fbpx

Vad är utbildningssystemet KlickData KLMS ?

Vad är utbildningssystemet KlickData KLMS ?

Klick Data KLMS är en läroplattform där företag, kommuner, organisationer kan skapa en digital akademi med kurser för att utbilda och validera medarbetare i verksamhetskritiska kunskaper. 

I lärplattformen KLMS finns en användarmiljö och en administrationsmiljö. Varje användare har en egen login till systemet och en personligt anpassad meny för den personliga utvecklingen. Genom e-learningens fördelar av att ge utbildning tillgänglig och lättåtkomlig i mobil, tablet och datormiljö utan krav på närvaro i tid och rum kan utbildningsinsatser anpassas till när den bäst behövs och på rätt plats i tid och rum.

Klick Data har arbetat med att effektivisera organisationer i sin digitala utbildningsstrategi alltsedan starten 1992. Sedan 2003 har plattformen Klickportalen K3 varit en ledande plattform för utbildning i Sverige. Med KlickData KLMS har Klick Data tagit sin snart tre decennier långa erfarenhet av vad som fungerar och inte fungerar till en ny nivå med bolagets tydligaste ledord: ENKELHET

 • Det ska vara lätt att hitta (Sök)
 • Det ska vara lätt att lära (Pedagogik).
 • Det skall vara lätt att förstå systemet för admin och användare (UX).
 • Det ska vara lätt att administrera (HR-avdelningen).
 • Det skall vara lätttillgängligt (Responsivt på mobil/padda/dator).
 • Att skapa egenanpassade och för verksamheten anpassade kurser skall vara lätt (Kursskapande).
 • Det ska vara lätt att skicka ut kurser till de som behöver gå utbildningen (Tilldela).
 • Det skall vara lätt att följa upp (Påminnelser) .
 • Och framför allt skall vara lätt att se utfallet av utbildningsbudgeten (ROI).

Med KlickData KLMS (Klick Data Learning Management System) blir det enkelt att förstå vilken nytta som digitalt lärande ger för 20-talet.
Utbildning online. Enkelt. 

Ladda ner vår presentation över KlickData LMS : KLMS här i pdf 

Dessa sidor är FAQ /Frequenly Asked Questions) om KlickData KLMS. Vi har även FAQ om det äldre Klickportalen K3 och Generella FAQ om allmänna frågor.

Länk

En kort sammanfattning av fördelar med elearning och LMS

En kort sammanfattning av fördelar med elearning och LMS

Det finns en rad fördelar av att öka andelen digitalt i HR-budgeten i alla företag. Klick Data har skrivit bl.a annat skrivit artikeln 6 anledningar för att investera i en lärplattform:  

Vi har också gjort det enkelt att mäta ROI från ett generellt perspektiv av utbildningsinsatser. Och då har vi inte tagit hänsyn till de mjuka faktorerna av att dagens medarbetare vill och "kräver" att företagen de är anställda i möjliggör karriärutveckling och att detta är en attraktiv förmån för anställda CSR. Frågan varje företag därför ställer sig: Har vi råd att inte satsa på ett LMS? En hygienfaktor för de anställda och ett effektivt styrverktyg för företagsledningen.

Idag pratar man mer om LMX. 

Vi på Klick Data har i marknaden för elearning och det som kallas EdTech fokuserat på en sak: Enkelhet. Vilket vi beskriver i artikeln om vad Klick Data KLMS är kortfattat.

När man vill se hur Klick Data står sig i jämförelse kan man titta på hur en normal introduktion och demo av systemet KlickData KLMS ger. Eller se vår pdf om Klick data KLMS

Vi på Klick Data har utvecklat kompetens och talang för lyckad digital transformation sedan 1992.
Tillsammans med oss på KlickData kommer du att göra en investering i kunskap på rätt sätt som ger dig och din organisation en plattform för att effektivt utveckla er och er verksamhet. Våra omfattande och beprövade lösningar som fungerat sedan 1992 täcker det som på engelska kallas Training-, Talent- och Learning Services. Det ger dig personligen möjlighet att skapa förändringar för din egen kunskapsutveckling likväl som ett system att nå konkreta och lönsamma resultat för hela organisationen.
Välkommen !

Länk

Definitioner av termer och begrepp inom Online Läroplattform KLMS

Definitioner av termer och begrepp inom Online Läroplattform KLMS

För att förstå och begripa terminologi inom EdTech och plattformar för lärande online så behöver man ha en gemensam yta och förståelse för alla dessa begrepp. Och mena samma sak. Olika LMS system har olika funktionalitet och det är ibland svårt att jämföra och göra rationella jämförelser pga av dessa olikheter. Komplexiteten och begreppsinflation kan även leda till att det skapas för många nivåer och termer av begrepp, där många olika termer är onödiga då de egentligen handlar om samma sak men har trots allt olika ord beroende på leverantörer. Men många termer är tack gudskelov idag enhetliga i marknaden. Så det har blivit bättre över tid!

Klick Data var tex. först med ordet ekurs och var den enda som använde detta ord från mitten av 1990-talet. Sedan tog, tack vare Klick Datas stora framgångar, ordet över av många andra och är en del av branschtermerna som är accepterade av alla. (Idag med KLMS skiljer vi på e-kurs och kurs).

Vi på Klick Data var länge motståndare till ett ord som dominerade ett tag och sen allt mer försvann: Distansundervisning, då vi tyckte att det signalerade något som var "långt borta". Inget kommer enligt vårt förmenande kunden närmare än undervisning på skärmen. Som man kan gå, få, ta, genomföra utan att åka bil, tåg, flyg eller annat färdmedel som kostar tid ,pengar och koldioxid till en kurslokal än digital onlineutbildning. 2020 har ju bevisat detta om något. I skolan. På kommuner. I förvaltningar. Hemma. På företag. I omställningsarbeten. Utbildning online dominerar och alla vettiga organisationer har eller skaffar sig en partner som hjälper dem med sin digitala utbildningsstrategi. 

Vissa kunder förväntar sig även en större komplexitet i ett LMS än vad som egentligen behövs. För att de vant sig vid andra lösningar. Klick Datas ledstjärna under tre decennier och som lett till dess framgångar och dess utmärkelser internationellt och nationellt bygger på ENKELHET. Enkelhet i bemärkelse av att förstå, använda och bygga kunskap så att den an spridas, valideras och göra nytta. Endast om det är tillräckligt enkelt blir det använt optimalt och det är då lönsamhet sker för kunden och Klick Data kan skapa ett värde för kunden som överstiger kostnaden och investeringen för våra kunder. Efter snart 30 år vet vi vad som fungerar. Det ger våra kunder trygghet. Det är testat av andra kunder som är oss trogna.

Här är några av de begrepp som cirkulerar på marknaden för LMS-system och som vi på Klick Data förklarar nedan. De specifeiceras många gånger i upphandlingar. 
Vi har också en omfattande förklaring på engelska av termer och terminlogi inom e-learning som kompletterar denna sida med mängder av begrepp och mer förklaringar och förtydlingar.  

Definitioner av begrepp för lärplattform KLMS och lärsystem LMS generellt


Behörighetsroll/ Behörighetsroller
Användare, Avser användare som har ett konto i systemet. Det kan vara både intern och extern
användare. Klick Data kallar användare Learner på engelska då ett lika bra ord saknas i Sverige och då det mer neutrala "Användare" är accepterat som branschstandard. 

Intern användare, Intern användare är en användare med AD-konto (Active Directory*) eller specifikt i Klick Datas lärplattform ett konto i KLMS. 

Extern användare, Extern användare är användare utan AD-konto, dvs i KlickDatas fall användare som använder systemet utan inloggning vid tex. en enkätfråga.

Chef, Ansvarig för en organisatorisk enhet/er med personalansvar i en organisation, som kan likställas med organisationsroll. I KLMS defineras som huvudadmin eller gruppadmin beroende på chefsnivå. (Se Chefsvyer)

Administratör, Skapar och administrerar innehållet i en kurs.
I Klick Datas KLMS kallas denna roll för Kursskapare eller Kursadministratör. Vi tror på en platt organisation kommer vara helt ledande i kursskapande under 20-talet och framgent och har därför öppnat upp för användare att skapa kurser. En stor del av inlärning är att lära andra. De begränsningar som ett äldre synsätt stipulerar är möjlig genom att administratören stänger möjligheter för användare att Skapa kurser och kursmaterial, Tester och Enkäter. Vi tror på Wikipedias modell av att alla kan bidra och många redigerarar. Och att även social media har efter snart två decennium gjort att alla är producenter och konsumenter. Därav accepterar vi begreppet användare men för oss är gestaltningen "Learner". Alla lär sig. Alla bidrar. Adminstratören modererar. Accepterar publicering på samma sätt som en moderator i en grupp på Facebook. Således är KLMS helt anpassat för båda kulturerna. De som har en strikt rolldefiniering av användare som konsumerar kurser som blivit rekommenderade och tilldelade och en framtida som ger alla möjlighet att skapa och i denna process lära sig och se andra ta del av kunskapen genom notifikation. 
Skapamenyn finns således både i användarmiljö (kan stängas av via adminmeny Inställningar) samt i Adminmiljö. 

Utbildare/kursledare, Exempelvis föreläsare, examinator eller registrering av fysiska läraktiviteter i lärplattformen. Denna accpterade branschdefinition bygger på att det finns en som kan och skapar kursinnehåll och håller "föreläsningen" och detta är branchstandard.
Klick Data har delat upp denna roll i kursskapare (jfr. den som satt ihop "spellistan" samt de instruktörer som håller delmomenten (från tex. YouTube och TEDtalk eller inspelad video internt). Kursskaparen kan jämföras med regisgören och instruktörer som skådespelare. Det finns även roll som uppläsare/ speaker mm. som undedefinition av detta begrepp. 

Systemadministratör, Högre administratörsbehörighet. Hanterar behörigheter och konton samt
funktioner i systemet. Denna roll defineras som huvudadmin i KlickData och det är i normalfall endast en eller ett fåtal i en organisation. 

Övrigt
Innehåll, Innehåll omfattar alla läraktiviteter, utbildningsprogram och annat material som kan läggas upp i lärplattformen och som användare kan ta del av. Innehåll är tekniskt sett i KLMS Resurser och i KLMS är dessa resurser definerade som Kurser, E-kurser, Material (Kursmoment/ Kursmaterial), Tester (Quiz), samt Enkäter (Undersökningar & Utvärderingsenkäter) 

Kurskatalog, Kurskatalogen samlar innehållet som finns i lärplattformen, såsom läraktiviteter och utbildningsprogram. I Klick Datas fall är det kurser som finns tillgängliga i det publika Kursbiblioteket KOL (Klick Data Open Library), i organisationens akademi, för en grupp eller för användaren på individnivå som har åtkomst till dessa internt genom sin inlogginng eller genom externa länkar. I normalfallet är det Administratören av akademin som beslutar vilket kursutbud användarna har tillgång till.

LMS, Learning Management System, IT-system för utbildningsadministration, genomförande och uppföljning av utbildningar så väl lärarledda som digitala. I KlickDatas fall kallas det för KLMS (Klick LMS). Lärplattform, Utbilningsplattform, Lärportal och onlineutbildningssystem är synonymer till detta engelska uttryck som pga av den svenska förkärleken till engelska är rotad i branschen. (trots den kompetenta konkurrensen av svenska väl fungerande ord som något av dessa borde haft förstaplatsen.)

LXP, Learning Experience Platform. Ännu ett engelskt begrepp som inte har ett vederhäftigt svenskt ord. Ett system som är utformat för att leverera lärande utanför den formella utbildningen som ofta erbjuds av ett LMS. En lärplattform som är designad för att skapa mer användaranpassade lärandeupplevelser utifrån individens roll, egna val eller rekommendationer. Det har stöd för att samla ihop innehåll från olika källor, både formellt material från en organisations LMS och från externa källor med informellt innehåll. Kortfattat är det rekommenderade kurser för individen som kommer fram med hjälp av administratören av ett LMS eller av AI (Articifiell intelligens),  likt de rekommendationer som ges från Google eller Netflix baseat på intresse och tidigara användning. I Klick Datas fall har Sektionen Resultat / Framsteg/ Progress fliken Rekommenderade kurser.

Läraktivitet, Samtliga aktiviteter som främjar lärande. Kan till exempel bestå av lärarledda kurstillfällen, utbildningsprogram, SCORM-paket, HTML5-moduler, filmer, övningar, tester. Och enkäter.
En administratör ska kunna koppla kursintyg, deltagarintyg/ Diplom eller Certifikat baserat på valt betygsystem till en läraktivitet som användaren kan ladda ned eller skriva ut som PDF då han eller hon eller hen blivit godkänd eller genomfört aktiviteten.

Dessa definitioner ovan är förekommande på många upphandlingar. 

Fotnot 

Här är t.ex. en variant av Begrepp som fanns med i en upphandling av LMS från 2018 med en myndighet (Domstolsverket). 

Begrepp Förklaring
Administratör Användare som utöver sin roll som medarbetare har behörighet att gå in och anmäla och avboka medarbetare inom sin myndighet (domstol)
Användare Samtliga anställda inom Sveriges Domstolar som ska ha möjlighet att nyttja verksamhetsstödet
Befattning Användares befattning i organisationen, t ex.  lagman, rådman, notarie, domstolshandläggare m.m.
Centrala utbildningar Utbildningar som anordnas av Domstolsverket och är tillgänglig för alla medarbetare inom Sveriges Domstolar
Chef Användare som utöver sin roll som medarbetare har behörighet att t ex. chefsgodkänna och avboka medarbetares anmälan
Externa lärare Personer, ej användare, som undervisar på utbildningar
Interna lärare Användare som utöver sin roll som medarbetare undervisar på utbildningar
Interna utbildningar Utbildningar som anordnas av och är tillgänglig för en eller flera domstolar eller ett hovrätts-/kammarrättsområde och administreras på domstolen (ej centralt av Domstolsverket)
Medarbetare Alla användares grundbehörighet i verksamhetsstödet
Roll Användare som tilldelats viss behörighet
Startsidan Den sida användaren möts av när denne går in i verksamhetsstödet
Systemadministratör Användare som utöver sin roll som medarbetare har behörighet att utföra systeminställningar
Utbildning Utbildning som ska erbjudas inom Sveriges Domstolar. Kan bestå av ett eller flera utbildningstillfällen.
Utbildningsadministratör Användare som utöver sin roll som medarbetare administrerar utbildningar i verksamhetsstödet
Utbildningstillfälle Tillfälle då utbildning hålls
Prioritering

Urvalshantering vid bekräftelse på anmälan som baseras på olika parametrar (görs av utbildningsadministratör för centrala utbildningar)

För att illustrera behovet av enighet och att definitionsfloran är bred och dess tolkningar många av de begrepp som existerar. Och dess olika tolkningar. 
I denna lista ovan är t.ex. "Utbildning" ett plural för Kurser. Men som har en begränsning av att vara inom organisationen. Det är ju för att ta ett exempel en definition som väldigt få utanför myndigheten skulle acceptera som en bred och allmängiltig definition. Och då pratar vi om en myndighet vars ord producerade i fällande domar är av så hög vilt att de förändrar liv för människor. 

Det finns således ett behov av en gemensam branschnorm och definition och detta är ett levande väsen då system, funktion och marknad utvecklas.  

Länk

Hur hittar och söker jag kurser i KlickDatas läroplattform KLMS med global sök och avancerad sökfunktion?

Hur hittar och söker jag kurser i KlickDatas läroplattform KLMS med global sök och avancerad sökfunktion?

Vi har tagit ett stort kliv med sökfunktionen i KlickData KLMS som nu kompletterats med katalogen. Vartefter att kursutbudet ökar lavinartat och KLMS blir alltmer populärt inom kommuner, myndigheter, företag och organisationer har behovet för ett förbättrat sökverktyg blivit tydligt. Genom att alla människor idag använder Google och har krav på att hitta det de söker snabbt och enkelt har vi anammat och förbättrat funktionen så att det ska bli enklare att hitta kurser, kursmaterial, tester, undersökningar, kategorier, mappar, e-kurser, användare, grupper och taggar beroende på roll som de registrerade användarna har. Och de som ännu inte har konto i KlickData KLMS kan enkelt hitta kurser som de finner intressanta och kan gå. 

Sökfunktionen finns globalt sett upp till höger i KlickData KLMS menyn.  (Se även FAQ om "Sök i katalog")

KLMS FAQ search options swe 1 220107

De finns sökfunktioner inom varje sektion. 

Inne i en sektion kan du också enkelt söka. Uppe till höger i en sektion väljer du att öppna upp sökfunktionen som finns i en chevron. I sektionens list uppe till höger finns en liten nedpil (chevron) som du klickar på för att öppna sök inne i en sektion. 

KD scr sv search chevron 220116

KD scr sv search chevron2 220116

Här skriver du vad du önskar leta. 

KLS FAQ search sv 210913

Du behöver inte "skicka in" sökningen utan du ser resultatet vartefter du fyller i. Du kan kan även söka inom ett språk. Och sortera din sökning, 

KD scr sv search chevron3 220116

KLMS FAQ sv global search excel 201125

Använder du vårt globala sök som vi introducerade i version 4.20 av KLMS uppe i högerhörnet så får du allt det du söker fördelat på olika sektioner. I exemplet sökte vi som användare på Arbetsmiljö

Det finns symboler för vilken typ som KLMS har på sökbegreppet. Är du användare kan du se "Alla" och se sektionsvis kurser, e-kurser, kursmaterial, tester, enkäter, taggar, sektioner, mappar och kategorier. 

Du kan enkelt fortsätta att filtrera här uppe genom att klicka fram det du söker på någon av dessa knappar. När den här FAQ skrevs tog vi skärmdumpar från vår utvecklingsmiljö. I KLMS och Klick Data Open Library kommer det finnas tusentals med kurser över tid och då kommer det att vara ett "Netflix för kurser". Ni är lika vana att det ska vara enkelt, snyggt och funktionellt som vi är så då la vi ribban där. Vi tror ni kommer älska Globalt Sök lika mycket som vi redan gör. Det är således superlätt att hitta i KLMS. Är det lätt att hitta är det lätt att gå en kurs. Och då lär man sig mer i sin kompetensutveckling. Administratörer behöver heller inte gå långa utbildningar och lära sig hitta i systemet.  

KLMS FAQ sv global search AA erik3 201125

Admin har tillgång till admin menyn och får ännu fler typer av svar på sina sökningar såsom användare och grupper. 

KLMS FAQ sv global search AA erik2 201125

På samma sätt kan du redan innan en inloggning söka kurser i KLMS då det globala sök som vi infört fungerar på Klick Data Open Library (KOL) innan du ens har loggat in och skaffat ett konto. Det gäller dock inte på kurser som är interna i er organisations akademi. Som ni vill hålla för er själva av lätt förklarliga skäl. 

Länk

Beskriv Kursöverblicksidan och hur jag navigerar när jag går en kurs

Beskriv Kursöverblicksidan och hur jag navigerar när jag går en kurs

Efter att du sökt en kurs som du önskar gå kommer du till Kursbeskrivningssidan. Beroende på vad kursskaparen och eller publicisten har angett så får du en detaljerad beskrivning av vad kursen innehåller, dess moduler och delar, och vilket syfte som kursen har till vilken målgrupp den riktar sig. 

KD FAQ sv extra 1b CI 220116

När du klickat på Starta knappen kommer du att Starta kursen (Ev. betalning beroende på i vilken akademi du startar ifrån kan komma att ske emellan). 

KLMS FAQ en CD design 201213

Kursöverblicksidan får du en detaljerad information över var du befinner sig i kursen; kursens mål och beskrivning. Kurslängden i helhet och på delmomentnivå. De kursmoment som du kan komma åt visas i grönt till vänsterspalten. När du klickat på ett kursmoment / delmoment av kursen så visas denna moduls delmål och instruktion så att du tydligt vet vad du ska göra. Du får också en uppfattning om speltid och rekommenderad kurslängd. Och vilka hållpunkter du har att förhålla dig till om kursen innehåller Event i tid och rum.

Du kan göra anteckningar. Har du en lärare i kursen och denna är en aktiv part; KlickData skiljer på instruktör och lärare i definition så kan du skicka meddelanden och se noteringar från läraren här. 

En instruktör förklarar och visar och leder kursen. En lärare ser dig och dina ansträngningar. Hen kan också vara instruktör och lära ut. Den tydligaste skillnaden kan förklaras så här. Roger Federer kan förklara hur du ska svinga ett tennisracket i en videofilm och är där instruktör. Han är dock inte din lärare om han inte står bredvid dig eller kommenterar just dig över Zoom eller Skype om hur du ska förändra din serve utifrån hur du slår idag. Med en instruktör kan du inte kommunicera men lyssna på och repetera. Med en lärare kan du interagera. 

En instruktör kan vara i bild eller inte vara i bild. Sir David Attenborough är en instruktör i BBC "A Living Planet" och den svenske kommentatorn Henrik Ekman är också en instruktör fast han bara översatt den engelska texten och inte syns i bild annat än att vi leds genom TV-serien med hans fantastiska svenska berättarröst. I terminologin är Ekman en presentatör och Attenborough en instruktör

I KlickData KLMS är Attenborough och Ekman instruktörer om The Living Planet i sin helhet eller som delmoment (eller som vissa kallar det modul) i en kurs. Den lokala skolläraren som lägger upp en biologikurs i KLMS och tilldelar sina elever kan ta emot och läsa en inlämningsuppgift som bygger på vad Ekman och Attenborough har visat upp. Rollfördelningen blir därför tydlig hos Klick Data. Se Terminologi

Vill du avgränsa spelytan så klickar du på Göm knappen och får då ett renare gränssnitt som fokuserar på kursen endast. (I version 4.33 och tidigare var detta standardinställningen)  

KLMS FAQ en CD hide 201213

För WCAG 2.1 har vi knappar som förstorar texten, läser upp texten för synskadade och en knapp för bättre kontrast. (Se upp i högerhörnet) 

Ta god tid på dig att gå igenom en kurs och stanna och öva ofta! 

Länk

Pedagogiken för att lära sig kollektivt och individuellt i en organisation

Pedagogiken för att lära sig kollektivt och individuellt i en organisation

Att anamma en organisation som arbetar med ett konstant lärande som stärker individen och organisationen i symbios kräver metoder och förståelse för teoretiska modeller likväl som förståelse av betydelsen av att välja ett strategiskt verktyg som tex. KlickData LMS; lärplattformen KLMS. Den här artikeln kommer ta upp några av dessa. 

Vidare innebär synsättet att kompetens uppnås genom egna och andras organisationers erfarenheter, rön och teorier och utifrån återkoppling från de som arbetar inom organisationen, samarbetspartner, arbetssökande och arbetsgivare. 

Generellt innebär detta att de traditionella rollerna konceptutvecklare, manusförfattare och projektledare i skapande av utbildningsmaterial online, dvs. de som skapar kurser som läggs in i ett LMS ska minst besitta de pedagogiska kompetenserna nedan:
* ser kopplingen mellan mål och metod
* kunskap om vuxnas lärande (erfarenhetsbaserat lärande)
* kunskap om lärande i arbetet och den lärande kulturens betydelse för förändringsarbete och verksamhetsutveckling
* förmåga att omsätta Kolbs lärcykel, KASAM, Self-determination theory (SDT) och Blooms taxonomi i läraktiviteter. (Se grafiskt hur dessa ser ut nedan i denna artikel)
Kompetenserna ska även kunna skapa förståelse för organisationens funktion och uppdrag.

Så ser många kravspecifikationer ut i allmänna upphandlingar. (Exemplet ovan är från Arbetsförmedlingen , januari 2021). 

I en organisation som går längre och sätter en standard av att alla medarbetare är delaktiga i den allmänna kunskapsproduktionen har en approach som anammar det som idag är legio med social media där alla är producenter av innehåll. KlickData KLMS byggdes för att alla är med och skapar innehåll som andra kan ta del av och lära sig. 

Givetvis är det skillnad på en Hollywoodproduktion och en Youtube vbloggers produktioner. Båda behövs. Samma i en organisation: Det behövs högkvalitativt producerade informationsmaterial från bl.a. myndigheter och offentlig förvaltning för att informera medborgarna. Det behövs högkvalitativt producerande instruktionsvideos om hur man kommunicerar fördelarna med de varor och tjänster man säljer till distributörer, leverantörer, kunder och arbetssökande.

Men det behövs också enklare former av utbildningsmaterial som är avgörande för ett fåtal som produceras av medarbetare som går på föräldraledighet, pension eller går vidare i sin karriär och måste lämna över till en annan person i organisationen. Det behövs en myriad av mikrokurser och minikurser som enkelt kan produceras på mindre än 10 minuter. Och som är avgörande för att nå en ökad lönsamhet och effektivare kunskapsspridning och validering av att kunskap tagots emot och kommit på plats.  (Läs bloggartikel om hur Klick Data visionerar om den lärande och undervisande organisationen här)

Rollerna av att skapa kursmaterial som sedan ledande befattningar kan validera och delegera genom att tilldela till andra är en av nyckelstenarna i KlickData KLMS. 

Vad är Kolbs lärcykel ?

KD Kompetensutveckling 16 9 Kolbs 210117

Vad är KASAM?

KD Kompetensutveckling 16 9 Kasam 210117

Vad är Self-determination theory (SDT)?

KD Kompetensutveckling 16 9 STD 210117jpeg

Vad är Blooms taxonomi?

KD Blooms taxamony 210117

I Klick Datas lärplattform KLMS är det enkelt att skapa kurser. Det är därför vi har gett alla användare den möjligheten. Det är dessutom roligt och en väldigt viktig del av lärandet. Oavsett vilken av följande metoder som används i organisationen så skapar företagsledningar och HR avdelningar en process genom att välja KlickData KLMS som öppnar upp för en accellererande fas i den lärande organisationen. Från att vara ett koncept i en Powerpointpresentation blir det en daglig verklighet. 

Klick Data skapar inte ett LMS och säljer sin lösning KLMS som en plattform. Vi utvecklar organisationer genom att sätta ett verktyg i en process som stärker organisationens förmåga att ta till sig och anamma ny kunskap. Och snabbare få högre lönsamhet, nöjdare medarbetare och kunder som är mer tillfredställda med den service eller produkt man köper. 

En sammanfattning av vad Klick Data KLMS ger utifrån er organisations kompetensutveckling .

KD Kompetensutveckling KD 210117

Länk

Kan jag få en demo av KlickData KLMS? Över Zoom, Skype eller Teams?

Kan jag få en demo av KlickData KLMS? Över Zoom, Skype eller Teams?

Demoflöde för en genomgång av KlickData KLMS. 

Lärplattformen KlickData KLMS byggdes med en vision. Att ge organisationen det kraftfullaste och enklaste lärplattformen för digital utbildning med syfte att validera kunskap och ge mest ROI av alla plattformar för kunskap på marknaden. Med över 28 års erfarenhet av digital utbildning har KlickData den kompetens att vara den strategiska partner som ger ert företag/ kommun/ skola/ organisation det stöd som ni behöver för att utveckla er verksamhet. 

Den här sidan är en guide för hur systemet fungerar och kan ses i lugn och ro här på nätet eller gås igenom med en av våra partners som säljer KlickData KLMS inom ert område. Guiden används för våra genomgångar och demonstratiner över Skype, Zoom, Google Meet och Microsoft Teams. och används som repetiton. Sidan används också i utvärderingar och jämförelser vid offentliga upphandlingar. 

Vi tackar för förtroendet av att få ha kommit så här långt i er process av att hitta ett system som passar er på marknaden och hoppas att ni är nyfikna att gå vidare med oss i ert utvecklingsarbete för att bli en bättre organisation som löser era verksamhetsmål. 

Demogenomgång. Via Zoom, Skype eller Microsoft Teams 

1. Öppna KLMS

 • - Beskriv att alla kunder får sin egen akademi med egen logo
 • - Alla användare (AU= Academy User) har sitt eget konto som aktiveras med ett tvåvägsförfarande och ett från KLMS utskickat aktiveringsmail. 
 • - Beskriv landningssidan / Översikt med Sektioner
 • - Beskriv den globala sökfunktionen som ger en överskådlighet över olika typer av resurser som hittas enkelt. Det går också att scrolla och söka i katalogen
 • - Förklara Chefens vy / Administratörens meny (som inte är en användare= AU) och visa gröna menyer och tillbaka till de svarta för användare.

2. Användarens sektioner

 • - Resultat sektionen som är anpassad och förklara skillnaden mellan Startade, Rekommenderade, Tilldelade och Avslutade kurser.
 • - Övriga sektioner som är som "Netflix eller HBO" med tydliga avdelningar för olika typer av kategorier med innehåll
 • - Förklara att administratören bestämmer allt innehåll i sektionerna för företagets/kommunens/ skolans/ organisationens akademi så allt blir kundanpassad på individnivå.
 • - Visa Admin/ Inställningar/ Sektioner/ innehåll/ Slå på slå av sektioner/ Slå på och tilldela grupp en sektion för tilldelning och begreppet LXP
 • - Gå tillbaka till användarnivån och visa hur det direkt slår. 
 • - Konstatera att alla grundinställningar som finns väldigt lätt kan anpassas så att det som syns och finns tillgängligt i kurser att gå för medarbetarna är lätt att hitta.

3. Klick Data Open Library med öppna kurser

 • - Visa Listvy/ och Bildvy i Sektioner.
 • - Jämför med Netflix som har 1000-tals filmtitlar: Samma med Klick Data som bygger kurser som många har nytta av och som sen kan hittas med sök även om de inte finns synliga på landningssidan även om man scrollar
 • - Konstatera att det idag finns 44 e-kurser som Klick Data har producerat men att dessa inte längre är kärnan i den nya lärportalen till skillnad från den gamla som hette K3 (Klickportalen K3) .
 • - Förklara att den nya heter KlickData KLMS eller bara klickdata eller bara klms
 • Begreppet Klick Data Open Library introduceras

3b. Om Klick Datas klassiska e-kurser

 • - De klassiska e-kurserna är premium-produkter som tog lång tid att göra, hade/har lång aktualitet och hade sitt tydliga format med 2 timmar packat med värdefulla kunskaper om dataprogram och softskills.(Se egenskaper av en e-kurs)
 • - E-kurserna har sin egen videospelare med egna menyer och eget sökindex.
 • - Idag, i KLMS är kurserna i centrum och dessa kan sättas ihop mycket snabbare och enklare av de som arbetar med utbildning inne i organisationen.
 • - Det bibliotek av kurser som Klick Datas kunder och klick data har skapat i KLMS kan göras tillgängligt för akademin . På företagsnivå, grupp eller individnivå. Man kan ha olika utbud för en förvaltning kontra en annan baserat på vad organisationen och avdelningarna behöver lära sig. De ligger i Klick Data Open Library (KOL) , det öppna företagsbiblioteket. Administratorn är moderator och kan ta bort kurser som inte passar. 

4. Skapa Kurser 

KD FAQ sv kurs overview description 201105

 • - Egentligen så blir alla producenter av kurser idag i bredare mening då det är så enkelt att skapa kurser online. Precis som alla är delaktiga att skapa media på sociala plattformar. KlickData tror på en platt organisation i KLMS, men har inställningar för organisationer där HR-avdelningen har tydliga riktlinjer på vad de vill ha ut i fokus inom sin utbildningsstrategi.
  - Därför har vi lagt meny Skapa i användardelen. Om man inte vill att medarbetarna ska skapa och bara gå kurser kan denna meny stängas av (funktion klar vinter 2020/2021) . Det finns olika företagsmiljöer. KLMS passar alla. 
 • - Kurser som finns tilgängliga fylls dagligen på med kurser som skapas av Klick Data och av användare på andra akademier än Klick Dats egen och som publiceras publikt. (Se publicera publikt)
 • - Ex. En kommun kan göra en intressant kurs om Arbetsmiljö som sen andra kommuner kan använda och vice verca. Användarna och administratörer i en akademi kan publicera kurser som den egna akademin endast har tillgång till eller kan publicera till alla akademier. 
 • - Beskriv de tre typer av resurser: Kursmaterial, Tester och Enkäter. 
 • - Lägg till ett kursmaterial genom att fråga kunden som du demar för vad de ser som intressant att ha utbildning i för deras akademi.
 • - Beskriv hur alla typer av digitala dokument kan skapas. 
 • - Skapa ett kursmaterial genom att googla en lämplig länk och lägg in denna länk och döp den med en rubrik samt Publicera länken. Förklara att den kreativa processen gör att du kan samla materail vid ett tillfälle och sätta ihop kurser vid ett senare tillfälle. Detsamma gäller när du skapar tester. Det kan värkas fram utan krav på linjaritet. 
 • - Förklara hur du med Events kan skapa videomöten, webinarer, salsutbildning och andra kurshändelser som är bundna i tid och rum och som inte bara har en envägs-instruktör utan en tvåvägskommunicerande lärare som du kan interagera med i undervisningen, vilket kallas flippade klassrum (eng. flipped training) på fackspråk. 


5. Gå en kurs / Visa hur en kurs ser ut i KLMS 

 • Öppna en kurs och se Kursbeskrivningssidan (CI) 
 • Starta en kurs.  Se kursöversikten och var du som kursdeltagare befinner dig på en startad kurs. 
 • Gå igenom ett moment i en kurs, ett kursmaterial. Visa avsluta med att ange i popup om du vill fortsätta senare. Visa att KLMS kommer ihåg var man är i en film. Detta fungerade redan 2003 innan Youtubes era i den gamla Klickportalen. Det fungerar givetvis även nu två decennier senare. Men det är väldigt praktiskt och alla förväntar sig att det fungerar så idag.  Markera momentet som genomfört. "Jag är klar med momentet". 
 • Ta en test . Förklara flervalsläget. Avsluta testet så att man ser läget för att gå igenom frågorna och de rätta svaren för att ge översikt  
 • Gå igenom en enkät. Förklara att återkopplingen inte bara kan användas på kurser utan användas som kundundersökningar, medarbetarenkäter 
 • Återgå till Sektion Resultat och notera din egen del. 

6. Visa adminläge så att administratören kan få överblick 

 • Se via admindelen hur de grundläggande delarna för överblick ges med Statistik, Konton och Innehåll samt Inställningar
 • Gå till Konton för att beskriva generellt vilka resurser som är tilldelade. 
 • Beskriv import av användarna och berätta om våra automatiserade rutiner via SSO och sFTP med våra större företag som jobbar internationellt.
 • Beskriv språklägen med 9 olika språk och hur lätt det är att hoppa mellan olika språkmoduler om man är ett internationellt företag. 

7. Se till att tilldela kurser 

 • Öppna Admin/ Konton/ Tilldela och förklara vyn som administratören har för att tilldela kurser och andra resurser såsom, e-kurser, kursmaterial, tester och enkäter. Till grupper och individer.
 • Beskriv skillnaden mellan att ha en kurs som man blivit tilldelad och "Bör" eller "Måste" gå eller ta kontra en kurs som man "Kan" ta och som finns tillgänglig. Tillgänglighet och Tilldelning är skilnaden mellan vad man förväntas kunna och utveckla sin kompetens i och vad man har möjlighet till att utbilda sig i. Begreppet rekommenderade, tilldelade och öppna kurser och dess skillnader för organisationen.
 • Vad företaget önskar och vad man själv önskar är inte samma sak och detta hanterar KLMS med tydlighet. 
 • Begreppet LXP. Learning Experience Platform, en individanpassad utbildningsplan styrs av administratören. 
 • Se överblick av vilka kurser som tilldelats till en grupp eller en individ med en deadline och följ upp hur det går för gruppen och visa påminnelsefunktionen. / Admin/ Innehåll / Tilldela 

8. Användarhantering med konton för företag

 • Visa hur importfunktionen för administratörerna fungerar och förklara även de autoscript som större kunder använder sig av för att automatisera denna process via säker sFTP där HR-avdelningens användarsystem synnkroniseras autiomatiskt med KlickData LMS. 
 • Berätta om SSO 
 • Visa Importmallar, Importhistorik och Importera användare. 
 • Visa enkelheten av att lägga upp en användare och skicka aktiveringsmail. 
 • Visa hur användare kan tilldelas resurser såsom kurser som passar gruppen och individen. 

