fbpx
 
Bokning
 

Bokning

Bokning

Med en sitelicens kan vi nu äntligen presentera en mycket efterfrågad funktionalitet med modulen Bokning där organisations hela kundadministration kan hanteras lika effektivt som övriga delar av KlickDatas LMS.

Bokning

Ett urval av funktioner och möjligheterna med Bokning:

Bokning/anmälan och intresseanmälan till seminarier, föreläsningar, externa & interna kurser, lärarledda utbildningar, hela utbudet i KlickDatas lärplattform inklusive Eget utbildningsmaterial samt effektiv, snabb och intuitiv administration i KlickDatas administratörsläge.

Schemafunktion med anmälan/avanmälan

 1. E-postinbjudan, publicering på Academy/Intranät och/eller i KlickDatas LMS integrering mot interna och externa kurskataloger.
 2. Flexibilitet med valbara datum, integrering mot bokningssystem för resa & logi.
 3. Full automatisering av yrkes- och elev/lärarroller för ett anpassat och riktat utbud av valbara utbildningar.
 4. Automatiska påminnelser inför bokningstillfället.
 5. Automatisk närvarofunktion i Bokning för kursadministratörer eller lärare.

Inbjudning och bekräftelse per e-post

 1. Välkommen du har fått plats, datum, ort, tid, föreläsare samt övr. relevant info
 2. Tyvärr fullt – du står i kö (ev. de 10 första får faktisk köplats, d.v.s. nummer)
 3. Valfritt antal Påminnelse viss tid innan t. ex. 3 och 1 v alt endast 1 v innan som default, kan även styras av Kundens kursAdmin från tid till annan. Påminnelse inkluderar länk för avanmälan.
 4. Till köplacerade – du har fått plats, acceptera här annars går platsen till nästa person i kön, senast datum för accept
 5. Automatisk attestfunktion med valbara nivåer organisatoriskt.
 6. Integrering mot ERP för internfakturering eller rapport mot KST.

E-post med enkät och/eller utvärdering med Opinion.

 1. Enkät dagen efter forum till alla som närvarade. Innehåll enligt era tidigare enkäter, eventuellt utvecklat med vissa lätt spårbara frågeställningar enligt ’branching’.
 2. Enkät till alla anmälda som inte närvarade, med frågor/fråga om vad det berodde på, om de tänker sig att gå längre fram etc.
 3. 1-10 påminnelser om att svara på enkäten under öppettiden som default, kan även styras av Kundens Admin från tid till annan.
 4. Uppföljnings-, utvecklings- och kvalitetssäkringen av utbildning är obegränsad.

Vyer

 1. De som anmäler sig väljer på Kundens Intranät och/eller i KlickDatas LMS i en list- eller kalendervy enligt Kundens önskemål. Därefter sköts allt i KlickDatas LMS med integrering mot ERP/HR/Lön/Kompetenssystem.
 2. Kundens administratör/er får en länk i LMS:et – Bokning. De kan valfritt se Bokning som list- eller kalendervy och kommer med överenskommen färgkodning och diagram att kunna se hur många som är uppbokade på respektive forum och hur många platser som finns kvar. De kan även se hur många som står i kö. Efter avslutade utbildningar kan de snabbt se hur många som närvarade samt i ”realtid” följa hur många som svarat på enkäterna etc.

Statistik

 1. Under Statistik kan Kundens Administratör/er följa upp enkäterna, t ex hur svaren fördelat sig totalt, på en ort, region, KST eller avseende en föreläsare. Svaren kan även korstabuleras samt exporteras till andra program för vidare analys. Med koppling till CV-databasenkan även certifieringar och diplomering utfärdas.

Verktyg för att enkelt Utbilda, Certifiera och Följa upp

E-kursspelare

E-kursspelare

Hjälper dig enkelt att navigera genom kurser
Examina

Examina

Testa dina anställdas kunskapsnivå
Statistik

Statistik

Följ direkt kunskapsutvecklingen och skapa din egna statistik
Kursplaner

Kursplaner

Coacha och led utbildningen genom att skapa egna kursplaner
Testproduktion

Testproduktion

Skapa dina egna prov, tester och quiz
Eget utbildningsmaterial

Eget utbildningsmaterial

Ladda upp ditt egna utbildningsmaterial
Opinion

Opinion

Skapa enkäter och undersökningar
Bokning

Bokning

Hantera hela organisationens kursadministration
CV-databas

CV-databas

Hantera hela organisations CV-databas med kompetensutveckling
Författarverktyg

Författarverktyg

Skapa enkelt dina egna e-kurser med hjälp av KlickDatas författarverktyg

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!