nyhet "som kommer i framtiden" utan en praktisk realitet för tusentals och åter tusentals företag som ser webben som ett verktyg för utbildning och kompetensförstärkning för sina medarbetare. De flesta företag har infört eller har planer på att införa en egen akademi. Det finns idag inga företag som vill beteckna sig som vakna och med sin tid som väljer bort elearning i sin utbildningsbudget.  För att det ger så uppenbart snabb ROI. Elearning är det vedertagna internationella ordet för utbildning online, som idag även ofta kallas utbildning i molnet.

I Sverige har Klick Data etablerat sig som en ledande leverantör av LMS onlineträningar genom sin plattform för lärande som lanserades 2003 under namnet Klickportalen K3. Dess efterträdare heter KLMS och såg sitt första ljus 2017 och som nu 2021 har utvecklats till norr om version 4 och är en betydligt mer omfattande och mpdern plattform än sin föregångare. Ungefär som Windows var mot MS-DOS. System adekvata för sin tid, med utvecklingen som går framåt. Och förbättrats. Klick Data har utsetts till GFEL Top 50 Organisations in the World så sent som 2019. Tack vare sin breda kompetens inom EdTech. Och världsledande ochg välfungerande LMSsystem.

Våra kunder har uppskattat våra datakurser under två decennier och uppskattar idag LMS verktyget KlickData KLMS det lika enkla sättet att bygga företagsanpassad utbildning för att valdiera och säkerställa att kunskap finns på rätt plats i organisationen. 

Så även om vi på Klick Data har rötter med datakurser innan det fanns internet som vi lagrade och spelade in digitalt så är individuell onlineträning och onlineträningar i grupp eller enskilt något som sitter i våra gener. Vi är synonymt med begreppet onlineträning av den enkla anledning att vi utbildar varje dag fler människor i dataprogram än något annat företag som arbetar inom området online-träning.

Så kortfattat blir svaret: Om valet står mellan klassrumsundervisning eller elearning så kan frågan lika gärna ställas om ni skall skaffa tjock-tv eller platt-tv ? Statiohnär PC eller Smartphone? Och väljer ni det senare så är det lämpligt att se på KLMS som ett ledande alternativ till ert företags och medarbetares utbildningsbehov idag, kommande kvartal, kommande budgetår och för resten av 20-talet.

Vanligast är inte frågan om elearning kontra klassrumsutbildning utan oftast ligger onlineträning som grunden i en utbildningslösning, där man kompletterar med klassrumsundervisning och får en sk. blended utbildningslösning. 

Se även lista över Klick datas e-kurser om du söker en onlinekurs i programvara eller softskills. 

Med en kombination av onlineträning med KLMS som grund och traditionell utbildning på toppen av detta får man en optimal utbildningslösning, sk. blended utbildning.

Vill du läsa mer om fördelarna med onlineträning? 

6 fördelar med elearning
Vad är utbildningssystemet KlickData KLMS ?

Länk

Distanskurser - kallas distanskurs för onlinekurs eller ekurs idag?

Distanskurser - kallas distanskurs för onlinekurs eller ekurs idag?
Den tekniska utvecklingen är snabb. Ord som idag är vanliga i vårt dagliga tal fanns inte i sinnevärlden tidigare. Ordet distanskurs har funnits sedan slutet av 1800-talet och är djupt rotat i det svenska språket långt innan Internet fanns. Då, förr i tiden innan 90-talet var distanskurs detsamma som en brevkurs. Man fick ett kursmaterial hemsänt som man sen skickade in till någon med posten för att kommunicera med. När man pratar om distanskurser idag så pratar man om kurser man läser eller "tar" på distans i den meningen att läraren inte sitter fysiskt framför eleven.

Med dagens teknik och med webben så har distanskurs som begrepp blivit i praktiken detsamma som onlinekurs eller det som Klick Data konsekvent kallat e-kurs eller ekurs. Genom att tiden mellan läraren och eleven reducerats till en mycket mindre tidsrymd än med tekniken som fanns tillgänglig när ordet distanskurs började användas (när breven färdades med häst och vagn) och det fysiskt fanns en "distans" att prata om så har ordet i vår mening tappat sin relevans. Vi på Klick Data lägger stort fokus på att göra ekurser som är så bra att man INTE känner en distans till läraren på skärmen. Vi har därför aldrig gillat ordet distanskurs eller distanskurser. Vi tycker ordet har diskvalificerats genom teknikutvecklingen. Vi dissar ordet distanskurs helkt enkelt för att våra kunder UPPLEVER att de inte har en distans till kunskapen med Klick Data. Vi tycker ekurser eller onlinekurser är betydligt bättre, men ordet distanskurs är så förankrat att googlesökningarna är betydligt fler på distanskurs än onlinekurs. 

Så det är lite som att sälja en Tesla Elbil racerbil som ett "hästochvagnfordon"... Inte helt klockrent. Logiskt sett blev den gamla televisionen "tjock-TV" när "plattTV" kom. En videokurs som skickades med VHS-kassett blev således en "tjockkurs". En distanskurs borde rimligtvis bli omdöpt till något annat eller bli förknippat med något som hör forntiden till ... ja, ni fattar...(typ "hästovagnkurs")
Väljer ni att kalla Klick Datas breda utbud av interaktiva onlinekurser som interaktiva distanskurser eller nätbaserade distanskurser eller så får vi leva med det även om ordet borde konserveras i en burk formaldehyd på Nordiska Museet.

Utbildning på nätet är nätutbildning. Webbaserad utbildning är webbutbildning. Men utbildning på distans är inte distansutbildning i den mening att det är långt till utbildningen. 
Neutralt kan en ekurs från Klick Data också sägas vara lärarledd nätbaserad kurs eller nätbaserad distanskurs. Eller som vi gemensamt i branschen redan kommit fram till: Onlinekurser eller ekurser.

Så nu vet ni var vi står i frågan om distanskurser. :-). = Klick Data har ett brett utbud av distanskurser utan distans!

Bildtext för er som använder ordet distanskurs och lever kvar på 1800-talet i tanken: "Tanten är på väg på sin hästochvagn-elcykel att hämta brevkursen som kommer med häst och vagnbudet "

Länk

Distansstudier - Studier på distans med närhet till lärarledda onlinekurser hos Klick Data

Distansstudier - Studier på distans med närhet till lärarledda onlinekurser hos Klick Data
Är distansstudier samma sak idag som distansundervisning?

Distansstudier är ett smart sätt att utnyttja fördelarna med att få utbildning på geografisk distans. Klick Data har arbetat med distansstudier i ordets generella mening i två decennier. Läraren är närvarande på skärmen, men inte fysiskt i tid och rum. Det ger en rad fördelar för användaren, utbildningsbudgeten och för repetitionsmöjligheterna. Vi förlikar oss dock inte med ordet distans. Vi finner distansstudier som ord betraktat förlegat. Gammaldags.

Vi föredrar ordet onlinestudier. E-studier eller internetstudier. Distansutbildningdistanskurs och distansstudier är ord som vi förknippar med 1800-talet. På 1800-talet kunde man inte repetera i Klickportalen K3 och söka i ett index på några sekunder om man behövde få lärarledd undervisning.