9. En fördjupning i Administrationsdelen och avrundning av demon

 • Så här långt in i demon är det normalfall dags för en paus och inom ramen för vad man hinne rmed är "demon snart över". Skickas den här länken på den här artikeln till den (blivande) akademiansvarige så att hen kan i lugn och ro gå igenom KLMS på egen hand och botanisera i FAQ delen. Idag gör ju de flesta sitt "hemarbete" innan de tar kontakt med företag.  (Var inte förvånad om de redan känner till den här FAQsidan) 
 • Andra lämpliga beskrivningar och förklaringar är:
 • Aktivering av användare som varit inaktiva på ett tag eller aldrig loggat in för första gången.
 • Att ett LMS idag är förväntat av dagens arbetstagare som en del av vad företaget kan erbjuda den anställda. En hygienfaktor. (CSR
 • Om vår Blogg och hemsida. Finns behov av hemspråk online på arabiska? Hur ser det ut (Situationsfrågor)
 • Boka tid för en ytterligare nästa kontakt.

10. / Om företaget och Klick Datas historia samt bakgrund och grundare / Avslut

 • Berätta även innan det är över om att Klick Data nyligen (Dec 2019) vunnit utmärkelse som GFEL Top 50 Organisations in Education och ge kundreferenser och att vi funnits sedan 1992 med digital utbildning som ett ledande företag inom onlineutbildning. 
 • Att företaget Klick Data grundades av Erik Bolinder som även han vunnit internationellt pris som Top 100 in Education och kommit tillbaka som VD på Klick Data 2020 efter att ha jobbat med ett globalt välgörenhetsprojekt (WOK) under 10 år och utvecklat Wikipedia med gamification
 • Att KLMS redan finns på 9 språk men är utvecklat i Sverige, av ett svenskt företag och med Sverige i fokus för kommuner, företag, myndigheter och större organisationer. KLMS är perfekt för globala Fortune 500 företag. Likväl som den medelstora organisationen för 300 användare.
 • De stora miljövinster som onlineutbildning ger när transporter till kurslokaler försvinner. Kurskostnader för all onsite besparas, tidsvinster med löer, traktamenten och övernattningar. Även i tider då pandemier inte tvingar oss att inte ses fysiskt. 
 • Att en egen akademi online för den egna organisationen är nyckeln för anställda och attraktionen att kunna fortutbilda sig som en del av det strategiska CSR.  
 • Att Enkelheten är vårt nyckelord. Ordet som allt vårt DNA är upphängt kring. 

Länk

Sektioner och dess inställningar i KLMS (LXP)

Sektioner och dess inställningar i KLMS (LXP)

Sektioner är de delar som du ser när du loggat in som användare. Det kallas Dashboard på engelska och Översikt på svenska. 

Notera. Beroende på vilket språk du väljer i övre högra menyn så ser du olika innehåll för landningssidan. Översikten och dess sektioner är således språkberoende. Använder organisationen t.ex. både Svenska, Engelska och Arabiska så hoppar användaren mellan språken på någon sekund, men ser inte alla språk i samma översikt. Det fungerar likadant hos flygbolags flygplanssätes underhållningssystem eller i Netflix, HBO och Prime. 

KD FAQ sv Resultat Sektion 201109

Resultatsektionen

Sektionen Resultat är den översta sektionen som alla användare har. Den kan inte tas bort av administratören. Den visar användarens framsteg. Startade, Rekommenderade, Tilldelade och Avslutade kurser finns här. Användarens egen utveckling i sin kunskapskurva finns tillgängligt här. Även resurserna, dvs. byggstenar för kurser såsom Kursmaterial, Tester och Enkäter eller Klick datas e-kurser finnsn med i dessa flikar. , dvs. undermenyer (submenyer) som ligger vertikalt under dessa flikar. 

KD scr sv sektioner 201104

Övriga Sektioner

De övriga Sektioner som användaren ser kan till innehåll, rubrik, och resurser bestämmas av administratören. Det finns:

 1. Publika Sektioner som man kan slå på och av men vars innehåll bestäms av KlickData KLMS. 
 2. Akademispecifika Sektioner som administratören kan tilldela innehåll till en individ, ett antal användare, en grupp, flera grupper eller alla i Akademin. 

För att styra Sektionernas tillgänglighet; Gå till Admin/ Inställningar/ Sektioner

KD scr sv sektioner j 201120

Sektioner som är allmänna och inte kan redigeras men kan visas eller vara avstängda. En Sektion som admin skapar editeras med valen upp till höger (till vänster om expanderaknappen som visar innehållet.

Allmänna Sektioner saknar editeringsmöjligheter för admin. Det kan röra sig om Topplista, Senaste Nyheter, Mest körda, Högst rankade, Klick Datas e-kurser m.m. Är du van vid Netflix kommer du att känna igen "tänket" med sektioner som är allmänna. Skillnaden är att du kan visa Sektioner för användare i din akademi efter behov.

I det äldre systemet Klickportalen K3 kunde du tidsinställa tillgängligheten för visst innehåll på tider som låg utanför arbetstid med gererlla tester av quizkaraktär. På samma sätt kan detta styras med att visa vissa sektioner på helger och kvällar. (Kommande funktion)

KD scr sv sektioner f 201120

Skapa en ny mapp med innehåll som Sektionen ska visa och döp den. Du kan samtidigt översätta den till engelska och 8 andra språk om du tillhör en koncern med verksamhet i många länder. 

KD scr sv sektioner c 201120

Ange även en sektionsbeskrivning så du och användarna vet vad sektionen innehåller. 

Genom att administratören ges möjlighet att skräddarsy innehållet för varje enskild användare så uppfyller KLMS begreppet LXP, Learning Experience Platform, till fullo. Något som blivit centralt och mycket eftertraktat för LMS system och alltmer i centrum för effaktiva och lönsamma plattformar för kunskaps och karriärsutveckling under 20-talet.

KD FAQ sv AA Sektion detalj 201126

Har du redan skapat mappar med anpassat innehåll för olika grupper tilldelar du med mappknappen. Du kan också Skapa nya med denna knapp som öppnar upp en underavdelning.  Tilldela användare som ska se knappen till vänster (huvud & axlar) på Sektionen under Admin/Inställningar/ Sektioner för att anpassa varje individs upplevelse av KLMS. (LXP) Tilldelningen av vilka som ska ha dessa kurser som rekommenderade eller tilldelade styr administratören här också Klicka och ändra ordning på sektionerna genom att dra sektionen i rätt ordning inbördes varandra. 

Länk

Administration med översikt över genomförda utbildningar i KLMS

Administration med översikt över genomförda utbildningar i KLMS

Med Klick Datas administrativa system för de med rättigheter att se statistik finna en god överblick. Denna artikel förklarar hur du hittar i statistiken för de som genomgår utbildningar och kurser i KLMS efter en designuppgradering hösten 2022. 

Händelselogg

Du hittar en händelselogg (eng. action log) under Admin/ Statistik och Händelselogg som förstaval under Översikt.

KD FAQ Admin sv Actionlog1 221114

KD FAQ Admin sv Actionlog2 221114

i Händelselogg kan du se tre tabbar för att se vad som hänt i KLMS från tre olika perspektiv. Kronologiskt, ur användarperspektivet och ur resursperspektivet. (Tabbarna Översikt, Användare, Resurser). 

I översikten ser du i tidsordning med den senaste händelsen i KLMS överst. Varje tab har precis om på många olika ställen i KLMS möjlighet till sökning med filter. Beroende på flik kan de olika sökkriterierna skilja sig. Även tabellernas kolumner skiljer sig i flikarna. 

Översikten ger fördelar och har snabbvägar. Du kan tex. direkt filtrera en användare genom att klicka på namnet: Du ser filter enkelt och tydligt överst. Vill du se en användares konto klickar du istället på epostadressen/ Användarnamnet så kan du gå till dennes konto och ändra inställningar. 

Du ser även en sammanställning av resultaten i toppen genom lättöverskådliga summeringsboxar*.

KD FAQ SX1 CT en 221125

I

KD FAQ sv SX logg1 221207

KD FAQ sv SX logg2 221207

Statistikens sammanfattande boxar kan ändras dessa på kugghjulet uppe till höger. 

KD FAQ sv SX logg3 221207

Hantera sammanfattningscirklarna

Du kan välja olika färger på "boxarna" / cirklarna och ta bort de du känner inte behövs. 
a
Visa eller dölj sammanfattningscirklarna efter ditt behov. Du kan också ordna cirklarna så att de har det mest intressanta först genom att dra i reglaget upp och ner så de kommer i den ordning du önskar. 

KD FAQ Admin sv Actionlog2a2 221114

KD FAQ Admin sv Actionlog2b 221114

I användardelen ser du en överblick av vad varje användare gjort. Användarna kommer upp i kronologisk ordning. Du hittar som administratör även samma statistik och händelselogg om varje användare i menyn Admin/ Konton/ Akademins användare och fliken/ chevron Actions. Under Konton kan du också göra mer åtgärder som att ändra utseende för användaren i sektioner mm. Under Händelselogg-fliken är fokus på att få fram snabb statistik från olika håll. Om du finner ett namn som du vill se mer på kan du enkelt klicka på namnet i raden så filtreras den användaren direkt med ett klick. Vilket gör det lätt att navigera och söka. Detta får du också fram gemom den andra knappen längst ut på raden. 

KD FAQ Admin sv Actionlog2b2 221114

Du hamnar således i en annan meny när du klickar på epost-adressen, medan du filtrerar i samma meny på namnet. Det är praktiskt när man väl använder det. Tro oss. 

Längst ut till höer i Admin/Händelselogg/Användare finner du fyra symboler. 

KD FAQ Admin sv Actionlog2d3 221114

KD FAQ Admin sv Actionlog2d2 221114

Du kan där bland annat lägga till en resursanteckning. Dvs en notering som du som adminitsratör vill ge till en användare kopplad till en resurs.

Du kan skicka ett externt meddelande eller öppna upp fliken för att se mer eller statistiken. Mycket kraft med bibehållen enkel översikt. Som en kraftfull motor under huven på en snygg bil. 

Den tredje fliken i Händelselogg är Resurser. Resurser är samlingsnamnet på Kurser, E-kurser, Tester, Lektioner, Event, SCORM, Enkäter och (Kurs) Material. 

KD FAQ Admin sv Actionlog2c 221114

Väljer du tex att filtrera på Typ (orange knapp) och Skapad så hittar du de resurser som skapats i Akademin. Du kan kombinera filter och tex. välja kursmaterial på svenska (se nedan) eller och hitta resursen Tester som skapats eller genomförts. Händelseloggen ger dig frihet att söka på många olika ting i KLMS. Notera att det finns specifika Statistikmenyer för genomförda tester med mer omfattande innehåll såsom att se varje fråga. Se Admin/Statistik/ Teststatistik (Se egen FAQ om teststatistik här). Detsamma gäller kursstatistiken. Eller enkätundersökningar

KD FAQ Admin sv Actionlog2d 221114

Länk

Vilka plattformar fungerar tjänsten på? Är gränssnittet responsivt?

Vilka plattformar fungerar tjänsten på? Är gränssnittet responsivt?

KlickData KLMS är en tjänst som fungerar på alla operativsystem (Mac/PC) och webbläsare samt i dator, tablet/iPad samt i smartphones och mobiler med iOS och Android via webbläsare genom respons design anpassade för alla skärmstorlekar. 

Gränssnittet och UX upplevelsen i KLMS uppdateras dagligen på vardagar under utvecklingsarbetet i det lilla och i det stora för att varje pixel och vy skall upplevas som enkel och självklar för användaren oavsett plattform som den utnyttjas på eller språk. På våra FAQ sidor är därför många sidor inte uppdaterade med det senaste gränssnittet. Klick Datas ledord är enkelheten. 

Steve Jobs sa en gång, “Design isn't just what it looks like and feels like — design is how it works.”

Hans citat talar mycket om varför design av något som inte slutar med att något ser bra ut. Det betyder också att användargränssnittet är tillräckligt intuitivt för att vem som helst kan använda det utan mycket träning. Det är den strävan som driver oss på Klick Data när vi formar "Kunskapens Facebook": Det globala kunskapssystemet som en miljard människor ska kunna använda som sin standard för kunskapsöverföring. 

Länk

Sökning i kurskatalogen hos Klick Data KLMS

Sökning i kurskatalogen hos Klick Data KLMS

KLMS FAQ search options 2 swe 220107

Klicka på söksymbolen uppe till höger i huvudmenyn. Du kan söka globalt och få upp sökningen i sektioner. Du kan också söka genom att klicka "Sök i katalog". Katalogen indelad och sorterad efter kategorier i bokstavsordning kommer upp med olika flikar för Kurser, Tester, Enkäter/ Undersökningar, Kursmaterial och E-kurser.  Det gör det lättare att bläddra och scrolla om du inte riktigt vet vad som finns och vill botanisera lättare bland utbudet och inte vara styrd av sektioner. (se skillnaderna mellan sektioner och katalog i annan FAQ artikel

KLMS FAQ catalog view1 swe 220107

Du kan söka på en titel eller kategori. Men även taggar, kursförfattare och instruktör

KLMS FAQ search options swe 220107

KLMS FAQ catalog view2 swe 220107

Skriver du ”Mic” med Tag markerat kommer autofyll att visa vilka taggar som finns och vilka sökkriterier som valts.
Klickar du på X så tar du bort de taggar/ sökbegrepp du inte vill ha med. 

KLMS FAQ catalog view3 swe 220107

Du kan enkelt se utbud och klicka till kursen eller spara sökningen som PDF genom att klicka på nedladdningssymbolen i övre hörnet uppe till höger. 

KLMS FAQ catalog pdf swe 220107

Exempel på PDF-utskrift av katalogen i Klick Datas kurser. 

Den här katalogfunktionen introducerades i version 5.92. 

Länk

Skillnaden mellan sektioner, katalog och tillgänglighet i KLMS

Skillnaden mellan sektioner, katalog och tillgänglighet i KLMS

Lärplattformen KLMS används för att företag, utbildningsinstitut och organisationer skall kunna förbättra och effektivisera sin personals eller elevers inlärning för olika syften. Akademins administratör kan styra användarnas innehåll på olika sätt. 

I Sektioner kan Akademi - administratören (AA) sätta upp tillgängliga kurser, tester, e-kurser och undersökningar efter eget omdöme. Det finns publika sektioner som AA kan välja att "slå på" och visa upp för alla användare, grupper eller individer. Sektioner visas som de gör i Netflix. Det kan vara ett ämnesområde av kurser, det kan vara senaste eller populäraste kurser, tester eller undersökningar. Det som är närmast tillhands blir ofta mest utnyttjat. Sektioner i KLMS är som skyltfönster. Det visar upp det administratören VILL att du ska vara intresserad av och gå. 

I katalogen får användaren tillgång till att se vad som är TILLGÄNGLIGT i utbudet av kurser, tester, e-kurser och undersökningar. Det kan vara unikt för akademin eller publikt för alla akademier. Många har läroplattformen som en del av sin strategi för CSR och genom att medarbetarna själva kan fortutbilda sig i det som de själva är intresserade av men som kanske inte den närmaste chefen eller administratören vill så är tillgängliga kurser viktiga för att kunna gå vidare i sina karriärer. Katalogen med dess struktur av huvudkategorier och underkategorier ger en mer omfattande sökning och scrollande (se FAQ om katalog här

Administratören kan styra tillgängligheten i akademin genom att styra publiceringen av det denne finner lämpligt. Av olika anledningar kanske inte allt innehåll passar akademins användare. En svensk organisation kan för att ta ett enkelt exempel inte behöva ha tillgång till innehåll på arabiska och ett företag i Saudiarabien vill inte se innehåll på svenska. Därför avpublicerar administratören vissa språks innehåll. Det kan även finnas andra kriterium som gör att visst innehåll inte finns tillgängliga för akademins alla användare eller grupper eller individer. Här kommer de olika företagskulturerna in. Vad som skall vara tillgängligt styrs av administratören. Det skall även sägas att när man lägger upp en akademi från Klick Data och dess distributörer så stängs visst innehåll av för tillgänglighet så att administratören skall slippa göra detta arbete av de med Master Admin privilegier. 

KD FAQ sv unpublish 220109

För att avpublicera innehåll som administratören ej finner lämpligt att användarna skall hitta så kan man avpublicera innehållet genom att vila musen (hoovra) på raden under resursen i adminsektionerna (Kurser/ Tester, Enkäter mm). Det gäller publikt såväl som akademispecifikt innehåll. Glob-symbolen publicerar till det globala biblioteket eller avpublicerar innehåll som publicerats av akademins administratörer på KOL

KLMS tillgänglighet och sektioner

Administratören kan också rekommendera eller tilldela kurser som då hamnar i Aktivitets-fliken på landningssidans översikt. Användaren kan då se vad som förväntas av henne eller honom. Och få tips om innehåll som är rekommenderat. (Se FAQ om Tilldela här)

Länk

Två sätt att tillgodogöra sig utbildning för sin kompetensbudget

Två sätt att tillgodogöra sig utbildning för sin kompetensbudget

I lärplattformen KlickData KLMS kan administratören tilldela kurser som den anställda ska gå. Det kan vara obligatoriska kurser enligt lag som är tvingade av branschorganisationer eller EU, som tex. i finansvärlden. Vid tilldelning sätts ett slutdatum för när kursen skall vara genomförd och kursmomenten kan tas i en speciell ordningsföljd. För att gå kursmoment 2 så krävs att deltagaren först genomfört kursmoment 1. Denna styrda kursplan bestäms av administratören och när kursen är genomförd får administratören statistik på att den är genomförd. 

KD FAQ sv Rekommenderade 220109

Administratören kan också rekommendera kurser. Det kan tex. vara säljkurser för säljavdelningen, bokföringskurser för administratörer , Adobe-utbildningar för kreatörer etc. Dessa kurser kan genomföras efter en fri vilja inom ramen för en satt utbildningsbudget i tid. Tex. 15 timmar i månaden. Administratören kan i sitt system se att tid spenderats inom ramen för den överenskomna eller uppskattade utbildningstiden. 

Den anställde kan även själv söka ett kursmoment utan att gå själva kursen genom att använda det globala sökverktyget inom sitt intresseområde och botanisera själv. Även denna utbildning registreras som utbildad tid.

Om den enskilda användaren upplever att han behöver lära sig om videoeditering så söker han direkt efter detta och går till den del av KLMS som behandlar ämnet utan att gå en kurs. Han tar kursmaterialet direkt. Skillnaden är att det inte blir ett diplom, deltagarintyg eller certifikat som resultat, men det bokas av mot utbildningstid. 

Administratören kan i KLMS se spenderad utbildning utan att behöva styra den enskilde mot ett visst kursmål utan kan ge den anställde frihet att vidareutbilda sig själv efter eget intresse och slippa ta tid i anspråk att helt styra med tilldelning. Beroende på företagets kultur och verksamhet ger KlickData KLMS den flexibilitet att fungera i alla organisationer. Både de toppstyrda och de decentraliserade. 

Klick Data fokuserar på att det skall vara enkelt att lära för alla. 

Skulle vi som många andra system bara ha kurser som man måste gå i den ordning som kursmomenten satts upp av kursförfattaren skulle det endast gynna vissa företag och verksamheter. Skulle vi bara ha ett system som användare kan söka i och lära sig på egen hand med avsaknad av styrmedel utan att det ger administratörer uppfattning om dess användning och nytta skulle det heller inte fungera väl. 

Det är som någon sa om en lyckad fest: "Det är den optimala blandningen av ordning och oordning". Om alla kommer utan anmälan och ingen mat eller dryck eller tanke finns planerad för blir det lätt kaos, Om allt är för strikt, uppstyrt, formellt och utan rum för spontanitet eller egenvald kontaktyta blir det för stelt och tråkigt. 

Se Kompetensutveckling

Länk

Hur gör jag för att bara publicera till vissa användare i KLMS?

Hur gör jag för att bara publicera till vissa användare i KLMS?

Klick Data fortsätter att förbättra, förfina och utveckla sin läroplattform Klick Data LMS; KLMS. 

Tidigare kunde man publicera ett utkast till sig själv (innan man var klar) eller till hela Akademin (Alla registrerade). 
From version 6.18 kan kursskaparen eller admin publicera innehåll till endast ett specifikt antal användare eller utvalda grupper och således ge endast dessa exklusivitet och tillgänglighet. Övriga i akademin kan inte söka med globalt sök och se att innehållet finns för dem. 

Detsamma gäller för de akademier som har ett flertal akademier i sitt kluster (eng. cluster). En Räddningstjänst kan publicera en kurs till andra Räddningstjänster i Sverige, men inte till alla akademier över hela världen. 

Denna funktion stärker KLMS funktionalitet i större organisationer där ledningen kan styra vilka som skall ha tillgång till information och vilka som inte skall ha det.

När du publicerar får du som admin ett val. Här har nu en slide-in kommit från höger och där finns en knapp som låter dig publicera/avpublicera med en specifikation över vilka individer/ användare/ som skall få tillgång/ döljas från innehållet. Eller vilka grupper som ska ha tillgång/ ej tillgång. 

KLMS FAQ avpublicera 220503

I listan finns två flikar: Användare och grupper. Du klickar bort de som inte skall ha och bockar i de som skall ha tillgång till resursen (Kurs/ Test/ Enkät/ Kursmaterial / SCORM mm). 

KLMS FAQ avpublicera vissa 220503

Du kan se genom att klicka på Valda och välja de som valts eller ej valts i dropdownmenyn. 

KLMS FAQ filtrera ejvalda 220503

De som valts kan hitta resursen när de söker. Du kan också göra dessa mer synliga i Sektioner ("Frontfönster" som tex. Netflix har). 

För resurser som inte har alla ser du en siffra i listan med antal som har tillgång till resursen. En grön för antal användare och en grå för antal Akademier. 

KLMS FAQ antal lista publicera 220503

För på samma sätt som du kan publicera till din egen akademi kan du som är Super Admin publicera till de akademier du har tillgång till i ditt omfång av kluster. (Många akademier). 

Showcase: Exempel Spela in och visa  bara för en medarbetare (eng. publish one-on-one)

Maria har behov att förklara för Olof hur något fungerar inom organisationen. Olof är upptagen och kan inte ta emot Marias instruktioner just vid tillfället Maria sitter med ärendet eller har löst ett problem som Olof behövde veta. 

Lösningen:

1. Maria spelar in ett videomaterial med inspelningsfunktionen som finns inbyggd i KLMS. 

2. Materialet publiceras endast till Olof som är den enda som kan se det. 

KD FAQ sv taggar4a 221207

Med På-knappen ”På” så har hela Akademin tillgång. Avbocka och markera endast de som ska få tillgång och se innehållet . 

KD FAQ sv publishtoone 221207

Marias markerar de användare, i detta fall Olof, som kan se Materialet. 

Länk

Kan ni ge en översikt över hur administratörens gränssnitt ser ut i KlickData KLMS?

Kan ni ge en översikt över hur administratörens gränssnitt ser ut i KlickData KLMS?

Klick Datas lärplattform KLMS (KlickData Learning Management System), som kort och gott i folkmun kallas för KlickData, har olika behörighetsnivåer. 

De två grundläggande behörighetsnivåer är Användare och Administratörer. 

En användare som kan vara en medarbetare och anställd på ett företag, en konsult, en person som tilldelats kurser i omställning. Det kan vara en anställd inom ett led i en leverantör eller distributör till den som administrerar en akademi som bygger på KLMS. Det kan vara en student i en skola. Det kan vara en kund som måste kunna vissa saker för att köpa en produkt eller tjänst (t.ex. finansiella produkter som fonder). Det kan vara en arbetssökande eller en person som bara har fått en länk för att ange svar på en undersökning. Alla dessa användare kallas av KLMS för användare. På engelska har vi valt ordet Learner som vi inte riktigt hittat ett lika bra svenskt ord för. Vissa engelska system kallar denna nivå för Actor. 

Notera att en individ som har administratörsrättigheter alltid också har en användarroll. Även administratörer behöver utbilda sig och förkovra sig med Klickdata.

Alla användare inklusive administratörer har menyraden som är svart och som har menyvalen Översikt, Statistik. Skapa, och Hjälp

KD FAQ sv menu 1b 201106

Översikt är landningssidan. Den valda menyn har ett streck under sig. 

Utöver dessa menyer har administratörer en meny som finns ovanför i grått. Användare och Admin. Väljer du Admin så har du Adminmenyvalen Översikt, Statistik. Skapa (som har samma nemn men annorlunda funktionalitet som på användarnivån. Samt menyerna Konton, Inställningar och Hjälpmenyn. Till vänster om dessa menyer syns den logotype som Akademin har valt. Och som är organisationens egen. 

Du kan således vara på "fel akademi" när du loggar in. Varje akademi har en egen adress "företag".klickdata.se där "företag" är kortnamnet på akademin. 

KD FAQ sv menu 3 kustbevakningen 201106

Adminmenyerna genomgång 

1. Admin / Översikt 

I adminmenyn Översikt får du en övergripande förklaring till huvudmenyns delar.
Notera att i denna bild från Klickdatas egen akademi, systemets huvudakademi så finns den tredje huvudmenyn Master som används av Klick Data och dess distributörer för de som har Masterrättigheter.

Du kan liksom i andra system som  te.x. Mailchimp ha ett konto på en akademi och ett annat på en annan akademi. Med olika behörigheter. Du har dock ett inloggningslösenord till KLMS och får strax efter inloggningen välja vilken akademi som du vill öppna. En administratör kan således sköta om flera akademier. Yrket blir KLMS-administratör eller LMS-driftansvarig. Vilket händer och fungerar i koncerner med flera dotterbolag. Om du finner att ditt företags administratör inte har gett dig tillgång till kurser som finns i det allmänna systemet Klick Data KLMS så är det inget som hindrar dig att skaffa konto i Klick Datas akademi på http://kunskap.klickdata.se  . 

KD FAQ overview statistics sv 220222

2. Admin /Statistik 

I adminmenyn Statistik finns sidomeny för Statistik. Det finns även en meny över vilka aktiviteter som skett i systemet. Menyn Aktivitet kan vara avstängd på grund av GDPR regler. 

KD FAQ overview statistics en 220222

3. Admin /Innehåll

I adminmenyn Innehåll finns sidomenyerna Tilldelning, Jurser, Kursmaterial, Tester, Enkäter, E-kurser samt Kategorier. 

KD FAQ sv admin menu 3 content 201106

4. Konton

i adminmenyn Konton finns sidomenyn Användare, Grupper, Importera och E-post samt Publicera information. 

KD FAQ sv admin menu 4 konton 201106

4. Inställningar

I adminmenyn Inställningar kan admin via sidomenyn välja Betygsystem, Kategorier, Förvalda bilder samt Sektioner. För de som använt KLMS innan menystrukturen förenklades finns de äldre adminmenylänkarna kvar som val under Äldre menylänkar. 

KD FAQ sv admin menu 5 settings 201106

Notera att Administratörer finns i två olika former. Huvudamin och Gruppadmin. Huvuidadministratören kan se olika grupper, avdelningar, förvaltningar, klasser mm. medan Gruppadministratörer kan se information inom sin avdelning, klass eller grupp. Vissa av adminstratörsmenyerna kan därför vara dolda för en gruppadministratör. 

Länk

Hur får jag ut en sammanfattning av mina genomförda kurser i KLMS?

Hur får jag ut en sammanfattning av mina genomförda kurser i KLMS?

För att få fram en sammanställning av dina genomförda kurser

a. Går du till din användaröversikt och Aktivitets- tabben. 

KLMS FAQ Final Grade 2 211230

b. Där klickar du på tabben Genomförda som listar de kurser som du genomfört. 

c. I listan för dessa kurser kan du klicka i alla eller selektera vilka kurser som du vill sammanställa ett "Slutbetyg" för.  

KLMS FAQ Final Grade 3 211230

d. När du är klar så klickar du på knappen ovan som heter Slutbetyg / Engelska : Final Grade 

KLMS FAQ Final Grade 4a 211230

Denna PDF kan nu Sparas, skickas vidare eller skrivas ut.  

Admin kan på liknande sätt skapa ett betyg för den enskilda medabetaren och användaren i systemet.
Funktionen för användaren kan vara avstängd i akademin pga av en administratörsinställning som endast tillåter administratören att skapa sammanfattningar.

Detta beroende på olika företagskulturer. 

Länk

Spela in skärmen online som kursmaterial med hjälp av Klick datas läroplattform

Spela in skärmen online som kursmaterial med hjälp av Klick datas läroplattform
 • A. Du kan spela in video (om du har en kamera installerad på datorn, vilket de avgörande flesta har idag med bara dig själv som förklarar eller berättar med video (och ljud) 
 • B. Du kan spela in det du gör på skärmen med ljud 
 • C. Du kan bara spela in en ljudinspelning utan video eller skärm 
 • D. Eller du kan spela in en skärminspelning med dig själv som instruktör så att mottagarna, dvs, de som ska gå igenom din kurs eller din presentation kan se dig med dina kroppsrörelser, ansiktsuttryck och göra det mer personligt.

Allt detta är inga nyheter när det kommer till läroplattformar eller presentationer. Det enkla med Klick Data är att du med en knapptryckning kommer igång inne i läroplattformen. 

KD FAQ record1 sv adm 221110

Väl inloggad i Klick Datas läroplattform klickar du på den runda knappen uppe till höger på skärmen 

Som admin har du inspelningsmöjlighet. Men även som användare i standardläge. Denna möjlighet kan en akademis administratör ta bort. 

KD FAQ record2 sv 221110

Du väljer en av de fyra alternativen som beskrevs ovan. (Video, Skärm, Ljud eller Video+Skärm) . 

Sen väljer du vilken del av skärmen eller vilket fönster som du vill spela in. Du kan välja en flik, helskärm eller ett visst fönster. 

KD FAQ record4 sv 221110

Knappen Använd i Material (Use in Material) ser till att du spar inspelningen direkt som ett Material du kan använda eller omvandla till en kurs Om din förbindelse skulle brytas har du alltid en lokal kopia på din hårddisk.


Stäng eller Close gör att du spar lokalt men inte på KLMS med en datumstämpel. Du kan spela upp och med externa program editera och ladda upp senare.  

KD FAQ record5 sv 221110


Klickar du på Använd som Material så kommer du direkt in i Skapa Material. 

KD FAQ record6b sv 221110

Om du väljer att spara som Material hamnar du i Skapa Material modulen. Här kan du ändra rubrik och "måla" upp kursmaterialet med detaljer såsom en förklaring, innehåll, tidsstämplar, taggar mm, precis som i vilket material som helst. Vill du bara snabbspara för att editera senare spar du som utkast eller publicerar det i din akademi eller publikt. 

Länk

Vad är Klick Data Open Library (KOL)?

Vad är Klick Data Open Library (KOL)?

Klick Data Open Library, eller KOL som vi förkortar det, är Klick Datas publika databas av onlinekurser som användare kan komma åt och ta för sin kompetensutveckling och som finns i ekosystemet Klickdata KLMS. Klick Datas kunder, som har sina egna akademier, bygger egna företagsanpassade kurser kan lägga upp dessa i sina akademier och de kan också publicera dessa publikt så att de blir tillgängliga i hela Klick Datas ekosystem. Om en kommun skapar en bra kurs som fungerar och är uppskattad i den kommunens akademi kan andra kommuner få tillgång till denna kurs i den kommunens KLMS akademi. Ungefär på samma sätt som ett Facebooksinlägg är publikt. Grundtanken är att goda kurser ska komma fler till del. Att inspireras av varandra. 

KD KOL Klick Data Open Library sv generell b 201029

Det gäller givetvis också företag och skolor. Mängden kurser som kommer finnas tillgängliga i Klick Data Open Library kommer öka markant under 2023 och framåt. 

KD FAQ publicera spec sv 221215

Det går from våren 2022 att publicera innehåll till endast ett fåtal användare inom akademin. Tex att spela in något kursmaterial som bara en person ska ta del av. Eller en grupp inom företaget. 

Det går att publicera till hela akademin eller till ett specificerat antal akademier. Om en Räddningstjänst i Småland spelar in en kurs som andra Räddningstjänster i Norrland har nytta av kan man publicera denna kurs till ett kluster av specifikt definierade akademier. Detsamma gäller i en koncern med många dotterbolag som kan ha egna akademier men ett gemensamt bibliotek av kurser som alla inom koncernen skall kunna ta del av. 

KLMS FAQ system hantera kurser sv 201013

När globensymbolen är hel utan att vara överkorsad är kursen publik.
Överkorsad: Ej tillgänglig kurs för andra än denna akademi. Förutsatt att kursen är publicerad av administratören. Symbolen innan med de cirkulära pilarna. Som även den kan vara överkorsad och därmed ej publicerad utan bara tillgänglig för administratören och kursskaparen. 

Kurserna från Klick Datas Publika kursdatabas kan också användas som mallar och anpassas genom att frågorna förändras i tester, kursmaterial bytts ut och introduktioner, syfte och mål ändras.

Klick Data Open Library förkortas KOL. Det är således namnet på det öppna kursbiblioteket av onlinekurser som skapas gemensamt av användare av KlickDatas utbildningssystem KLMS.

Notrera även att en huvudadministratör i en akademi kan vara "gatekeeper" och förhindra att öppna kurser i KOL blir tillgängliga i akademin för dess användare i syfte att begränsa innehållet till endast de specifika kurser som han eller hon önskar att användarna ska se och ha tillgång till i syfte att nå ett fördefinerat kunskapsmål.  

Länk

Hur skapar jag en test som ska ge ett diplom eller kursintyg efter genomförandet?

Hur skapar jag en test som ska ge ett diplom eller kursintyg efter genomförandet?

Genom att skapa flervalsfrågor lär man sig massor om ett ämne. Vilket är underskattat. 

En Test skapas som separat enhet i menyn Test som finns för användaren i menyvalet Skapa. Administratören skapar också Test i menyn Innehåll/ Tester. 

Både användare och admin kan skapa Tester inne i kursskaparmodulen som finns i Skapa menyn under användare och Innehåll/ Kurser i admindelen. 

Att skriva bra frågor är en konst. Det är lätt att hitta en fråga och skriva rätt svar. De felaktiga svaren är lite knepigare. De bör inte innehålla slamkrypare. 

En test kan skapas i Testmodulen och sen hämtas in i kursskapardelen via Tester och fliken Mina Tester. I Bibliotek finns färdiga Tester att hämta som andra skapat och gjort publika.

I Biblioteket finns dock bara en bråkdel av frågorna som KLMS har tillgängliga. Flervalsfrågor finns i lösvikt. De är en halv miljon till antalet! Vi skojar inte. KLMS har över 500000 flervalsfrågor som du kan lägga in i en test eller Quiz. Du skriver en wikipediaartikel som sökbegrepp och importera in dessa frågor som du sen kan rensa bort eller editera. Du slipper uppfinna hjulet och kan skapa tester väldigt snabbt. (Välj Importera från WOK som alternativ. 4 språk finns frågorna på. )

Företagsanpassade frågor om hur man agerar i kundtjänst eller demonstrerar en produkt och dess egenskaper finns inte i denna databas. De skapas med testskaparverktyget. 

KD scr sv test skapa 1 201030

Vad är det för skillnad på en quiz och en test?

En quiz ger inget diplom och r ett kursmoment i syfte att lära sig mer och checka av att man är på rätt spår kunskapsmässigt och hänger med. 

En test är ett moment som måste klaras av för att kursdeltagaren ska få fortsätta eller om det handlar om en Sluttest (eng. Final Test) ger ett Kursintyg/ Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat. Gränser för vad som krävs sätts med ett Betygsystem som administratören skapar eller som kursskaparen väljer från KLMS mallar för betygssystem. (Se detaljer för Kursdiplom i egen FAQ)

En test kan skapas som utkast. Publiceras separat i den egna akademin så att andra kan använda den i en kurs, eller endast vara publicerad som en del i en kurs. Den kan också publiceras i den publika delen så att andra akademier än den egna får tillgång till denna test och kan använda den och modifiera efter eget behov och kursinriktning. Vi jämför varje fråga i KLMS som en låt i Spotify och tester som spellistor. Skillnaden är att tester kan avgöra framtida karriärer på vem som klarar av att få godkänt. Så tester är både lek och allvar. 

