fbpx
 
Examina
 

Examina

Examina

Examina är testverktyget för att kompetenssäkra valfri kunskap inom en organisation och är ett av Klickdatas populäraste verktyg.

Förutom att användare får tillgång till över 500 av KlickDatas färdigproducerade tester kan en administratör skapa helt skräddarsydda tester inom valfritt kunskapsområde.

Examina

All kunskap kan certifieras genom olika betygsgränser som bestäms av administratören. Möjligheterna i Examina tillsammans med Testproduktion är därför obegränsade.

Kundanpassade tester skapas enkelt av administratören genom verktyget Testproduktion oberoende KlickDatas förproducerade tester till e-kurssortimentet. 

Testerna i Examina kan vara av karaktären a) flervalsfrågor, b) öppna frågor/ inlämningsuppgifter, c) undersökningar/ enkäter (separat i verktyget Opinion). Det kan även vara klustertester som skapas slumpmässigt från olika valda deltester, vilket är perfekt för slutprov och examinering. 

Testerna kan genomföras med eller utan tillgång till facit och med diplommöjlighet vid passerad godkändgräns (t.ex 75%). De kan även vara instuderingstester, med tvång på rätt svar för att gå vidare (s.k. Labyrint eller Duggatest) I dessa fall blir testerna kurserna. Därav namnet Instuderingstest där man får 100% rätt när man är klar.

Variationerna och valalternativen i Examina är skapade så att elever och användare vid varje vald situation kan kombinera lek och lust på rätt nivå av tvång. Ett kärnkraftsverks säkerhetsrutiner likväl som en mellanstadieklass minimikunskapskrav om Gustav Vasa kan båda utmärkt falla under Examinas vingar.

I läroplattformen är alla frågor redigerbara, så vill man som administratör redigera i KlickDatas frågor eller skapa helt egna tester med den tillhörande modulen Provproduktion så är det möjligt för att kvalitetshöja testinnehåll och skapa tester för rätt målgrupp.

Examina innebär således obegränsade möjligheter till certifiering av kunskap inom valfria ämnen och områden i alla organisationer gentemot användarna hos de företag och organisationer som satsar på en Sitelicenslösning med  KlickData. Större organisationer som Santander Bank använder idag huvudsakligen KlickDatas Examina för sitt kunskapsändamål. Examina är ett verktyg som skulle kunna stå på helt egna ben, men är idag en integrerad del av KlickDatas LMS


Verktyg för att enkelt Utbilda, Certifiera och Följa upp

E-kursspelare

E-kursspelare

Hjälper dig enkelt att navigera genom kurser
Examina

Examina

Testa dina anställdas kunskapsnivå
Statistik

Statistik

Följ direkt kunskapsutvecklingen och skapa din egna statistik
Kursplaner

Kursplaner

Coacha och led utbildningen genom att skapa egna kursplaner
Testproduktion

Testproduktion

Skapa dina egna prov, tester och quiz
Eget utbildningsmaterial

Eget utbildningsmaterial

Ladda upp ditt egna utbildningsmaterial
Opinion

Opinion

Skapa enkäter och undersökningar
Bokning

Bokning

Hantera hela organisationens kursadministration
CV-databas

CV-databas

Hantera hela organisations CV-databas med kompetensutveckling
Författarverktyg

Författarverktyg

Skapa enkelt dina egna e-kurser med hjälp av KlickDatas författarverktyg

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!