På väg till brevlådan med frågor till läraren som man hade på distansstudierna förr i tiden. När ordet distansstudier användes och peakade på 1800-talet. Idag pratar vi inte om distansstudier. Vi säger onlinekurser eller ekurser. Med alla intelligenta fördelar det ger användarna och eleverna. 

Länk

Förtester- har Klick Data förtester i LMS innan undervisningen online?

Förtester- har Klick Data förtester i LMS innan undervisningen online?
Förtester är ett begrepp som andra har använt historiskt och i samtid för att genom att upptäcka kunskspshålen  "sedan bara fylla i det man behöver lära sig" och bara gå igenom delar av kursen man med avsnitt som täcker "det man inte kan".

Klick Data generella inställning är att det har ett stort värde att i lärprocessen även få bekräftat saker man redan kan. Man väver in ny kunskap med gammal genom att göra kunskapsnätet finmaskigare. En e-kurs från Klick Data bygger på undervisning i avsnitt om ca. 20 minuter. Läraren bygger upp detta avsnitt med en pedagogisk metod baserat på de gamla grekernas väl beprövade och välfungerande pedagogik. Kunskapen i ett 20 minuters avsnitt "hänger samman" med en början, ett mittparti och ett slut. Det väcks en nyfikenhet, ges information steg för steg, knyts ihop slutsatser och man konstaterar vad de nya kunskaper som förvärvats i avsnittet i online-kursen har lett till.

Därför kan man inte helt bortse från att det har ett stort värde att se på undervisning i K3 i sin helhet där man går ingenom saker avsnitt för avsnitt utan att man hoppar över delar man redan kan.

Har vi då inga förtester alls ?

Jo, visst har Klick Data förtester!

Examina E3 modulen har vi alla tester upplagda som man om man så önskar kan gå igenom innan man tar och går igenom en ekurs. Detta kan kallas en förtest. 


Alla kan ta en test i ett program före man går en ekurs. I testens svar efter genomförd test kan du se vilka delar som du svarat fel och vilka delar som du svarat rätt på. Därefter kan du enkelt gå till de avsnitt som täcker kunskapsbristerna. Många använder Klick Datas testmodul Examina E3 till att använda som underlag huruvida man skall gå en hel kurs eller bara olika delar av en kurs online. 

Det skall också sägas att alla administratörer av Klickportalen K3 själv kan skapa en lämplig förtest av ett ämne genom att bygga upp frågorna med modulen Testproduktion Q3. Oberoende av det som Klick Data producerar använder Klick datas kunder av Sitelicenser dagligen detta verktyg för att bygga upp och stärka medarbeternas kunskaper i företagen med denna modul som bas.

Väldigt många företag har inte bara förtester i dataprogram som ett viktigt behov, utan har skapat ett webbaserat kompetenssystem via K3 för att årligen gå igenom företagets personal avseende viktiga delar att kunna för verksamheten. Klickportalen K3 är ett perfekt verktyg för att validera kunskap.


Länk

Gör ni inte längre kataloger? Det var länge sen vi fick någon kurskatalog från Klick Data

Gör ni inte längre kataloger? Det var länge sen vi fick någon kurskatalog från Klick Data
Klick Data har en lång tradition av att producera kurskataloger. Vi skickade under åren 1996-2006 ut ca. 500000- 1000000 kurskataloger per år. Det var mycket skog i Norrland som skulle huggas ner, transporteras til pappersbruken, tryckas upp och distribueras via landsväg ut till tidningar och till våra kunder. Sen vaknade vi upp och stramade upp vår miljöpolitik.

Visst har katalogen sitt existensberättigande som angenämt och praktiskt sätt att ta till sig information, men vi valde att omprioritera vår marknadsföringsbudget och vikta om den mer till andra delar, främst Google. Allt du behöver veta om utbildning från Klick Data och vårt breda sortiment av ekurser för personalen och dig själv hittar du på vår webbplats med ca. 2000 sidor information. Det är bättre än de 48 sidor som vi hade som standardformat tidigare.

Så välkommen att kolla igenom vår utbildning online på nätet!

Klick Data finns tex. ibland med på Dagens Industris toppbanner. 


Klick Data syns även ibland med annonser i Svenska Dagbladet och andra tidningar/ bilagor.

Länk

Har Klick Data datautbildningar och datakurser på svenska?

Har Klick Data datautbildningar och datakurser på svenska?

Vi har över 250 egenproducerade ekurser i alla dataprogram och ekurser i affärsutveckling som hjälper dig med att skaffat dig färdigheter alla företag behöver i näringslivet. På svenska, producerade av svenskar för svenskar och med svenska språket som grund för datakurser. (Vi har även datakurser på engelska och vi har Klickportalen K3s ramverk för administratörer och tester översatt till engelska, kinesiska, portugisiska och brasilianska för de kunder som vill använda plattformen Klickportalen K3 som LMS på dessa språk för sina egna datakurser och datautbildningar)

Oavsett om du bara vill lära dig ett dataprogram och få datautbildning i ett program som t.ex. Microsoft Excel så har Klick Data en perfekt utbildning för dig som söker en datakurs eller vill gå flera datakurser.

Skillnaden mellan gammaldags kurser och Klick Data är att på 10-talet så är det självklart att vi levererar våra datautbildningar på svenska online, via Klickportalen K3.

Så datautbildning idag i Sverige 2016 är synonymt med Klick Data, då ingen annan levererar fler datakurser och datautbildningar än Klick Data och inga smarta företag skickar folk på dyra datakurser ute på stan längre. De skickar datautbildning till medarbetaren via Klickdata och använder Klickportalen K3 för sin kompetensförsöjning och efterutbildning. 

Varmt välkommen att prova du också.

Med Klick Datas lärarledda datakurser i din PC eller Mac via webbläsaren streamas kunskapen rakt in via Klickportalen K3 (www.k3.nu). Alla får tillgång till den smartaste och effektivaste datautbildningen till ett oslagbart pris. En succé som fortgår sedan Klick Data startade 1992. Du hittar inget bättre om du skall lära dig dina dataprogram i Sverige och söker datakurser på svenska. Här visar Mattias Dahlqvist hur du kör Microsoft Outlook 2010.

Länk

Har nätbaserad utbildning bara fördelar mot traditionell undervisning?

Har nätbaserad utbildning bara fördelar mot traditionell undervisning?

Längre svar: Nej. Men nästan. 

Nätbaserad utbildning har en rad fördelar mot traditionell undervisning i den mening att undervisningen kan ske oberoende tid och rum för inlärningen. Den ger fördelar för att den är mer lättillgänglig 24 timmar om dygnet och förutsatt att den är begåvat pedagogiskt gjord så ger den repetitionsmöjligheter i det oändliga tills mottagaren förstår utan att undervisaren tappar tålamodet eller tvingas "gå hem". 

"Jag skulle aldrig gå en kurs om det inte fanns en riktig lärare som förklarar livs levande och som man kan fråga" är en inställning som idag ca. 2-3% av svenskarna har. Ungefär 7-9% tycker att det kan fungera som ett komplement med en interaktiv nätbaserad kurs om det finns möjlighet till riktiga lärare. Men majoriteten, över 90% som valt onlinekurser i Klickportalen K3 tycker det är ett fullgott ersättningsalternativ med Klick Datas ekurser. 15% av dessa "kan inte tänka sig gå en traditionell kurs" för det är "så tidsineffektivt" om Klick Data har en ekurs i ämnet. 