KLMS FAQ sv test publication options 201217

1:a raden Översta raden: Utkastet kan inte publiceras för det finns inga frågor. (Nedgråade val)
2:a raden, Näst översta raden. Röd överstruken publicering av en bock betyder att testet inte är publicerat i den egna akademin. Och kan inte publiceras publikt (grå glob överkorsad)
3:e och 4:e raden: Testet är publicerat både i den egna akademin och globalt i KOL: Klick Datas Bibliotek med resurser. 
5:e raden och nedersta raden: Testet är publicerad i den egna akademin, men int ei den publika. Endast tillgänglig för den egna organisationen. (den röda överkorsade globen indikerar detta)

Samtliga symboler för publicerade tester gäller även kurser, material, och enkäter: i deras respektive menyval.

Efter att en test är skapad kan du lägga den i en kurs. Det är först i kursen som du sätter gränser för om användaren som tar testet får diplom, betyg eller certifikat.  

Läs även mer i detalj hur du skapar tester på vår något åldriga FAQ på engelska Create Quiz

Länk

Ingenting händer när jag klickar på en länk tex. för att visa diplom, visa alla kurser eller tester.

Ingenting händer när jag klickar på en länk tex. för att visa diplom, visa alla kurser eller tester.

Så här skriver du ut ett diplom i KlickData KLMS. 

A. Skriva ut ett diplom från Aktivitetsfältet.

Ett diplom är ett kurscertifikat som även kan vara deltagarintyg eller certifikat beroende på vilken kurs som användare genomfört. Om du i KlickData KLMS klickar på Översikt och Aktivitetsfliken får du upp en översikt av dina aktiviteter. Där ser du 5 flikar. Du hittar dina genomförda och av dig signerade kurser, dvs. markerade som avklarade, i översikten eller samlade i fliken Genomförda. 

KD FAQ laddaner diplom 220223

På raden av en genomförd kurs kan du ställa dig och få olika val. Med pilen som pekar ner i en öppen fyrkant så får du välja hur du vill skriva ut en PDF med ditt kursintyg (Deltagarintyg/ Diplom/ Certifikat). 

KD FAQ laddaner2 220223

Notera att du kan välja att skriva ut kursintyget rent eller få en PDF som även tar med kursens beskrivning. 

B. Skriva ut diplom från Kursutvärderingssidan. 

Om du raden för genomförd kurs i Aktivitetsfältet istället väljer ögat så kan du se kursens genomförda lektioner eller moment samt gå till fliken Resultat för att därifrån skriva ut en deltagarbelöning.

KD FAQ visa 220223

Då kommer du att få en sida där du ser alla delar med kursen och tre flikar varav den sista Resultat leder dig till utskrift av din deltagarbelöning (som är synonymt med Kursintyg). 

KD FAQ deltagarbelöning 220223

Klickar du på "Se din deltagarbelöning" så kommer en PDF att genereras som du kan skriva ut eller skicka vidare. 

KD FAQ Deltagarintyg GDPR 220223

1. Exempel på Deltagarintyg 

Diploma GDRP 220223

2. Exempel på en Kursbeskrivning. 

1+2 går att få i ett dokument (PDF) men den möjligheten finns bara under fliken Aktivitet (se ovan) och ej från Kursutvärderingssidan 

Det är väldigt många som skriver ut sina diplom och fyller på sin cv efter att de haft möjlighet att genomgå Klick Datas onlinekurser på skärmen. Vi har tusentals med exempel på människor som fått jobb och som har med Klick Datas diplom i sina jobbansökningar och i sina cv:n. Många nämner dessa även på sociala nätverk som t.ex. Linkedin. Beroende på arbetsgivare och tester samt kurser genomförda och godkända kan de vara värda olika för arbetsgivare, men de har definitivt ett värde då vårt rykte är gott. På Chalmers fick du t.ex. universitetspoäng tidigare om du har genomfört en del av Klick datas e-kurser i media publishing.

Lycka till med ditt jobbsökande och hoppas du snart arbetar med något ännu bättre än idag. Hör av dig med dina erfarenheter.

Mvh 
Klick Data

Se även FAQ om Vem sätter gräns för att bli godkänd för ett diplom

Övergripande FAQ om diplomgränser

Länk

Hur genomför och tar jag en kurs online i Klickdata KLMS?

Hur genomför och tar jag en kurs online i Klickdata KLMS?

Denna FAQ går igenom att ta en kurs hos klick data :  

 1. Logga in i KlickData KLMS
 2. Hitta rätt kurs med Globalt Sök
 3. Starta kurs från Kursbeskrivningssidan
 4. Fortsätt kursen där du slutade sist via Kursöverblicksidan
 5. Avsluta kurs 
 6. Se diplom, deltagarintyg eller Certifikat

1. Logga in i KlickData KLMS

Klickdata har en lärplattform som heter KlickData KLMS och som har en huvudadress på http://kunskap.klickdata.se . 

Om du tillhör ett företag med ett avtal hos klickdata så kommer du åt denna plattform via det företagets egen inloggningssida : normalt med http://"kortnamn".klickdata.se , tex. http://adecco.klickdata.se . Detsamma gäller en kommun, skola etc. Det finns en speciell adress som du fått från din administratör. 

Med ett inloggningsnamn och ett lösenord som du bestämt själv via en aktivering som du fått genom systemet till din epostadress har du aktiverat ditt konto. 

Klickdata KLMS är responsivt, vilket innebär att du kan gå kursen på din dator, padda / tablet eller på din smartphone/ mobil. Genom en webläsare, som tex. Chrome, Safari, Explorer, Firefox. 

Notera: Eftersom KlickData har skapat ett nytt system (Klickdata KLMS) som efterträder det äldre så kan du haft tillgång till det äldre som heter Klickportalen K3, K3 eller klickportalen. (Med adress http://k3.nu) . Inloggning i K3 är inte detsamma som KLMS. Denna FAQ går igenom hur du startar och kör en kurs i KLMS om du har ett konto i KLMS. K3 var inte responsivt.

Väl inloggad i KLMS, klickdatas kurssystem för kunskap där det finns mängder av kurser (och e-kurser, som är KlickDatas egenproducerade) så ser du som användare tillgång av dessa vid landningssidan. 

KD KOL sv sektioner a 201029

2. Hitta rätt kurs 

Kurser finns synliga i landningssidan. Dessa ligger i Sektioner. Den översta sektionen  är tillgänglg för alla och heter Resultat. Här kan du se kurser som är Startade, Tilldelade och genomförda. I de övriga sektioner som du ser och som administratören av KLMS har bestämt att du ska se kan du se och hitta dina kurser i. 

KD scr sv opencourse search 201030

Du kan om du inte ser en kurs söka i KLMS efter en kurs som du har tillgänglig uppe i högerhörnet: Detta är en "global" sökning i hela KLMS. Det är det avgjort bästa sättet att få överblick av det du söker i KLMS (se egen FAQ om hur du hittar det du söker i KLMS)

KD scr sv opencourse search b 201030

Inne i en sektion kan du söka efter tillgängliga kurser uppe till höger inne i Sektionen med förstoringsglaset. I detta exempel hittar du två kurser om GDPR i sektionen Öppna Kurser. Om du gör samma sak och inte hittar just dessa kurser, så har din administratör inte gett dig tillgång till dessa kurser. Kurser som finns att hämta ur ett större bibliotek som kallas Klick Data Open Library (KOL) och som adminstratören kan välja ur.  

3. Starta kurs i lärplattformen klickdata

Om du vill se vad kursen innehåller och vad den handlar om så klickar du på kursen. Då ser du Kursbeskrivningssidan. Som en baksida på en bok beskriver den innehållet övergripligt. Beroende på hur kursskaparen författat sammanfattningen, beskrivningen, syfte och mål.

KD scr sv opencourse CI start 201030

Klicka på Starta Kurs. En överblick av kursen visas. Har du redan påbörjat den visas var du är. 

KD scr sv opencourse GDPR overview 201030

4. Fortsätt kursen där du slutade sist 

Du kan fortsätta där du var i kursen när du slutade sist. Det fina är att du även får en fråga om du vill repetera momentet från början. Det kanske var ett tag sen du loggade in så det är bara att välja. KlickData KLMS är byggt för användarna och bygger på dem viktigaste ledstjärnan vi haft sedan 1992: Enkelhet. Den här funktionen hade vi redan 2003. Innan YouTube fanns. Så vi har, ligger och kommer ligga i framkant av utvecklingen. Så länge det gör användningen enklare. 

KD scr sv opencourse AVF startingpoint 201030

När du går igenom ett Material som ett delmoment i en kurs ser du ett fönster med innehållet. Om det är en videofilm ser du denna i ett fönster som visas inne i KLMS. Är det en extern länk så öppnas en ny flik i din webläsare. Är det en pdf så ser du dokumentet i läsaren inne i KLMS. 

KD scr sv opencourse Material 201029

En funktion som finns inbyggd i videospelaren är möjlighet att välja tempo. För vissa går kursen för långsamt. Man blir sömnig och tappar fokus. För andra för snabbt. Hen hinner inte med i tempot. och tvingas backa ofta. I knappen för Settings som ser ut som ett roder väljer du fart. Rösten låter så klart lite snabbare eller långsammare. Men för många är t.ex. 1.25x en hasrtighet som de föredrar. 

KD scr sv opencourse AMV video speed 201030

Du kan klicka Stäng nere i högerhörnet för att avsluta när du vill. En popup kommer fråga dig om du är klar med kursmomentet och vill gå vidare eller om du vill återvända och avsluta senare. Du styr när momentet är klart. "Jag vill fortsäta senare" eller Jag är klar med denna del" visas i popopen när du klickar på Stäng för att KLMS-systemet ska veta vart den ska skicka dig nästa gång du tar dig tid att lära dig. 

KD scr sv takecourse a 201030

Om du klickar att du är klar med denna del öppnas nästa obligatoriska kursmoment upp. I exemplet nedan är det en test som du ska genomföra. En kurs kan innehålla många kursmoment och många tester. En test är dock sluttestet som ger ett deltagarintyg, diplom eller certifikat. Beroende på kunskapskrav som kursskaparen och eller adminstratören ställt. Vussa kursmoment är frivilliga och kan gås igenom eller hoppas över. I många kurser finns en enkät i slutet som ger kursskaparen och administratören värdefull feedback så att framtida modiferingar kan göra framtida kurser ännu bättre och mer relevanta. 

KD scr sv takecourse 201030

Om du öppnar en länk som en del av kursen så öppnas denna länk till höger om din befintliga flik i webläsaren. Bilden är från Chrome i Mac men på likande sätt fungerar det i andra webläsare. 

KD scr sv opencourse SPIN 1 201030

KD scr sv opencourse SPIN 2 201030

Ibland syns det bara som en symbol utan text om du har många flikar öppna, men du kan gå tillbaka till KLMS genom att klicka på den vänstra fliken när du är klar med kursmomentet. 

KD scr sv opencourse SPIN 2a 201030

4b. Att ta en test som en del av en kurs i KlickData KLMS

Att ta en test är lika enkelt. Du statar testet och får en övergripande startsdida innan du sen går igenom fråga efter fråga. Du kan backa i ett test och svara på ett annan sätt. 

KD scr sv opencourse GDPR starttest 201030

När testen är avslutad ser du utfallet och kan se ditt resultat och vilka svar som var rätt. 

KD scr sv opencourse GDPR aftertest 1 201030

I fliken Resultat kan du se översikten och i fliken Frågor kan du se Facit. Du väljer Visa alla frågor eller öppnar dem en och en med knappen uppe till höger i varje fråga som " kollapsar ", dvs döljer frågans alternativ och rätta svar. Det är också ett utmärkt sätt att använda när du ska lära dig svaren utantill. Du säger svaret högt för dig själv som repetition och öppnar upp för tt se att du muntligt svarat rätt. Korrekt svar markeras med en bock och fel med ett kryss. 

KD scr sv opencourse GDPR aftertest 3 201030

 

I normalfallet är kursen avslutad när ett test har gått igenom men en kurs kan bara innehålla ett material utan en test eller enkät. En kurs kan också innehålla många deltester. Formatet, kurslängd, delmomenten kan skilja sig. Resurstyperna i en kurs är Material, Test och Enkät. 

KLMS FAQ gdpr sv 201014

4c. Övningsdokument 

Övningsfiler finns ofta med och kan laddas ner till din lokala dator där du kan själv arbeta med dessa. De ligger med som ett delmoment och kursmaterial. Ibland är de zippade, dvs. många filer är sparade som ett enda dokument och laddas ner "packade" dvs, komprimerade som en zipfil. När de är hämtade ner till din dator klickar du på dem och spar dem på din lokala dator. På en mobil kan detta vara lite knepigt i bemärkelsen "otympligt" då många smartphones inte är anpassade efter zip-filer i en äldre filstruktur. 

KD FAQ sv skapa zip laddaner 201106

5. Avsluta kurs 

Kursen är avslutad när du har tagit det sista obligatoriska momentet, vilket i normalfall är en sluttest. Det kan också vara en enkät som är obligatorisk eller ett kursmaterial. Då finns kursen under fliken Genomförda i Sektionen Resultat. 

KLMS FAQ resultat kurser sv 201014

Du kan öppna genomförd kurs och se kursplanen samt klicka på Diplom för att skriva ut detta. Deltagarbelöningen kan vara ett Intyg om att du deltagit. Ett deltagarityg får du oavsett om du klarat testet med godkänt resultat eller inte. Ett Diplom får du om du har klarat en gräns för godkänt. Ett Certifikat får du om du klarat en satt gräns för godkänt och inom ramen för godkänt har uppnått nivåer av procent rätt och därefter belönats med ett betyg som satts av kursskaparen efter en skala som denne bestämt. Administratören sätter och skapar betygssystem vilket kan skilja sig från en skola till ett företag. Från kurs till kurs och från företag till företag.  

KD scr sv diplomknapp 201029

Vill du repetera en avslutad kurs går du till Sektionen Resultat och väljer Genomförda och klickar på den kurs du vill repetera i delar eller i sin helhet. 

KD scr sv opencourse AVF repeat 201030

KLMS FAQ en CD design 201213

Fortsatt tillgång till kursen efter kursavslut?

Kursen kan repeteras och man kan återvända för att se resultat och gå om kursmoment. Repetition är moder till inlärning. Det ligger givetvis inbakat i KLMS. Administratören kan hindra repetition om det tex. gäller Examiniation likande Högskoleprov. (En "kurs" som bara innehåller ett Test vid ett specifikt kurstillfälle är ett sådant exemple. I normalfallet gäller dock det förinställda värdet att kursen kan repeteras. 

Länk

Beskriv hur gränssnittet ser ut för olika användare/roller i KlickDatas plattform för kompetensutveckling

Beskriv hur gränssnittet ser ut för olika användare/roller i KlickDatas plattform för kompetensutveckling

Användardelen i KlickData plattform för kompetensutveckling har menyer och sektioner som styrs helt av administratören.Admindelen har sin miljö och menysystem för att se statistik, tilldela resurser till användare och hantera användarkonton. Samt tilldela kurser till användare, grupper och hela organisationen. 

Adminmenyn i KlickData KLMS kan inte ses av användare som inte har administratörsrättigheter.

I ett större företag är det i regel HR-avdelningen som utser en huvudansvarig och som sen har andra administratörer som hjälper till med innehållet så att organisationen får en kursstruktur och innehåll som är relevant. Alltfler företag inser den stora betydelsen av att ha en genomtänkt strategi för digitalt lärande. Och de händelser som gjort hemmaarbetet ännu mer i centrum under 2020 har fått alla organisationer att förstå den ökade betydelsen av att ha ett system som KlickData KLMS att bygga en kunskapsdriven organisation för 20-talets utmaningar. 

kd people conference meeting 201030

Översiktligt finns det fyra (4) huvudmenyer för an administratör.

1. Statistik
Uppföljning för chefer av vad medarbetarna/ användarna / eleverna har tillskansat sig för kunskaper. 

2. Innehåll
Innehållsmenyn styr översikten av resurser som finns tillgängliga i Akademin. 

3. Konton
Meny Konton ger administratören av KlickDatas lärplattform full kontroll på akademins användare. 

4. Inställningar 
Adminstratörens inställningar styr hur akademin ska se ut avseende vilka sektioner som skall visas, för vilka användare och vad dessa sektioner skall innehålla. Även vilka kategorier som skall finnas för verksamheten, olika betygsystem som ska vara i bruk för certifieringar samt förvalda bilder för resurser i händelse av att kursskapare inte illustrerar kurser med omslag samt bl. mappar.  

Se en mer utförlig huvudartikel om Administratörens vyer som chefer använder.

Länk

Vad är det för skillnad på en test och quiz i LMS från KlickData?

Vad är det för skillnad på en test och quiz i LMS från KlickData?

Med distinktionen klar för skillnaden mellan en quiz (som på svenska ibland kallas kviss eller quiss) och en test blir det lätt att se konsekvensen och fördelarna med att använda test och quiz i en kurs när man skapar en kurs

Quiz är ett begrepp som har en lätthet och lekfullhet inbyggt i sig. Det är något som är roligt. Och som har med spel och trivia att göra. En quiz är i mångas ögon och i folkmun ett tidsfördriv. Ordet saknar seriositet i den mening att det inte är ett ord förknippad med akademiska studier eller utbildning. I populära appar som Quizkampen eller Quiz King

Test är historiskt något som är motsatsen till quiz. Ordet ger en klang av ordning och reda. En avcheckning att allt stämmer. I utbildningssammanhang ligger test nära ordet examination. Det är ett seriöst begrepp och har den tyngd som ordet quiz saknar. Att ha klarat en test betyder något. Man har klarat av något, Att ha klarat en quiz betyder väldigt lite. 

En anekdot i sammanhanget för att förtydliga: Den framlidne Professorn Hans Rosling träffade Klick Datas grundare Erik Bolinder på ett välgörenhetsevent för Svenska Afghanistan kommittéen 2016 och fick frågan vad han ansåg om Erik Bolinders project WOK med appen WikiMaster som hade quizzar på alla Wikipediaartiklar. "Du kan för i hel-ete inte kalla det quiz! Det är ju OSERIÖST!" utbrast Hans Rosling. 

Problemet med Hans Roslings hållning (då) och den allmänna hållningen gentemot quiz som oseriöst element i den akademiska världen är att den är helt fel. Totalt fel. 180 grader fel. Tokfel. 

Idag är det helt klart att quiz är mycket mer seriöst än vad ryktet förespeglar. Det finns forskning i USA som visar ett klart samband med att inlärning med quiz inblandat ger både snabbare inlärningstid (då lust och gamification stimulerar hjärnan och quiz är verktyget). Klick Data kan inte se något mer seriöst inom inlärning än att inkludera quiz som en del av instuderingsprocessen. En kurs som innehåller en eller flera quizzar är en kurs som är bättre än en kurs som inte innehåller quizzar.  

KLMS FAQ en Quiz learned compare Skills process 201218

I KlickData KLMS kan kursskapare skapa Tester. Det sker via Användarmenyn Skapa och sidomenyn Test. Administratören har menyn Innehåll och sidomenyn Test för ändamålet. 

Skapas en test som är en del i kursen men som saknar konsekvens är det en quiz. En quiz kan vara av typen Study Quiz eller Labyrinth Quiz. Sammanfattningsvis är quiz ett samlingsbegrepp för ett inlärningsmoment.  Och en central del av instuderingen för att skapa långsiktiga inlärningseffekter. 

En test är tekniskt sett en samling frågor som får en konsekvens i KlickData KLMS. Aningen är det en deltest i en kurs som genom att ha en viss antal procent rätt inställd gör att kursdeltagaren/ eleven eller medarbetaren som går en kurs inte kommer vidare till nästa delmoment med annat än att en testgräns i antal rätt är passerad.

En test kan och är i normalfallet även en sluttest som berättigar användaren till att få ett kursintyg i form av ett deltagarintyg, diplom eller certifikat. 

KlickData KLMS är också den läroplattform i världen som inte bara tar quiz mest seriöst, utan har den största databasen av frågor att tillgå när du ska skapa tester och quizzar i kurserna. Det sker genom att du importerar in frågor via WOK databas när du skapar tester med hjälp av att skriva en wikipediaartikel som sökbegrepp. 

KD FAQ sv test seresultat extra 221205

Genom fältet Extra information i ett frågealternativ (eng. Learning field) kan testförfattaren lägga in förtydligande text som eleven kan se efter att han tar en fråga eller test beroende på inställningar. På detta sätt blir quiz en del av inlärningsprocessen och stärker lärandet. 

Länk

Hur skapar jag en kurs steg för steg i KLMS?

Hur skapar jag en kurs steg för steg i KLMS?

Att skapa en kurs i KlickData KLMS plattform för kompetensutveckling är enkelt. Enkelhet är som du sett och förstått är ett grundläggande riktmärke för allt vi gör på Klick Data. Det ska vara enkelt att lära sig. Och i det kommer att det ska vara enkelt att skapa en kurs för andra att lära sig vilket är vad denna sida beskriver. 

Att skapa en kurs är samtidigt ett underskattat sätt att själv lära sig ett ämne. Därför har vi som grundinställning att användare i en Klick Data Akademi kan skapa en kurs. Det bestäms dock av administratören och den policy som gäller i den organisation du verkar i. 

1. Meny Skapa

Som användare kan du skapa en kurs eller som administratör från menyn Skapa. Administratören kan ta bort möjligheten för användarna i en akademi att skapa en kurs. Kursskaparen är en roll som skiljer sig från administratörens. Kursskaparen kan vara en användare som inte ser andra användare men som skapar värdefulla kurser som adminitratören kan publicera. Låt oss nöja oss med att i detta exempel så kommer användaren åt menyn Skapa i användardelen. Den kan således i undantagsfall vara dold. 

KD scr sv Skapakurs 2 201102

1b. Admin ser samma sidomenyer med samma funktionalitet under Innehåll utifrån sitt perspektiv. 

KD scr sv Skapakurs 3 201102

2. De fem sidomenyvalen är Kurs, Material, Test, Event och Enkät. 

En kurs består av ett eller flera av tre (3) resurstyper:
A. Kursmaterial. Vad som skall läras in.
B. Test. Vad som ska valideras att ha tillgodogjort i kunskapsöverföring) 
C. Event. Var och när sker en lärarinsats med interaktiv återkoppling
D. Uppgift. Vad skall användaren, (eleven eller den anställde) göra med en lärare som avgör och bedömer. (Eng. Case)
D. Enkät eller Undersökning: Återkoppling. Effekten av utbildningsinsatsen mäts. 

KD overview sv info till kunskap 201027

En kurs kan ha olika syften. Att bara ha tagit del av informationen. Eller att kunna något utantill som betyder skillnaden mellan liv och död. I en organisation finns det behov av certifiering av kunskap som är tvingande och nödvändig pga. av lag och kurser som är utvecklande och instruerande för hur verksamheten bedrivs eller bör bedrivas. Inom lärplattformen KlickData ryms alla dessa delar. Och kursskaparen kan välja nivå. Komponenterna av kursmaterial, tester och enkät består och antal av dessa är valfria. 

Ur högen av dessa resurser finns det mängder mallar att hämta ifrån. Som ger inspiration och som gör det enklare att skapa en kurs. Alltifrån kurser som kan kopieras och modifieras till en frågedatabas med en halv miljon flervalsfrågor som man enkelt kan hämta in och använda samt modifiera. KlickData ger alla organisationer möjligheten att ENKELT skapa kurser med Kursskaparverktyget som också ibland kallas Författarverktyget. Resultatet blir en kurs online i KLMS.  Ej att förvecklas med det vi kallar e-kurs som är en egen resurskategori då den bygger på en ekursspelare med inbyggda menyer och egen indexering. Denna FAQ-sida exkluderar e-kurser. 

Kurserna som skapas kan exporteras till andra plattformar. Se vad termer betyder på vår sajt som definerar terminologi inom LMS :  SCORM

3. Iden med den kreativa processens pusselbitar. 

Om du någon gång skapat en kurs eller för den delen en presentation så vet du att det tar lite tid att få det bra. Det är en process som måste värkas fram. Man samlar först ihop massa länkar och kursmaterialsidéer som man tror kan vara användbara. Vilka böcker skall elever läsa? Vilka filmer och instruktionsvideo skall medarbetarna se? Vad är relevant i ämnet? Finns det något som är ännu bättre? Vilka ska frågorna vara som eleverna skall kunna? Täcker det läroplanens krav eller företagets mål? Är det lagstadgad information? Är informationen aktuell? Är kursmaterialet intressant eller svårbearbetat? Finns det någon bra sammanfattning som leder in i ett komplicerat material? Är det som jag googlat och kommer upp överst verkligen det som ger den bästa kvaliteten för kursen ? Massor av tankar. Åt alla håll. 

Den här kreativa processen har vi tagit fasta på. Vi har i samråd med våra kunder kommit fram till att pusselbitarna kan skapas var och en för sig och sen sättas ihop vid slutmontering eller så kan man skapa en kurs direkt från början. I menyn Kurs skapar man en kurs från början till slut. I menyn Material skapar man Material. Och följdaktigen skapar man Tester och Quiz i menyn Test och enkäter, utvärderingar och undersökningar i menyn Enkät. Det man skapar i de tre senare kan man sen använda som pusselbitar i Kursmenyn.

4. Kursdelarna sätts samman i Kursmenyn
Beskrivning av vilka olika inställningar en kursskapare kan göra i en kurs: 
Kursskapare kan sätta frivillig eller obligatorisk del i kursavsnitt. Lägga till kursmaterial, tester och enkäter/ undersökningar. Utöver lägga in bilder och filmer i tester samt mycket annat. Kursens delar kan läggas till, ändras och tas bort.

Pusselbitarna som varje Material, Test och Enkät är delar som tillsammans bildar en helhet. Det finns ingen stress av att bli klar med en kurs. Den kan Sparas opublicerad innan du är klar. Och återanvändas. Man hittar delar som passar och kan ansamla olika typer av material. Precis som när man skapar en spellista på Spotify kan man först samla låtar. I KLMS bygger man upp kurser efter hand.  

Att lägga till ett kursmaterial kan således göras i menyn Material. Eller som en del av att skapa en Kurs. (Se egen FAQ om Skapa kursmoment

Kursplanen innehåller 5 delar. 

1. Kursinnehåll 

KD scr sv Skapakurs 4 201102

Denna del lägger till de tre elementen Material, Tester och Enkäter. I valfri ordning och i valfritt antal delar. En kurs kan bestå av många eller en del Material och ingen test eller Enkät. Det kan också bara bestå av en Test eller en Enkät.  

2. Kursinformation

KD scr sv Skapakurs 6 201102

I kursinformationsdelen finns allt som rör paketeringen av din kurs. Vad ska den heta? Ska den vara öppen för alla? Ska den vara öppen inom ett datumintervall ? 

Tidsbegränsning? En kurs kan sålunda vara öppen för evigt eller ha en tidsbegränsad period för tillgänglighet precis som ett event. Den kan också vara tillgänglig endast för en viss person, ett fåtal användare eller en grupp eller för hela företaget och organisation (Akademin). Dessutom kan den vara publik i det allmänna kursbiblioteket för flera akademier då Klick Data ser kurser som del i ett större sammanhang. (Se. KOL)

Under fliken extra kursinformation finns en mängd fält som hjälper användaren att hitta kursen och förstå hur den kan hjälpa denne att bli mer kunnig. Många vill ju skapa en "bättre version av sig själv" genom att utbilda sig. Hur lång är kursen? Vem har gjort den? Omslagsbild så att den ska synas och mrknadsföras i sektionerna? Pris? Får man ett kursintyg? Eller Diplom efter kursen? Vad är gränsen för godkänt? Artikelnummer? All denna typ av information skapas i denna del: Kursinformation. (Läs mer i detalj i egen FAQ här)

KD scr sv Skapakurs 7 extrainfo 201102

Varje del av Extra kursinformation har en flik uppe till höger som öppnar upp den delen med Visa Mer/ Visa mindre (Kollapsa). Finns information i fältet syns en liten grön markering till vänster upp kollapsa-pilen. I exemplet ovan syns det på raden Kategorier. 

3. Kurstillgång 

KD scr sv Skapakurs 5 201102

Efter att en kurs är skapad kan man tilldela den i kursskapningsögonblicket. Man kan också gå till menyn Admin/ Statistik/ Tilldela för att tilldela kurs. Nedan förklaras om man vill göra det i kursskapartillfället med Kurstillgång, Påminnelser och kurspublicering. (Denna modul skapades innan modulern för tilldelning fanns där kursskapande och kurstilldelningen skedde simultant.) 

Vem skall få tillgång till kursen? Är kursen öppen för alla så bockas Öppen i. Då kan kursen tas av akademins användare. Om den specifikt skall ges tillgång till ett fåtal användare eller en grupp inom er organisation så avbockas Öppen och tillgången begränsas och specificeras i 3. Kurstillgång. Admin kan publicera till akademin eller till alla akademier. (Publik). Admin kan också publicera till vissa inom en akademi eller till vissa akademier. (se FAQ om Utkast, Pulicera eller Publik

Längst ner kan kursen även göras publik. Då är den tillgänglig för akademins användare samt för alla andra akademier. (Se KOL) Vi tror på idén som Wikipedia byggdes på. Man hjälps åt och delar kunskap.. För allas bästa. Givetvis inte företagsspecifika och företagshemligheter. Men generella kurser som fler än de på företaget har nytta av. I fliken för bibliotek ser du vad andra har gjort öppna för dig. Det är inte bara initierat av Klick Datas team utan av våra kunder. En kommun hjälper en annan kommun. Ett företag hjälper ett annat företag. Och det går att prissätta. Bra kurser som skapar mervärde kostar givetvis. Allt är inte gratis. (Kontakta oss för mer information hur du kan tjäna pengar på att skapa kurser)

3. Kurstillgång 

Om kursen inte är öppen så ska tillgängligheten bestämmas och begränsas. Användare och Grupper är två flikar som kommer upp. Bocka i de som berörs av denna kurs och som skall gå kursen. Det är således skiullnad på Tillgänglighet och Tilldelning. En kurs som Tilldelas på detta sätt får en kursplan med ett Startdatum och ett slutdatium som bestäms i del 4 och 5. 

KD scr sv Skapakurs 8b 201102

4. Påminnelser. 

I fjärde delen av Skapa Kurs finns Påminnelser med ett förvalt antal påminnelsr om att bli klar som är satt till fyra (4) inom en månads tid från Skapelsedatum. Du formulerar ett förvalt påminnelse brev som skickas från KLMS server så att du skall slippa ägna dig åt detta under kursens gång. Fliken "Insert Merge Field" hämtar information från en databas så att varje användare får sitt unika meddelande med "Hej Bo" och "Hej Kristina.  <first-name> . <acess-link> är namnet på kursen du skapar utifrån databasspråk. Det skall skiljas från <activation-link> som är länkne som användaren får när denne skapar konto i systemet. 

KD scr sv Skapakurs 9a 201102

5. Kurspublicering 

När du skapat kursinnehåll, gett kursen ett namn (och diverse detaljerade attribut), bestämt dig för vilka som skall tilldelas kursen och förberett påminnelsebrev så kommer du till det avslutande Välkomstmailet som på samma sätt som påminnelser hämtar information från databasen. Du kan formulera ett liknande mail som i påminnelsen för att kommunicerra med kursdeltagarna. Skillnaden är att detta är det första mailet de får angående att de ska gå denna kurs. 

Som beskrivet ovan är 1. och 2. obligatoriska delar. Ungefär som när du bestämmer flygresa: Vart skall du åka och när i del 1. Vilka skall åka i del två. Du kommer till destinationen. Precis som när du bokar flygbiljett finns det en naturlig koppling till hotel, försäkring och hyrbil i 3,4 och 5 för att dra analogen. Det är en narturlig del som hör ihop men som kan bokas senare. 

Administratören kan således precis som hotel och flyg kan bokas vid olika tillfällen ta en valfri kurs och tilldela den till en individ, en grupp eller till företaget under fliken Admin/ Innehåll/ Tilldela.

KD scr sv Skapakurs 9b 201102

Updatering FAQ: Förenkling och förklaring finns nu tydligt definerat om vad de olika alternativen du kan göra i slutet av steg 2. Du kan hoppa över steg 3-5 eller avbocka Gör publik och tilldela direkt i kursskapande läge. 
KD scr sv Skapakurs 9c 201102

Om Öppen kurs bockas i så släcks 3,4, och 5. Då kan du spara som ett utkast utan att publicera eller Publicera kursen till din Akademi. Bockas knappen Gör publikt in så är kursen tillgänglig för alla i det publika forumet för kurser som är Klick Datas öppna Bibliotek (KOL). 

Notera att du direkt när du sparar kommer til listan för Dina Kurser och där finns symboler som visar statusen för kursen. Om den är Sparad saknas publieringsdatum (Not yet).  Om den är publicerad men inte publik så är globen övertäckt med ett sträck men inte cirkeln. 

Om du väljer att Publicera får du en popupruta som låter dig Spara Utkast eller Publicera som en öppen kurs för de som har tillgång till Akademin eller ges möjlighet att sätta kursdatum för en begränsad krets av användare som tilldelas kursen. 

KLMS FAQ system hantera kurser sv 201013

OBS. Denna svenska artikel bygger på designen från 2020 som lanserades i version 3.30. 
Kursskapar modulen (Författarverktyget) för kursskapare kommer under våren 2022 få en uppgraderad design med 2-spalter som vi presenterar i denna FAQ. Det blir då ännu mer visualiserat och enklare. 

Länk

Hur skapar jag kursmoment inför en kurs online i KLMS?

Hur skapar jag kursmoment inför en kurs online i KLMS?

Att skapa en onlinekurs i akademin som bygger på lärplattformen KlickData KLMS sker i olika kreativa steg. En del av detta kursskapande är att samla på sig bra kursmaterial. Denna FAQ är ett exempel på hur du kan tänka och lägga upp kursmoment som du (och andra) sen kan använda i en kurs som byggstenar och delmoment i en kurs. 

Låt oss i detta exempel tänka oss att vi ska göra en kurs om behovet av en likabehandlingsplan i organisationen. 

1. Börja Googla 

KD scr sv Material 1a 201103

Du hittar en länk som du finner intressant 

KD scr sv Material 1b 201103

Du kollar igenom att det kan bli intressant. Inte för långt. Inte för kort. Relevant för kursdeltagaren. En källa man kan lita på. "Det vanliga" arbetet med källgranskning. Finns det interna dokument redan skapade? 

KD scr sv Material 1c 201103

Ok. Snart har du har hittat en länk som du vill använda! 

Översiktsmässigt så kallar vi all typ av kursmaterial, delmoment och ett avsnitt i en lektion för Material i KLMS 

KD FAQ Material generic sv 220304

I det här exemplet är det en länk du skickar upp. 

2. Kopiera länken. 

KD scr sv Material 1d 201103

3. Gå till Skapa menyn under Användare och välj sidomenyn Material eller om du har adminrättigheter: Admin/ Innehåll / Kursmaterial 

Klipp in länken under fältet "Länk" 

KD scr sv Material 1e 201103

3b. Kopiera Youtubelänk

Har du en Youtubelänk , som ofta är fallet då det finns mängder med bra föreläsningar och intressanta videos på nätet är det riktigt smidigt. 

Efter att du hittar en videolänk som passar så kopierar du denna länk. (YouTube eller Vimeo) 

KD FAQ youtube kopiera1 221124

Gå sen till Admin/Innehåll/Kursmaterial och välj plustecknet som finns bl.a uppe till höger.

KD FAQ youtube kopiera3 221124

Efter att du klickat på plustecknet för att skapa nytt kursmaterial så klipper du in länken i länkfältet. Här har vi gjort det riktigt smidigt och enkelt för kursförfattaren i Författarverktyget: När du klipper in videolänken i kursmaterialet så hämtar KLMS in all information du behöver från YouTube för att kunna spara det utan att du behöver klipp och klistra de detaljer du vill ha med. 

KD FAQ youtube kopiera4 221124

Om du kopierar andra hemsidor kan du behöva gå tillbaka och kopiera och klistra igen. 

