fbpx
 
Eget utbildningsmaterial
 

Eget utbildningsmaterial

Eget utbildningsmaterial

Med modulen Eget utbildningsmaterial blir KlickData ett helt öppet LMS som skapar en helt dynamisk kompetensplattform. 

Eget utbildningsmaterial

I denna modul kan administratörer lägga upp eget kursmaterial för användare att lära sig och som sålunda är producerat av andra än KlickData. Exempel på detta är powerpointpresentationer, flashfiler, worddokument, PDF-filer och Google-länkar.

Detta skapar stora produktionsvinster för alla organisationer. KlickDatas egna e-kurser går även bra att komplettera med egen-producerat kursmaterial eller andra externt producerade e-kurser.

Exempel:

  • Publicera powerpointdokument som du under stor möda skapat under en veckas tid och som alla behöver kunna och gör 8 nyckelfrågor för ledningsgruppen att svara på i Examina så att du försäkrar dig om att alla förstått innehållet innan beslut skall tas på styrelsemötet.
  • Spela in ett VD-anförande var tredje vecka på 2-3 minuter framför din webkamera: Skicka upp det som dokument under Eget utbildningsmaterial och koppla 3-4 frågor till anförandet som en enkätundersökning och ställ krav på samtliga medarbetare i den internationella koncernen att svara på enkäten inom 12 timmar och få sedan återkoppling via KlickDatas lärplattform hur stämningsläget är inför kvartalsrapporten.


  • I administratörsläget ges det dessutom återkoppling av vem som tagit del av budskapet , dvs. öppnat dokumentet och startat det och med testet: vem som förstått. VD får sålunda återkoppling om vilka som gått igenom samt ser vilka som svarat på testet/ enkäten.


Kundexempel:

Du Pont International hade 2003 skapat en cd-rom utbildning för sina återförsäljare runt hela världen. Syftet var att de skulle kunna mer om Du Ponts produkter för att kunna sälja dessa på sina respektive marknader.

Med modulen Eget utbildningsmaterial i kombination med modulerna Testproduktion och Examina la du Pont in detta material i KlickDatas lärplattform för global intern åtkomst.Man importerade in den tidigare cd-romproduktionen i KlickDatas läroplattform via Eget utbildningsmaterial. Därefter skapade man 5 olika tester under Testproduktion. I modulen Kursplan fick alla återförsäljare sedan en uppgift att gå igenom materialet, surfa runt efter information om olika plastmaterial på nätet för att därefter ta tester i Examina för att certifiera sig som återförsäljare.


Du Pont använder KlickDatas LMS globalt sedan hösten 2005. Ett exempel på hur man snabbt kan effektivisera kunskapsspridning, få återkoppling av sin målgrupp (återförsäljare ) och säkerställa kvalitet med det som internationellt kallas "compliance application certification". Kvalitetssäkring kort sagt.
Santander Bank, Bokia, Poolia, Lernia m.fl. har liknande erfarenhet av KlickData.


Verktyg för att enkelt Utbilda, Certifiera och Följa upp

E-kursspelare

E-kursspelare

Hjälper dig enkelt att navigera genom kurser
Examina

Examina

Testa dina anställdas kunskapsnivå
Statistik

Statistik

Följ direkt kunskapsutvecklingen och skapa din egna statistik
Kursplaner

Kursplaner

Coacha och led utbildningen genom att skapa egna kursplaner
Testproduktion

Testproduktion

Skapa dina egna prov, tester och quiz
Eget utbildningsmaterial

Eget utbildningsmaterial

Ladda upp ditt egna utbildningsmaterial
Opinion

Opinion

Skapa enkäter och undersökningar
Bokning

Bokning

Hantera hela organisationens kursadministration
CV-databas

CV-databas

Hantera hela organisations CV-databas med kompetensutveckling
Författarverktyg

Författarverktyg

Skapa enkelt dina egna e-kurser med hjälp av KlickDatas författarverktyg

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!