Det finns som således som sagt några få som fortfarande "tycker det var bättre förr" och så finns den breda majoriteten som tycker utvecklingen inom utbildningsindustrin har gått framåt med några viktiga innovationer de senaste två decennierna dit nätbaserade kurser online , dvs. ekurser som är lärarledda på skärmen, (som en webbaserad ekurs i Klickportalen K3 eller i KlickData KLMS) tillhör framstegen. 

Vi på Klick data brinner passionerat för att skapa kurser på nätet som inte bara är nätbaserade kurser för sakens eller mediaformens skull utan som är den bästa undervisningen oberoende media eller distributionsform. Precis som bra musik låter sig höras på skiva, o datorn eller på livekonserter. Huruvida vi lyckas i detta är bara våra kunders uppfattning som gäller och det enda vi kan se är att vi är kvar i undervisningsbranschen sedan 1992 då vi började skapa utbildning som förvandlades till ettor och nollor. 

1969 var Mitt Romneys pappa George transportminister i Nixons regering (här på omslag av Time) . Det var året då Internet uppfanns. På den tiden fanns bara undervisning från katedern. Idag över 40 år senare upplever de flesta att undervisning på nätet via Klickportalen är en bättre form av undervisning. Av många skäl. Alla tycker dock inte nätbaserad undervisning fungerar bättre än den traditionella. Än. 

Länk

Hur fungerar det om man har frågor eller vill ha hjälp med något man inte förstår? Kan man ringa eller skicka e-mail och beskriva problemet?

Hur fungerar det om man har frågor eller vill ha hjälp med något man inte förstår? Kan man ringa eller skicka e-mail och beskriva problemet?

Du kan ringa, men oftast är det bara att backa och ta om ett parti. Tills man kan. Många blyga drar sig för att räcka upp handen i ett klassrum och känner högre trygghet med detta på skärmen, då man inte riskerar att irritera läraren om man ber han/henne "ta om" ett parti. Många mailar frågor till våra lärare eller hör av sig till oss. Lärarna blir oftast glada att kunna hjälpa till. Vi kan dock inte ge någon direkt programsupport, utan då får man vända sig till programvaruföretaget med sina frågor eller använda hjälp systemet till programmet. Men frågor relaterade till kursen svarar vi mer än gärna på!

Klickportalen K3 ger dig ett supportstöd som är lärarlett. Repetera tills du kan. I din egen takt. Hur många gånger som helst. När det passar dig. Utbildning online med Klickportalen k3 är helt perfekt för dig som i lugn och ro vill lära dig dina dataprogram.

Du kan fråga läraren hur många gånger som helst när du vill repetera.

Du behöver aldrig vänta med att få svar. Så fort du inte kan eller kommer ihåg så loggar du in i K3 och får svar.

Länk

Hur många timmar beräknar ni att dessa respektive kurser tar att köra igenom?

Klick Datas e-kurser har en speltid på ca. 2-2,5 h. Inlärningstiden är ca. 8-10 h., beroende på att man pausar, stoppar, tar om och över själv med egna projekt samt med de övningsuppgifter kursen innehåller. 
Vi kallar det MTC= 8-10 h.

Termen kommer av engelskans MTC= Mean Time to Complete. En interaktiv e-kurs kan jämföras med en koncentrerad förpackning av juice/jos/saft. Vissa använder 1:5 i vatten när man spär ut en dryck, andra gillar starkare och använder 1:3 vatten, andra svagare och tar 1:7. Det samma när man går igenom en interaktiv kurs. Speltiden är saften, inlärningstiden vattnet. I snitt räknar vi med 1:5, dvs. på varje interaktiv utbildad timme, dvs. utnyttjar medelanvändaren mediet 5 gånger speltiden för att pausa, öva själv, gå igenom kursen i lugn och ro så att kunskapen får praktisk nytta.

En subjektivt mycket viktigare term och som har med inlärningstiden att göra avseende utbildning är AHA-frekvens , densitet eller TTB (se nedan). Om kursen är tråkig och intetsägande så tar det längre tid att genomföra och ger därmed inte automatiskt "mer för pengarna" bara för att det är längre utbildning. Allt Klick Data företar sig är att korta ner tiden det tar att lära till ett absolut minimum med alla pedagogiska lnep som står till buds i samverkan med den modernaste interaktiva och enklaste tekniken.

En bra interaktiv kurs har således en hög "densitet", dvs, innehåller många AHA-upplevelser eller för att använda en discoterm, "beat per minute". Är läraren tråkig och babblar oväsentligheter utan att komma fram till något intressant så blir densiteten låg. Då är e-learningsbranschens avgörande och mest mest hotfulla term TTB= "Time to bore" mer väsentlig att kalkylera med (amerikanarna pratar om e-learningens drop-outs och då är kostnaden i realiteten hög pga. av TTB och att så få faktiskt orkar igenom e-kurserna.) Klick Data har ett brett sortiment av e-kurser, levererat 1,2 licenser sedan 1992 och arbetat konsekvent med dessa "mjuka" termer inom e-learningsbranschen och har en hög återköpsfrekvens hos sina kunder, vilket bl.a. gett högsta kreditvärderingsbetyg hos UC (dec 2005). Varje interaktiv lärare är olika, varje kursinspelningstillfälle unikt, vilket inte innebär att alla e-kurser är de bästa vi har, men alla kurser vi gör följer våra uppsatta och beprövade pedagogiska riktlinjer som skall ge hög densitet, bra beat per minute och en intressant och entusiasmerande stund framför skärmen. Visionen är att Klick skall vara ledande kunskapskatalysator, missionen är att Klick Data skall ge alla möjligheten till den smartaste digitala undervisningen.

Länk

Jag föredrar att ha en guide före att gå kurser online. Vem eller vilka samarbetar ni med som gör riktiga kurser?

Jag föredrar att ha en guide före att gå kurser online. Vem eller vilka samarbetar ni med som gör riktiga kurser?
Hej Åsa, Du har nog aldrig testat att få en personlig guide på skärmen med en Klick datakurs online när du refererar till riktiga kurser...

Vi tycker du skall pröva en e-kurs och få en personlig guide som leder dig steg för steg in i programmen. (eng. tutorial) .

Klick Datas ekurser online är enkla och pedagogiska videokurser med riktiga lärare som guidar dig rätt till lägre kostnader än vanlig kurs på stan och betydligt snabbare än att läsa tjocka manualer skrivna av tekniker.

Våra undersökningar visar att 98% som provat tycker våra ekurser är bättre eller lika bra som traditionella datakurser , som du benämner "riktiga kurser" .

Vi vill gärna få dig att pröva en "riktig ekurs" och ge dig möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om Klick Datas koncept (pröva gärna här gratis med en kostnadsfri demo i Klickportalen K3). Du kommer förmodligen aldrig använda ordet riktiga kurser och gammeldags kurser igen...:-)

Hör av dig till oss i vändande mail så skall vi erbjuda dig ett introduktionserbjudande som vi har haft kampanj på nyligen. Välkommen att få en pedagogisk guide på skärmen som du kan repetera med tills du kan!

Om du trots detta vill ha en riktig lärare på plats eller vill arbeta med blandad utbildning, interaktivt och lärarlett, sk. blended learning,  så förmedlar vi gärna våra egna lärare som tar konsultuppdrag runt om i Sverige.. Hör av dig här med dina önskemål.