I din kurs så bör länken ha ett namn. Normalfallet är samma rubrik som hemsidan. Gå tillbaka till länken i den andra tabben och kopiera rubriken. 

KD scr sv Material 2 201103

Och klipp in den i fältet Länkrubrik.

KD scr sv Material 3 201103

Skriv sen in en tag som gör det möjligt att hitta kursen bland kanske tusentals andra inne i akademin. Du kan välja flera. Skriv tex. "jämställdhet". Finns taggen så ser du det och finns den inte så skapas den med retur och då ser du taggen som en knapp. Om det råkade bli fel kan du klicka på x och ta bort taggen. 

KD scr sv Material 4b 201103

Taggar är frivilliga och skapas av alla. Kategorier är förvalda av administratören för att skapa ordning som passar företaget. Du kan därför kanske inte hitta det du tänker på men lans scrolla i en lista på det som passar närmast. I vårt fall hittade vi "Medarbetarrelationer" som vi tyckte passade bäst.  

KD scr sv Material 5b kategori 201103

En beskrivning av länken mer än rubriken hjälper de som bygger kurser i KLMS. Även om du kommer ihåg just nu så kanske du behöver själv en beskrivande förklaring av vad denna länk handlar om. Om denna länk blir en del av en kurs så ser ju användaren och kursdeltagaren vad ämnet handlar om och varför det är av betydelse för att denna information skall studeras. 

KLMS FAQ en Material Create 201216

Skärmdumpen är från version 4.32 på engelska där gränssnittet ändrats lite med knappar för typ av kursmaterial och där ett kursmaterial precis som tester kan innehålla flera frågor kan innehålla flera olika kursmaterialdelar. 
(FAQ kommer att uppdateras på svenska inom kort) 

KD scr sv Material 5 link description 201103

Vi kopirerar ingreesstexten som var perfekt i detta exempel (alla sidor har ju inte detta) och kopierar och klipper in i beskrivning som vi öppnar upp till höger med en liten pil. 

KD scr sv Material 6 filelds filled 201103 

4. Publicera kursmaterialet

Sen kan du publicera Kursmaterialet. Det fina är att ett publicerat kursmaterial kan användas av deig och av andra som bygger kurser. Det kan studeras utan att vara en del av en kurs av andra i lärplattformen. Ditt arbete med att söka "relevanta och bra länkar" har renodlat och förädlat värdet för dig och för andra i Akademin. 

Notera att du kan "Spara för dig själv" eller Publicera i Akademin. Du kan dessutom göra länken Publik så att andra Akademier kan använda denna del i sina kurser.  

KD scr sv Material 7 lista 201103

Efter att ha tryckt publicera kommer du till listan över det kursmaterial som du producerat. Notera att ett kursmaterial kan hamna i flera olika kurser. Du kanske har en översiktskurs och en lång fördjupande kurs som du skapar. En enklare kurs och en mer omfattande, men båda innehåller länken oich kursmaterialet. Kursmaterialet är en resurs som kan återanvändas av dig och av andra. 

Notera därför; En beskrivning av kursmaterialet är inte detsamma som instruktioner i själva kursen. Kursmaterialet i sig är "neutralt" medan kursmaterialet när det är inne i ett delmoment u kursen fyller ett syfte, ett mål och har en instruktion beroende på kursskaparens eller administratörens kursambitioner, målgrupp önskemål och krav. Ett material som stoppas in i en kurs som ett delmoment kompletteras sålunda med en instruktion och ett mål/ syfte (eng. goal) med kursuppgiften. 

Vissa kurser blir kursdeltagaren ombedd att läsa hela pdf på 400 sidor, medan i andra kanske bara ett avsnitt på några sidor. Samma kursmaterial, men olika syfte och kursambition och mål. Pusselbiten med att samla kusmaterial och stuva om efter behov gör att KLMS byggt upp sin struktur på dessa "lösa" komponenter (Material, Tester, Enkäter, Event) som kan återanvändas som legoklossar eller som låtar i ett Spotifylista. 

KD scr sv Material 8b avpublicera 201103

Om du inte vill att kursmaterialet skall användas av andra så kan du ångra dig och avpublicera det i listan genom att klicka på symbolen. 

KD scr sv Material 8 avpublicera 201103

En popup varnar och du accepterar. 

KD scr sv Material 9 201103

Då ser du att Kursmaterialet inte är publicerat än ("not yet") och att publicerasymbolen är överkorsad. Bredvid symbolen för publicera finns symbolen för Publikt i form av en glob. 

Kursmaterial som är publika kan inte bara användas i er akademi utan av alla andra akademier. Du ser andras kursmaterial i fliken Bibliotek. Inspiration och mallar driver oss alla fram till bättre resultat. Och kvalitet. Få uppfinner hjulen ensamma. 

På likande sätt skapar du en Test eller en Enkät. Lycka till! 

5. Använd Kursmomenten i en kurs 

Nu har du förstått och kan skapa ett Kursmaterial. Du kan skapa hur många kursmoment som helst. Och ändra ordning. Om du nu vill sätta ihop en kurs så kan du läsa mer om det i artikeln under FAQ: Skapa en kurs

Lycka till i ditt kursskapande. Samla på dig dina länkar kontinuerligt. Så fort du ser något intressant som du tror din målgrupp kan tänka sig behöva lära sig: Läg in kursmaterialet i KLMS! 

Länk

Vilken information bör vara med i Extra kursinformation?

Vilken information bör vara med i Extra kursinformation?

Att skapa en kurs i Klickdatas lärplattform KLMS är enkelt. Det går snabbt. Viss information för att kunna Spara och Publicera är tvingande, såsom namn och till vilka den riktar sig. Många fält har vi dock medvetet lämnat öppna och frivilliga att fylla i utan att man behöver ange något i dessa fält. De betyder inte att de saknar relevans. Det betyder bara  att de kan i nödfall hoppas över. Vissa fält saknar dock relevans i vissa sammanhang. Andra inte. Alla dessa fält har vi samlat under Extra infomation. Denna FAQ går igenom varje fält under Extra informaton i detalj. Se Skapa en kurs online i KLMS för mer översiktlighet. 

När du skapar en kurs är det möjligt att i steg 2 ange mycket tilläggsinformation om kursen. Allt detta för att ge kursen en bättre möjlighet att nå ut till de som behöver gå den och skulle vara intresserad av att ta den för sin egen kompetensutveckling och omställning. 

All utbildning bygger i grunden på att skapa "ett bättre jag för framtiden". Du vill med din utbildning tex. bli  mer attraktiv på arbetsmarknaden eller bli mer kunnig inom områden som du är intresserad av. Du vill utveckla dig själv. Öppna upp för nya möjligheter. Nya steg i ditt liv.

Som kursskapare ska du därför hjälpa dina framtida kursdeltagare att hitta rätt kurs. Och sälja in den. Även om kursen är obligatorisk och kursdeltagarna svagt roade av att gå den. Den kanske ingår i ett program med omställningsstöd som Arbetsförmedlingen ställt till förfogande via jobbcoacher. 

Extra kursinformations fältet syns i information om kurser som du ser när du klickar på en kurs i Översikt. 

KD scr sv extrainfo1 220114

Kursinformationen är indelad i 3 huvudblock. 

KD scr sv extrainfo2 220114

Under Generell kursinformaton finns alla centrala fält som Beskrivning , kursens mål betyger och kategorier samt taggar. Vissa av dess aä rinte obligatoriska men av lätt förklariliga skäl så är de viktiga att fylla i och ta sig tid för när man skapar en kurs. Se Kursbeskrivningssidan i sitt färdiga skick. Innehållet i kursbeskrivningen styrs av de kursmoment som läggs upp när du skapar en kurs

KD scr sv extrainfo3 220114

I Kursbilderblocket finns 3 delar som ramar in kursen med omslag. Om du inte laddar upp en bakgrundsbild kommer KLMS att själv skapa an ebakgrund baserat på omslagsbilden. Om du ej skickar upp en omslagsbild kommer KLMS atthämta en standardbild. (som admin kan ändra i Inställningar för Bakgrundsbild under admin) . Skärmbilder förstärker förståelsen för kursinnehållet och hänmtas lämpligast från videofilmer som de flesta kurser innehåller. 

När du öppnar en Kurs som verkar intressant i användardelens landingssida Översikt så öppnas en Kursbeskrivning som visar upp all information som finns lagrad om kursen: All denna typ av information styrs av Kursskaparen i steg 2. Kursinformation. Nedan följer beskrivning om dessa fält. 

 

För mer detaljerad information om varje fält: Se nedan. 

Extra kursinformation lista

I det gröna fältet Extrainformationdöljs en rad fält. Dessa öppnas genom att klicka på segmentet. En pil upp eller ner visar om ett segment är dolt. Öppna upp för att se alla fält. Vart och ett av fältet har mer information om du öppnar detta segment inom Extra Information. En grön ring till höger och vänster om pilen som öppnar upp fältinmatning indikerar att fältet innehåller information så du lätt får en överblick av delar som saknar information. 

KD FAQ sv extra 7 201103

Sammanfattning
Beskriv för vem och varför den här kursen är viktig och intressant att gå i så korta ordalag som möjligt. Tänk "Twitter" i bemärkelsen "fatta dig kort och slagkraftigt". En summering som på en eller 2-3 meningar beskriver kursen. 

KD FAQ sv extra 1 sammanfattning 201103

Beskrivning

Förutom sammanfattning kan du ge en mer omfattande beskrivning om kursen i detta fält. Här kan du breda ut texten mer än i en sammanfattning och innehåll och förklara de olika delarna av kursen. Vad det kommer leda till och ett uttalat syfte. Ge bakgrund til vem som står bakom kursen och ge stolpmässiga innehållsbeskrivningar. Du har en flik för mallar som du kan använda dig av om du gör kurser ofta. 
Se flikarna  BESKRIVNING & KURSINNEHÅLL samt MALLAR . Du kan tex. illustrera sammanfattning med bilder och HTML-formattera. 

KD FAQ sv extra 2 beskrivning 201103

Kursspråk

KlickData KLMS är byggt på flera olika språk. Vissa kurser är på andra språk än engelska. Ange ditt språk här. Det förvalda alternativet är svenska. Klicka på flaggan om du vill byta språk. 

KD FAQ sv extra 3a lang 201103 

Betyg

När kursen är klar får deltagaren ett slutbevis eller någon form av belöning för genomförd kurs. Standard utan att man anger är ett deltagarintyg. Du kanske vill göra det bättre än så. I KlickDatas kunskapsplattform KLMS finns det tre nivåer. Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat. Förutsatt att det finns ett sluttest med i en kurs så kan du sätta en nivå för vad diplomet ska ha för gräns. Godkänt eller inte. Väl över godkänt kan du sätta flera nivåer och detta kallas certifikat. Du väljer vilket betygsystem du ska använda. Administratören kan skapa betygsystem som du sen kan välja ifån. Det finns en rad betygsystem redan förvalda och skapade som mallar. Dessa kan adminitsratören anpassa till organisationens behov. 

 KD FAQ sv extra 4a betyg 201103

KD FAQ sv extra 4b betyg 201103

Omslagsbild

Om du inte anger och laddar upp en omslagsbild så ges kursen en omslagsbild i sektionerna. Denna standardbild kanadministratören välja som standard under Admin/ Inställningar/ Bilder. Vill du som kursskapare byta denna standardbild till en som passar just din kurs så klickar du på det röda minustecknat uppe i högerhörnet för att sen ladda upp en omslagsbild. Se dock till att den bilden inte är för stor i formatet. 

KD FAQ sv extra 5 cover 201103

Skärmbild

Utöver en omslagsbild kan du välja en skärmdumpsbild som extra bild för att visa något ur kursinnehållet. Den laddar du ipp på samma sätt. Av naturliga skäl finns ingen standardskärmdump uppladdad så detta fält är tomt om du inte laddar upp en bild från själva kursen.

KD FAQ sv extra 6 lang 201103

Kategorier

En kurs kan sorteras in i företagsakademins menystruktur. Denna menystruktur sätts av administratören. Om du vill lägg atill och föreslå ändringar för att din kurs skall passa in bättre mpåste du antingen höra av dig till admin eller anpassa din kurs till några av de som finns i dropdownlistan. Alla kurser ligger i någon kategori och den som är förvald är standard. Du kan lägga kursen i flera kategorier. 

KD FAQ sv extra 7b kategorier 201103

Speltid och kurslängd

En video har en exakt speltid. Det kan ganska lätt defineras och anges. En kurslängd innehåller speltid + tid det tar att lära sig. Hur mycket tid som eleveln förväntas ta på sig för att tillgodogöra sig innehållet. Detta är individuellt och inte en exakt vetenskap givetvis. Dock har det betydelse för hur mycket av utbimnigsbudgeten som det går åt att budgetera för. Och en uppskattning över vad eleven förväntas anstränga sig för att nå målen med att gå utbildningsinsatsen. Play Time= Speltid. Course duration: Kurstid. eller kurslängd. Uppskatta dessa. Om det inte finns en video med och bara text att läsa så får du uppskatta toden det tar för en normalperson att läsa ett antal tecken. 

KD FAQ sv extra 8 playtime 201103

Boka kurs

Om det är nödvändigt att först boka kursen för att gå den markerar du här. (Vid pressläggning saknas denna funktion i KLMS, men den kommer att introduceras) 

KD FAQ sv extra 8b boka201103

Artikelnummer

Ange ett artikelnummer eller acceptera det som systemet slumpmässigt genererar. Detta för att det skall gå att beställa den internt och använda i e-handelshoppar. 

KD FAQ sv extra 8c artnr 201103

Pris

Kursen kan vara fri vilket är standard eller ha ett pris som eleven betalar för att gå kursen. (kontakta oss för mer information då denna funktion är en kommande funktionalitet som ännu inte implementerats)

KD FAQ sv extra 8e pris 201103

Valuta

Kursens valuta sätts också i samman med priset. KlickDatas plattform är en global plattform med förankring från Sverige då det är ett svensktbyggt system som producerats av Klick Data AB (publ) 

KD FAQ sv extra 8d pris 201103

Kampanjkod

Ange en speciell kampanjkod här om du behöver ha en för viisa kundgrupper. 

KD FAQ sv extra 8f campaign 201103

Kursledare

En kurs kan ha många olika kursmoment och delar men en tydlig kurspledare och presenatör. Denna presentatör är "Berättaren" av storyn. Ungefär som Motgan Freeman brukar vara på film och i dokumentärer. Det är inte alltid den som syns i bild. I en kurs med flera olika videos som har flera lärare kan det ibland vara svårt att ange kursledaren i singular. Det kan också vara kursskaparen som satt ihop kursen. Utan att synas eller vara i bild. Kursledare är således ett inte knivskarpt begrepp, men det ger kursdeltagaren informatkon om vem som leder kursen. 

KD FAQ sv extra 9a instructor 201103

Bild kursledare

Här kan du ladda upp fina bilder på de som håller kursen. Se Kursledare ovan. 

KD FAQ sv extra 9b ins image 201103

Textning

Många kurser innehåller videos som finns textade. Dessa textningar syns t.ex. i TED Talks och på Youtube. Du kan ange dessa här. 

KD FAQ sv extra 9c subtitles 201103

Antal platser

Antal platser anges onm du har en begränsad resurs. Det kan vara en kurs som bara ges på Zoom över två timmar och som har ett visst antal paltser du vill boka 

KD FAQ sv extra 9d seats 201103

Extra platser

Om antal platser fylls upp så kan du boka in "enn extra konsert" med att då erbjuda fler extra platser. 

KD FAQ sv extra 9e extraseats 201103

Annan information

Här anger du valfri information av betydelse för kursen som du inte hittar fält för ovan. 

KD FAQ sv extra 9f misc 201103

KLMS FAQ extra info accordion 201231
I version 4.40 har en hel del information i Extra Information tillkommit, bla. Kursmål och bakgrundsbild. De många fälten har sorterats in med Accordion som är lätyt att öppna och stänga. Ju fler fält som är ifyllda, desto snyggare och mer begriplig blir Kursbeskrivningssidan. 

Denna FAQ skapad 2020-11-03.  Och uppdaterades senast 2022-01-14.
Skärmdumpar från version 4.07 och 5.96. Extra information ändrades i 4.40.
Viss information kan vara inaktuell, ändrad och uppdaterad i KlickData KLMS. 

Länk

Skapa event i en onlinekurs med kursmoment i tid och rum

Skapa event i en onlinekurs med kursmoment i tid och rum

Kurser som blandar online och onsite undervisning kallas på engelska för blended learning eller mer modernt även för flippade klassrum. En lärare på plats kan visa dig och berätta för dig hur du ska göra och lyssnar på dina frågor och kan guida dig fram utifrån var du befinner dig i din kunskapskurva. En instruktör kan visa dig, men du kan inte få dennes feedback. På fackspråk kallas enväga lärande för asynkron kommunikation eller asynkront lärande.

Tiger Woods kan i egenskap av instruktör visa dig på YouTube hur du ska slå en drive, men han lär ju knappast stå som lärare bredvid dig på rangen och förklara vad du gjorde för fel och instruera dig hur just du ska rätta till just din swing. (Han hann ju inte ens berätta för sin tidigare svärfar vad en bogey var för något; se 26 min in i videon från SVT Play.) . Det kan dock en lärare utifrån definition av separationen för lärare och instruktör.

En lärare kan givetvis också vara instruktör i andra kursmoment med förinspelade videos. Ett webinar med en lärare som tar emot frågor från sina åhörare, blir ju när filmen sparas för senare bruk en instruktionsfilm. Som kan ses vid ett annat valt tillfälle. När du har mökjlighet att kommmubnicera tvåväga kallas det för synkron kommunikation eller synkront lärande. 

Hur lägger man då in event och skapar klassrumsundervisning i KLMS?

I Klick Datas KLMS lägger du som skapar kurser som liveevents, webinarer, konferensframträdanden, klassrumsundervisning, salsutbildningar, gruppmöten, telefonkonferener, ensklida samtal och videomöten med resurstypen Events.

Här anger du vem som håller i eventet; dvs. lärarens namn.

Förvalt värde som är inlagt är du som skapar kursen.  Det kan du lätt ändra till någon annan i fältet Lärare. (Author / Instructor/ Teacher)

KLMS FAQ en events0 overview201215

I menyn Admin/ Innehåll/ Events skapar du ett evenemang. Som är en tidsbestämd händelse i tid och i rum.

 • Var ska utbildningen ske?
 • När ska den ske? 
 • I vilken form eller format och forum? 
 • Vem ska leda den? 
 • Krävs anmälan? 
 • Krävs närvaro? 
 • Krävs det andra kvalifikationer? 

Allt detta sätts i specifikationer för ett event. 

KLMS FAQ en events1 videomeeting 201215

Döp Eventet och ange med dropdown om det är en onsite händelse. Vilken plats och geografisk plats skall det ske mellan vilka tider. Klistra in Zoomlänk eller Teamslänk med lösenord. All tillgänglig information lägger du in i resursen Event. 

KLMS FAQ en events4 teleconference 201215

När du är klar så väljer du att Publicera. Då kan du använda Eventet när du skapar en kurs. 

 

Även om alla idag googlar och för det mesta hittar det man söker med en instruktion, så sitter det djupt i människans väsen att fråga någon om råd som man känner. De allra flesta frågar hellre om råd och kunskap om man vet att man får svar om personen är tillgänglig och man inte stör. Vi är ju tack gudskelov inte robotar. Det synkrona lärandet är en väsentlig del av vår djupt kulturella tradition av att lära oss. 

Läraren är ju viktigare än någonsin även om kunskap om hur man gör instruktionen framför kameran är ännu viktigare idag än någonsin tidigare. Både instruktören och lärarrollen behövs. KLMS ger utrymme åt båda. 

Länk

Så skickar och följer upp en uppgift i KLMS

Så skickar och följer upp en uppgift i KLMS

Lärarrollen är synkron, dvs. den kräver ofta en manuell interaktion mellan elev och lärare. Om en lärare skickar en uppgift till en elev så skickar eleven den utförda uppgiften till läraren för kontroll och utvärdering. Och bestämmer med peer review hur väl den har utförts. Den enklaste formen av detta stödjer KLMS med Uppgifts-funktionen som en del av meddelanden.

En uppgift är tekniskt sett en anmaning från en administratör, chef, lärare eller överordnad att du ska utföra något. En rad i en att-göra lista. (eng. tasklist) När användaren är klar kan den som skickat uppgiften validera den. Det gör användningsområdet väldigt brett.

En lärare kan skicka en läxa med en läxuppgift till en elev eller till en klass.
En projektledare kan skicka en uppgift till en av sina medarbetare i sitt team. 
Båda kan följa upp uppgiften och se när den är klar för att sen validera och godkänna den. 

En uppgift kan även vara en del av en kurs. Där är det lite mer funktionalitet och mer komplexitet. 

Denna FAQ tar upp hur du använder Uppgift i Meddelandefunktionen. Som är den enklare varianten. 

KLMS FAQ message1 se 220404

Uppgift finner du med administrationsrättigheter under megafonen uppe i högerhörnet. 

KLMA FAQ message1c sv 220408

KLMA FAQ message2 sv 220408

KLMA FAQ message sv type sendnew 220407

När du öppnat ett nytt meddelande väljer du radioknappen Uppgift .

KLMS FAQ Uppgift skapa1 220415

När du fyllt i uppgiften så kan du spara den som utkast eller skicka iväg den. 

KLMS FAQ Uppgift skapa2 220415

Du ser i skickat-fliken din uppgift i listan av meddelanden. 

KLMS FAQ Uppgift skapa3 220415

Om du öppnar chevron / haken för att se statusen på ditt meddelande gör du det i högra hörnet av raden . 

KLMS FAQ Uppgift skapa4 220415

För att se statusen över hur uppgiftens framsteg går i processen klickar du på haken i den andra kolumen.

KLMS FAQ Uppgift skapa4b 220415

Som admin kan du stänga uppgiften utan att den tilldelade medarbetaren / eleven har slutfört den genom att Stänga Uppgiften. Och kommentera varför. Om eleven i KLMS skickat in en uppgift med tex en bilaga så kan admin i detta chatfönster läsa texten eller ladda ner dokumentet och läsa det för att godkänna eller avfärda för att uppgiften skall omarbetas innan godkännande. 

Är det flera tilldelade på uppgiften så ser du dessa individuellt i den andra kolumnen och kan kommunicera med var och en eller i ett för uppgiften dedikerat gruppchat där generella spörsmål tas upp. 

KLMS FAQ uppgift stängd 220407

Admin kan åter öppna en stängd uppgift om hen skulle ångra sig. 

Med detta enkla men kraftfulla verktyg som ligger utanför kursernas moduluppbyggda lektioner kan man styra verksamheten i kunskapsöverföring likväl som man kan delegera uppgifter och styra upp verksamheten som chef. 

Vi ser det som ett ledningsverktyg som genom sin enkelhet är kraftfullt och väldigt användbart. Vi önskade själva att Gmail hade denna funktionalitet i all sin enkelhet.  Där bilagorna är lätta att ladda ner utan scrollande och där man kan bocka av status i en andra kolumn. Vi tycker vi har lyckats förbättra detta i KLMS och hoppas våra kunder uppskattar och använder detta också för mer än elev/lärare situationer. 

I vår roadmap kommer det mer inom detta.  

Länk

Hur skapar jag en ny användare i KLMS?

Hur skapar jag en ny användare i KLMS?


Under oktober 2020 förenklade vi processen att skapa användarfunktionen i KLMS Akademi ( Create User ) så denna process nu sker i tre (3) steg och inte som tidigare i åtta steg (8). 

KLMS scr sv AA skapa anvd 201023

Förutsatt att du har administratörsrättigheter och ser menyn Admin: Gå till Admin/ Konton/ Användare/ Lägg till användare för att manuellt lägga in användare i KLMS. (Se även FAQ om autoimport av användare. Vi har även en importguide på engelska. ) 

KLMS scr sv AA skapa anv 201023

De tre stegen för att Skapa Användare sker under under Admin/ Användare
1. Användarinformation. (Inställningar) 
2. Grupptillhörighet. (Optional) 
3. Skicka inloggningsuppgifter 

KLMS scr sv AA skapa anvb 201023

När man väl har användaren i systemet så kan man nu använda " Assign " / Tilldela som en ny symbol och göra de tidigare fem (fem) stegen. 

KLMS scr sv AA assign 201023

Och där anger man användaren resurserna som användaren kommer åt. 

KLMS FAQ sv AA tilldela 201023

Vilka kurser, tester, kursmaterial, enkäter och e-kurser som användaren se och ha tillgång till.

Att redigera användaruppgifter är lika enkelt. 

Länk

Inspelning av kursmaterial direkt inne i KLMS

Inspelning av kursmaterial direkt inne i KLMS

Uppe till höger i menyn hittar du den runda ring som indikerar inspelning av kursmaterial.   

 KLMS FAQ record1 en 220824

När du klickar på den så får du ett val av vad du vill spela in. Du kan ha förberett en Powerpointpresentation eller Keynote. Du kan sitta i ett Teams eller Zoommöte och hålla ett webinar. Eller bara spela in en podd med din röst. Du kan välja att bara ha en video med en kamera installerad på din desktop eller använda den du har i mobilen.

Du väljer mellan: 

 • Spela in skärm
 • Spela in ljud
 • Spela in video
 • Spela in video + skärm

KLMS FAQ record2 en 220824
På engelska i adminpanelen. 

KLMS FAQ record1 sv 220824
På svenska i användardelen uppe till höger i menyn (om admin har tillåtit detta för din användarroll.)

KLMS FAQ record2 sv 220824

Du väljer sen vilket fönster, Chromeskärm (om du använder Chrome) eller helskärm du vill dela. 

KLMS FAQ record7 sv 220824

När du startar lyser den röda pricken som blinkar. Du stoppar genom att gå tillbaka till KLMS och klicka på den blinkande röda knappen.

KLMS FAQ record8 sv 220824

Det du spelar in sparas på KLMS om du klickar på "Använd i material" och du namnger filen och taggar som vanligt upp resultatet när du är klar precis som när du skapar material eller kursmoment med författarverktyget.

Notera: Klickar du på knappen Stäng kommer inget att sparas i KLMS; men du kan använda inspelningen privat då den lagras lokalt. Vill du slänga denna fil får du göra det i datorn. Stäng sparar lokalt av säkerhetsskäl. Så KLMS kan användas för att spela in vad som helst. 

KLMS FAQ record9b sv 220824

Notera att inspelningen både sparas lokalt på din dator och på KLMS (som en backup). Vill du editera filen och trimma den eller förbättra innehållet med ett editerings-program kan du göra det och ladda upp den till KLMS på vanlig väg. Enkelheten att spela in direkt är ingen garanti att det blir perfekt på första tagningen. Men det finns många gånger lägen där det duger alldeles utmärkt då det spar tid att vis hur något görs eller dela information där man vill säkerställa att andra tagit del av informationen. 

KLMS FAQ record9 sv 220824

I KLMS ges filen ett namn automatiskt. Det kan du givetvis ändra. Du kan sen lägga till taggar och beskriva materialet. Sen kan du i vanlig ordning lägga det i en kurs, tilldela resursen till andra att titta på och följa upp att de faktiskt har sett eller tagit del av din inspelning. 

____

Chromeinställningar 

Om problem uppstår första gången du ska spela in: 

KLMS FAQ record3 sv accessdenied 220824

Då kan det bero på att du inte gett tillåtelse för KLMS att använda kameran och mikrofonen. 

KLMS FAQ record4 sv accessdenied 220824

1. Klicka på hänglås-symbolen innan adressfältet 

2. Gå in i Webbplatsinställningarna 

KLMS FAQ record5 sv accessdenied 220824

3. Klicka på mikrofon och kamera att användas. 

KLMS FAQ record6b sv accessdenied 220824

KLMS FAQ record6c sv accessdenied 220824

Gå tillbaka och testa. 

KLMS FAQ record1 sv 220824

Länk

Så fungerar Klick Datas meddelandesystem i KLMS

Så fungerar Klick Datas meddelandesystem i KLMS

Den här artikeln beskriver Meddelandecenter i KLMS som du hittar uppe i högerhörnet av menyn. 

KLMS FAQ message1 se 220404

En röd ring med en vit siffra inuti indikerar att du har fått ett meddelande, chat eller en uppgift i din inbox. Något är oläst. 

Klicka på raden av meddelanden för att se meddelandecentret. En chevron/ hake öppnar upp och stänger avdelningen för meddelanden och Senaste Nyheter om KLMS. 

KLMA FAQ message1b sv 220407

Öppna upp meddelanden så ser du en lista av meddelanden du fått in till din inbox. Du ser även flikar för skickat, viktigt och utkast.  

KLMA FAQ message2 sv 220408

I mobilen ser du samma utseende som i desktop/ datormiljö. 

KLMA FAQ message3b sv 220408

Skapa ett nytt meddelande; Tryck på plustecken uppe till höger för att skapa ett nytt meddelande eller uppgift

KLMA FAQ message sv new 220407

Använd den standardmarkerade radioknappen uppe till höger i andra kolumnen för att skapa ett nytt meddelande. Som admin kan du skapa en Uppgift eller ett Systemmeddelande. Dessa knappar ser inte användarna. 

KLMA FAQ message sv type sendnew 220407

När du är klar kan du skicka meddelandet. Administratörer kan skicka en Uppgift eller ett Systemmeddelande till sina användare i Akademin. 

KLMA FAQ message sv type 220407

Eller spara som utkast på den gröna knappen genom att bocka in Spara som utkast. 

KLMA FAQ message4 sv 220407

Klickar du på gruppsymbolen kan du skicka meddelande till en grupp. Du skriver enkelt en bokstav och du ser med autofyll vilka grupper som finns. 

KLMA FAQ message7 sv 220407

Detsamma gäller den blå knappen för användare (bredvid gruppknappen). Skriv tex bokstaven p och du ser namnen på de som innehåller "p". 

KLMA FAQ message6 sv 220407

När du väljer i dropdownlistan så dyker mottagarna upp med olika färger för dess behörighet i Administratörer och användare har olika symboler framför sig och dyker upp under sökraden och blir mottagare av ditt meddelande. 

Rapportera fel eller önskemål om åtgärder

I meddelandesystemet finns även tabben Ärenden (eng. Tickets). Där samlas de fel, brister, önskemål eller frågetecken av fakta, felstavningar mm som användarna har synpunkter i systemet. Varje ärende som en användare skapar går till Klick Data kundsupport och till administratören (baserat på inställningar). 

KLMS FAQ tickets3a2 menu en 220411

KLMS FAQ tickets menu en 220411

Beroende på ärendets natur kan kundsupport sen ge tips på lösning via chat fönstret. Många gånger är det kunskapsbrist som är orsaken till det upplevda problemet. Du ser typen Åtgärd/  Report / Ticket i meddelandet. Genom chat-dialogen inne i Meddelanden kan varje ärende behandlas genom att användarna kan specificeras mer om ärendets natur och hjälpa till med dess lösning.

Det kan röra sig från en krasch, bug eller konstigheter av något slag, tex. en design som blivit otydlig, fel eller ful beroende på art. Det kan vara frustration för att man inte förstår. Det kan vara ett fel i en kurs som kanske är inaktuell eller upplevs irrelevant eller något viktigt som saknas. Gäller det frågor kan det vara ett felalternativ som skulle vara rätt eller fel i frågan. Stavfel mm. Allt som rör KLMS i stort och smått kan rapporteras. Med chatfunktionen minskas frustrationen. 

KLMS FAQ tickets2b menu en 220411

När du öppnar ett ärende som du skickat med Alert-symbolen så kan du följa ärendet. 

Du hittar Alertsymbolen i meddelande i den andra kolumnen med den gråa trekantiga symbolen med ett utropstecken. 

KLMS FAQ tickets3a1 menu en 220411

Alertknappen ser du i andra delar av KLMS. När du klickar på den så öppnar sig en slide-in från höger på desktop och underifrån i mobilen. 

KLMS FAQ tickets3c menu en 220411

Här kan du rapportera ett problem eller förslag på förbättring med en dropdownmeny ned olika val. 

KLMS FAQ tickets3b menu en 220411

Du kan specificera i textfältet under vad du anser bör fixas, göras eller förbättras. 

KLMS FAQ tickets3a menu en 220411

När du är klar skickas ärendet. Det kommer till Klick Data support och till akademins administratör (beroende på inställningar). 

Användaren ser det skickade ärendet i tabben Ärende och kan där se dialogen och svar från Support. 

Behövs kompletterande information och djupare förståelse av problemets natur eller önskemålet så får användaren av KLMS ett chatmeddelande. När ärendet hanteras så informeras användaren om läget. Användaren kan även påminna supporten då det öppnats ett chat som fungerar i båda riktningarna för maximal transparens. 

Vi på Klick Data vill gärna ha alla förslag vi kan få om hur vi kan förbättra din och andras inlärningsupplevelse.

I meddelande skapas också uppgifter som kan skickas utan att behöva ligga som en del av en kurs. 

Att skicka uppgift (eng Case) eller läxa beskrivs i en annan FAQ

Länk

Vilka 5 fördelar ger utbildning online?

Längre svar: 
E-learning och utbildning online med interaktiva ekurser, tester och valideringar som lärplattformen Klick Data KLMS eller dess föregångare Klickportalen K3  innehåller är ett verktyg för varje organisation, företag och utbildningsinstitut att bättre allokera resurser och använda it-teknik i kombination med vedertagen och fungerande pedagogik i överföringen av kunskap och stärka inlärningsprocesser.

Läs även mer på Vad är en e-kurs

FPIV1 dump1
Våra instruktörer, som tex. Mattias Dahlqvist tappar aldrig tålamodet. Vi kan ge 100-tals fördelar med interaktiv utbildning online. Det är så klockrent att har man en gång testat Klick Datas it-kurser online i våra ekurser så finns ingen återvändo. Allt annat blir förlegat. Digital utbildning med den personliga närvarokänslan. Med erfaranhet av digital utbilning sedan 1992 kan våra kunder förlita sig på att vi har den erfarenhet som krävs för att leverera tryggga och fungerande lösningar som håller ett antal decennier framåt. 

Länk

Onlineträning - vilka fördelar ger det jämfört med klassrumsundervisning?

Onlineträning - vilka fördelar ger det jämfört med klassrumsundervisning?

Onlineträning är nu på 2020-talet inte längre en spännande nyhet "som kommer i framtiden" utan en praktisk realitet för tusentals och åter tusentals företag som ser webben som ett verktyg för utbildning och kompetensförstärkning för sina medarbetare. De flesta företag har infört eller har planer på att införa en egen akademi. Det finns idag inga företag som vill beteckna sig som vakna och med sin tid som väljer bort elearning i sin utbildningsbudget.  För att det ger så uppenbart snabb ROI. Elearning är det vedertagna internationella ordet för utbildning online, som idag även ofta kallas utbildning i molnet.

I Sverige har Klick Data etablerat sig som en ledande leverantör av LMS onlineträningar genom sin plattform för lärande som lanserades 2003 under namnet Klickportalen K3. Dess efterträdare heter KLMS och såg sitt första ljus 2017 och som nu 2021 har utvecklats till norr om version 4 och är en betydligt mer omfattande och mpdern plattform än sin föregångare. Ungefär som Windows var mot MS-DOS. System adekvata för sin tid, med utvecklingen som går framåt. Och förbättrats. Klick Data har utsetts till GFEL Top 50 Organisations in the World så sent som 2019. Tack vare sin breda kompetens inom EdTech. Och världsledande ochg välfungerande LMSsystem.

Våra kunder har uppskattat våra datakurser under två decennier och uppskattar idag LMS verktyget KlickData KLMS det lika enkla sättet att bygga företagsanpassad utbildning för att valdiera och säkerställa att kunskap finns på rätt plats i organisationen. 

Så även om vi på Klick Data har rötter med datakurser innan det fanns internet som vi lagrade och spelade in digitalt så är individuell onlineträning och onlineträningar i grupp eller enskilt något som sitter i våra gener. Vi är synonymt med begreppet onlineträning av den enkla anledning att vi utbildar varje dag fler människor i dataprogram än något annat företag som arbetar inom området online-träning.

Så kortfattat blir svaret: Om valet står mellan klassrumsundervisning eller elearning så kan frågan lika gärna ställas om ni skall skaffa tjock-tv eller platt-tv ? Statiohnär PC eller Smartphone? Och väljer ni det senare så är det lämpligt att se på KLMS som ett ledande alternativ till ert företags och medarbetares utbildningsbehov idag, kommande kvartal, kommande budgetår och för resten av 20-talet.

Vanligast är inte frågan om elearning kontra klassrumsutbildning utan oftast ligger onlineträning som grunden i en utbildningslösning, där man kompletterar med klassrumsundervisning och får en sk. blended utbildningslösning. 

Se även lista över Klick datas e-kurser om du söker en onlinekurs i programvara eller softskills. 

Med en kombination av onlineträning med KLMS som grund och traditionell utbildning på toppen av detta får man en optimal utbildningslösning, sk. blended utbildning.

Vill du läsa mer om fördelarna med onlineträning? 

6 fördelar med elearning
Vad är utbildningssystemet KlickData KLMS ?

Länk

Finns en lista över terminologin och vad betyder de olika termerna i EdTech?

Finns en lista över terminologin och vad betyder de olika termerna i EdTech?

Inom Edtech (Education Technology) sektorn så finns det mycket termer som är branschspecifika.

Vissa är inte standard och som konsument är det därför svårt att navigiera och jämföra olika alternativ på marknaden. 
Klick Data har för att vara tydliga definierat en rad termer som vi har en lång lista för på engelska

Vi har också en lista av termer på svenska med förklaringar på de vanligaste begreppen som rör upphandlingar.

Vi skiljer bland annat på (online) kurser och e-kurser. (Courses and E-courses). 

E-kurser är en produkt från Klick Data med en egenproducerad e-spelare. En kurs är kursmaterial, tester och enkäter ihopblandat. Kurser är enklare att skapa i KlickData KLMS.
E-kurser är producerade av Klick Data med manus, inspelning, redigering, klippning, indexering och menystruktur inne i en egenproducerad kursspelare. 

Klick Data skapade begreppet videokurser. Vi levererade dem på dåtidens media. Från VHS till CD-ROM. Från CD-ROM till Klickportalen K3. Begreppen har utvecklats från att ha kallats videokurser, cd-kurser till e-kurser. Med Klickdata KLMS lärplattform kommer vi att lägga kundens onlinekurser som vi kort och gott kallar kurser. 99% av alla kurser framgent kommer att produceras av våra kunder. i KlickData KLMS. Det är det stora skiftet som vi gör med lärportalen KlickData KLMS.

Nu har vi med Författarverktyget i KLMS förhoppningsvis det enklaste sättet att skapa kurser på i något LMS i världen. Vi tycker i vart fall att det är ENKELT. Och vi vann ett internationellt pris 2019 i Dubai som hedrade oss för våra insatser inom den globala utbildningen online. 

Denna FAQ skapades 2020-10-22.
Den editerades senast 2020-11-15.
Förändringar i KLMS sker kontinuerligt och därför kan vissa skärmbilder, funktioner och menyer ha ändrats och modifierats sedan publiceringen. 

Länk

Kan vi ladda upp en SCORM kurs till KlickData KLMS?

Kan vi ladda upp en SCORM kurs till KlickData KLMS?

Svaret på frågan om KLMS kan ta emot och spela upp SCORM är : JA. 

Hur? Man importerar in sina SCORM kurser till KLMS genom Admin/ Innehåll och menyvalet SCORM

KLMS FAQ SCORM menu3 220213

I övre högre hörnet väljer du Importera. (symbol med en vit pil på ett svart moln) 

KLMS FAQ SCORM add2 220213

Klicka på symbolen för att importera ett SCORMpaket som är en zipfil. 

Filerna som vi skickar in till KLMS kontrolleras och konverteras för att säkerställa kvalitet.
(Det är ett tilläggsabonnemang som tecknas mellan Klick Data och våra kunder. )

KLMS FAQ SCORM import 220213

När du skickat upp filen finns den i Mina SCORM menyn samt i Akademins SCORM meny. 

KLMS FAQ SCORM menu4 220213

Kurserna med SCORM som standard är från 00-talets början när den slog igenom stort. Standarden som automatiskt går att ladda in är SCORM 1.2 
Vårt SCORM verktyg har kraftigt förbättrats i version 6.0 förbättrat och förenklat med drag and drop och stödjer alla SCORM-paket som är zipformat. 

Vi har egen funktionalitet i KLMS som utvecklats för 2020-talet och vi har lagt SCORMkurserna separat så de ligger i en egen meny under Admin/ Innehåll och SCORM. Det är många gånger ett SKA krav i offentliga upphandlingar att SCORM ska fungera. Dessa krav uppfyller KLMS till fullo. Tryggheten att kunders egenutvecklade kurser enkelt kan tas med in i KLMS ger en trygghet för många organisationer. Men vi har inte bara uppfyllt baskraven på kompabilitet. Vi har integrerat SCORM i systemet KLMS så att SCORMkurserna får blomma ut ännu mer hos oss än i den miljö de befinner sig i nu. 

KLMS har ett utvecklat system för att hitta de kurser man söker. SCORMkurserna hittar du enkelt via globalt sök.  

KD FAQ SCORM search 220217 png

KD FAQ SCORM edit 220217

Importerade SCORMpaket och kurser kan (och bör) pimpas med taggar för att enklare hittas av användarna. Samt med omslagsbilder för att bli mer attraktiva. De bör också läggas i en kategori så att de hamnar rätt i katalogen. Med pennverktyget som du ser ovan kan du editera och lägga till dessa element. 

KD FAQ SCORM edit2 220217

Du känner igen dig från de övriga delarna i KLMS när du arbetar med SCORMkurser.

KD FAQ scorm dowload 220228

Vill du tex. exportera en SCORMkurs är det lika enkelt som övrigt. Du ställer dig på musen under Admin/SCORM och raden för SCORM-kursen och väljer nedladdningssymbolen (download SCORM) och du får SCORMpaketet nedladdat för att användas i något annat system. Inget vi rekommenderar givetvis, men tryggheten för KlickDatas kunder är att vi är fullt SCORMkompatibla och att vi använder en sedan länge implementerad industristandard. 

Länk

Adobe Flash går i graven och Klickportalen K3 berörs

KD flash dead 210226b

Adobe Flash är en programvara som funnits i över två decennium och som varit en industristandard.

Strax innan sin död 2011 så blev Steve Jobs uppmärksammad över ett uttalande där han förutspådde att Flash skulle gå sotdöden till mötes.

Det fanns brister som Steve Jobs ansåg var för stora. Steve Jobs uttalande var kontroversiellt då, men har visat sig senare vara korrekt. 

Sedan dess har hans spådom blivit verklighet och säkerhetsbrister har lett fram till att Adobe den 31 december 2020 inte längre supportrar programmet och de flesta webbläsare har anammat detta och kommer därför att inte låta Flashapplikationer fungera. 

För Klick Datas kunder innebär det att den sedan 2018 pågående porteringen till Klick Datas nya lärplattform KLMS går in i ett intensifierat läge. Vi har byggt vår nya plattform och konverterat många e-kurser till den nya industristandarden HTML5.

För de kunder som fortfarande inte har porterat till KLMS, ber vi er omgående kontakta oss för detta. 
Som du säkert har märkt: Sedan 2016 har utvecklingen av K3 endast varit av underhållande karaktär och vi har istället fokuserat på att bygga en ny från grunden. Nu har vi lagt in funktionaliteten som finns i K3 i vårt system till KlickData KLMS. En i alla avseenden starkare och bättre plattform. 
Vi har hela 75 artiklar om hur KLMS fungerar på https://klickdata.se/omoss/faq-klms . Har du gillat enkelheten och styrkan i K3 komemr du att älska KLMS eller KlickData som vi kort och gått kallar det. 

Varmt välkomna till nya K3: Den andra generationen av Klick Datas LMS!
Och farväl Adobe Flash. Vi saknar dig. Alla de ahaupplevelser vi gett till svenska folket genom vår kursspelare W3 med menysystemet, sökningen och kursinnehållet med våra instruktörer. 1.7 miljoner körda kurser. Otroligt! 

En industriepok inom svensk elearning går i graven för att ersättas av en ännu bättre. För oss är det som att flytta Kiruna till Malmberget. Med alla minnen som fanns och med en stark tro på framtiden i det förbättrade nya. 

/Erik Bolinder
Grundare Klick Data 

PS. För de som vill köra Klickportalen K3 ändå under 2021 och framgent . Här är lösningen. DS.

PPS. Och ja. Vi vet att Adobe Flash hade brister. Vi kan sörja en epok och bortgången av 261 produktioners och ett system som fungerat så väl ändå. DS.

Länk

Hur fungerar Klickportalen K3 när Adobe inte längre stödjer Adobe Flash 2021?

Hur fungerar Klickportalen K3 när Adobe inte längre stödjer Adobe Flash 2021?

Klick Data är inte de som "velat" ha det så här. Det är Adobe som gjort detta. Inte vi. Vi har under tiden utvecklat en ny plattform under många år som är kraftigt förbättrad, men de som vill och behöver köra e-kurser i K3 har följande alternativ till sitt förfogande. 

KD flash Kina train stop 210226

En hel stads tåg slutade fungera i Kina när Adobe Flash lades ner den 12 januari 2021, så Klick Data är inte ensam om att ha detta problem med Adobe Flash. 

Låt oss fokusera på lösningen! Här är alternativen som finns till buds att köra Klickportalen K3 efter den 12 januari 2021! 
Huvudspåret: Kontakta oss för att se till att köra Klick Data KLMS, vår nya läroplattform.

Vi har per 30 April 2021 migrerat alla våra kunder som har Klickportalen till en kostnadsfri övergång till det betydligt bättre systemet KlickData KLMS. 
Om adressen var "företaget".klickportalen.se så skall denna akademi automatiskt slussa över till "företaget".klickdata.se och där skall ni kunna logga in er med era gamla inloggningsuppgifter. Om detta är ej fallet: Kontakta oss på kunskap@klickdata.se så löser vi detta. 

Om ni inte: Följande alternativ står till buds (vi supportrar ej denna lösning, men det kan vara nödvändigt för några få av våra klienter) ;

1. Installera äldre Adobe Flash som fungerar 

Installera den senaste Flashversionen som fanns innan Adobe stoppade in en "Kill Flash on Jan 12, 2021" sträng i sin kod. 

B. Även denna länk har hittat finns på denna sida: http://andkon.com/arcade/faq.php . 
Det krävs lite baskunskaper i "data" men det går. 
Fördelen: Du kan använda din vanliga webbläsare du är van vid. 

2. Installera en webbläsare som accepterar Flash 2021 

Anekdot. Det kan låta helt osannolikt, men Sydafrikas skattemyndighet hade flertalet flashbaserade lösningar som de inte hann med att ändra till 2021. Man beslöt därför att lösa problemet genom att göra en egen webbläsare som accepterade Flash och löste sålunda Adobe Flashproblematiken med ett Alexanderhugg*. Den finns att ladda ner via artikeln här.  Direktlänk
Tyvärr går denna lösning bara på Sydafrikas skattesystem... Så det fungerar inte med just denna lösning.  

3. Återvänd till forna tiders Microsoft Windows XP 

De som har en äldre dator som inte gått till återvinningen har flera fördelar. A. Google vet inte allt om hela ditt liv. Och B. du kan fortfarande köra Klickportalen K3. Det är beprövat. En av våra kunde rsom köpte MySQL kurser i februari 2021 hade en Microsoft Windows XP dator där Adobe Flashversionen var tillräckligt gammal för att använda och internetuppkopplingen fungerade utmärkt. 

4. Forntida Jurassic Park CD-ROM 

Vi har våra e-kurser i cd-format i en hylla längst in i vårt förråd och kan bränna en cd-rom på äldre titlar som fungerar om du har en cd-romläsare. Det är en tidsresa i faxens tidsålder med Nokias mobiler som dominerade världen innan smartphones, men det är en lösning som vi faktiskt löst till en av våra kunder som ville lära sig bokföring. 

5. Oprövade länkar som vi inte hunnit testa
A. Vi har en länk som vi kanske har som tips: https://www.online-tech-tips.com/computer-tips/flash-player-in-chrome-is-dead-in-2020-how-to-play-flash-files/ 
B. Ghost Windows . Emulering av Windows

 *Nja, dont break a good story; Det var en existerande webbläsare som hette Chromium (webview?) "85.0.4183.121" - which appears was released September 21, 2020 

Länk

Hur styrs redigeringsbehörigheter i en kurs i KlickData KLMS?

Hur styrs redigeringsbehörigheter i en kurs i KlickData KLMS?

Se huvudartikel för att Skapa en kurs. Nedan en sammanfattning av administrationsrollen. 

 • A. Har admin redigeringsbehörigheter i en kurs?
 • B. Kan rollen kursskapare redigera alla kurser i systemet oberoende om personen skapat kursen eller inte? 
 • C. Hur fungerar sortering av kurserna och kan man lägga dem i företagsanpassade kategorier?

KD KOL sv generell c 201029

A. Har admin redigeringsbehörigheter i en kurs?

Ja. I högsta grad. Administratören för en KlickData KLMS Akademi kan 

 • Skapa en kurs utan att använda mallar genom att lägga ihop kursmaterial och tester samt enkäter 
 • Skapa en kurs genom att kopiera en befintlig kurs och modifiera den till företagets / organisationens behov och ta bort och lägga till valda delar såsom kursmaterial, tester och enkäter. 
 • Tilldela en kurs till en individ, grupp, grupper eller hela företaget för att denna/dessa användare skall gå igenom kursmaterialet 
 • Göra hela eller delar av Klick Datas kursutbud som skapats av Klick Data (e-kurser + kurser) eller av andra (kurser) tillgängliga för användare, grupp, grupper eller hela företaget. Detta utbud finns i Klick Datas kursbibliotek som kallas KOL (Klick Data Open Library)
 • Administratören kan också välja att göra individuella utseenden på alla användares landningssidor så att bara det kursutbud som användaren bör och måste ta finns med och/ eller öppna kurser som användaren kan gå efter eget tycke. Allt beroende på företagskulturen. 
 • Admin kan sortera in kurser efter kategorier (se nedan).
 • Admin kan lägga till taggar som kursskaparna har glömt. Alla kurser som skapas har taggar och dessa taggar är sökbara så att kurser som inte syns direkt i sektionerna när man öppnar systemet är åtkomliga. På samma sätt som man inte ser hela sortimentet direkt av filmer när man öppnar Netflix, Prime Video, AppleTV eller HBO. 

B. Kan rollen kursskapare redigera alla kurser i systemet oberoende om personen skapat kursen eller inte? 

Svar: Grundprincipen är ja. På kurser. Avseende e-kurser som Klick data producerat är svaret nej. Klick Data kommer låta funktionen "Lås kurs" tillkomma så att en kurstillverkare ska kunna publicera en kurs utan att den kan kopieras och delas upp. Vi är dock av grunden aktiv förespråkare av att man ska kunna dela upp kurser och sampla om. En kurs är som en Spotifylista som man kan spara om genom att lägga till och ta bort. Det skall dock vara möjligt att låsa tester så att dessa inte skall kunna tas innan ett eximinationsdatum. Man ska kunna träna på ett nationellt prov, men man skall inte ha tillgång till det innan eximinationsdagen. Dessa funktionaliteter kommer att införas under 2021. 

Klick Data skiljer på rollerna av Kursskapare (eng. Editor) och Publicist (Publisher) . En kursskapare kan vara publicist och vara den som "står bakom kursen". I normalfallet vill administratören godkänna kursen och validera den och därför har Klick Data skiljt på dessa två roller. En publicist kan vara företaget eller organisationen bakom Akademin. Det är således administratören som godkänner att en kurs finns i Akademin även om en kursskapare har skapat kursen.  

C. Hur fungerar sortering av kurserna och kan man lägga dem i företagsanpassade kategorier?

Kategorier; administratörens system för att ordna upp kursutbudet

På bilden ovan visas kurser i kategorier som administratören har tillgång till. Det går att låsa vissa kurser för redigering och som admin enkelt med hjälp av pennan börjar redigera. Användarna kan skapa taggar när de gör kurser. Administratören styr kategorierna. Där kurser kan läggas in under. 

Varje Kategori kan översättas till KLMS alla språk (fn. 9 stycken). Så du kan lägga in en kurs i Medarbetarrelationer och den hittas i den engelska delen. De 50 förvalda företagsrelaterade kategorierna finns översatta till 9 språk och administratören kan lägga till fler eller ta bort de os inte passar. Med kategorimallar är det mycket enklare att ta bort än att bygga upp från början när man ska företagsanpassa akademin. 

Samtliga kurser, kategorier, taggar mm. blir lätthittade med Klick Datas Globala sök som ger en perfekt översikt av de olika typer man söker efter på KLMS. Både som inloggad, ej inloggad och som användare och administratör. Enkelheten är ett ledord i Klick Datas värdegrund.

Länk

Hur fungerar kategorier i ert LMS på KlickData?

Hur fungerar kategorier i ert LMS på KlickData?

En kurs måste när den skapas hamna i minst en kategori. Som förvald kategori finns därför kategorin Standard. Kurser kan läggas i fler kategorier. 

Kategorier skiljer sig från taggar då taggar kan skapas fritt av kursskaparen. Kategorier är administratörens domän och medel för att skapa en kurskatalog-struktur som passar organisationen. 

KLMS FAQ sv categoriers language 201211

Det finns 50 mallar för kategorier i KlickData KLMS. Varje kategori är översatt till 8 språk. Så varje kategori kan skapas och översättas till de språk som er verksamhet är verksamma i. Det underlättar att skapa ordning i kursstrukturen och i akademins kurskatalog.  

Länk

Beskriv hur användare kan synkas in till systemet.

Beskriv hur användare kan synkas in till systemet.

Användare importeras in i Klick Data KLMS systemet via en importfunktion där fördefinerade mallar gör det lätt att importera så att fälten blir korrekta. För våra större kunder med bl.a. 4100 användare har vi en sFTP säker anslutning med AWS, där den kunden exponerar ut en fil som sedan automatiskt importras in till KLMS med ett script. Denna lösning gör importen säker och enkel.Admingränssnittet är enkelt under Admin/ Användare/ Import

Du måste ha huvudadminrättigheter för att importera in användare. (Ej gruppadmin rättigheter.) 

Användare kan logga in via SSO. Hör av er till oss för mer detaljer. 

Länk

Beskriv hur plattformen kan anpassas efter vår grafiska profil

Beskriv hur plattformen kan anpassas efter vår grafiska profil

Den grafiska profilen som KlickData KLMS erbjuder är att ge ert företag sin logotype uppe i vänsterhörnet vid menyn och vid behov ändra färger i meny för medarbetare/ Användare och Administratörer. 

Våra kunder kan få färganpassningar utöver detta på menyer efter behov vilket vi anpassar efter begäran. Det går ännu inte att själv ställa in färger i panelen, men det är en av de framtida funktioner som vi planerar för. 

KLMS grafisk profil Katrineholm 201027

Exempel på liggande logotype för Katrineholm kommun i lärportalen KLMS. 

Inloggning sker med egen länk. till organisationen: www."organisation".klickdata.se (fiktiv länk) där "organisation" är ett kortnamn för företagets akademi. 

Adecco login 220202

Ett exempel på förtagsanpassad inloggning till en av våra kunders akademier. 

Systemförvaltare hos kunden kan i samarbete med Klick datas masteradmin ändra logotype, färger och webläsarens tumnagel. 

Länk

Beskriv hur lärplattformen KlickData KLMS kan hantera kurser som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Beskriv hur lärplattformen KlickData KLMS kan hantera kurser som ska vara tillgängliga för alla medarbetare.

Kurser som skall var otillgängliga för hela organisationen ; dvs. till alla i Akademin skapas först i författarverktyget Skapa. Denna modul kan ges tillgång till i användardelen då vi tror på kraften av att lära genom att lära andra och att skapa en organisation där alla medarbetare bidrar till kunskapsmängden som skall läras ut.

På samma sätt som sociala media skapas av alla eller Wikipedia som också skapas av alla i en gemenskap om att värna allas rätt till kunskap. De administratörer som inte tror på denna modell utan vill ha kontroll av kunskapen i kurserna kan stänga av modulen/Menyn Skapa för användarna / medarbetarna som då bara har tillgång till färdiga kurser. Skapandet av kurser sker då bara med gruppadmin eller huvudadmins.

Genom att Publicera kursen till individ, grupp eller hela Akademin finns kursen tillgänglig till alla i organsationen. Vill man publicera den publikt så finns den tillgång till alla akademier och organisationer (KOL). Vill man sätta ett pris på kursen så går det också bra.

Klick Datas ambition är att skapa Kunskapens Facebook och att alla kurser kan precis som Facebookinlägg vara privata inom en begränsad krets; Organisationen eller gruppen eller publikt till alla. Målsättningen är att bygga upp ett bibliotek med kurser som hamnar rätt i alla organisationer. Den sociala delningen är en grundläggande faktor i vårt tänk och vår vision. 

Bäst gestaltat av vårt tankesätt är vårt samarbete med WOK där KLMS har tillgång till en halv miljon faktabaserade flervalsfrågor som det går att bygga tester kring. Och där användarna i WikiMaster bygger vidare på Wikipedias artiklar genom att skapa flervalsfrågor i spelappar. Dessa kan hämtas in till KLMS och bli del av kursernas tester. KLMS är därför en del av ett större sammanhang med sitt CSR engagemang.

Länk

Beskriv om och hur systemet kan hantera kurser som endast ska ses av vissa medarbetare, exempelvis: alla i en förvaltning eller delar av en förvaltning (förskola, grundskola, gymnasieskola).

Beskriv om och hur systemet kan hantera kurser som endast ska ses av vissa medarbetare, exempelvis: alla i en förvaltning eller delar av en förvaltning (förskola, grundskola, gymnasieskola).

Kurser som skall tilldelas vissa medarbetare kommer i steget för kurstillgång 

att ges till en grupp (som tidigare definierats under Admin/Konton/Grupper) . Dessa får då se tillgången av kurserna genom att de definieras i användarnas Sektioner som också styrs av admin. Tilldelade kurser som admin vill och önskar att medarbetare skall gå finns tillgängliga i egna definierade sektioner men också  i den första sektionen Resultat där flikarna Startade Tilldelade och Färdiga är huvudflikar. 

Öppna Kurser likväl som egna skapade kurser kan tilldelas vid skapande eller genom listor i admingränssnittet.

Länk

Beskriv om och hur en kurs kan göras tillgänglig utanför systemet för exempelvis en nyanställd som inte har börjat än.

Beskriv om och hur en kurs kan göras tillgänglig utanför systemet för exempelvis en nyanställd som inte har börjat än.

En kurs som skapas får en länk med all information om den kursen i KLMS när den skapas med en kursbeskrivning. Denna länk är öppen om den är en publik kurs. På samma sätt som Zoom eller Teams skapar en välkomsttext på ett videomöte, som man kan klippa in i ett mail och bjuda in skapas en kurslänk till Klick Datas KLMS som leder in till KLMS. Användaren kan då signera upp sig och gå denna kurs. 

KLMS FAQ CD link 220202

Du kan också på kursbeskrivningssidan dela denna länk på en rad olika sätt. 

KLMS FAQ CD link2 220202

Dela symbolen är säkert universellt bekant då den finns i många plattformar. Du hittar den nere till höger i kursbeskrivningssidan. 

KLMS FAQ CD link3 220202

Här kan du klicka för att kopiera länken (copy link) eller dela direkt till sociala media. 

KD FAQ CD share2 220202

Klickar du på knappen längst till höger med de tre prickarna så får du ännu fler val att dela information om kursen i Klickdata KLMS. 

KD FAQ CD download 220202 

Vi rekommenderar också varmt att ladda ner en A4-anpassad PDF version av kursbeskrivningssidan som enkelt klan skickas med som bilaga i ett mail eller skrivas ut separat. Klicka på nedladdningssymbolen (download). 

KD FAQ CD pdf download PowerBI 220202

Då får du en kursbeskrivning på skärmen i en ny tab och som är Acrobat - anpassad. Du ser namnet på dokumentet som laddats ner på din dator och kan skriva ut inifrån Adobe Acrobat. 

Angående externa användare: De behöver inte vara inloggade för att se publika kurser. Länken i exemplet ovan: https://klickportalen.se/en/home/dashboard/resource-details/3923 

Länk

Beskriv hur KlickData KLMS kan hantera rollerna medarbetare och chef i systemet (ett inlogg, två portaler?).

Beskriv hur KlickData KLMS kan hantera rollerna medarbetare och chef i systemet (ett inlogg, två portaler?).

Beskriv hur systemet lärplattformen KlickData KLMS kan hantera rollerna medarbetare och chef i systemet (ett inlogg, två portaler?).

KlickData KLMS har en inloggning. Beroende på hur rollen admin är tilldelad kommer menyn admin upp med alla dess funktioner i toppen. KLMS ser en admin även som en ”Learner”; en användare som också har tillgång och sin personliga utveckling och LXP (Learner Experiance) med sitt användargränssnitt. Detta bygger på 17 års erfarenhet av KLMS föregångare Klickportalen K3 (2003-2019), som var uppbyggt på ett likande sätt.

Menyerna är enhetligt anpassade men med olika innehåll och funktionalitet beroende på roll. Två nya roller kommer att tas fram under vintern 2020. Kursskapare och Distributör med en liten variation. Men med samma enhetlighet i menystrukturen. 

Master är en nivå för att hantera akademier och Klick Dats kunder och är ett internt system för att hantera licenser. Den menyn är dold för kunder och administratörer för akademier. 

Länk

Beskriv er prismodell på KlickData

Beskriv er prismodell på KlickData

KlickData har allt sedan start 1992 haft ett ledord: Enkelhet.
Detsamma gäller prismodellen. Det skall vara lätt att förstå. Lätt att budgetera. Lättöverskådligt . Och lätt att ta beslut att  teckna avtal. Avtalet är en sida långt. Prismodellen enkel.

Vi tar betalt per användare med en årsavgift. I ett användaravtal. Det kan modifieras efter behov men vi har en modell där vi lägger till nytta, innehåll och funktioner och där dessa ökas med tid men att avgifterna inte gör det. Det har skapat väldigt långvariga relationer med våra kunder.  Eftersom vi vet att kunden bygger innehåll över tid i andra system skall det också vara lätt att gå över till andra om vi inte sköter oss och omvänt: det ska vara lätt att migrera in och importera användare och innehåll in till KLMS. 

I det avtalsförslag som ni får som kund kommer ni att se kostnaden tydligt och kan beräkna denna. 

Vill ni se och mäta kundnytta och ROI Se vår site: http://klick.site där ni kan dra i reglage och se de generella vinsterna för en organisation med utbildning över tid. 

En översiktlig prismodell för att ge en uppfattning om vilket mervärde som Klick Data levererar finns på denna länk

Länk

Beskriv om och hur man kan importera färdiga kurser i lärplattformen KLMS.

Beskriv om och hur man kan importera färdiga kurser i lärplattformen KLMS.

Hur importeras kurser in till lärplattformen KlickData KLMS om de inte skapats inne i systemet? 

Idag laddas kursmaterial, terster och enkäter upp inne i modulen Skapa - Därefter sätts de enkelt ihop som en spellista oi Spotify med Författarverktyget som blandar bl.a Kursmaterial, Tester och Enkäter. Idag skapas kurser sålunda genom att pusselbitarna Material, Test och Enkät flätas samman i Skapamodulen av Kursskaparen.

Många kunder har färdiga kurser som ofta har en branschstrandard av att de är formatterade i formatet SCORM. 

SCORManpassade kurser och dess zipfiler importeras in i KLMS under menyn Admin/ Innehåll/SCORM som tar kursmaterialet som finns i den befintliga databasen i organisationen redan in till KLMS med ett importverktyg. På samma enkla sätt kommer det att gå att exportera ut kurser från KlickData KLMS med SCORManpassat gränssnitt. 

De kunder som har haft SCORM material har vi importerat in "för hand" innan 2020 utan att ha ett specifikt verktyg inne i KLMS. From version 4.29 (okt 2020) har vi ett SCORM importverktyg. 
Detta har utvecklats i version 6.01 (feb 2022) där taggar, kategorier och omslagsbilder kan läggas till. Även sökning av SCORMkurser i KLMS globala sök är möjlig samt att tilldela och återvända till det avsnitt man lämnade SCORMkursen sist.

Så på frågan "Är KLMS SCORMkompatibel? är svaret Ja.

KLMS FAQ lagg till kursinnehall sv 201013

En följdfråga på ovan är :

Kan KLMS exportera ut SCORM om någon av våra kunder lämnar KlickData KLMS för ett annat LMS? 

Svaret är även det Ja med samma svar som ovan. Skillnaden är att vi inte haft en förfrågan på detta (än) och därför inte gjort det i praktiken; Men det är samma teknik som vid import: Det är enkelt att Exportera och går att göra. 

SCORM har sedan ett antal år fått en uppföljare och ersättare i xAPI: Denna teknik har vi inte haft anledning att använda. Om detta är ett krav från någon av våra potentiella kunder eller befintlig så kommer vi att lösa det inom en rimlig utvecklingstid som uppskattningsvis kommer ta 14-30 utvecklingsdagar maximalt i anspråk.  xAPI är en annan standard inom eLearning. Den är mindre förekommande och den har vi inte haft möjlighet att anpassa oss till än pga av att ingen frågat. 

Med erfarenhet av digital utbildning sedan 1992, varav lärplattform sedan 2003 kan våra kunder luta sig tillbaka med armarna bakom huvudet och lita på att Klick Data är den strategiska partner som de kan anförtro sin organisations behov av onlinestyrd kompetensutveckling och verksamhetsstyrning. Och inte att förglömma; Klick Data med lärplattformen KLMS har 2019 vunnit ett globalt pris i MENA området "GFEL Top 50 Organizations in Education" * för sina insatser inom utbildningsområdet i konkurrens med alla utbildningsföretag i världen. 

*(se länk). 

Länk

Vilka typer av flervalsfrågor finns i KlickData KLMS?

Vilka typer av flervalsfrågor finns i KlickData KLMS?

MCQs = Multiple Choice Questions, är det allmänna namnet för flervalsfrågor. Det är testfrågor med givna svarsalternativ, varav ett eller flera är rätt. Motsatsen är öppna frågor där användaren förväntas skriva ett svar eller en uppsats. 

Den här artikeln går igenom de tre typer som en flervalsfråga kan vara i som en huvudkategori.
(Se även FAQ för hur du kan skapa Test och Quiz

Grovt sett så är indelningen 

 • Generella MCQ = GMCQ
 • Företagsspecifika MCQ  = ITCQ 
 • Kursmaterialrelaterade MCQ = MMQC 

KLMS MCQ sv 3typer 201115

Alla frågor kan vara i en eller flera av dessa kategorier. 

GMCQ: Allmängiltiga generella flervalsfrågor

En fråga i ett test som är allmängiltig och generell som täcker kunskaper som bygger på väldokumenterad fakta ("undisputable fact") är en fråga som kan t.ex kan dyka upp i Trivial Pursuit eller i en quizapp. Frågan har ett generellt universiellt korrekt svar som är bortfiltrerat från åsikter. Franska Revolutionen inträffade 1789. Henry Ford arbetade i bildindustrin. Carola Häggqvist vann den svenska Melodischlagerfestivalen 1983. Dessa frågor finns tillgängliga i KLMS. Och här är vi ledande bland alla LMS i världen. 

De är över en halv miljon (500000!) i antalet. Alla dessa frågor hämtas när du skapar en test via ett API till en databas som heter WOK. Du skriver enkelt ett sökbegrepp i form av en Wikipediaartikel och så väljer du antal frågor som hämtas in i en Test som du skapar. Frågorna som hämtas kan modifieras och göras lättare eller svårare. Frågorma hämtas även med bilder från Wikipedias bilddatabas. (förutsatt att den som skapat frågan lagt till en bild).  

Lämpliga tillämpningsområden för GMCQ : 

 • Elever i skolor som skall lära sig faktakunskaper på alla nivåer
 • Faktakontrollera anställda på basfakta inom specifika områden inom sitt yrkesområde/ yrkesroll 
 • Pub Quiz och Trivia 
 • Högskoleprov och andra likande kunskapstester 

Alla typer av svårhetsgrader av de generella kunskapsfrågor finns. Högskoleprov mm. finns lagrat så det kan skapas eller tas existerande fd. prov där alla frågorna är validerade. Det går att hämta hem frågor "i lösvikt" genom taggning på Wikipedias artiklar utan som hela Quiz och Tester.

I WOK databas finns totalt en halv miljon frågor på 4 olika språk som skapats samt ungefär 3000 tester från nationalla prov i bl. fysik, biologi, kemi, ekonomi mm. (Tester som bla. amerikanska studenter använder för SAT eller JAMB i västafrika / Nigeria eller i Indien) .

Frågorna är validerade,men likt Wikipediaartiklar kan de i undantagsfall vara behäftade med sakfel. Källkritik bör som vanligt i gängse regel appliceras. Det är dock en stor styrka att skapa kunskaps relaterade tester då det finns en halv miljon frågor att hämta ifrån. KLMS är därmed ett Spotify för MCQs. De engelska frågorna dominerar men de allra flesta viktiga skolämnen finns det frågor på. 

MMCQ - Kursmaterialanknutna ämnen 

Likt GMCQ är dessa frågor i regel även generella. Frågorna i denna kategori knyts till ett specifikt ämne, en websida eller video. Vissa frågor kan härröra om åsikter som tex. Vad ansåg videopresentatören om "en specifik fråga"? Det kanske inte är en absolut sanning utan en åsikt. MMCQ är dock högst relevant för att fastslå att kursdeltagaren förstått ämnet. Frågorna kan var korrekt och relevanta för ämnet, men således inte alltid "tryckbara i ett quizfrågespel". De kräver kursmaterialet som kontext för att vara giltiga;  För att de inte är tillräckligt allmängiltiga eller för att de inte är helt faktarelaterade elle för att det bara har betydelse i samband med det som precis har sagts, visats eller presenterats. 

Lämpliga tillämpningsområden för MMCQ:

 • Alla frågor relaterade till specifika kursmoment
 • Bedöma om deltagare faktiskt har gått igenom ett material och faktiskt förstått eller snabbspolat och hoppat över det 
 • Alla tester som har med kursen att göra

ITCQ - Företagsspecifika frågor 

De flesta organsiationer som använder ett LMS och vill utnyttja en lärplattform för att utbilda personalen har som syfte att undervisa och ge instruktioner om hur företaget sköter sina interna rutiner. När en Code of Conduct eller en video om hur företaget sköter kundreturer så är det inte generella frågor som kan hämtas från en databas med wikipediarelaterade faktafrågor. Här är det testfrågor som anpassas för organsiationens sätt att hantera alla rutiner som den anställda förväntas förstå och kunna och agera efter. 

Lämpliga tillämpningsområden för ITCQ:

 • Alla tester som rör rutiner och sätt att hantera verksamheten i ett företag 

En mer utförlig artikel om MCQ varianter finns på engelska FAQ delen

Se även Hur du skapar kurser i KLMS , samt tester i kunskapsplattformen KLMS på engelska 

Andra frågetyper än flervalsfrågor 

I KLMS finns idag flervalsfrågor (MCQs) som kan ha ett korrekt svar (radioknapp, Eng. Multiple Choice) eller flera korrekta svar (checkbox, eng. Multiple Correct). Det väljer kursskaparen i KLMS fråga efter fråga.

En undersökning, enkät och kursutvärdering har normalt flervalsfrågor (Multiple Correct) medan tester och quiz har envalssvar (multiple choice) med ett rätt alternativ. Alla de halv miljonen frågor från WOK som importeras in i tester efter att kursskaparen skriver in en Wikipediaartikel är av envalssvar med ett svar som är korrekt och tre (3) som inte är korrekta. 

Det finns även andra typer av frågor i tester än flervalsfrågor i ett LMS, t.ex av typen

 • Para ihop (eng. Match objects)
 • Matcha objekt (eng. Labeling items i a picture)
 • Sortera i ordning (eng. Sequencing) 
 • Sant eller falskt (eng. True or False) 
 • Ange rätt objekt i bild  (Eng. Labeling pictures)
 • mfl. 