Allt kan inte ersättas digitalt, men datautbildning tillhör det som majoriteten av företag och individer föredrar framför skärmen. Onlinekurser från Klick Data i Klickportalen K3 är standardutbildning då det inte längre finns företag som skickar folk på dyra datakurser längre. 

Länk

Jag har en version som är senare än den programvara som ni har kurs på- kan jag köpa e-kursen i alla fall eller ger den mig ingenting i utbyte för att den täcker en gammal version?

Generellt sett blir nyheterna mindre och mindre ju äldre programmen blir. Det är en avtagande marginalnytta för att uppgradera oavsett Microsoft, Adobe eller Macromedia etc.. Däremot kan det för den enskilda användaren vara en mycket viktig nyhet som lanseras i en ny version och "powerusers" brukar uppskatta förbättringarna som kommer med varje ny version mer än nybörjarna.

Klick Datas kurser syftar till att lära användaren ett verktyg. Vi är generellt sett i den bemärkelsen versionsoberoende i väldigt hög grad. Du kan i princip köpa en e-kurs i Photoshop 4.0 från 1997 och lära dig hantverket bildbehandling med verktyget Adobe Photoshop CS2 från 2006 till 80%-85%, då du kommer behärska alla grunder och ta med dig en grund att stå på som gör att du kommer relativt lätt att ta till dig skillnaderna i en version som är fem generationer senare. Problemformulering, terminologi, fackkunskap och angripssätt är i princip intakt då programmet syftar till att lösa ett problem.

Därmed inte sagt att vi kan sälja en så gammal produkt med framgång för våra kunder vill liksom du att kursen skall "stämma" med versionen. Vi lägger därför stora resurser på att göra nya kurser i nya versioner, men har inte alltid kunnat göra detta av ekonomiska skäl (investeringen blir dyrare än intäkterna)

Vi får sällan eller aldrig klagomål från de som köpt en kurs som täcker en tidigare version. Ta kontakt med en säljare på 08-667 4980 så kan han guida dig i skillnaderna.

Länk

Jag har planerat att ta med mig datorn till sommarstugan för att där lära mig Vista, men kursen presenteras via Internet som jag inte har tillgång till, varken i sommarstugan eller på resor. Hur gör jag?

Klick Data har under 15 år gjort e-kurser i fyra olika format, video/vhs, cd-rom för pc, cd-rom för mac, och nu senast i webbbaserat format direkt över Internet i K3. cd-rom och K3 har sina fördelar , se t.ex.:

Jämförelse k3 och cd-rom Alla titlar vi gör/ gjort finns av förklarliga skäl inte i alla format. Vistakursen finns bara för Internet/ K3. Vi har inte gjort den i cd-rom version. Den kanske kommer, men den finns inte idag. Efterfrågan på våra internetbaserade utbildningar i K3 stiger brant medan de sjunker kraftigt för cd-rom så tyvärr kan vi inte lova att de kommer cd-rom för alla titlar i framtiden. 

Skaffa en bredbandsuppkoppling mobilt till ditt landställe via 3 så kan du surfa även under sommaren är vårt råd!

Länk

Mellan vilka år gjorde Klick data videokurser?

Mellan vilka år gjorde Klick data videokurser?

Långt svar:  
Klick Datas första videokurs Grunderna i FileMaker Pro spelades in 17 maj 1992 på Tysta Gatan i Stockholm och fortsättningskursen Fortsättning i FileMaker Pro spelades in den 6 juni 1992. De lanserades den 10 juni 1992. 

Sen rullade det ut hela 88 produktioner av videoutbildningar som från allra första sekund var digitalt inspelade på digibetaband .

Under dessa 4 år såldes över 350000 stycken videoutbildningar med vhsutbildning i alla dataprogram som fanns på den svenska marknaden av betydelse.

När datorerna sedan kom med cd-rom som standardkomponent så övergick Klick Data till detta medium som bärare av våra ettor och nollor.  Begreppet e-kurser är således relevant redan från allra första stunden medan vi i folkmun och i marknadsförningen började använda ordet runt sekelskiftet (1998-)

Sedan 2005 är cd-rom också skrotat som mediabärare då Internet blev tillräckligt snabbt i hus och hem.

Klickportalen K3 blev den tredje generationens plattform (och därför blev det en 3:a i namnet.) Där distribueras alla kurser som Klick data gör sedan februari 2006.

Vi är stolta över vårt ursprung och tidigare succéer men vi utvecklas hela tiden som företag med marknaden och dess krav på den smartaste formen av utbildning. För överskådlig tid framåt är det internet och e-learning som är det som gäller.

PS. Omvänt skulle vi kunna säga att vi fortfarande spelar in videokurser då vi faktiskt har videosekvenser med läraren i bild fortfarande i våra e-kurser. Så en videokurs 1992 är i princip samma sak som en e-kurs 2011. Av den enkla anledningen att inget annat sätt att lära än med Klick data fungerar bättre.  DS.

Under alla år har vi paketerat in våra videokurser i ett format som passat användaren för varje tidsepok. Även om vi inte skickar ut paketen fysiskt sedan 2006 så är det förpackad utbildning man får om man väljer en videokurs från Klick Data eller som vi säger ; en e-kurs från Klick Data.

Länk

Måste man ha programmet installerat eller ingår en demoversion under kursperioden?

Svar
Hej, Vad roligt att du är intresserad av att gå någon av våra ekurser i InDesign!
Jag rekommenderar den senaste av oss inspelade versionen. Klick Datas grundkurs i Adobe InDesign CS4

Man måste inte ha en version installerat, men det hjälper givetvis att öva i demoprogrammet. Se mer på länk här

Vi säljer inte programvarulicenser och där rekommenderar vi tex DustinPhotoshop är ett annat program och där har vi också ekurser om du vill repetera eller utöka dina kunskaper.

Länk

Onlinekurs - vad är det? Är det samma sak som ekurs?

Onlinekurs - vad är det? Är det samma sak som ekurs?

Längre svar: 
Klick Data har onlinekurser i alla ledande dataprogram i Sverige. Online är engelska ordet för uppkopplat och det är precis vad det handlar om med Klick Datas utbildningar. Idag levereras alla Klick Datas kurser och utbildningar online via Klickportalen K3. Vi kallar våra onlinekurser för ekurser. En onlinekurs är således synonymt och samma sak som en ekurs idag.

Tidigare hade Klick Data sina ekurser på andra media. Först på vhs som kallades videokurser (1992-1996). Sedan på cd-rom (1996-2006) som följdaktigen kallades för cdkurser. Det fanns således inte något som hette onlinekurser tidigare innan internet fanns och innan internet blev tillräckligt snabbt för att i praktiken föra över video. Då vi av praktiska skäl fick skicka plast till kunderna istället för inloggningsuppgifter. Ordet onlinekurs har således vunnit popularitet sedan 2005 då Youtube slog igenom och vi skrotade vårt tidigare media cd-rom som vi sålde då.

Idag är ekurser och onlinekurser samma sak som interaktiva kurser, (ett begrepp som vi använde tidigare), även om det från den allra första dagen handlade om att spela in kurser digitalt med ettor och nollor och precis som då vid tidernas begynnelse (innan world wide web fanns !) ville vi ge våra kunder fördelen att välja själv när de ville utbilda sig. När det passar bäst. Hemma eller på jobbet. I sin egen takt. Samlingsnamnet e-kurser har inte använts sedan starten, men skulle kunnat vara det, då kurserna är elektroniskt lagrade med ettor och nollor.

Kärt barn har många namn och onlinekurser är således ett begrepp som är samma sak som e-kurser. 

PS: Det mest sökta begreppet för onlinekurser på nätet torde dock fortfarande hur märkligt den än kan tyckas vara distanskurser eller distansutbildning. Två gamla föråldrade ord som rimligtvis borde vara utfasade då man kommer närmare kunskapen än någonsin när man lär sig online. DS.

Se urvalet av utbildningar i Klick Datas breda sortiment av e-kurser , dvs. onlinekurser på svenska här.

Länk

Undervisning online skapar frihet och ökad lönsamhet för alla företag

Undervisning online skapar frihet och ökad lönsamhet för alla företag

Klick Datas affärsidé var och är i grunden att vi digitaliserade undervisning och förpackade den så att våra kunder kunde konsumera tjänsten utbildning på en annan tid än den producerades. 

Vi spelade in kurser digitalt då (och vi spelar in ekurser digitalt även idag) och lät och låter sedan våra kunder få en billigare kurs än klassrumsundervisning eller gruppundervisning och mer tidsbesparande än en manual eller en bok. Smarta kurser, smarta kunder helt enkelt. Kombinationen av att leverera något som både är billigare och bättre än vad andra på marknaden gör är normalt en bra formel för succé och Klick Data är inget undantag :-).

Med Klick Datas ekurser kan du lära dig när du vill. När det passar dig. I din egen takt. Och repetera tills du kan. Och det samma gäller kurser online (KOL) producerade av Klick data och våra kunder i lärplattformen KlickData KLMS. 

Det är oslagbart smart att få undervisning online med Klick Data

I början fanns inte tekniken av att leverera undervisning online. World Wide Webb med dess hyperlinkar och revolutionerade inverkan på mänskligheten hade inte möjliggjort att Klick Data kunde leverera sin undervisning online. Vi förpackade utbildningen i väntan på den stora boomen som kom efter Youtuberevolutionen i olika fysiska former som innebar att plast skickades fysiskt till våra kunder med utbildning offline fram till 2006.

Våra kunder köpte inte bara friheten då som nu av att kunna repetera utbildningen inom främst datakurser såsom Officepaketet och Adobepaketen, utan upptäckte att Klick datas utbildning var förutom paketerade i det smartaste formatet för sin tid, bra pedagogiskt producerade med en genomtänkt pedagogik och ett aptitligt format. Det blev en stor succé långt innan tekniken hann ikapp och Klick Data levererade sin undervisning och utbildning online helt och hållet. Det sker idag enbart via Klickportalen K3. Plasten är borta sedan länge. Utbildningen och undervisningen sker 100% online idag.  I Klick datas andra generation lärplattform Klick KLMS

Med tiden växte sortimentet av e-kurser, som genom att de var elektroniskt lagrade från dag ett, kallades ekurser. Idag är ekurser synonymt med Klick Datas kurser online, precis som appar är det för program i iPhone och iPad även om begreppet används av fler leverantörer som också kallar det onlinekurser. Vissa kallar utbildning online och även Klick Datas ekurser för distanskurser och det får stå för dem. Distans är det sista som förknippas med Klick Data. Av oss och våra kunder.

Våra lärare på skärmen vill vara nära eleven och inlärningsprocessen, inte långt ifrån och distansera sig ifrån den. Samspelet mellan läraren och eleven i Klick Datas ekurser är nyckeln till att vi har en viktig position på utbildningsmarknaden och är ledande inom datautbildning i generell mening och undervisning i bred mening online i Sverige då de flesta av våra kunder fyller Klickportalen K3 med eget innehåll. 

Genom att vi inte stannande vid att göra ekurser online, utan utvecklade ett kunskapssystem i molnet med samma principer att ha kunden i centrum och göra det enklare och billigare för företag, organisationer, stat och kommun att få mer ut av utbildningsbudgeten skapade vi först molntjänsten Klickportalen K3 som innehåller mycket mer än våra egenproducerade utbildningar online. Det är en komplett webbaserad lärplattform som allt fler använder för att utbilda personalen online och validera kunskaper, värderingar och färdigheter med tester och undersökningar.

Klickportalen K3 och dess efterföljare KlickData KLMS har utvecklat successivt till att bli det ledande systemet för kunskap och kompetens på nätet och är i många stora, medelstora och mindre organisationer navet i utbildningsbudgeten i Sverige och det som ger mest för pengarna för it-chefer, HR-chefer och verksamheten med alla dess medarbetare och låter personalen utbilda sig online med K3. 

- Äntligen fattar jag! Det finns bara fördelar med undervisning online om man väljer Klick Data! 

Länk

Undrar om man får låna själva programmen under kursen, t.ex. CS4kurser?

Nej, 

Vi lånar inte programmen och du får ha eget ansvar för licenser för själva programvaror till våra e-kurser. 

Däremot kan du i de flesta fall ladda ner demoversioner från programtillverkarna. 
Adobe har t.ex 30 dagars demoversioner vilket är perfekt när man skall lära sig dessa program.

Länk

Vad är det för skillnad på Excel 2003 resp 2007?

Vad är det för skillnad på Excel 2003 resp 2007?

Klick Datas kurser har ofta en grund och en fortsättningsdel. Så även för Microsoft Excel som är ett mycket omfattande, kraftfullt och spännande program som borde vara basen i all form av undervisning relaterat till siffror. Redan från 4:e klass om du frågade oss., men det är beside the point;  "2 skivor" består ingen av Klick Datas e-kurser av sedan 2006 då vi helt gick över till Klickportalen K3. 

Microsoft utvecklar sina program, normalt efter 3-4 årsintervall och har således döpt dessa versioner efter årgångar. Anektdoten är att Bill Gates store idol var Aldfred Sloan som på 30-talet slog ut Fords svarta T-Ford genom att låta General Motorsbilar ändrade färg och form mycket oftare medan Ford tyckte att folk kunde få sina bilar i vilken färg de ville så länge de ville ha den i svart. 

Vissa (inkl. undertecknad ) tycker att "utvecklingen" är ändringar i de olika versionerna många gånger är för ändringars skull. En hammare är en hammare även om den har orange eller grönt skaft. Till slut kan man inte sätta upp en spik om man utvecklar för mycket. 2003 är den version vi kör på Klick Data och det är förmodligen mer av vana snarare än av bristande funktionalitet. 2007 var ett för "stort" hopp för att undertecknas skulle tycka om det, vilket många tycker, men har man väl lärt sig 2007 så går man vad vi hört inte tillbaka. Men lättja kan komma plötsligt. 

Tidigare tryckte vi upp broschyrer så det blev stora kalhyggen i Norrland och returstationerna fulla. Det gör vi inte längre främst av miljöskäl. Ibland erbjöd vi rabatt i dessa broschyrer trots att våra e-kurser redan är otroligt mycket billigare än en kurs på stan och enklare och smidigare än en tråkig manual skriven av tekniker även utan rabatt. Det du kan göra med Excel om du väl kan programmet är ju intjänat med hjälp av våra kurser som du kan repetera hur ånga gånger som helst på en eftermiddag så dyrt är ett relativt begrepp. Jag vill påstå att okunskap i Excel är betydligt dyrare. Antingen väntar du på en ny kampanj som vi inte längre har regelbundet (den senaste var 2008) eller så tar du tag i dina Excelkunskaper idag genom att beställa här

Välkommen!