KLMS MCQ questiontypes 201116

Dessa 4 typer kommer att tillkomma i systemet KlickData, planerat till 2021. Avgjort mest användbart globalt sett är flervalsfrågor med ett eller flera svar. Dessa frågetyper dominerar även om det finns tillfällen då andra typer är lämpliga.

Det som är tydligt är att det inte bara är i validering av att kunskap kommit på plats som tester är användbara. KlickData skiljer på a) quiz som begrepp när man tränar och använder MCQ och andra frågetyper som del av inlärningsprocessen och b) test när man försäkrar sig om att kusnkap kommut på plats.  

En test kan således användas utan kunskapsintyg, dvs. deltagarintyg, diplom eller certifikat som en del av kursmomenten innan ett slutprov. De två varianter som Klick data haft redan i sitt tidigare system K3; Study Quiz och Labyrintquiz finns som del i KlickData KLMS (planerade till vintern 2020. Se även terminology Test. )

Dessa quiz går kursdeltagaren igenom med alla rätt (100%). Hen lotsas igenom med frågor och fördjupande förklaringar efter varje fråga. Kunskapshålen fylls i. En lekfullhet i inlärningen som forskning kan validera ger bättre långsiktiga kunskaper. Lek är således allvarliga ting när det kommer till ROI

 

Sammanfattning:
KLMS systemet hjälper genom sina omfattande möjligheter till att skapa tester att motivera elever och hjälper dem även att komma ihåg bättre och med hjälp av adminverktygen för användare och chefer att bedöma lärandens resultat.

KLMS är genom sin tillgång till en databas med 500000 generella frågor GMCQ ledande i testskapande ur ett globalt perspektiv. Inget annat LMS kommer i denna aspekt i närheten. De företagsspecifika tester som varje organisation, myndighet, department, förvaltning, eller avdelning gör skapas efter organisationens specifika krav baserat på en stor databas av mallar, som måste av förklariliga skäl anpassas till varje företag, då varje företag har sina egna rutiner. Här finns en rad exemplefrågor som varje organisation kan inspreras av och modifiera till sitt eget behov.

Varje kurs har ett unikt kursmaterial som kräver egna kursspecifika frågor som validerar att kunskapen kommit på plats. 

KlickData KLMS testproduktion passar såväl skolor, utbilningsinstitut eller valfri organisation i offentlig sektor eller i näringslivet.  

Länk

Hur hanterar systemet användare som har startat upp en kurs men inte påbörjat den eller varit inaktiva en längre tid?

Hur hanterar systemet användare som har startat upp en kurs men inte påbörjat den eller varit inaktiva en längre tid?

Den här artikeln tar upp hur KLMS stödjer utvecklingen hos användarna utifrån de givna kunskapsmål som administratörer och lärare sätter.

1. Kursplan

När man skapar en kurs och sätter en kursplan så kan användare påminnas med en automatisk påminnelse under en satt kursplan, med fyra fördefinerade påminnelser. Detta för att inte HR avdelningen manuellt skall behöva påminna om att tilldelade kurser skall genomföras under kursens gång. Vill man påminna individer eller grupp så kan man under Admin/ Konton/ Grupp eller Användare skicka epost med påminnelser. Detta har fungerat sedan version 2.08. 

2. Meddelandefunktionen i KLMS 

Sedan version 6.10 har ett meddelandecenter skapats med en intern väg för kommunikation som används för att administratörer och lärare ska kunna kommunicera med varandra i en chatmiljö som är brkant från många andra system som Skype, WhatsApp och Messenger. 

I denna dialog kan admin manuellt påminna elever om deras aktivitet och ställa frågor om hur framstegen fortlöper. 

3. Statistik över Tilldelade kurser 

I översikten för de kurser som tilldelats i akademin kan admin komma åt och kommunicera med användarna och se deras framsteg. När man ser att någon elev ligger över tiden så kan denna få ett mail till sin externa mailadress. (eller till meddelande). 

Länk

I lärplattformen KLMS, beskriv om det finns olika behörigheter för en kursskapare.

 I lärplattformen KLMS, beskriv om det finns olika behörigheter för en kursskapare.

Kursskaparen kan skapa kurs till sig själv (Privat) genom att Spara. Ofta för att man inte är klar efter första sittningen utan som i allt kreativt arbete lägger man ett pussel innan man är färdig, precis som när man skapar en presentation eller skriver en artikel eller bok. Kursmaterial, Tester och Enkäter är byggstenar. Samt Events. 

Kursskaparen kan sedan när kursen är klar för publicering publicera i den egna Akademin genom ”Publicera”, och även publicera till Klick Datas kurskatalog ,som är ett större kursbibliotek genom att göra den ”Publik”  (KOL= Klick Data Open Library). Kursskaparen eller administratören kan även bara publicera kursen till en specifikanvändare och eller grupp. Så en förvaltning inom en kommun eller avdelning i ett företag, eller en klass i en skola kan tilldelas kursen och bli uppmanade att gå den under en period eller bara ges möjlighet att gå den som en öppen kurs inom en sluten grupp. 

Genom att kopiera existerande kursmaterial från ett bibliotek inom företaget och från sitt egna skapade kursmaterial och tester samt enkäter och modifiera det efter egen smak så blir skapandeprocessen enkel. Stimulerande och rolig.

Detta sker antingen i skapandeprocessens slutfas eller när man plockar upp en kurs från en lista och ger en avdelning eller vissa individer tillgång till denna kurs. Från Admin/ Innehåll och Tilldelanappen. 

En stor del av lärandeprocessen är att själv låta andra lära sig.Precis som man samplar musik och har spellistor har man kurslistor som anpassas efter den egna verksamheten. Man lånar av varandra och inspireras och inspirerar andra. Det går att kopiera en kurs och använda denna som mall med egna modifikationer. Därför är KlickData KLMS en vital del av "The Knowledge Network" som är en större idé om Kunskapens Facebook. 

Länk

Kan en kursadmin se enskilda användares resultat i systemet och se statistik? (uppgiftsminimering).

Kan en kursadmin se enskilda användares resultat i systemet och se statistik? (uppgiftsminimering).

Denna artikel förklarar hur administratören kan se kursresultat och utveckling på grupp och individnivå i KLMS. 

KLMS FAQ statistik1 sv 220408

Ja. Under Admin/ Statistik. Där kan man se resultat på en bred front eller på individnivå. Om detta inte skall ske sätts denna begränsning av Klick Datas Master Inställning enligt de krav som finns i GDPR. Klick Data kan t.ex inte se användare och dess resultat i en akademi inom bankväsendet som har banksekretess. Detsamma gäller givetvis lösenord som Klick Data inte kan se och som är encrypted. Dessa lösenord skickas ut med tvåvägs-authentisering till användarnas mailadress. 

KLMS FAQ statistik2 sv 220408

Admin kan se statistiken utifrån ett kronologiskt perspektiv; vad har hänt sen senast eller nyligen. I fliken Kurser finns statistik samlad utifrån kursperspektivet och det är lätt att se vilka som genomförda. 

Fliken användare visar utifrån användarperspektivet vilka kurser som respektive användare har genomfört. 

KLMS FAQ statistik3b sv 220408

Varje användares kursgenomförande och resultat kan ses här. 

KLMS FAQ statistik3c sv 220408

I KLMS finns även Statistik byggd på Microsoft Power BI. Med fördjupande info. Denna del bygger på separat avtal med API från Microsoft och ligger i normalfall utanför SLA avtal då det inte bygger på KLMS kod. 

KLMS FAQ statistik4 sv 220408

Denna statistik finns under Inställningar/ Äldre menylänkar och Aktivitet. Klick Data har denna statistik sålunda gömd "lite under huven" längre ner i systemet, även om det finns kompletterande information såsom geografisk spridning för våra större internationella kunder. 

KLMS FAQ statistik4a sv 220408

Det är under Äldre menylänkar vi normalt lägger funktionalitet som vi haft men som vi utvecklat vidare och förbättrat. 

En bredare genomgång av hur det ser ut för admin i lärplattformen KlickData hittar du här.

Länk

Beskriv hur en kurs skapas från grunden i KlickData KLMS

Beskriv hur en kurs skapas från grunden i KlickData KLMS

En kurs i KlickData KLMS kan ha många källor av kursmaterial

Nedan är en sammanfattning av hur en kurs skapas från grunden. 


En mer omfattande FAQ om Skapa kurs finner du här

En kurs i KLMS skapas genom att lägga ihop kursmaterial, tester och/ eller enkäter. Detta görs i modulen Skapa. 

Material kan vara valfri digital form såsom en länk eller uppladdad video, Word, PowerPoint, PDF. Eller en textanvisning. (Se en mer omfattande FAQ om Skapa Kursmoment 
Tester kan vara flervalsfrågor med ett svar eller flervalsfrågor med många svar. Med bild i frågan eller i alternativen. (Se även mer här)

Enkäter kan vara öppna frågor eller rangordnade.

Kursdelarna kan skapas av kursskaparen eller hämtas från Akademins bibliotek eller Klick Datas Bibliotek

KLMS FAQ system hantera kurser sv 201013

Kursen kan publiceras som privat, publicerad i akademin eller som publik kurs. 

KD FAQ Publicera spec sv 221123

KD scr sv Skapakurs 9c 201102

Administratören kan sätta en godkänd krav som gör att admin kan vara moderator av kursmaterial och även ange sig som producent och därigenom certifiera innehåll. Administratören kan också ta bort kurser och förhindra innehåll från externa källor för att hålla akademin inom organisationen ren från bara relevant innehåll.   

Länk

Beskriv hur en kurs byggs upp med olika typer av innehåll: text, bildspel, bild, film, ljudinspelningar, bifogade filer och kunskapstester.

Beskriv hur en kurs byggs upp med olika typer av innehåll: text, bildspel, bild, film, ljudinspelningar, bifogade filer och kunskapstester.

En kurs byggs upp för distansundervisning i en KlickData Akademi med olika lektioner som i sin tur består av olika kursmoment. Kursdelar, såsom länkar, quiz, sluttest och återkoppling knyts samman till en kurs. Läs mer i huvudartikeln om Skapa en kurs online. 

Här är en visualisering av vår kursbyggare hösten 2022. (eng. Course Builder

1. I Admin-menyn under Innehåll hittar du menyerna till vänster på en desktop-dator. Här kan du välja Lektion. I en lektion kan du bygga upp det du önskar att den lektionen ska innehålla. Du kan skapa lektionens delar i lektionsmodulen eller hämta från ditt eget bibliotek, akademins bibliotek eller det publika biblioteket (KOL). 

KD FAQ CourseBuilder1 221123

Du kan skapa spalter, tex tvåspalt eller enspalt för att få lektionens visualisering att passa dina behov. 

KD FAQ CourseBuilder2 221123

Med plustecknet väljer du att lägga till ett moment i lektionen. En Slide-in kommer in och ger dig val av typ. Varje typ ger dig möjlighet att hämta från biblioteken (Eget, Akademi, Publikt). 

KD FAQ CourseBuilder3 221123

Lätt och smidigt ser du din lektion byggas upp. 

KD FAQ CourseBuilder4 221123

Du ger detaljerad information med rubrik och innehållsbeskrivning i syfte att få eleven att förstå vad det handlar om och vad denne förväntas lära sig och leta efter. 

KD FAQ CourseBuilder5 221123

Under fliken Extra information lägger du till lektionens innehåll, mål och syfte och den information som vägleder eleven till att lära sig innehållet som tex. tidstämplar i en video.  

KD FAQ CourseBuilder6 221123

Beskriv var man kan skapa kunskapstester i en kurs. Efter olika delmoment och/eller i slutet av en kurs?

Kursskaparen kan lägga in valfritt antal tester i en kurs som delmoment och välja om de ska vara obligatoriska eller frivilliga övningar. Kursskaparen kan välja vilket Test som är Sluttestet och som renderar i ett Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.

En bild från en äldre version av Kursverktyget för författare som vi hade i version 3.25 visas här.  Samma koncept gäller än idag: Varje kurs har Kursmaterial som sen följs av Tester och Enkäter. Notera att det finns över en halv miljon Testfrågor att använda vilket gör kunskapsprov i faktabaserad kunskap superenkel att skapa för lärare. Lägg in det kursmaterial som gäller för LGR11 och det nya LGR22 och sen bygg en kunskapstest eller Quiz genom att redan utnyttja denna databas (WOK MCQ) och du får upp dina elever snabbt över PISA snittet.   

Se även hur du skapar en del av ett kursmoment genom att skapa kursmaterial : https://klickdata.se/faq-klms-se/hur-skapar-jag-kursmoment-inf%C3%B6r-en-kurs-online-i-klms

Länk

Kan systemet hantera en fråga mitt i en film?

Kan systemet hantera en fråga mitt i en film?

Ja. Det kan ske på olika sätt. Delar man upp ett kursavsnitt i två delar och lägger en test med en fråga emellan går det alldeles utnärkt. Vill man göra en multimediapresentation där frågan ingår i själva filmen så gör man det . 

I Klick data egenutvecklade kursspelare (som ska ses som förstaklass premium) så bygger vi in frågor mellan avsnitten i e-kurserna ”mitt i filmen”. Dessa är dock inte enkla att skapa i KLMS utan dyra produktioner men det går att göra. 

Om en test innehåller en film som ”förinfo” så kommer frågan att vara en del av det ni söker där filmen är en pre-requisit för att svara. Tester skapas som instuderingstester och det är inte samma sak som sluttester (som definierar betyg som kan vara deltagarintyg, diplom eller Certifikat).Tester och dess frågor kan också ha en learning  field / inlära ingsfält som ger ”mer info” för den som tar ett quiz. Quizzen i sig blir därmed ett inlärningsmoment och inte primärt ”ett test”. Det finns väldigt mycket forskning på detta som stärker inlärningens långvariga effekter med test-enhanced learning”

Länk

Beskriv på vilka olika sätt en film kan bäddas in i en kurs skapad i KlickData KLMS .

Beskriv på vilka olika sätt en film kan bäddas in i en kurs skapad i KlickData KLMS .

Ladda upp en film eller skicka upp ett material med en länk är lätt i en kurs. Ange antingen en tillgänglig länk eller ladda upp en fil som skall vara kursmaterial från intranätet och denna film blir en del av kursmaterialet som kan användas som en del i en eller flera kurser som skapas av kursskaparen i KLMS.

Länk

Kan lärsystemet KLMS hantera uppladdning av film?

Kan lärsystemet KLMS hantera uppladdning av film?

Givetvis laddas film upp i KlickData KLMS.

Ja. Kursmaterial läggs upp. Video länkar från Youtube och Vimeo öppnas upp direkt i en spelare direkt från kursmaterialet. 

I e-kursspelaren från Klick Data så används chromakey teknik sedan 1992. Klick Datas e-kursproduktion är den mest omfattande i Sverige inom datautbildning. Idag gör kunderna mestadels detta själva i programvaror på nätet med programvaror som enkelt löser kunders behov som Screenomatic och Articulate

Eller med program som Microsoft Teams, Zoom, Google Meet eller Skype. 

Kunskap om hantverket är något som Klick data har och förmedlar till sina kunder.Man blir inte Ingemar Bergman för att man har en filmkamera i sin hand. Det är en hel process som en bra kurs innehåller och därför hjälper vi kunder i denna process att hitta farm med rätt balans av budget och professionell kompetens. Det som skall delegeras skall delegeras. Det som går fortare, billigare och mer effektivt att göra själv in denna process hjälper vi i denna process och rekommenderar att kunder skapar själva. Klick Data är er parter som ger er den optimala mixen i kursproduktionen och produktionsprocessen för att ta fram kurser. 

Att skapa video är idag i varje medarbetares hand då alla har smartphone och är vana att skapa video. Dessa filmer kan skickas upp som en del av en kurs som ett kursmaterial. 

KD FAQ upload video 220222

I en kurs eller som en del av Material laddar du upp en videofil till KLMS under fliken Ladda upp fil. (Upload file) 

SCORM är en standard som används i elearning sedan två decennier. Video som finns skapad och sparad i SCORM format kan också laddas upp i Klickdata KLMS.

Länk

Kan lärsystemet KLMS automatiskt anpassa storleken på en bild och film?

Ja och nej. KLMS använder AWS S3 och där skickas filerna upp. Uppspelningen anpassas till spelaren i mobil, tablet och Desktop dator.Ingen försämring sker vid uppladdningen. 

Länk

Finns möjlighet till integration i KLMS mot Sharepoint för att slippa ytterligare fillagringsytor?

Finns möjlighet till integration i KLMS mot Sharepoint för att slippa ytterligare fillagringsytor?

I KLMS lagras allt i Amazon Web Service (AWS) som är det ledande systemet för uppskalning på Inernet och används av alla stora aktörer som Netflix mm.. Om motivet för att spara mot Microsoft Sharepoint är att minska dubbelagring av filer i Sharepoint och i KLMS, så anpassar vi lagringen med några timmars utveckling. Vi kanske inte helt förstår frågans dimensioner varpå mer förklaring behövs. 

Är motivet undvikande av dubbellagring så löser vi det efter ett direkt behov tillsammans med kund. 

Många kunder med Sharepoint väljer Amazon Web Service för sin egen Sharpointhantering. 

Länk

Vilken skillnad är det på tilldelade och tillgängliga kurser i Klickdataportalen?

kd people handshake 201030

Klickdataportalen är en lärplattform för utbildning. Den heter numera Klickdata KLMS och ersätter den äldre som hette Klickportalen K3. Klick Data har av många mindre, medelstora och större organisationer valts som en strategisk partner inom digital kompetensförsörjning för att stödja och hjälpa kommuner, företag, fackförbund och stiftelser med deras kompetensutveckling. Det omfattar medarbetare, leverantörer, partners, människor i omställning (jobbsökande), distributörer och kunder.  

I den tidigare plattformen Klickportalen K3 fanns Klick Datas egenproducerade e-kurser inom dataprogram och soft skills. De var tillgängllga för användare som hade inloggning till detta system. (Se http://k3.nu) . 

I den nya läroplattformen KlickData eller KlickData Learning Managament System, förkortad KLMS, så är e-kurserna som Klick data producerat med som en del, men står inte i centrum. Det gör onlinekurser i ett bredare perspektiv. Producerade av Klick Data men av många fler. Framför allt producerade av våra kunder. Företagsanpassade kurser.

Tilldelade, Rekommenderade och Tillgängliga kurser

I KLMS så TILLDELAR administratören kurser som SKA/MÅSTE/BÖR tas/gås/genomföras. Kurser som byggs av administratören på företaget eller som andra har skapat och som är anpassade för organisationen, kommunen, klassen eller avdelningen. En tilldelning innebär att administratören sätter ett slutdatum när kursen skall vara gemnomförd.

Administratören kan även REKOMMENDERA kurser inom ett intresseområde. Det kan även användarna göra genom att dela en kurspresentation. Då finns det inget slutdatum

Användarna, dvs. medarbetare på i organisationen (kommunen/företaget/förbundet) har utöver kurser som tilldelas även TILLGÅNG till ett brett kursutbud. Detta kursutbud kan bestå i egenproducerade kurser eller kurser som finns i det allmänna biblioteket som Klick data och dess kunder har skapat i sina respektive akademier.

Tillgången kan ske genom att användarna kan söka upp en kurs genom den globala sökfunktionen eller se den i en sektion. Sektioner är som ett skyltfönster som de flesta är vana vid från Netflix och SVT Play. 

En akademi är en egendefinerad del av KLMS med organisationens logotype och organisationens kurser som organisationens administratörer har styrt innehållet över. 

Så kortfattat är kurser som man har tillgång till, kurser som man frivilligt kan ta för att man är intresserad av att fortbilda sig och tilldelade kurser kurser som administratören har bett dig som användare att gå igenom för att det finns ett behov som kan vara lagkrav, eller som du bör känna till inom ditt kompetensområde i organisationen. På engångsbasis eller regelbundet återkommande kurser på årsbasis (ÅKU = Årlig kunskapsuppdatering) Det är således kurser som du måste gå igenom. Tvingande kurser kort sagt. En gång eller upprepande. 

Tillgänglighet och Tilldelning kan också beskrivas som skillnaden mellan vad du förväntas kunna i din tjänsteutövning inom kommunen eller företaget och möjligheten att förkovra sig och själv på egen hand och initiativ utveckla sin kompetens i och vad man genom att företaget har gett en förmån att skaffa Klick Datas system för kompetensutveckling har möjlighet till att utbilda sig i. Vad företaget önskar att man behärskar och vad man själv önskar man kunde är inte samma sak och detta hanterar KLMS med tydlighet. 

KD FAQ sv sektion access1 220109

Tilldelning av kurs: Admin sätter ett uppdrag att vederbörande SKALL gå en kurs till ett visst datum 
Rekommendera kurs: Admin eller användare rekommenderar en kurs inom ett intresseområde som en användare / eller grupp anses ha intresse av "Tips" : Nyckelordet är BÖR. Det finns inget slutdatum. 
Skyltfönster: Öppna upp en kurs att visas i en sektion: Admin "styr" kurser så att de syns i en sektion på samma sätt som du ser i SVT Play eller i Netflix. ": Sker i Sektioner . Nyckelordet är KANSKE. 

En tilldelad kurs kan vara öppen. Med det menas att kursen skall genomföras men inte inom en angiven tidsram. En tilldelad kurs kan också sättas med ett slutdatum när kursen SKALL vara genomförd. Administratören kan skapa en kursplan och följa upp med påminnelser inifrån systemet när hen lägger upp kursen och tilldelar en individ, grupp eller samtliga i akademin att gå igenom denna kurs. 

Så här tilldelar du en kurs som administratör. 

KLMS FAQ tilldela sv 1 210910

1. Öppna Admin och Kurser. Leta upp det du vill tilldela. Hovra över en kurstitel för att tilldela den. Du kan också läsa i detalj om kursinnehållet och tilldela från Kursbeskrivningssidan

KLMS FAQ tilldela sv 2a 210910

2.Sätt startdatum och slutdatum för en tilldelad kurs. Välj användare genom att bläddra eller söka upp dem. Du kan också klicka på grupp för att tilldela en hel grupp samma kurs. Skriv ett välkomstmail och inkludera<<acess-link>> som är databasspråk för att skapa kurslänken. Resten av texten kan du skriva själv och spara som mallar till andra tilldelningar. 

KLMS FAQ tilldela sv 2b 2109103. Sätt datum för mailpåminnelser så att användarna i KLMS inte glömmer bort att de ska gå kursen. (Frivilligt)

Många företag ser läroplattformen Klick Data även som ett självklart val för att stärka medarbetarnas syn på företeget utifrån ett perspektiv av CSR. (se blogartikel)  

Att arbeta online med utbildning med tilldelning av kurser

Med KlickData KLMS får alla juridiska personer ett stöd för att arbeta online med utbildning.  Lärplattformen Klick Data och dess föregångare K3 hart vunnit internationella erkännanden, bl.a. i slutet av 2019 då Klick Data tilldelades priset "GFEL Top 50 Organisations in the World" vid en priccermoni i Dubai. Som ett erkännande för tre decenniers arbete med digital utbildning inom EdTech. Kunder kan lita på att Klcik Data levererar kurser som både finns tillgängliga i KLMS och som tilldelats användare i KLMS. 

Se artikel i Aktiespararna om pris som Klick Data vann för sina insatser inom eLearning

Länk

Beskriv vilka olika frågetyper som systemet KlickData KLMS erbjuder.

När man skapar en test eller quiz i lärplattformen KlickData KLMS; vilka typer av frågor kan man skapa?

 • Finns envalsfråga? Ja
 • Finns flervalsfråga? Ja
 • Finns markera i bild? Ja.
 • Finns fritext? Ja.
 • Finns para ihopfrågor? Nej inte än, men det ligger i vår roadmap att utveckla 2023.
 • Finns rangordna? Nej inte än, men det ligger i vår roadmap att utveckla 2023.
 • Markera i lucka? Nej inte än, men ligger i vår roadmap att utveckla 2023

Vi har en egen FAQ för att skapa frågor här

Noterbart är att skapandet av en test eller quiz från en kursskapare kan ske med hjälp av urval av flervalsfrågor ur en databas av över en halv miljon (500000).  flervalsfrågor (Multiple Choice Questions= MCQ) via WOK databas där frågorna är indexerade genom Wikipedias artiklar. Dessa kan modifieras och anpassas med ändringar av alternativen, bilder och formuleringar. Läs mer på engelsk FAQ

kd people ipad pencil closeup 201030

Generella kunskapsfrågor är inte applicerbara för företag när de bygger flervalsfrågedatabaser (MCQ dB) runt hur organisationen hanterar och sköter sin verksamhet. Dessa frågor är företagsspecifika.

Läs artikeln om de tre typer av flervalsfrågor som finns generellt och dess användning och betydelse. Organisationens behov av egna tester som bara ska ses och tas av de anställda på bestämda tider och med en förutbestämd regelbundenhet, tex. varje år finns det plats för i KLMS. 

Även en engelsk artikel förklarar skillnaderna på frågetyper

Länk

Kan man välja ut vilka frågor som ska vara obligatoriska för alla och vilka frågor som ska slumpas i ett kunskapstest?

Kan man välja ut vilka frågor som ska vara obligatoriska för alla och vilka frågor som ska slumpas i ett kunskapstest?

Detta existerar i det äldre Klickportalen K3 och ligger i roadmappen under vintern 2020 tillsammans med Study Quiz, Labirithtest och Final Test.

Final Test skall slumpa ett antal frågor från en pool av frågor. Detta sker redan idag när man skapar tester genom att använda WOK frågedatabasen. Väljer man ”Science ” som Wikipediaartikel får man fram 3400 frågor och ur dessa kan man slumpa fram ett visst antal.

På samma sätt kommer man att slumpa fram ett antal frågor ut den egna poolen av frågor som man själv skapat. Admin och kursskaparen kommer också kunna att ihop tester till större tester om man vill detta. 

Länk

Beskriv vilka inställningar som kan göras för ett kunskapstest?

Beskriv vilka inställningar som kan göras för ett kunskapstest?

En kunskapstest kan vara fri som egen Test. Det är att betrakta som övning. För att ett betyg, ett Diplom eller ett Certifikat ska kunna sättas skall ett test knytas och läggas in i en kurs. En kurs kan bestå av bara ett test eller flera deltest eller valfritt antal kursmaterial (källor). Ett sluttest har ett slutbetyg. Som kan vara Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.  

Deltagarintyg får man om man inte når en nivå för godkänt eller om en sådan gräns saknas. Ett Diplom får man om man sätter en nivå i procent på sluttestet, tex. 70% och användaren har klarat den gränsen på testet. Certifikat är samma sak som Diplom men med fler än en gradering för godkänt. Man kan sätta A+, A, A- eller Mycket väl godkänt, Godkänt och Underkänt eller välja vilken gradering man villm och önskar. 

Varje fråga kan ha flera olika poäng beroende på svar. Importeras det in frågor från WOK i testerna så är ett alternativ korrekt och 3 alternativ inkorrekta. 210000 av de halv miljonen frågorna har bilder från Wikipedias bilddatabas Wikimedia Commons. De kan ändras efter behag. Är de för lätta kan de göras svårare. Är de för svåra kan de göras lättare. Är de felaktiga så kan de korrigeras.   

Klick Data har arbetat med frågor sedan 1998 i modulen Examina och är experter inom området då grundaren Erik Bolinder byggde WikiMaster och WikiFlip appen i sitt CSR projekt WOK på toppen av Wikipedia under 7 år.

Varje fråga i sig är ett eget universum som har en mängd inställningar. Som är delvis dolda för att bihehålla den översiktliga enkelheten som är ett ledord. 

1. En fråga kan ha en förtext (Beskrivning) och en efterkommande information som förstärker ett AHA med en "Lär dig mer" beskrivning.  Samt ha referens så man kan faktakolla att frågan är korrekt och vad svaret bygger på. 

KD scr sv questions 1 201102

Exxempel på vad man kan lägga in i en fråga före och efter frågan ställs. Är man kreativ är quizzen eller testet själva kursen. Det är således ett inbyggt sätt att ha frågor inne i en videofilm genom att ha videofilmen som en beskrivande del för att sen ta en fråga. KlickData har skapat ett system som är tillräckligt öppet för att ha sina egna preferenser. Om en sida har byggts med amkare kan ju varje ankare vara det man skall studera för att ta sig vidare till nästa fråga. Möjligheterna är väldigt många för att passa er organisation, mål och krav. 

Ex. Beskrivning: En förklarande text som syns innan en fråga visas. Det kan vara en dikt som skall läsas eller en video som skall ses eller en bild som har olika val. 
Ex. Lär dig mer / "Eng. Learning Field" : Här kan man lägga en länk för att lära sig mer om ämnet och som syns efter frågan visas i Study Quiz och efter ett Test är genonfört för att enkelt täcka in kunskapshålen. Laddar man in frågor via WOK från databasen som är kopplad till Wikipediaartiklar får man dessa automatiskt här. 
Ex Referenser:  Här kan man lägga referenser som validerar att svaret är korrekt och den källa man hänvisar till. Det är den här informationen som lett fram till att frågan ställs så här kan man inte bara lära sig mer i ett vidare perspektiv. Här är faktakollen. På samma sätt som en Wikipediaartikel har en referens. Det kan vara länkat till interna dokument inom företaget eller publikt. 

KD scr sv questions 3 201102

Varje fråga kan ha en bild som illustration. Och det kan även alternativen ha. 

KD scr sv questions 6 201102

Överblicksmässigt är det enkelt att se vilka frågor som har bilder i "kollapsat" läge", dvs. när alternativen döljts.  

KD scr sv questions 5 201102

Summa summarum: Inställningar för varje fråga är skapat för de allra tuffaste och högsta kraven. Vi har dock behållt enkelheten och dolt dessa under Visa Mer/ Visa Mindre för att inte tappa den översiktliga enkelheten. För kunder som ställer krav finns funktionaliteten och kunskapsdjupet. Och inte att glömma; De över halv miljon frågor som finns tillgängliga och färdiga att hämta in inom generella ämnen lämpar sig väldigt väl för att skapa kusnkapstester i valfria ämnen. 

Länk

Vilken gräns för godkänd finns för att klara en kurs eller test i KlickData KLMS?

Vilken gräns för godkänd finns för att klara en kurs eller test i KlickData KLMS?

Varje kurs som skapas av administratören har en egen gräns för godkänd som sätts av kursskaparen / kursförfattaren eller om den kopierats och modifierats av administratören av denne. 

Varför? Räcker det inte med att sätta en diplomgräns på själva testet. Nej. En test kan användas på flera ställen och i olika sammanhang mot olika målgrupper. Det kan tex. användas som ett kursmaterial vid inlärning. Det vi på Klickdata kallar Study Quiz. Quizformen är ett dokumenterat bra sätt att lära sig på och i övningssammanhang kan du träna med ett test, men för att få godkänt resultat ska testet ligga i en kurs i KLMS. En teknisk test kan således vara en quiz och ett övningsmoment i inlärningen snarare än en kunskapsmätning i slutet. Själva testet betraktar vi som neutralt med ett visst antal frågor tills det sätts i ett sammanhang. Som sluttest i en kurs kan det användas som ett diplomtest. 

Gräns för godkänd sätts således inte av kursskaparen på själva testet. Det ställs inne i själva kursen av kursförfattaren. Ett test får en gräns för kursintyg, som Klick data definierar som
A. Deltagarintyg
B. Diplom eller
C. Certifikat
när testet läggs in till eller rättare sagt i en kurs.

Detta sätts under Admin/Innehåll/Kurser. (Vald kurs)  och under Generell kursinformation. 

KD FAQ general AUCC 220224

Öppna Generell kursinformation med chevron-symbolen och öppna där Betyg. 

KD FAQ AUCC betyg 220224

Finns det en test som delmoment i kursen kan denna test väljas. Oftast finns det bara ett test inlagt, men det kan vara flera. (Subtest / Deltest eller Quiz: se FAQ om skillnad mellan Test och Quiz) . 

KD FAQ AUCC betygsgräns 220224

Du väljer ett av följande kursavslutstyp. 

Ett deltagarintyg har ingen gräns för rätt eller fel. Du får ett deltagarintyg när du gått igenom kursen, med eller utan ett test. Väljer du Diplom och Certifikat så sätter du en gräns för godkänt. Under denna gräns får deltagaren ett deltagarintyg. Över denna satta gräns får kursdeltagaren ett diplom eller Certifikat beroende på vilken (Betygsskala eller) Betygssystem som används.

KD FAQ AUCC betyg3 220224

Admin och kursförfattaren kan välja ett existerande betygsystem. Eller skapa ett eget som passar bättre under Admin/ Inställningar/ Betygsystem. 

KD FAQ betygsystem 220224

(AUC = Academy User Creator) i kursen genom att välja Slutresultat som är Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat.Deltagarintyg får man om man inte når en nivå för godkänt eller om sådant saknas. Ett Diplom får man om man sätter en nivå i procent på sluttestet, tex. 70%. Certifikat är samma sak som Diplom men med fler än en gradering för godkänt. Man kan sätta A+, A, A- eller Mycket väl godkänt, Godkänt och Underkänt eller välja vilken gradering man vill. 

Gräns för godkänd kan helt anpassas tillomständigheterna och till målgruppen. En kurs kan sålunda kopieras av en administratör som kan förändra nivån för godkänt då kurser som skapats av andra administratörer kan kopieras både från akademin eller från det allmänna kursbiblioteket i KOL. Eller av administratören själv från en mall.

Klick Data pilen

Se även en utförlig FAQ artikel om Diplom 

Lycka till med att skapa bra tester med tydliga gränser för betyg! 

Länk

Kan man se rätt svar om man svarat fel?

Kan man se rätt svar om man svarat fel?

Efter att man har tagit ett test i KlickData KLMS kan man idag se frågornas svar och se vilket eller vilka svarsalternativ som är rätt och se vad man har svarat (Som DN Quiz).

Detta är dock bara början.Vi har också länkar till ”facit” genom länkar man lägger in eller till de relevanta Wikipediaartiklarna. Så en fråga snabbt kan besvaras med att gå till relevanta sidor för att "fylla på" med kunskap. 

Vi ser quiz som ett instrument att lära sig och inte bara ett verktyg för att ha tillskansat sig och validerat att kunskap har fastnat. 

Vi kommer också programmera så att det inte skall vara möjligt att se svaren i efterhand och utöka till att man SKALL se svaren efter varje fråga och lära sig mer i ett Study Quiz och Labyrinttest 

Analysera testresultat och kolla facit för du så här: Gå till Aktivitet och genomförda-fliken. Antingen i kursen eller under Tester väljer du att markera i kryssrutan. 

KLMS FAQ Test laddaner1 220213

Sen väljer du i toppen av tabellen att Se på kursen eller testen. 

KLMS FAQ Test laddaner2 220213

Du ser kursinnehållet och väljer fliken för testet (provet quiz eller delprovet. ) 

KLMS FAQ Test laddaner3 220213

Här har du en mängd alternativ att välja mellan. (se separat artikel om du vill ladda ner PDF

KLMS FAQ Test laddaner 220213

Länk

I KlickData, vad är Kursbeskrivningssidan?

I KlickData, vad är Kursbeskrivningssidan?

När du i KlickDatas portal KLMS söker och klickar dig på en kurs som du är intresserad av kommer du till Kursbeskrivningssidan. På denna sida beskrivs kursens innehåll med en sammanfattning, kursmomentens delar och information onm vem som skapat kursen och vad en handlar om. 

Vissa kurser har mer information än andra. Innehållet på kursbeskrivningssidan styrs av Kursskaparen som lägger in informationen i verktyget för att göra kurser. Detta kallas ibland för Författarverktyget eller Kursskaparverktyget. I denna del för kursskapande finns delen för Extra kursinformation och där lägger den som skapar en kurs in information som hjälper användaren att hitta rätt kurs i klickdatas portal. I den egna akademin och i det globala biblioteket.  

Om du klickar på en kurs i någon av de sektioner som du ser under landningssidan Översikt kommer du till en sida där kursinnehållet beskrivs och där du kan starta kursen. 

I version 5.96 såg landningssidan ut så här. Innehållet visas i sektioner som ställts in av administratören. 