Länk

Varför används distanskurs så lite av Klick Data?

Varför används distanskurs så lite av Klick Data?

Klick Data älskar distanskurser... vi tycker bara inte om ordet...Vi gillar ordet ekurser eller onlinekurser.

I Sverige finns ordet distanskurs väl etablerat. Ordet är ofta synonymt med företaget Hermods som introducerade möjligheten att lära sig på distans för över 100 år sedan.

Klick Data har aldrig gillat ordet distanskurs eller begreppet distanskurser. Inte för att det är förknippat med företaget Hermods (som är kunder till Klick Data) utan för att ordet i sig skapar en association av distans mellan lärare och elev som vi upplever att våra ekurser upphäver och snarare motarbetar.

De flesta av våra kunder upplever Klick Datas lärarledda koncept med e-kurser som allt annat än distans. Man får en närhet till läraren på skärmen som många gånger är omöjlig att nå i klassrumsundervisning. Det kan låta som märkligt då man "inte har någon att fråga", men sanningen är att många upplever det som mycket mer bekvämt att kunna backa och ta om med ett klick än att räcka upp handen på en gammeldags utbildning i ett klassrum och öppet visa att man inte hängde med eller inte förstod vad som sas.

Klick Data har distanskurser även om vi inte gillar ordet distanskurs...

På det sättet är Klick Datas ekurser och vinnande koncept "nära" och inte "distans". Och det förklarar varför vi inte gillar ordet distanskurs för utbildning i datakurser eller programvara såsom Microsoft eller Adobes programvaror. Vi gillar ordet ekurser eller onlinekurser. Och accepterar mer det etablerade ordet (inlånat från engelska) elearning, men föredrar elärande då vi är svenskar och gillar det svenska språket. Vi är till 100% fokuserad på utbildning online. Kalla oss och våra ekurser för vad du vill... Det finns inget annat smartare sätt att lära sig sina dataprogram.

Med Klick Datas utbildningar online som vi kallar ekurser så får du en distanskurs som är allt annat än distanskurs. Du får en närhet till vår lärare som upplevs som att instruktören på skärmen i K3 är din bästa vän som hjälper dig steg för steg pedagogiskt och enkelt att gå igenom ett program. Vill du fortfarande kalla Klick Data levande utbildning för distanskurs kan vi inte hindra dig... :-)

Länk

Vem skriver ut intyg och ECDL körkortet?

Klick Data tillhandahåller utbildning och möjlighet att skriva ut ett Diplom efter godkänt test i ECDL modulerna via Klickportelen K3. Vi är medlet för att nå målet, men vi är inte målet. 
För att få datakörkortet så ska man vända sig till Dataföreningen i Sverige och göra test hos något Auktoriserat Testcenter i Sverige lista på dessa finns på http://www.dfs.se/datakorkortet/Testcenter/sverige.asp

Länk

Vilka egenskaper har en e-kurs från Klick Data?

Klick Datas egenproducerade e-kurser är kurser online som har följande tekniska och pedagogiska egenskaper:

1. De är inspelade och producerade av Klick Data som ansvarar för manus, lärare, teknik och regi

2. De leds av en personlig lärare som med den beprövade orala berättarmetoden leder undervisningen. Och har en guideline att förhålla sig till. Som är beprövad.

3. Läraren visas i bild under kursens gång och som leder undervisningen med inledning av kursen och varje kapitel samt under och mellan delmoment för att sammanfatta slutsatser och kunskaper lärda och varför detta har betydelse. Samt avslutar kapitel och kurs med sammanfattningar av kunskapernas erfarenhet. 

4. E-kursen uppspelas i en e-kursspelare som är Klick Datas egenframtagna och som utvecklats i olika versioner sedan 1996.

5. Ekursspelarens har en egen inbyggd meny som gör det möjligt att inom "filmen" hitta till rätt kapitel genom menysystemet. Vilket gör det enkelt att hitta det kapitel eller avsnitt man vill gå igenom eller repetera. 

6. Ekursspelaren har ett eget index som är sökbart. Varje e-kurs har indexerats med 180-250 sökord för att användaren skall hitta till ett avsnitt han eller hon behöver lära sig. 

7. E-kursspelarens sökindex är indexerat i Klick Datas kunskapsportal Klickportalen K3 och dess uppföljare KlickData KLMS. Ett sökbegrepp som finns i någon av de e-kurser användaren har tillgång till via ett licensavtal ges enkel tillgång till. 

8. E-kurserna från Klick Data har sedan 1992 följt ett standardiserat format i spellängd, vilket skapar trygghet för kunder som investerar i dessa e-kurser. En e-kurs är uppdelad i 6 kapitel. Varje kapitel är indelat i 6 underavsnitt om ca. 3 minuter. Ett kapitel är i regel ca. 18-20 minuter. En e-kurs är i regel ca. 2 timmar. I undantagsfall har denna formel frångåtts.

Not. Denna 3*6= 18 minuter för ett kapitel som Klick Data införde vid start 1992 när vi började med videokursproduktion (video tutorials) har (lustigt nog) efterhärmats av TedTalk, vars grundaren Chris Anderson satt en bortre gräns om 18 minuter för han konstaterade att det var "the maximal lenght of human attention". När Chris Anderson mätte tiden för det kanske mest berömda talet någonsin: Martin Luther King Jr klockade han detta till 17:45, vilket bekräftade hans tes. Formatet tvingar också läraren och föreläsaren att kapa ner oväsentligheter och utfyllnad till väsentligheter. 

9. E-kurserna från Klick Data är ända sedan starten 1992 inspelade digitalt med chroma-key teknik vilket skapar en närhet till tittaren eller eleven genom att läraren i bild kommer in som "väderpresentatören med kartorna bakom sig" och skapar därigenom en närvaro som väsentligt förstärker inlevelse och inlärning. Den monumentala succén som Klick Data har skapat under sin verksamhet bygger på dessa faktorer. 

10. Alla e-kurser från Klick Data är inspelade i studio med professionellt ljus, högsta kamerakvalitet, professionellt ljud och varje scen och klipp är sedan redigerad i efterproduktion. I dagens värld av inspelade material och videopresentationer på YouTube finns alla typer av kvaliteter av olika slag. Klick Datas e-kurser är inspelade med den från inspelningsdatumets bästa förutsättningarna. Det skapar trygghet för kund. På julafton går att se skillnad mellan Disneyproduktionen Ferdinand och Frozen i teknisk bemärkelse. Givetvis finns det liknande tekniska skillnader på Klick datas äldre produktioner av e-kurser och nya. 

Klick Data har bland sina många e-kursproduktioner svenskt rekord i försäljning för en enstaka e-kurstitel. Ett svenskt rekord med 435000 sålda enheter på dåtidens främsta digitala media; VHS och CD-ROM. En e-kurs som efter ett kvartssekel fortfarande har kunskap som står sig om Internet (finns bl.a. på Internetstiftelsens Internetmuseum). Klick Data har 261 e-kursproduktioner digitalt i listan nedan. Innan dess hade vi 89 produktioner på VHS, med vår breda pedagogiska erfarenhet. Totalt sett har kundanpassade produktioner med Klick Datas e-kursspelare och den professionella erfarenhet vi borgar för summerat i en produktion av över 400 e-kursproduktioner med detta e-kursformat som bryggat över teknikerna VHS (1992-1996), CD-ROM (1995-2006) och digitalt sedan Internet blev anpassat för videoöverföring 2005-2020 via webben. Pedagogik och teknik i professionell förpackning. Se även History.
 

Se Klick Datas utbud av e-kurser i KLMS här:

https://klickdata.se/kursutbud 
http://shop.klickdata.se/

Se Klick Datas utbud av e-kurser i K3 här: Många av dessa titlar finns ej kvar i KlickData KLMS plattformen. 
http://www.klickportalen.se/allaiportalen.lasso

Sidan uppdaterades skapades 2020-06-15
Uppdaterades 2020-11-12

Länk

Vilka fördelar ger utbildning på nätet med Klick Data?

Vilka fördelar ger utbildning på nätet med Klick Data?

Utbildning är dock inte alltid korta snuttar av information som fyller ett kunskapshål, utan utbildning är vad ett lagt pussel är om googlesökningar är pusselbitar. Små bitar av kunskap vävs samman till en större förståelse i en kurs och så småningom ges en helhetsbild med en utbildning. Ibland måste man ha helheten och ramarna klara för att kunna lägga ett större pussel. Vår grundskola ger oss dessa ramar. Utan den skulle vi inte kunna hänga upp kunskapen vi får i Googlesökningar, sk. googlingar.

Klick Data marknadsför och säljer e-kurser i itprogram och affärsutbildningar. Det är vi kända för. Idag (sept 2014)  har vi haft över 1300000 startade e-kurser i Klickportalen K3. Vi tillhandahåller idag en molntjänst på nätet för utbildning (Software as a Service= SAAS).

Vi levererar våra egenproducerade e-kurser i en lärplattform som användaren kan köra sina kurser på nätet. Kurser som vi kallar e-kurser. Onlinekurser är också ett annat ord för dessa e-kurser. Vissa säger distanskurser av tradition (även om vi ogillar ordet...). I dessa e-kurser får du lärarledd undervisning på nätet. Onlineundervisning på nätet.

Det ger en rad fördelar med Klick Datas utbildningar på nätet då onlinekurser med lärare på skärmen ger oslagbara fördelar

Man skulle kunna säga att vi är högre upp i värdekedjan för kunskapsöverföring på nätet. Det säger sig själv att du får ett högre värde och djupare förståelse för ett ämne om du går en heldagskurs med en Klick Datakurs än googlar på ett ämne i 2 minuter. 

En ekurs i Kursspelaren W3 som ligger i Klickportalen K3 bygger upp din förståelse för ett ämne genom att ge dig problemformuleringen ("vad skall lösas"). steg för steg instruktioner om hur du med ett verktyg (programmet) kan angripa problemet och lösa det och du får terminologin och förståelse för sättet man pratar om ett problem. (celler, funktioner, relationer, tabeller etc. ). Tillsammans ger det en god förståelse som är bestående för att utnyttja ett dataprogram och därmed är en kurs på nätet som är lärarledd. Läraren har sammansatt ett ämne i ett manus, noga förberett sina lektioner och vi har klippt ihop det till en välproducerad paketlösning som du tar och går online i K3.

Lärarledd undervisning med Klick Datas e-kurser kombinerar det bästa från klassrumsundervisning med det bästa av onlineträningens fördelar på nätet

Speltiden i en Klick Datakurs är komprimerad till ca. 20 minuter per avsnitt (videolektioner med skärminspelningar) , men utbildningstiden består givetvis av repetitioner med backknapp och framspolning på lektioner på skärmen. Alla kan lära sig i sin egen takt. Tills man kan. 20 minuters speltid i sex avsnitt ger ca. 2 timmar speltid. Översatt till undervisningstid är det 6-8 timmar, dvs. en heldags utbildning online på nätet som ger webbutbildning som en borde sett ut från början (vilket den också gjorde hos Klick Data även om Internet var för långsamt innan 2005)

Detta koncept är en succé och anledningen till att Klick Data verkat på den svenska utbildningsmarknaden i två decennium (sen 1992) .

Flera e-kurser, tex grund och fortsättningskurser om dataprogram ger alla kurser på nätet som blir fullvärda utbildningar online då man väver samman det med flera genomförda onlineutbildningar i Klickportalen K3 .Idag har vi över 240 e-kurser online i Klickportalen K3.

Klickportalen K3 ÄR utbildning på nätet- 
en plattform för kompetens med mycket mer än bara onlinekurser

Klickportalen K3 är inte bara e-kurser. Det är ett komplett kunskapssystem / LMS för att utveckla organisationens kunskap och höja kvaliteten med valideringar och målstyra kompetens. 

Allt fler företag, skolor, utbildningsinstitut, lärcentrum, organisationer och förbund inser att K3 är framtidens melodi och väg att gå när man investerar i sin personal och sina elevers kompetens. De ser Klick Data som en pålitlig och långsiktig samarbetspart som ligger i framkanten vad det gäller onlineutbildningar i synnerhet och utbildning på nätet i allmänhet. Pedagogiskt och tekniskt. Innehållsmässigt i bredd och verktygs och modulmässigt till sin flexibla funktionalitet.  De ser vilka mängder med avancerad och smart funktionalitet som Klickportalen K3 har för att nå ett utbildningsmål. HR-ansvariga och it-chefer ser ett perfekt verktyg med Klickportalen K3 som man kan växa i och som ger resultat på kort, medellång och lång sikt. Som ger positiva resultat i kronor och i ören. I kvalitetshöjningar och tydliga målinriktade utbildningsinsatser.

Alltfler av våra kunder väljer också Klickportalen K3 för själva verktygen och plattformens skull i första hand och våra ekurser om itprogram i andra hand. Så bra är K3 att vi kan ge alla våra kunder ett kompetensstärkande verktyg som ger den allra bästa utbildningen som finns på nätet.

Läs mer om funktionaliteteten av Klickportalen K3 här. 
Läs mer om vad en Sitelicenslösning ger för fördelar 
Varmt välkommen att kontakta oss för en full demo av Klickportalen K3

Med Klickportalen K3 kan ett omedelbart utbildningsbehov tillfredställas direkt och täcka kostnaden för en investering som man sedan kan växa in i och få avkastning och värde under lång tid i olika nivåer.

Kostnad i förhållandet till värdet av en kunskapsplattform som Klickportalen K3 för utbildning på webben och nätet att växa i blir mycket liten och betalar sig efter den initiala utbildningsinsatsen .

Effekten av en investering i onlineutbildning med ett kunskapssystem som Klickportalen K3 är inte svår att förstå eller motivera. Det är därför Klick Datas koncept med utbildning på nätet och elearning med Klickportalen K3 har rönt så stora framgångar på så kort tid. Kontakta oss för en demo av K3 

Länk

Vilka är Elearningens generella fördelar?

Vilka är Elearningens generella fördelar?
Bland de viktigaste kan nämnas: 

1. Inlärningen sker oberoende utlärningen i tid och rum.

2. Inlärningen anpassas på användarens villkor med oändlig repetition.

3. Komplement eller ersättning - elearning är en egen undervisningsform med eget existensberättigande mellan bok och klassrumsundervisning.