KLMS FAQ DB Illustrator en 220114 

En kurssida öppnas. Länken kan delas. Och kursen kan startas i övre höger hörnet. 

KD FAQ sv extra 1b CI 201103

I kursbeskrivningssidan har du all detaljerad information om kursen och dess innehåll. Allt som matats in av kursskaparen i de fält som finns under Extra information visas grafiskt snyggt i sidan som beskriver kurserna. Även om inte fälten är obligatoriska så kommer det att saknas vital information om du som skapar kurser inte fyller i dessa fält. Det är lätt att se kurskatalogens innehåll för varje akademi. 

På högersida i den tredje kolumnen hittar du info om kursen, dess kurslängd, speltid, kurskod, kursförfattare och instruktörernas namn. och kan bl.a ladda mer en PDF för att skriva ut som snygg A4 eller bifoga i ett mail. Klickar du på en av taggarna söker du alla kurser, tester och material som finns i KLMS inom denna tag. 

KLMS FAQ CD download sv 220114

Länk

Hur ser jag att jag arbetar med den senaste versionen av KlickData KLMS kunskapsplattform?

Hur ser jag att jag arbetar med den senaste versionen av KlickData KLMS kunskapsplattform?

När KlickData förändrar, förbättrar och utvecklar sin kunskapsportal, vilket sker konstant, ofta flera gånger i veckan, så behöver du inte ladda ner någon programvara för att installera. Allt detta sker i molnet. Och det enda du behöver göra är att logga in som vanligt. När vi kommer med en ny version så syns det dock uppe i översta raden om vilket nummer det är på verisonen samt att du ska klicka på den för att få in den i din webläsare. Vilket tar någon sekund. Vill du läsa mer om vad som skett och vad vi ändrat på klickar du på infoknappen på den röda notisen.

KD FAQ sv info 4 newversion 201105

Har du en engelsk inställning är det samma procedur, med den enda skillnaden att du får en uppmaning på engelska. 

KLMS new version update screen 220202

Vill du se i detalj vad som hänt, klicka dig till https://kunskap.klickdata.se/sv/changelog (via versionsnumret under logga ut i övre högra hörnet) och se vilka ändringar som uppdaterats och när de gjorts. Det kan ibland vara lite kryptisk språk anpassat för programmerare, men informationen finns där.  

KLMS 599 changelog screen 220202

I övre högra hörnet kan du komma åt dina inställningar. Där kan du också ladda om sidan så att din webbläsare laddar in en ny version på den sida som du befinner dig på. Ibland behöver du göra det för att den lokala versionen i din dator "minns" den gamla och därför kan saker se annorlunda ut eller fungera sämre trots att du laddat ner en ny version som är bättre och har löst en del problem som uppstått tidigare. 

Längst ner i menyn under loga ut på dataversionen (ej mobil) ser du versionsnumret och datumet den versionen lanserades. 

KLMS 599 upperright screen 220202

KD FAQ sv info 3 changelog 201105

I mobilen för de som loggat in på Klick Data så finns versionsnumret inne i menyn längst ner. 

KD FAQ sv meny mobil 201105

Vi fortsätter förbättra KlickData hela tiden genom att förbättra UX (gränssnittet) , funktioner och tillgänglighet och är väldigt glada när du rapporterar fel, även om det är tråkigt när våra kunder har problem. 
Glöm inte att alltid trycka uppdatera när du ser den röda bården i toppen. Det innebär alltid att systemet blivit bättre. 
Anmäl fel eller ställ frågor på support@klickdata.se   

Länk

Beskriv vilka olika inställningar en kursskapare kan göra i en kurs.

Kursskapare kan sätta frivillig eller obligatorisk del i kursavsnitt. Lägga till kursmaterial, tester och enkäter/ undersökningar. Utöver lägga in bilder och filmer i tester samt mycket annat. 

Länk

Kursen tillgänglig efter att man blivit godkänd?

Kursen kan repeteras och man kan återvända för att se resultat och gå om kursmoment. Repetition är moder till inlärning .

Länk

Gå vidare i kursen innan man har blivit godkänd på en del i kursen?

Om kursmomentet är obligatoriskt så måste man gå igenom avsnittet innan man kan gå till nästa avsnitt. I fallet med kursmaterialet trycker man på en knapp för ”Jag är klar med momentet”. I fallet med test så går man igenom testet. Idag finns ingen sådan gräns att man skall gå vidare när man är godkänd, men detta är något som vi kommer lägga in i oktober.

Länk

Kan kurserna i lärplattformen KLMS generera ett diplom?

Kan kurserna i lärplattformen KLMS generera ett diplom?

Får jag ett diplom efter genomförd kurs i KlickData KLMS?

Ja. Ett sluttest i KlickData LMSsystem har ett slutbetyg. Som kan vara Deltagarintyg, Diplom eller Certifikat. Deltagarintyg får man om man inte når en nivå för godkänt eller om sådant saknas. 

Ett Diplom får man om man sätter en nivå i procent på sluttestet, tex. 70%. Certifikat är samma sak som Diplom men med fler än en gradering för godkänt. Man kan sätta A+, A, A- eller Mycket väl godkänt, Godkänt och Underkänt eller välja vilken gradring man vill.

Dessa diplom och resultat kommer man kunna exportera till sin LinkedIN profil. (kommande funktion). Administratören ser också utvecklingen på individ och gruppnivå.

Kurser som finns i KLMS är skapade av kursskapare. Dessa bestämmer gränsen för diplom. Det kan vara administratörer som sköter om den interna företagsakademin hos er- De e-kurser som Klick Data har producerat har en diplomgräns på 75%. 

Efter hur lång tid får man göra om testet om man inte blivit godkänd?

Om du som deltagare inte blivit Godkänd och därmed får ett diplom, så får du alltid ett deltagarintyg. 

Diplom och möjlighet att ta kursen igen och genomföra ett sluttest flera gånger är något som kursskaparen bestämmer. Idag är det möjligt. 

Ett sluttest (eng. Final Test) kan vara en gång eller repetitivt. Denna funktion kommer att ha en tidsgräns inbyggd i händelse av att kursskaparen endast vill ge ett tillfälle att examineras. För närvarande. (i oktober 2020) har vi inte detta i KLMS, men det är självklart en funktion som vi lägger till och det är enkel programmering om kund har ett måstekrav på att detta skall finnas. 

Hur skiljer sig den förra lärplattformen Klickportalen K3 (2003-2019) från dess efterföljare Klick Data KLMS avseende diplom? 

De som genomgår en ekurs / onlinekurs från Klick Data i Klickportalen K3 har möjlighet att ta en test som tillhör ekursen. 

När du genomfört denna test eller om du tar fler ekurser, genomfört dessa tester så kan du skriva ut ett diplom att du genomfört ekursen och erhållit kunskaperna som vi täcker i e-kurserna. I Klick Datas fall måste ha 75% rätt för att kunna skriva ut ett diplom. Du kan ta testen hur många gånger som helst om du köper dem av Klick Data.

Administratören av K3 på andra företag kan via backofficegränssnittet Admin A3 i k3 sätta sina egna gränsvärden med verktyget Testproduktion Q3 beroende på test. Detsamma gäller KlickData KLMS där det är admin för akademin inom KLMS som avgör gränsen för godkänt på varje enskild kurs. I KLMS är det kursen som examineras. Själva testet i sig är ett kursmoment som läggs in i en kurs och då målgruppen kan skilja sig, kan även krav på diplom göra det.  

Således har fler möjligheter öppnat sig med ett förbättrat KLMS. 

Vad är detta värt med tester som ger diplom vid avklarade datakurser från Klick Data?

Det är väldigt många som skriver ut sina diplom och fyller på sin cv efter att de haft möjlighet att genomgå Klick Datas onlinekurser på skärmen. Vi har mängder med exempel på människor som fått jobb och som har med Klick Datas diplom i sina jobbansökningar och i sina cv. Många nämner dessa även på sociala nätverk som t.ex. Linkedin. Beroende på arbetsgivare och tester samt kurser genomförda och godkända kan de vara värda olika för arbetsgivare, men de har definitivt ett värde då vårt rykte är gott. På Chalmers får du t.ex. universitetspoäng om du har genomfört en del av Klick datas e-kurser i media publishing.

Om du är en av dessa: Lycka till med ditt jobbsökande! Hör av dig med dina erfarenheter med Klick Datas utbildningar online. All kunskap stärker din möjlighet att få ett jobb du vill ha. 

Om du vill arbeta i ett större företag, myndighet, välgörenhetsorganisation eller kommun kan det vara mödan värd att ha gått Klick Datas utbildningar på nätet som ger dig diplom när du klarat testen som följer med ekursen du genomgått.

Vi på Klick Data certifierar dina kunskaper genom att du nåste ha svarat minst 75% rätt på testern som följer med e-kurserna för att få ett diplom utskrivet. 

Länk

Obligatorisk att gå om kursen (förnyad certifiering) efter en viss tid?

Detta är en funktion som kursskaparen kan skapa genom att kopiera befintlig kurs och skicka ut igen. 

Det kan vi sätta in med en kalenderfunktion i framtiden som då kopplas till Outlook och Google Calender.

Länk

Kan man ange ett publiceringsdatum för en kurs?

Kan man ange ett publiceringsdatum för en kurs?

Varje kurs som publiceras i KlickData KLMS har ett standardvärde att vara publicerad "för alltid". 

KD always 220204

Det går emellertid att sätta ett datumintervall när kursen skall vara tillgänglig,  Avbocka "Alltid tillgänglig " (eng. Always available") så kan du sätta ett intervall inom vilken kursen är tillgänglig. Övriga tillgänglighetsinställningar om vilka som har tillgång till kursen sätter du som admin i sektioner, individ och gruppinställningar. Detta värde ger tillgänglighet i databasens sökning för katalogen

KD always uncheck 220204

KD alltid 220204

Notera också att du kan spara kursen som ett utkast (draft) innan du är klar och att du därför kan fördröja publiceringen tills du anser att den är färdig. 

Länk

Kan man ange inom vilken tidsperiod kursen ska vara tillgänglig i företagsakademin som bygger på KLMS?

Kan man ange inom vilken tidsperiod kursen ska vara tillgänglig i företagsakademin som bygger på KLMS?

En kurs i en företagsakademi som bygger på Klickdata KLMS systemet kan vara öppen för alltid eller vara tillgänglig under en specifik period. Det kan röra sig om ett webinarium eller ett liveevent. 

Administratören i KLMS är moderator. Även om en kurs är tillgänglig i det publika forumet Klick Data Open Library (KOL) så kan administratören begränsa en användare inom sin företagsakademi tillgänglighet pga av att det inte passar organisationens behov. (Se behörigheter

KD scr sv opencourse 1 201101

Även administratören kan välja att ha en kurs tillgänglig i sin Akademi. Och även sätta datumgränser för när de ska vara tillgängliga. 

KD scr sv opencourse 2 201101

Länk

Går det att lägga in fysiska moment som delmoment i en kurs och som måste klar-markeras för att användaren ska kunna gå vidare? Vem kan klar-markera?

Går det att lägga in fysiska moment som delmoment i en kurs och som måste klar-markeras för att användaren ska kunna gå vidare? Vem kan klar-markera?

(A) Går det att lägga in fysiska moment som delmoment i en kurs och som (B) måste klar-markeras för att användaren ska kunna gå vidare?

Svar :

serve


Alla delmoment i en kurs inne i KlickData KLMS behöver inte vara digitalt baserade eller hänvisa till en skärm där en uppgigft skall utföras som ett kursmoment.

KlickData har dels löst det med att i den enklaste formen göra det möjligt att ange ett "Text Material", där textmaterialet är en beskrivning av vilken uppgift som anses utföras. Det kan tex. vara ett möte som är obligatoriskt, en inlämningsuppgift, en presentaton som skall hållas, en närvaroplikt i en lokal för deltagaren eller att möta en person och utföra en intervju. Fantasin sätter inga gränser. Vad som helst som inte är en länk eller ett dokument online. 

KLMS FAQ sv Kursmaterial text 201113

Ett Event som läggs in som en synkron företeelse innehåller delar där admin kan klarmarkera. 

Vem kan klarmarkera?

En Uppgift som skickas via meddelandesystemet klarmarkeras av individen och valideras sedan av läraren eller administratören när hen har kollat att uppgiften är genomförd. 

KLMS FAQ uppgift stängd 220407

Uppgift som en del av en kurs har ännu mer detaljer för tex. fysiska delmoment. Uppgiften kan där illustreras med en bild som en del/ lektion av en kurs, ha mål och mer detaljerad beskrivning än Uppgift i meddelandeläget. Jämförbart med Skype och Teams som har liknande funktionalitet men där Skype är enklare men Teams är mer omfattande.  

Länk

Beskriv om och hur man kan skapa en light-kurs med utvalda delar från en master-kurs där man endast redigerar master-kursen.

Beskriv om och hur man kan skapa en light-kurs med utvalda delar från en master-kurs där man endast redigerar master-kursen.

Ovan kan vi se en kurs i redigeringsläge under Admin/Innehåll/Kurser där administratören i KlickData KLMS kan lägga till, ta bort och kopiera från en masterkurs enkelt. 

Kopiera en kurs och ta bort valda delar: Spara och Publicera. Och välj att tilldela de medarbetare som berörs. Det är enkelt i KlickData KLMS.

Länk

Beskriv hur kursinnehåll kan byta ordning i en kurs i lärplattformen KLMS.

Beskriv hur kursinnehåll kan byta ordning i en kurs i lärplattformen KLMS.

Givetvis finns det massor av enkla saker i alla system som man lätt förstår, men som man, av någon anledning, trots det ändå behöver hjälp med att få förklarat. 

Att byta ordning och ta bort och lägga till kursinnehåll i en kurs man skapat är väldigt enkelt. 
Under menyn Skapa kan Kursskapare använda Författarverktyget som finns i läroplattformen KLMS. 

I listan för Kurser finns de kurser som du som författare skapat eller under fliken Akademi (om du har administratörsrättigheter) de som akademin har tillgång till och som du kan editera (publicerade kurser) .

KD FAQ sv Hoover1 230110

När du kommer till editeringsläget ser du vilka kursmoment, lektioner och moduler du lagt till i kursen. 

KD FAQ sv Hoover3 230110

KD FAQ sv Hoover2 230110

Längst till höger på varje rad finns en symbol med 4 horisontella streck. Markera, håll inne musen och dra upp eller ner för att sortera om och spara sen ändringarna när du är nöjd. 

På samma sätt gör du detta i andra resurser, såsom frågors ordning i Tester eller Material i lektioner som du kan bygga upp som delar innan du sätter ihop en kurs. Genom att antingen skapa en test med frågor under sidomenyn Tester eller som en del av en Kurs i sidomenyn Kurser kan flervalsfrågor skapas. För att återanvändas i andra sammanhang. Vårt "Skapa en låt" och sen "Skapa en spellista" gör det väldigt lätt att ändra ordning och ta bort samt lägga till. 

Vill man ändra ordning på dessa så aktiverar man ovanför knappen för Ordna och därefter tar man tag i raden genom att föra muspekaren till den fråga man vill flytta, hålla ner musen och dra upp eller ner så att ordningsföljden blir korrekt. 

Detsamma gäller om man vill ändra ordning i en kurs avseende kursmaterial eller enkäter. När man är klar klickar man Spara

Länk

Beskriv om det finns en händelselogg per kurs och vad den i sådana fall loggar.

Beskriv om det finns en händelselogg per kurs och vad den i sådana fall loggar.

Händelseloggen som admin får är på vilken del som användaren befinner sig på. Startad, Ej startad och genomförd. 

Nedan är ett exempel på en kurs med olika delar av material, både text, film och test. Det går att följa varje steg och se vad som är klarmarkerat (genomfört) och antal rätt på tester mm.

Länk

Finns versionshistorik och kan man återgå till en tidigare skapad version?

Finns versionshistorik och kan man återgå till en tidigare skapad version?

Du kan döpa din skapade kurs i KlickData KLMS med namnet till exempelvis Code of Conduct med underrubrik Version 1 201201 och nästa kurs Code of Conduct Version 2 201208 etc för att sedan ta bort ej aktuella kurser eller tester. 

Den versionshistorik som tex finns i Google Sheets finns ej i detta LMS i dagsläget. Du kan inte Ångra och gå tillbaka. Det har delvis med statistik och genomförda kurser att göra. Det är vår bedömning att värdet av detta och denna funktion för kunder skulle understiga de komplicerade följdfel som uppstår. 

FAQ skapad 201015 och senast uppdaterad 201115. 

Länk

Beskriv medarbetarens startsida, vilken information finns på den?

Beskriv medarbetarens startsida, vilken information finns på den?

Som medarbetare (i denna vy användare) kan du välja vad som ska finnas på anslagstavlan (i detta exempel Resultat och Öppna kurser). Här kan du även navigera dig från Översikt till din egen Statistik (se horisontell toolbar ovan). Som medarbetare kan du även skapa kurs, enkät m m – till exempel semesteröverlämning eller presentation av ett specialområde. Du har även en Hjälp-sektion med FAQ. 

Alla sektioners innehåll för organisationen, grupp och individnivå stryps av administratören i Admin/ Inställningar/ Sektioner. KLMS är förberett för att i framtiden kommer AI rekommendera liknande kurser på samma sätt som Netflix i egen sektion. 

Oavsett vilka sektioner och innehåll som administratören satt upp finns den första sektionen Resultat som når den öppnas med ett klick på raden eller vid pilen uppe till höger. 

KD scr sv sektioner b 201029

Länk

Beskriv hur en medarbetare visuellt kan få en överblick över pågående, avslutade, obligatoriska och tillgängliga kurser.

Beskriv hur en medarbetare visuellt kan få en överblick över pågående, avslutade, obligatoriska och tillgängliga kurser.

En användare i systemet KlickData KLMS, även kallad AU (förkortning för engelska Academy User) och på engelska kallad Learner kommer efter att ha loggat in i KLMS in till utbildningsplattformens översiktssida. Den kommer användaren in via menyvalet Översikt också. 

På översiktssidan finns Sektioner med indelat innehåll. Varje Sektion kan stängas genom ett klick på den översta raden eller lppnas med ett klick. 

Dessa Sektioners innehåll bestäms och styrs av administratören. En sektion kan t.ex innehålla Nyheter. En annan kommunens rekommenderade kurser. Eller en Sektion som bara handlar om lagstyrda kurser. Ordningen på Sektionerna sätts också av Administratören. 

Det enda undantaget för vilka Sektioner som administratören kan stänga av och på är den översta Sektionen Resultat som är användarens individanpassade Sektion. 

KD scr sv sektioner 201104

Sektionen Resultat är i detta exempel stängd. Sektionerna Öppna Kurser, Senaste kurser och E-kurser är öppna så att man kan se innehållet. 

KD FAQ sv Resultat Tilldelade 201109

Menyvalen i Sektionen Resultat är Startade, Tilldelade och Genomförda. Här ser vi ett exempel på sektionen Resultat när den är öppen med menyvalet Tllldelade i mitten och undermenyn Kurser. Det kurser jag som användare läst (genomfört / gått / tagit del av / tagit) finns i menyvalet Genomförda.

KD FAQ sv Resultat Sektion 201109

Det är lätt att återvända till startade men inte avslutade kurser. Här finns även tillgängliga kurser under denna vy och adminstratör/chef kan tilldela medarbetare obligatorisk kurs eller certifikat.

Länk

Beskriv vilka olika typer av notifieringar en medarbetare kan få.

Beskriv vilka olika typer av notifieringar en medarbetare kan få.

Notifieringar är ett sätt för admin att påminna och kommunicera med sina användare i KlickData KLMS. 

Notifieringar kan i en lärplattform ske på olika sätt

 • När en kurs skapas och skickas ut till användarna för att de blivit tilldelade 
 • När en kurs dykt upp på "radarn" för användarna inom ett intresseområde som angetts och gjorts tillgänglig användarna eller dykt upp i den globala kurskartalogen (KOL)
 • När ett kursmoment närmar sig en deadline och en påminnelse skickas ut under en kurs som är tilldelad eller innehåller en deldeadline. 
 • När administratören vill skicka ut allmän information via den publika anslagstavlan 
 • När elever kommunicerar med läraren eller den som är kursledare. 
 • När man vill skicka en länk på en kurs i KLMS som man tror är intressant att ta via social medier eller i mail/ sms eller WhatsApp. 
 • När en elev blivit klar med ett kursmoment och läraren blir varse om detta med en notis 
 • När en person vill anmäla ett intresse av att gå en kurs till en administratör som sitter på budgeten och denna skall köpa in eller tilldela en kurs till vederbörande. 
 • Veckorapporter om hur användningen av KLMS varit för att mäta ROI och intresse

Det finns massor av användningsområden för notifieringar inom ramen för KlickData KLMS. 

1. Notifiera med epost vid publicering eller tilldelning av en kurs 

När kurser skapas kan välkomstmail och påminnelsemail sättas till de medarbetare som skall gå kursen. Automatiskt ligger förvald 4 påminnelser men dessa kan ändras. Medarbetare kan få notiser via mail på ett personligt plan via Admingränsnittet. Mailen skickas automatiskt ut från KLMS server efter den inställning som satts vid tilldelningen. 

KD scr sv Skapakurs 9a 201102

2. Publicera information i lärplattformen som administratör

¨Information som går ut till samtliga användare i er akademi och som ses vid inlogging skapas av administratören under Admin/ Innehåll och menyn Publicera information https://kunskap.klickdata.se/en/admin/accounts/posts 

KD FAQ sv AA publish ino 201209

Den informationen kommer alla eller till vissa grupper till del. Information som publiceras allmänt från Klick Data hamnar här också. 

3. Dela en länk till en kurs i KlickData LMS på social media. 

OM du hittar en kurs som är intressant och som du vill dela med dig med dina vänner eller till någon du känner kan du 

a. Klicka på kursen för att läsa mer om kursen från någon sektion eller när du söker med Global Sök i KLMS. 
b. Gå till kursbeskrivningssidan och klicka på delaknappen. Här kan du dela med dig till Facebook. Eller ta kopia på länken i adressraden och skicka till den du vill ska bli uppmärksammade på denna kurs. 

 KLMS FAQ sv CI share dela 201210

Artikeln är under pågående omskrivning efter en pågående uppdatering där listan ovan kommer att beskrivas i detalj. Bl.a. kommer Pushmeddelanden utvecklats med en koppling till Kalenderfunktion. Allt finns i vår roadmap för 2021. 

Länk

Hur kan en medarbetare se en progression över hur långt hen har kommit i kursen i Klickdataplattformen?

Hur kan en medarbetare se en progression över hur långt hen har kommit i kursen i Klickdataplattformen?

Den här FAQ förklarar hur användaren kan se sina framsteg (eng. progression) och snabbt hoppa tillbaka till en kurs och hur du som användare ser de fortlöpande resultaten. 

Aktivitet - tabben med all information om din kunskapsutveckling

I landningssidan efter inloggning ser användaren de kurser som finns tillgängliga för han eller hon i systemet KLMS. De visas i sektioner. På landningssidan får användaren se vilka sektioner som innehåller olika kurser, tester och enkäter. Utseendet av sektionerna som är att betrakta som ett skyltfönster styrs av akademins administratörer. Tanken är att det är dessa sektioner eller avdelningar som administratören anser att det du som anställd eller som elev bör vara intresserad av.

Det som visas i sektioner kan skilja sig från det som du som användare "verkligen" är intresserad av. Landningssidan är som ett Netflix. Det visart aktuellt och senaste, och olika genrer av kurser som du förmodligen är intresserad av. 

Till höger om Kurser finns fliken Aktivitet

Denna flik handlar bara om dig. Och där styr du vad som skall visas. Dels genom att du markerar dina favoriter ur kursutbudet som du hittar i sektionerna och i det globala sökningen. Dels för att det automatiskt kommer upp det som du startat och genomfört. 

KD FAQ aktivitet1 220427

Klicka på fliken Aktivitet. Den blir markerad som vald.

KD FAQ aktivitet1a 220427

KD FAQ aktivitet2 220427

Aktivitetsfliken har ett antal underflikar varav du landar på Översikten. Här kan du se en god överblick av dina senaste aktiviteter. Även dessa aktiviteter är indelade i olika avdelningar eller sektioner. 

Under Översikt ser du alla dina aktiviteter indelade i Kurser, Tester, Material, Enkäter. 

Vill du hoppa till de pågående klickar du på fliken pågående. När du där klickar på en rad får du olika alternativ. 

KD FAQ aktivitet3 220427

"Klar" under pågående innebär att du inte markerat att denna kurs som komplett genomförd. Tekniskt sett är du "Klar", men du har inte signerat den / markerat den som klar. Du kan således ha valt att ha den som pågående då det finns icke-obligatoriska delar kvar som du vill avsluta först. Eller att det finns delar som du ändå vill repetera. Även om du gått igenom de delar som av författaren och admin markerats som obligatoriska är den sålunda inte "Avslutad" och ligger därför under Pågående-fliken. 

Under kolumnen Pågående ser du två siffror. Den oranga visar din "progression" (ett ord vi anser inte höra hemma i svenskan men som ibland uppstår i upphandlingar). Dvs hur många lektioner/ kursmoment/ kursdelar / kapitel som du genomfört. Den gröna cirkeln visar hur många  lektioner/ kursmoment/ kursdelar / kapitel som kursen består av.

Fliken tilldelade visar de kurser som din admin har gett dig som uppgift att genomföra. Tilldelade kurser har ett slutdatum. De är att betrakta som "Måste" kurser.

Under nästa flik: "Rekommenderade" finns de kurser som du markerat som favoriter samt de kurser som andra rekommenderat till dig. Dessa är att betrakta som "BÖR" och de har inget slutdatum att genomföra.  

I fliken "Genomförda" ser du alla de kurser som du gått igenom och markerat som Genomförda/ Klara. Dessa har du aktivt signerat som klara. Härifrån kan du skriva ut en kurslista eller kurssammanställning i PDF. Med de betyg du har fått. Se kolumn Certifikat. (Se FAQ om Utskriftsmöjligheter under B)  

KD scr sv diplomknapp 201029

Efter en kurs är genomförd så har användaren ett resultat som renderar ett deltagarintyg, ett diplom eller ett certifikat. Detta sätts av kursskaparen med nivåer av godkänt och andra betygsskalor. 

Länk

Beskriv chefens startsida, vilken information finns på den?

Beskriv hur rollen chef och medarbetare separeras.

Beskriv hur rollen chef och medarbetare separeras.

En chef får administratörsbehörigheter (ej superuser utan admin över sin grupp) och kan se aktiviteter och progress för sina medarbetare medan medarbetare endast har tillgång till egen aktivitet och progress. Som chef har du två behörigheter som är separerade, en egen för dig som användare och en som administratör. 

Båda rollerna hittar du i den översta menyraden.
(Master är en meny för Klick Data distributörer) 

KLMS FAQ admin knapp sv 220129

Läs mer om adminmenyerna här

Länk

Beskriv hur vyn för chefer ser ut i undervisningsplattformen KLMS

Beskriv hur vyn för chefer ser ut i undervisningsplattformen KLMS

KlickDatas plattform KLMS är ett LMS för onlineundervisning och stöd för verksamheter att validera medarbetarnas kunskap. 

Systemet KLMS har olika behörighetsnivåer. Med en epostadress loggar du in till din akademi som företaget, utbildningsinstitutet, kommunen eller organisationen har satt upp och tecknat med Klick Data eller någon av dess distributörer eller återförsäljare.  

Som chef med adminrättigheter får du tillgång till en rad menyer som ger chefer en vy över KlickData KLMS. Chefsnivåerna är huvudadministratör och gruppadministratör. Användarnivåerna är fn. en och under vintern 2020 kommer denna nivå att kompletteras med ytterligare en "tutor" eller användare som har rätten att skapa eller inte skapa kurser och resurser ; nivån kursskapare (som kan skapa kurser).  

KLMS scr sv AA overview 201026

Statistikmenyn 

Statistikmenyn innehåller information som ger uppföljning för chefer av vad medarbetarna,  användarna &  eleverna har tillskansat sig för kunskaper i KlickData KLMS plattform för den akademi som adminstratören administrerar. 

KLMS scr sv AA overview c 201026

Statistik
Här kan chefer se statistik över användningen av akademin för att mäta ROI och följa organisationens och individers kunskapsutveckling på individ-, grupp, och organisationsnivå.

KLMS scr sv AA statistics overview 201026

Aktivitet
En sektion med information om vilka som har använt KLMS och vad de har gjort. (under utveckling i okotber 2020)

Innehållsmenyn

KLMS scr sv AA overview b 201026

Innehållsmenyn styr översikten av resurser som finns tillgängliga i Akademin. 

Kurser
Coacha och led utbildningsinsatserna i akademin med hjälp av ert egna skapade eller hämta från ett brett urval från biblioteket med kursmaterial, tester och enkäter. Genom att bygga upp ett bibliotek för hur ni bedriver verksamheten för er organisation skapar ni grunden till en stark digital utbildningsstrategi som ger individanpassad utbildning till varje medarbetare eller användare.

Kursmaterial
Skapa kurser genom att sätta ihop kursmaterial, tester, övningar och enkäter. Som stärker medarbetares och akademins elever i sin kunskap och ger validering till administratören av akademin av att kunskapen är mottagen och på plats. beroende på kunskapskraven. 

Tester
Skapa dina egna frågor, tester, quiz baserat på din egen organisations behov eller använd flervalsfrågor från databasen av tester som du kan hämta från en WOK med över 500000 flervalsfrågor (MCQs)

Enkäter
Skapa enkäter och undersökningar i valfritt ämne som relaterar till återkoppling av en kurs men även kan användas enskilt som undersökning av attityder, arbetsplatsmiljön och kundundersökningar. Anonymt eller med spårbarhet. För att få återkoppling så att både kurserna blir bättre och att hela organisationen verkar bättre.

E-kurser
Klick Data's e-kurser i programvaror och soft skills som producerats av Klick Data spelas upp i Klick Datas e-kurs spelare som funnits sedan 1996 och som nu uppdaterats i en ny version för KlickData KLMS. Genom inbyggda menyer med kapitelindelning och indexering samt möjlighet att bokmärka är det lätt att lära in och repetera. Det är en premiumprodukt för inlärning.

Kategorier
I inställningarna för kategorier kan du skapa och redigera kategorierna som är tillgängliga för e-kurser, tester, enkäter, undersökningar och kursplaner

 

Konton

Meny Konton ger administratören av KlickDatas lärplattform full kontroll på akademins användare. 

KLMS scr sv AA skapa anve 201023

Aktivitet
En sektion med information om vilka som har använt KLMS och vad de har gjort. Samt vilka resurser som de är tilldelade (novmeber 2020)

Användare
En sektionför översikt av vilka användare som finns regisserade i akademin. Dessa kan automatiskt synkryniseras med HR-systemet. Givetvis med GDPR säkerhet och alla regler.

Grupper
En sektion av grupper som finns regisserade i denna akademi.

Importera
Importera en fil med användare som en Excel csv fil. Du kan även använda importmallar för att importera användare till akademin på korrekt sätt. Och få en översikt över akademins Importhistorik, dvs få en rapportlogg för tidigare importer.

E-post
Skicka epost till användare som är registrerade i KlickData KLMS. Meddelanden går från KLMS till användarna med aktiveringslänkar och kurslänkar synkade från databasen. 

Publicera information
Administratören (förkortas ofta AA= Academi Administratör) och HR-chefer kan skriva en artikel i akademin och publicera den för att informera användarna om utbildningsinsatser. 

 

Inställningar 

Adminstratörens inställningar styr hur akademin ska se ut avseende vilka sektioner som skall visas, för vilka användare och vad dessa sektioner skall innehålla. Och vilka kategorier som skall finnas för verksamheten, olika betygsystem som ska vara i bruk för certifieringar samt förvalda bilder för resurser i händelse av att kursskapare inte illustrerar kurser med omslag samt bl. mappar.  

KLMS scr sv AA settings overview 201026

Betygssystem
I inställningar för betygssystem kan systemets administratör hantera betygsnivåerna för dina grupper och tester.

Kategorier
I dessa inställningar kan admin av KlickData KLMS hantera kategorierna som skall appliceras på e-kurser, tester, enkäter, undersökningar och kurser/ kursplaner. 

Förvalda bilder
I inställningar för bilder kan adminstratören ändra och ladda upp bilder som är förvalda i enlighet med organisationens grafiska profil när kursskaparna skapar innehåll. (kurser, kursmaterial, tester, enkäter och undersökningar.)

Sektioner
I Inställningar för Sektioner kan administratören av utbildningsplattformen KLMS styra vilket innehåll som skall visas för användarna i sin akademi.

Länk

Hur ser chefen sina medarbetare?

Hur ser chefen sina medarbetare?Chefen ser sina medarbetare i KlickDatas lärplattform KLMS genom menyn Admin och undermenyn Konton där sidomenyn heter "Användare". Se översikt för samtliga Adminmenyer här.

Då Klick Data KLMS används inte bara på medarbetare utan för att scanna av arbetssökande, utbilda återförsäljare och distributörer och tom kunder. Banker som har komplicerade finansiella instrument tex. där ett test måste genomgås för att köpa dessa. Så är det ett vidare system än bara "medarbetare" som finns tillgängligt. 

Denna FAQ skapades 2020-10-10.
Den editerades senast 2020-10-10.
Förändringar i KLMS sker kontinuerligt och därför kan vissa skärmbilder, funktioner och menyer ha ändrats och modifierats sedan publiceringen. 

Länk

Vad ser en chef i klickdataplattformen KLMS?

Vad ser en chef i klickdataplattformen KLMS?

Chef= Administratör. Också förkortat AA (eng. Academy Administrator)

En chef som arbetar i KlickData KLMS ser samma menyer och översikt som en administratör.
Även om de inte utför samma uppgifter i lika hög grad och utnyttjar olika delar av systemet i olika delar så har Klick Data valt för att fokusera på ENKELHET att ge chefer och adminstratörer samma menyval. Rollerna är på många företag samma och många internationella LMSsystem har invecklat detta i onödan enligt vårt förmenande. 

Däremot skiljer vi på gruppadmin och huvudadmin. Gruppadmin ser delar av KlickData KLMS utifrån administratörsperspektivet.

KD FAQ overview statistics en 220222

Statistikmenyn är den del som chefer använder mest. Den finns under Admin/ Statistik 

I Adminmenyerna som beskrivs på en egen FAQ finns menyvalen Översikt, Statistik. Innehåll, Konton och Inställningar för chefer.  

Dels har du tillgång och möjlighet att dela kurser/certifikat/enkäter mm till dina medarbetare och du kan även enkelt skapa eget material. Du ser din progress och även dina medarbetares.

Bedömningar av en medarbetares utveckling kan göras i KLMS utifrån den utbildningsplan man väljer att sätta. Det är som administratör i KLMS en chef kan bestämma vad en medarbetare i sin yrkesroll ska och bör lära sig. KlickData har tilldelade kurser och rekommenderade kurser samt öppna kurser. Detta kan administratören i sin roll som huvudadmin eller gruppadmin se i sin Ststistiköversikt. På företagsnivå, gruppnivå och individnivå.  

Länk

Hur ser kopplingen ut chef/medarbetare i lärplattformen KlickData?

Hur ser kopplingen ut chef/medarbetare i lärplattformen KlickData?

KLMS FAQ vy admin medarbetare sv 201014

Chefen har dels en egen sida för sin progress som en vanlig användare med tillgång till sina kurser som alla andra användare och är även administratör för sin grupp medarbetare och kan följa både aktivitet och statistik med en egen meny under Admin/Konton/Användare

Användare och Admin menyn är överst i systemet med svart på grått. Användare som inte har administrationsrättigheter ser inte denna meny alls. (då de inte behöver eller ska) 

Det är ingen skillnad på gruppadmin och huvudadmin i menystrukturen. Det som skiljer är att data som huvudadmin ser för användare och grupper inte finns tillgänglig för gruppadmin. 

En gruppadmin kan liknas vid en klass i en skola, en avdelning på ett företag eller en förvaltning inom en kommun eller myndighet. 
En mer översiktlig artikel om hur adminmenyerna är uppbyggda hittar du här

Länk

Beskriv hur en chef kan tilldela sina medarbetare olika obligatoriska kurser i KLMS

Beskriv hur en chef kan tilldela sina medarbetare olika obligatoriska kurser i KLMS

Som administratör/chef kan du lägga in kurser och ge dina medarbetare tillgång till dessa i onlinesystem KLMS. Det kan vara olika former av resurser, såsom kurser, enkäter, test och utvärderingar.

A. Tilldela en existerande kurs 

I KLMS har admin för akademin (AA) tillgång till administrationsverktyg under admindelen. Varje resurs har en "hoover-effekt" som ger snabbval. Symbolen för tilldela är en symbol för en person som är "inverterad på en anslagstavla". (se bild nedan). 

KD FAQ sv tilldela1 220109

När du klickar på Tilldela kommer du att kunna välja vem eller vilka du vill tilldela kursen till. Flikarna (a) Användare och(b) Grupp ger dig vöjlighet att välja. Klickar du på (c) markerar du alla i akademin. Väljer du enstaka individer under (d) så får dessa tilldelningen av kursen. 

KD FAQ sv tilldela2 220109

När Vem eller Vilka är valt så väljer du ett introduktionsbrev med instruktioner om kursen och infogar en länk genom att infoga fusionsfält (d). Du kan välja och skapa mallar för dina kurser under (c). Och påminnelsedatum under (a). Fusionsfältet förnamn eller First name skapar en personlig inbjudan till alla som får mailet från KLMS systemet. 

KD FAQ sv tilldela3 220109

B. Tillgänglighet och tilldelning redan vid kursskapandet.

I KLMS finns funktionen av att kunna tilldela redan vid kursens skapande. Administratören kan således sätta ihop en kurs och direkt tilldela denna till en användare, grupp eller hela organsationen. 

I KlickData kunskapsplattform KLMS så kan administratören eller kursskaparen Skapa en kurs i modulen Användare/ Skapa/ Kurser. 

Kurserna kan vara tillgängliga i KlickData KLMS under en begränsad tid.
KLMS scr sv AA skapa c 201026

Eller så kan kursen läggas som Öppen kurs tillgänglig i Akademin genom funktionen Publicera.  

KLMS scr sv AA skapa b 201026

Dessa kurser kan tilldelas en specifik medarbetare under en viss tidsperiod.

KLMS scr sv AA skapa d 201026

Kurserna kan dessiutom göras publika och därmed vara tillgängliga för fler akademier inom Klick Datas ekosystem. Publika kurser som publiceras av andra akademier kan omvänt göras tillgängliga för er akademi. Om adminstratören, som styr tillgången, accepterar. Administratören på HR-avdelningen är alltid moderator. 

KLMS scr sv AA skapa g 201026

I steg 3; Kurstillgång, väljer du vilka användare eller grupper i akademin som ska ha tillgång till kursen i flikarna Användare och Grupper där man bockar för vilka användare som ska gå den obligatoriska kursen 

KLMS scr sv AA skapa e 201026

I steg 4. Påminnelser sätts de datum inom ramen för kursperioden när påminnelser skickas ut. 
Och ett påminnelsemail skickas med ett meddelande som formuleras. 

KLMS scr sv AA skapa i 201026

i steg 5: Kurspublicering skickas mail ut från KLMS till användarna specificerade i steg 3 med ett välkomstmail med en länk till kursen. 
Som man väljer i menyn "Insert merge field" , som i meddelandet ser ut som bilden ovan <acess-link> . Mottagaren ser inte "<acess-link>" utan kursens namn, i detta exemplet "Kurs i Jämställdhetsplan" då mailet vid utskicket hämtar denna informatiuon från KLMSdatabasen. 

KLMS scr sv AA skapa j 201026

Under Statistikfliken kan adminstratören sen se hur deltagarna gör sina framsteg under kursens gång.  

Länk

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp hur det går för enskilda medarbetare

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp hur det går för enskilda medarbetare

I Klick Data LMS kan en chef, via Adminmenyn Statistik , se vilka utbildningsinsatser en medarbetare har genomfört. Det är lätt att utföra utvecklingssamtal med en utskrift av genomförda och planera för de utbildningar som man som chef förväntar att den anställda medarbetaren ska gå igenom. Genom admingränssnittets enkelhet har vi på Klick Data vunnit stor uppskattning på marknaden och kan efter snart tre decennium påstå att detta är en av KlickDatas nyckelframgångar: Enkelheten. 

Statistik ska för att vara optimalt användbar och enkel vara lätthittad, tydlig, relevant och lätt modifierbar.  

Under Admin/ Statistik finns en rad möjligheter att följa upp vilka utbildningsinsatser en medarbetare genomfört. Vilket framgår av sidomenyerna ute till höger. 

KD statistik SX 1b sv 221221

Ovan är ett exempel på aktivitet på en enskild medarbetare och det går även att följa upp i statistikdelen. 

Länk

Felavhjälpning för KlickDatas kunder och support av akademins administratörer och dess användare

Felavhjälpning för KlickDatas kunder och support av akademins administratörer och dess användare

Denna artikel förklarar Klick Datas rutin för felavhjälpning och support. 

Som leverantör till våra kunder bifogas till våra avtal en generell rutin gällande felavhjälpning.

Varje fel kan ha sin orsak. Det kan i normalfallet vara kunskapsbrist. Det som till synes inte fungerar fungerar men kunskap om hur man löser det finns ej hos användaren.  

Det kan vara ett önskemål om en funktion som saknas eller önskemål om att något skall gå att göras enklare. Dessa återkopplingar är viktiga för oss på Klick data att få. Vi rapporterar och dokumenterar all feedback! 

Här är en normal gång för felrapportering. (Se länk till vår fulla rutin för klassificering av fel i PDF)

Felavhjälpning processen steg för steg i KlickData KLMS

 • Kund rapporterar fel, önskemål, kunskapsbrist eller bugg via mail, telefon eller internt via det inbyggda meddelandesystem (messengersystem) med ärenden och ärendehantering.
 • Vi önskar om möjligt att man tar en skärmdump och beskriver felet samt anger webläsare och system samt version. Allt för att tiden det tar att lösa problemet blir mindre. 
 • Vårt automatiska interna felrapporteringssystem heter Sentry och har i normalfall registrerat ett fel om det genererat en krash (crash). Detta skapar ett eventID. Vi önskar få detta kopierat om möjligt för att enkelt mata in denna långa sträng vid felsökning. 
 • KLMS noterar en issue ("ticket") i Sentry samt i GIT. Och i tabben Ärenden inne i KLMS. 
 • EventID önskas vara kopierad i händelse av att sådan skapas för snabbare hantering. Men det går bra om man kan ange tiden för det inträffade då det finns en logg hos oss i backoffice. 
 • support@klickdata.se är vår generella mail för supportärenden. (Se även övergripande FAQ om kundsupportsidan)
 • Klick Data återkopplar till kunden om att rapport skapats. Issue prioriteras och analyseras. Ibland är det ett känt problem som inte hunnits åtgärdats. Ibland är det helt nytt och kritiskt att lösa omedelbart. 
 • Klick Data återkopplar oralt till kund genom samtal eller i mail för att förstå helheten av händelsen för att avgöra kunskapsbrist, förbättringsåtgärd eller bugglösning. I händelse av att mer information behövs för att förstå problemet. Vi har också chat inne i KLMS meddelandesystem. 
 • Klick Data angriper sen felet och skickar upp en lösning i sin utvecklingsmiljö: Staging kallas den. Testmiljö innan den riktiga produktionsversionen. 
 • Staging miljön testas med problemet löst för att säkerställa att andra följdproblem inte uppstått. Eller att problemet faktiskt är löst på ett korrekt sätt. 
 • Stagingmiljön godkänns av produktionsansvarig utvecklare och en ny version skickas upp
 • Kunden meddelas om problemets lösning eller status. Du kan följa ärendet under ärenden (eng. Tickets)

KLMS FAQ tickets menu en 220411

EventID går att kopiera innan man stänger dialogrutan och laddar om sidan. Gör det! 

KD FAQ crash eventid 220202 

Detta är den rutin som finns för felavhjälpning. I bilden börjar det på 6f... och slutar på 8336. 

Då kan vi klistra in det som text och enklare och snabbare lösa problemet: Som sen ser ut så här i vårt interna utvecklingssystem. 

Sentry example 220202

Vi bockar av vartefter vi löst problemen. Och återkopplar sen tillbaka till kund. KD FAQ section edit crash

Länk

Klick Datas implementeringsplan för uppsättande av en akademi med KlickData KLMS

Klick Datas implementeringsplan för uppsättande av en akademi med KlickData KLMS

Leverantören Klick Data har en implementeringsplan för de kunder som väljer att arbeta med KlickData KLMS. Se även FAQ om Tidsplan för genomförande

Följande punkter bearbetas för att säkerställa att maximal nytta skapas för organisationen och att KlickData KLMS utnyttjas med dess fulla potential. En checklista. 

Implementeringsplan steg för steg KlickData

 • Sätta upp en akademi
 • Konfigurerar enligt kundens ändamål med en whitelabel för att skapa en KLMS akademi med organisationens logotype och egen länk. 
 • Sätter upp administrations konton
 • Skickar ut aktiveringsmail
 • Sätter upp ett Zoom introduktionsmöte med utbildning och support för 3 tillfällen / halvdagar (totalt 12 timmar i grundpaketet) . Kan givetvis ske via Microsoft Teams, Google Meet eller Skype. Eller onsite hos kunden. 
 • Samarbete med en Happy Client Relationship Manager från Klick Data med kontinuerlig support, hjälp och återkoppling
 • Import av användare
 • Sätter upp en importrutin med API mot HR system
 • Utbildning av att skapa kurs med material, tester, enkäter/ undersökning som sätts ihop
 • Kompetensinventering och målplaner med individellt anpassning av utbildningsinsatser internt i organisationen
 • Tilldelning av kurser
 • Statistik av genomförda och pågående kurser / tester
 • Skapa sektioner för akademin, grupper och användare för att visa skyltfönster av allt innehåll i databasen och öppna upp tillgängligheten från databasen till individer och grupper. (Se Sektioner)

Detta är en liten del av samarbetet. Varje kund har sina önskemål och krav. Vi brukar se till att 3 kurser helt anpassade efter kunden skapas med hjälp av kunden och ett redan befintligt material som enkelt läggs in i KLMS. Ofta relaterade till Code of Conduct, Onboard training och företagets/ organisationens historia och nuläge. 

Genom den enkelhet som existerar att skapa kurser blir det en process som snabbt gör att implementeringsprocessen går smidigt och inte tar för lång tid. 

Andra länkar relaterade till ämnet som kan vara av intresse: 

Demo av KLMS steg för steg 

En övergripande artikel om strategiskt tänk vid skapande av en lärplattform (english)

image 2022 02 02T17 20 07 831Z

image 2022 02 02T17 19 54 101Z

image 2022 02 02T22 33 39 344Z

image 2022 02 02T17 21 11 815Z

image 2022 02 02T17 21 25 853Z

Länk

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp sin grupps medarbetare.

Beskriv hur en chef visuellt kan följa upp sin grupps medarbetare.

I Klick Datas lärplattform KLMS kan du som chef följa upp både statistik och aktivitet per medarbetare, för kurser, certifikat, enkäter, tester och e-kurser.
Med adminrättigheter för akademin online ser du som chef en vy för medarbetare och grupper och kan tilldela kurser och följa upp och påminna om insatser de bör genomföra genom påminnelser. 

KLMS scr sv AA assign 201023

Mer om de menyer som adminstratören av LMS-systemet och kunskapsplattformen KlickData har tillgång till för att visuellt följa medarbetare hittar du i FAQ om Översikt Admin

Länk

Finns det andra kurser än dataprograms kurser hos KlickData?

Finns det andra kurser än dataprograms kurser hos KlickData?

Klick Data har lanserat mängder med e-kurser inom en rad områden. Inom bl.a. planering, ledarskap, kommunikation. Det kallas ofta för softskills. 

Vi har också en rad onlinekurser i vår plattform KLMS. Företag kan skapa sina egna kurser med vårt författarverktyg och lägga till kursmaterial, tester och flervalsfrågor i en kurs som bekräftar att användarna har tagit del av materialet och tillgodosett kunskapen. Tillgänglig information är inte detsamma som tillskansad kunskap. En e-kurs eller onlinekurs i ett LMS gör skillnad. 

Öppna kurser finns tillgängliga i Klick Data Open Library (KOL). Kurser som ni på er organisation vill ha och som är specifikt för er går också bra att enkelt skapa under Användare/ Skapa menyn och som bara gäller för er egen företagsakademi. Eller bara för vissa individer och medarbetare i er onlineakademi.

Notera att Klick Data skiljer på sina egenproducerade e-kurser (med Klick Datas e-kursspelare) och kurser online. Kurser online i KLMS är kurser som inte spelas i Klick datas e-kursspelare. Klick datas långa historia av utbildning på nätet har länge byggt på e-kurser. Under början av 2020-talet ändrades detta. E-kurserna var inte längre i centrum. E-kurser ersattes av kurser eller det vi också kallar onlinekurser. E-kurser finns med som del av KLMS men mer i periferin än tidigare. Det gäller t.ex. dataprogramkurserna också.  

Länk

Hur kan en lärare skapa en bedömningsmatris i lärplattformen KLMS?

Hur kan en lärare skapa en bedömningsmatris i lärplattformen KLMS?

I den svenska skolan och läroplanen finns en klar målsättning av att elever inte bara ska bedömas utifrån kunskapsnivå utan att de också ska bedömas utifrån abstrakta förmågor som kritiskt tänkande, analys, reflektion och resonemang. 

Om kunskapsmängd bedöms enligt en skala 1-10 på X-axeln så kan de abstrakta förmågorna i bedömningsmatrisen sägas ligga på y-axeln. 

i KLMS kan* en lärare bedöma elever i en kurs utifrån dessa kriterier. 

review1

I överblicken för användarna finns flikar där administratörer** specifikt kan se testresultat som genererats av akademins användare. Under Användare och Resultat ser läraren testresultatet som 

review2

Läraren kan lägga in bedömningskriterier i matrisen. 
Vi har dragreglage för kritiskt tänkande, analys, reflektion och resonemang. (eng. Critical thinking, Analysis, Reflection, Reasoning). 

review3 220210

Alla reglage är inaktiva innan du drar dem. När du som lärare med adminrättigheter drar i reglaget aktiveras bedömningarna (eng. reviews) och de värden som anges kommer reflekteras i elevens bedömningsmatris för kursen. 

review6 220210

I detta exempel har Mark Svensson fått 100% rätt på testet och av läraren getts omdömen på alla 4 abstrakta delar (7, 9, 5 och 8) utifrån lärarens personliga bedömning. 

Till detta har ett slutomdöme angetts. 

review 200211

Man kan även skapa egna bedömningskriterier som då kommer in som en egen liggande stapel. (en. Creativity i exemplet ovan). 

Klick Data är ett företag som hjälper andra företag, kommuner och organisationer med internutbildningar för medarbetare. Dvs. hur ni kostnadseffektivt och personaleffektivt arbetar med utbildning på företaget internt för att nå maximal effekt genom att process styra, kvalitetssäkra och effektivisera en organisations samtliga delar m.a.o. hur ni går från ord till handling. KLMS kan även fungera i den svenska skolan med dess betygssättning för grundskola, lärcentrum, Komvux och andra liknande utbildningsinstitutioner. 

Länk

Hur lyder er definition av nanokurser?

Hur lyder er definition av nanokurser?

Hur lyder en definition av nanokurser? Nanolärande? Eller som många svenska ord som (i onödan) ska bli svengelska*: nano-learning?

En nanokurs (eng nano course/ nanocourse/ nano learning) är en kort inlärningssession. Används ofta som en term för lärande på begäran. En synonym på nanokurs är ofta benämnd som en mikrokurs /mikro kurs, (eng. microcourse, micro course). Det finns ingen exakt definition av längden på en nanokurs, men en uppskattning vi på Klick Data skulle ge den, med vår tre decennier långa erfarenhet i digitala utbildningsbranschen, är att den inte mer än 3 minuter.

Vi på Klick Data ger dock en egen särskiljning på nano och micro gentemot våra kunder: En microkurs definierar vi som upp till 9 minuter. Eller tre nano kurser. En Speedkurs definierar vi som 3 microkurser ; dvs. runt en halvtimme. (3*9min)

Nanolärande / nanokurser är en metod för att lära genom att använda korta, fokuserade lärande sessioner som täcker specifika ämnen eller kunskapsområden. Nanolärande (eng. nano-learning) används oftast för att ge snabbt och enkelt lärande till användare, så att de kan lära sig nya färdigheter och kunskaper snabbt och på ett användbart sätt. Nano-learning kan ske genom olika typer av media, inklusive videolektioner, interaktiva övningar och annat digitalt lärande material. Målet med nano-learning är att ge användarna kunskap och färdigheter som de kan använda omedelbart i sina dagliga arbetsuppgifter.

Trenden med att allt blir kortare och kortare som ett resultat av ett mediabrus och snart över två decennium med sociala medier som ständigt pockar på uppmärksamhet driver på nanotrenden. "Förkortningsfrossan" av innehåll har varit en trend på Internet under senare år med framgångar för plattformarna Snapchat och Tiktok som i sin tur skapat mer fokus på Reels hos Facebook och Instagram och Shorts på YouTube. Det har gett Edtech nanokursen som ett modeord.

Tekniskt sett skulel man kunna se ett enskilt avsnitt inne i en lektion , dvs. ett kursmaterial eller en lektion i KLMS en "nanokurs" i sig. Synonymer för block tas separat. Man kan således hävda att många nanokurser i plural kommer att återge en hel kurs. På TED har 18 minuter varit en översta gräns på ett framträdande då Chris Anderson, TEDS grundare ansett att denna längd är "den maximala gränsen för "the human attention span". Även TED har gjort förkortande läromaterial (och därigenom nanokurser i den bemärkelsen) med en längd på ca. 3 minuter. 

Det ger en sammanfattning av följande: 

 • Nanokurs ≈ 3 min (eller upp till 3 min)
 • Mikrokurs ≈  = 9 min  (3*nano eller en kurs som tar upp till 9 min)
 • Lektion: 6*3 min ≈ 18 min  (som ett TED föredrag, block, eller modul. Kan också vara med tillägg för introduktionoch slutsummering om ca. 1-2 min)
 • Snabbkurs (eng. speed course ) ≈ 3 * microkurser ≈ 30 min 
 • Kurs (eller i detta kontext Fulllängdskurs ): 6 lektioner ≈ 6*18min  ≈ 2hrs (som en e-kurs)

Klick Data hade redan 1992 när vi började ett strikt format på sina videokurser som först lanserades på VHS för att sen omvandlas till cd-rom och i läroplattformen som e-kurser. Varje avsnitt var på 18 minuter indelat i 6 underavsnitt. Med tillägg för 1-2 minuter för en påannonsering (PÅA) och en avannonsering (AVA) .

Med dagens modeord nano faller vi med en konservativ syn på att saker går i cykler tillbaka till att vi därmed skulle definiera en nanokurs som ett underavsnitt till ett avsnitt som lever sitt eget liv med en påa (påannonsering) och en sammanfattande ava (avannonsering) innan övergången till nästa avsnitt. Eller som det numera kallas: nanokurs eller microkurs. Block eller lektion kan det också kallas hos andra aktörer där definitionen är mer diffus och oklar.  


Vilken form och frekvens av notifieringar vill ni ha på nanokurser om man som admin ska skicka notifiering och vara mentor för att få organisationesn medarbetare att gå/ ta nanokurser?

Nanoinlärning sker exempelvis bäst via regelbundna e-postutskick med ny kunskap med Klick Datas meddelandesystem. Om man som administratör lägger en tag på en kurs och har en sektion som streamar med denna tag så kommer de aktuella nanokurserna upp hos användarna på samma sätt som "Senaste" i Netflix eller hos andra betaltjänster för streaming. Nanoinlärningen kan då ske mer frivilligt som rekommenderat eller som tilldelade resurser som skall tas inan ett visst datum. Beroende på organisatioenns kultur kan administratören välja själv. 

Länk

Hur lång är kurstiden på en kurs hos KlickData?

Hur lång är kurstiden på en kurs hos KlickData?

Att gå en kurs hos Klickdata innebär att du tar del av en kurs online på skärmen. En onlinekurs på distans. Detta har mängder med fördelar. Om du hamnat mellan jobb så är chansen stor att du fått ta del av ett kursutbud hos KlickData då många av dessa institut med jobbcoachning och trygghetsråd har coacher som delegerar och ger tillgång till Klick datas kursutbud. De allra flesta av dessa kunder har haft och använt Klickportalen K3, Klick Datas lärplattform som funnits sedan 2003. (Se kursutbud). 

I Klickportalen K3 fanns det vi definerar som e-kurser. Dessa e-kurser hade ett fast format med en definerad speltid med 6 avsnitt om 20 minuter vardera som gav en 2 timmars speltid. 

Denna SPELTID är INTE detsamma som KURSLÄNGD. Pausning, övning och repetition under uppspelning fördröjer kurslängden. Alla är individer och detta är ingen exakt tid som i ett klassrum där en lektion kanske är 50 minuter prick. Därför är Klick Datas kurslängd ett estimat. Det handlar också om förkunskaper och datavana. 

Vi har därför med erfarenhet av e-kursproduktion sedan 1992 och med 1.6 miljoner körda e-kurser en uppfattning att den faktiska kurslängden som en användare kan tillgodogöra sig för en e-kurs är mellan 8-16 timmar med ett snitt på 12 timmar. Några få. klara av det på 3, andra spenderar 8 timmar per 20 minuters avsnitt. 

Hur lång tid kan tillgodogöras i en onlinekurs för en person går en kurs via Arbetsförmedlingens stödprogram?

Snittet och det vi intygar är en kurslängd på en av Klick Datas producerade e-kurser som är rimlig i normalfallet är 12 timmar. 

Efter att KlickData introducerat sin läroplattform KlickData LMS med ett större fokus på kunders egenproducerade online-utbildningar så har formatet och spellängden blivit helt fri och ej längre enhetlig. En e-kurs skiljs därför från en kurs (eller onlinekurs) i KLMS. I varje kurs ställer kursskaparen in speltid och kurstid efter sin uppfattning. En Likabehandlingsplan eller kurs i Arbetsrätt kan således variera från 15 minuter till 4 timmar utifrån speltid och förväntad lästid. Övningsuppgifter mm tillkommer så att kurslängden blir olika från varje kurs. 

Se även en äldre FAQ i ämnet som tar upp speltider och kurslängder.

Länk

Hur ser man resultat av genomförda enkäter och medarbetarundersökningar i KLMS?

Hur ser man resultat av genomförda enkäter och medarbetarundersökningar i KLMS?

Efter att en undersökning har skapats och genomförts externt eller internt vill admin veta hur denna undersökning gav för utslag och resultat. Vad tyckte respondenterna? Hur fördelades svaren? Hur kan ledningen använda inputs för att genomföra förbättringar? 

Hur många svarade?

Allt detta kan de registrerade användare i KLMS med administratörsrättigheter se under Admin/ Statistik och Översikt av Undersökningar.

KLMS FAQ Surveystats se 220405

I överblicken för statistiken över enkäter och undersökningar ser du en lista av de undersökningar som akademin skapat och skickat ut. 

KLMS FAQ Surveystats2 se 220405

Väljer du en av undersökningarna kan du se listan av de frågor som ställts. Du öppnar alla frågor eller klickar en i taget. 

KLMS FAQ Surveystats3 se 220405

Du får cirkeldiagram eller stapeldiagram. Samt procent. Enkelt och överskådligt. 

KLMS FAQ Surveystats5 se 220405

Öppna och stäng alla med chevronknappen överst. 

KLMS FAQ Surveystats4 se 220405

KLMS FAQ Surveystats7 se 220405

Med många frågor kan du sortera för att hitta på id-nummer eller Frågerubriken från A-Ö, Ö-A. 

KLMS FAQ Surveystats8 se 220405

Över hela KLMS finns den svarta nedpilen (chevron/ hake) på grön platta som indikerar att det finns sökfunktion under skalet. 

KLMS FAQ Surveystats9 se 220405

Vi är nöjda med enkelheten i sökningen. Du ser resultatet direkt vid inmatning och det tydliga sökbegreppet. 

Är det en lång undersökning med många frågor kan du välja paginering längst ner. 

KLMS FAQ Surveystats6 se 220405

Lycka till med dina kundundersökningar. Eller medarbetarundersökningar. Eller marknadsundersökningar. Eller kursutvärderingsenkäter. Med hjälp av Klickdata KLMS. 

Notera. Många kunder till KlickData ser detta verktyg som ett av de mest värdefulla i KLMS och har sparat stora kostnader på att ta bort andra externa undrsökningsverktyg i sina HRsystem som gör samma sak. 

Länk

Hur skapar man en enkät eller undersökning i lärplattformen KLMS?

Hur skapar man en enkät eller undersökning i lärplattformen KLMS?

Att skapa en enkät eller undersökning är en viktig del av att få beslutsunderlag för att ta beslut om att bibehålla, minska, öka, satsa eller ta bort. Att skapa en enkät eller undersökning i läroplattformen KLMS är enkelt och lätt att sprida. Denna del av läroplattformen är underskattad av många HR avdelningar. De ser läroplattformen som en viktig strategi av att distribuera och validera kunskap. Minst lika viktigt som att skicka information från ledningen ut till organisationen och få verksamhetskritisk kunskap validerad är att låta ledning och chefer få information från personalen, distributörer, kunder och blivande anställda samt andra målgrupper. 

Det är också ett led i CSR för att nå de mål med verksamheten utifrån de styrdokument som man skapat internt och som i många fall är lagstadgad. 

Därför finns modulen Undersökningar i KlickData KLMS. Vi på KlickData skapade vår första undersökningsmodul redan 2005 som en del av vårt LMS. Vi vet dess betydelse hos HR avdelningar och ledningsgrupp. (Se egen FAQ artikel om Feedback). Många kunder har kapat kostnader värda hela LMS genom att kapa andra system för undersökningar. Så denna del är en underskattad modul.

En admin kan skapa en enkät på samma enkla sätt som att skapa en kurs, material eller test. 

KLMS FAQ Survey1 se 220404

Under Admin/ Innehåll och Enkäter finner du modulen för att skapa och editera dina och akademins undersökningar. Dessa enkäter kan du sen använda enskilt eller som en del av en kurs. 

KLMS FAQ Survey2 se 220404

Enkäter har som de andra modulerna tre tabbar.

A. Mina enkäter där admin är författare antingen som skapare eller har kopierat en existerande mall för modifiering. 
B. Akademins enkäter med enkäter som är tillgängliga för administratörer inom akademin. Och sökbara för akademins användare. 
C. Bibliotek (KOL) där alla akademiers tillgängliga enkäter finns tillgängliga. Ett större mallbibliotek av enkäter, undersökningar och frågor. 

KLMS FAQ Survey3 se 220404

I listan över tillgängliga enkäter hittar du enkäter som inte är publicerade men sparade som utkast. De kan vara ofullständiga pga av editering inte är klar eller avpublicerade för att tas fram vid senare tillfälle.

Det är även lätt att söka om man ser en tag som är intressant. Tänk på att tagga allt som du skapar för att enklare hitta i framtiden. Det går ju också lätt att lägga till en tag med hjälp av pennan. 

I listan ser du också vilka enkäter som är tillgängliga i akademin och vilka som är publika. 

KLMS FAQ Survey4 se 220404

Klickar du på pennan när du hovrar (ställer dig på raden med musen) så kan du ändra på frågor och annan information rörande denna undersökning. 

KLMS FAQ Survey5 se 220404

En undersökning har en rubrik, en beskrivning, prioritet och omslagsbild. Dessa fält kan ändras och undersökningens presentation smyckas. Undersökningen får en egen länk utifrån där den startas precis som en kurs. 

KLMS FAQ Survey6 se 220404

I enkäten finns givetvis frågor som du skapar. När du skapat en enkät kan det se ut så här. Det är enkelt att överblicka och öppna alla frågor eller med hjälp av chevron / hake titta på en fråga i taket. Precis som enkätens "omslag" kan pyntas med bilder kan varje fråga samt varje alternativ ges en illustration eller bild som du enkelt laddar upp. 

KLMS FAQ Survey7 se 220404

När du ändrat kan du spara. Eller publicera. Du kan också enkelt publicera i listan med hoverfunktionen. 

KLMS FAQ Survey8 se 220404

När du publicerat en undersökning kan det se ut så här. Det är samma utseende och känsla som när du publicerar en kurs

Du delar länken med att kopiera den från adressfältet och skickar i ett mail. Eller skickar ett meddelande från Meddelandecentret till en användare i akademin som du hittar i övre högra hörnet (megafon-symbolen) . 

KLMS FAQ message1 se 220404

Se även FAQ om Statistik för enkäter och medarbetarundersökningar 

Länk

Klick Data Kundsupport

Klick Data Kundsupport

I en perfekt värld fungerar allt direkt. Man fattar på tre millisekunder hur det fungerar i ett datasystem och sen fungerar det i evig tid. Utan att man behöver kontakta kundsupporten eller få hjälp med helpdesk eller höra av sig med problem till oss. 

Då världen (dessvärre) inte är formad perfekt och att även vi på Klickdata inte har nått ett nirvana av den enkelhet och problemfria funktionalitet vi eftersträvar i vår vision har vi en support som syftar till att hjälpa våra kunder så snabbt, effektivt och enkelt sätt som möjligt. Här är en lista på hur vi kan hjälpa dig. 

A. Ringa. En forntida service som försvunnit men som vi har kvar. 

Den enklaste hjälpen är att ringa vår växel 08-6674980 vardagar kontorstid. Det är ett telefonnummer som vi haft i 30 år och som fungerar. Levande människor svarar och pratar. Ingen AI, ingen lång väntan, ingen knapptryckning med 18 olika val. Ni ringer. Ni beskriver. Vi lyssnar, förklarar och försöker lösa problemet så fort det går. Vi på Klick Data finns för er. Det ligger i vårt DNA att det skall vara ENKELT. Och det gäller inte minst supporten av att finnas tillgängliga. Telefonsupport kanske är dyr för oss men vi ser det inte så. Det enda vi är till för är att vara tillgängliga för våra kunder. Och då skall det vara enkelt. Det går även att skicka sms på +46708962233

B. Maila support@klickdata.se 

Att använda e-post har två fördelar. Du kan i lugn och ro beskriva problemet när som helst på dygnet. 24/7/365.  Du kan tex. skicka med en bild eller skärmdump så vi förstår problemet ännu bättre. Vi kan också enkelt skicka vidare mailet till den som kan lösa problemet bäst i vårt nätverk. 

C. Interna meddelandesystemet innen i KLMS 

Inne i KLMS finns Meddeladen (uppe i högerhörnet) med en mailfunktion till administratörer och support. 
Här får du en chatdialog och kan bifoga bilder, text och beskrivningar av ditt ärende som du undrar över. Dialogen möjliggör vår supportorganisation att enkelt kan kommunicera med användare och administratörer och definiera och följa upp frågor, fel, önskemål och åtgärder.

KLMS FAQ message1 se 220404

D. Använda Chatfunktionen som finns på hemsidan. 

KD FAQ chat 220216

Till höger på hemsidan klickdata.se finns en chatfunktion som ger direkt access till oss. Där kan du ställa frågor och tom. vara anonym. Det kommer upp i Messenger som är en del av Meta. Om nu någon kallar Facebook för Meta. Du behöver inte ens ha Messanger. Du kan klicka på Gäst och fråga oss om vad som helst. Vi svarar så fort vi kan. 

E. Happy Client Manager 

Varje kund hos oss har en Happy Client Manager (HCM) som ser till att ni inte bara frågar oss när ni har problem utan har en aktiv dialog med er om era behov så vi löser dem innan det uppstår behov av support och problem. Det är in denna dialog som vi oftast upptäcker saker som vi behöver förbättra, lägga till eller förändra. Denna lösning med dedikerad service gör att våra kunder ser oss som en partner att lösa deras utbildningsproblem strategiskt för att de ska bli lönsammare.

En Happy Client Manager hjälper administratörer med utbildning, lägger upp och hjälper till att skapa egenproducerade kurser i akademierna och får admin att förstå att KLMS är ett Spotify för utbildningen för organisationen och för individen. HCI ser helheten och guidar fram kunden till den kundsupport som krävs för att investeringen i KLMS ska bli maximnalt lyckad och lönsam. 

Eftersom vi finns för er hjälp att lära er ämnen på ett enklare och bättre sätt och ge organisationens ledning validering på att kunskap införskaffats så är det i denna synkroina dialog viktigt att vi etablerar rutiner för hur vi enklare kan lösa problemen som uppstår. 

F. FAQ och hjälp 

I många fall är det kunskapsbrist över hur saker fungerar som är det verkliga problemet. Vi har en bred bas av FAQ artiklar som gör att du enkelt kan söka på klickdata.se eller via KLMS under menyn Hjälp (eng. Help).

KLMA FAQ sv hjälp FAQ 220407

Vi har också videobeskrivningar på KlickDatas Youtubekanal

KLMS FAQ Q video 220407
Oranga frågetecken inne i KLMS leder dig till en videoförklaring. 

KLMS FAQ Q FAQ 220407

Gråa frågetecken leder till en beskrivande FAQ. Du kan också få en förklarade tooltip om du vilar musen vid ett frågetecken. 

KLMA FAQ sv hjälp tooltip 220407

G. Önskemål på förbättringar 

Ibland har vi inte tänkt igenom ordentligt eller tänkt klart i hur vi löser problem. Vi behöver våra kunders återkoppling på saker och ting som kan förbättras. Funktionalitet, design och innehåll kan alltid förbättras. Vi tar tacksamt emot förslag på förbättringar. "Kan ni göra en kurs om" eller "Borde det inte vara enklare om man..." "Jag skickar alltid en uppgift till mina elever, hur gör man det i KLMS? är viktiga inputs som vi tar med oss i vårt arbete med att ständigt förbättra kundens behov och lösningar. Både inom den privata sektorn och den offentliga sektorn

H. Krascher och buggar 

Ibland, (men ytterst sällan numera) krashar Klickdata KLMS och du får ett felmeddelande på skärmen. Det som tidigare fungerat har av någon anledning slutat att fungera. Om du råkar får en krash; Hjälp ioss genom att kopiera det nummer som uppstår på skärmen och lägg det i en text till oss i mail. Det gör att vi snabbare kan lösa problemet och hjälpa våra kunder. 

Vi uppskattar ALLTID att ni hör av er. Även när ni är upprörda. Vi gör ALLTID vårt bästa att lösa problemen så snabbt vi kan även om det inbland tar mer tid än vi önskat det tagit att lösa det. Vi älskar det vi gör och brinner passionerat för att vara i frontlinjen av den digitala utbildningen med ett utbildningssystem som vunnit utmärkelser för sin kvalitet. Våra förjänster är vi stolta för, men våra svagaste punkter är det som vi hela tiden fokuserar på att bli bättre på. Därmed inte sagt att vi är perfekta och buggar och krasher uppstår ibland i användningen av KlickData LMS. Det är den svagaste länken i kedjan som vi alltid vill stärka och en krasch och en bugg är alltid i topp av vårt fokus. 

I. Servicenivåavtal SLA (Service Licence Agreement) 

Klick Datas servicenivåer i våra avtal med kunder i privat och offentlig sektor regleras av ett för varje kund unikt servicenivåavtal, (eng. Service License Agreement (SLA), som reglerar driftstopp, störningar, dataanalyser mm. 

För att hantera de stora skillnaderna mellan IT-behov av olika förvaltningar kan man också ha ett SLA för varje förvaltning eller organisatorisk enhet. 

Klick Data erbjuder sig att för varje kund att ta fram ett dokument för hur samverkan under avtalsperioden skall se ut ; Handbok för Samverkan (HFS) i samarbete med varje kund och deras specifika krav, situation och önskemål. Denna handbok anpassas utefter tid och erfarenheter med både förslag från Klick Data och från kunden och bifogas till huvudavtalet och bilagan om SLA. 

Se även länken Legal i foten nedan. 

Välkomna till att kontakta oss på vår kundsupport! Välkommen till Klick Data

Länk

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!