4. Kostnadsfördelar för individen och företaget.

5. Pedagogiken i centrum - elearning på mikronivå är inte starkare än manuset och framförandet i ekursen.För företaget är ekonomin i centrum när man väljer elearning. Mängder med lovande PowerPointpresentationer har under åren lovprisat elearning som koncept. För individen är pedagogiken i den enskilda ekursen viktigast. Att innehållet är relevant, intressant och givande. Det är därför Klick Data har överlevt hundratalet svenska konkurrenter under ca. 20 år på den svenska elearningmarknaden.
För oss är varje individuell produktion och inspelning vi gör den viktigaste där varje sekvens måste bli bra och relevant för den som skall lära sig. Det är det goda ryktet som gjort att vi har en trogen kundkrets som vet att de får valuta för utbildningsbudgeten.Vår passion för pedagogik och teknik i samspel har gjort oss ledande på elearning i Sverige. Välkommen till Klick Data och Klickportalen K3 !Länk

År Distansutbildning det rätta ordet för distansutbildning på 2010-talet?

År Distansutbildning det rätta ordet för distansutbildning på 2010-talet?
I Sverige har vi många ord som byts ut med tiden. Ta ordet television som blev TV. TV-apparat hette det under 50-talet, 60-talet, 70-talet (med ordet färg-TV som prefixtillägg), 80-talet och 90-talet.

Ända tills platt-TV:n kom. Då ändrades det tidigare ordet TV till Tjock-TV. Och alla Tjock-TV kostade helt plötsligt 400 SEK oavsett storlek på Blocket. Orden formas av vår nutid. Ändrar skepnad och betydelse. Stuvas om.

Ord försvinner. Stumfilm. Telex. Telefax. Videokassett. Som idag av barnen kallas tjockfilm när de hittar en DisneyVHS bland loppisfynden. 

Ett ord har dock inte transformerats i denna riktning. Helt obegripligt om man ser till utvecklingen. Det är ordet distansutbildning. Eller distanskurs. Klick Data tar avstånd från ordet. Det vänder sig i våra tarmar och väsen. Vi vill inte ha med ordet att göra, lika lite som vi vill ha en tjock-TV, eller telegrafapparat på kontoret. Det är hög tid att ta bort ordet ur den svenska myllan och lägga upp det i arkivskåpet. Vi förklarar varför distanskurs och distansutbildning är ord som hör till det förgångna och varför Klick Datas ekurser online är allt annat än distansundervisning i denna länk. 

Googlesökningarna talar ett annat språk. Det är det vanligaste sökbegreppet för att hitta till det som är motsatsen till lärarledd undervisning på plats där läraren är fysiskt närvarande. Och som då av naturliga skäl är bra för Klick Data som arbetat med att skilja utlärningstillfället från inlärningstillfället och gett våra kunder möjlighet till att repetera i två decennium i olika former. 

If you cant beat them, join them. Well. Yes and no. Vi behandlar ordet distansutbildning som det skall. Med handskar så vi inte drabbas av mögelfläckarna.

Använd ordet distansutbildning som ni vill. Googla det så mycket ni vill. Vi gör det inte. Vi har skickat orden distansundervisning, distansutbildning, distanskurser, distansstudier och distanskurs till återvinningen. Vi kallar det undervisning online med ekurser eller onlinekurser.

Länk

Är det någon skillnad på licens om jag köper en e-kurs på cd-rom eller en e- kurs i Klickportalen K3?

Nej, båda styrs av Klick Datas licensvillkor och upphovsrättslagen. Köper du en e-kurs är den (licensen att gå e-kursen) personligt knuten till en person och inte till en dator. 
Vi levererar den på det som kunden upplever mest praktiskt. Tidigare via cd-rom och sen 2005 via Internet (Klickportalen K3). Rent juridiskt måste vi ha en bortre tidsgräns när vi levererar e-kursen via Klickportalen K3 eftersom vi förbinder oss att ha strömmen påslagen på servern för en bestämd tid, vilket vi inte behövde tidigare med cd-rom-enheterna. (normalt 12 månader).

Men vi är generösa med fölängningar om du inte hunnit klart.

Länk

Är det skillnad på en klickkurs och ekurser?

Är det skillnad på en klickkurs och ekurser?

Klick Data gillar ordet ekurser av många anledningar. Under årens lopp har många av våra användare börjat använda ordet klickkurs eller klickkurser för att vi etablerat oss som den ledande tillverkaren av ekurser i Sverige. Vi är givetvis smickrade av detta. Även ordet klickdatakurs och klickdatakurser används av våra många fans.

Vi på Klick Data gillar och använder själva det bredare ordet ekurser även om alla förstår att klickkurs och klickkurser är detsamma som en kurs från Klick Data som har en lärare som förklarar hur ett dataprogram fungerar och används och som funnits i olika tekniska former med samma pedagogik sedan 1992. Idag har Klick Data all utbildning online så en klickkurs är det samma som onlinekurs.

Se även svar om
Vad är en e-kurs. 
Onlinekurs , samma som e-kurs ?

Alla våra e-kurser ligger idag sedan 2005 online så vi levererar bara onlinekurser. Det kariktaristiska med en klickkurs allt sedan vi gjorde dem 1992 är att du lär dig enklare än något annat. När du kan. I din egen takt. Och kan ta om valda avsnitt och repetera om och om igen. Tills du kan. Läraren går aldrig hem.

Länk

Är en introduktionskurs perfekt för att lära sig dataprogram ?

Är en introduktionskurs perfekt för att lära sig dataprogram ?

En introduktionskurs är i begreppets mening en kurs som introducerar dig till något ämne. 

På Klick Data har vi väldigt många introduktionskurser i olika dataprogram. Vi kallar ofta introduktionskurser för grundkurser , dvs. en introduktionskurs är en grundkurs i t.ex. operativsystemet Windows, ordbehandlingsprogrammet Microsoft Word eller retorik
Själva ordet kurs kallar vi för ekurs då den är elektronisk och är på dataskärmen. 

Så Klick Datas introduktionskurser är perfekta för dig som vill lära dig ett dataprogram på det enklaste och smartaste sättet.

Så fort du får ett utbildningsbehov eller behöver repetera dina kunskaper så loggar du in i K3 och repeterar. Så har du gått introduktionskursen en gång och tillfälligt glömt är det lätt att repetera och hoppa till ett ämne direkt.

Länk

Är era kurser också anpassade för oss med Macdatorer?

Alla kurser i Klickportalen K3 är Macanpassade i den mening att de utan problem sedan 2004 kan köras i en Macdator via Safari, FireFox etc.

De flesta ekurserna är förvisso inspelade i PC-miljö , dvs. skärminspåelningarna visar Windowsmiljön i olika varanter, men t.ex. vår ekurs i Macintosh grunder och system Snowleopard  är inspelad i Mac givetvis. Alla kommandon är de samma i versionerna i tex Adobs program (ctrl-tangenten motsvarar äppletangenten / kringlan/ fornminnestangenten)  så ingen av våra kunder har haft något att erinra sig eller beklagat detta. Det går att följa hur bra som helst eftersom det till största delen hänger på hur bra läraren är på att förklara så att du förstår hur du ska använda programmet. Välkommen med din beställning här 

mvh
Klick Data AB

Länk

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!