fbpx
 
Testproduktion
 

Testproduktion

Testproduktion

Med Testproduktion kan helt egna tester skapas kopplat till det egna kursmaterialet eller vilken kunskapskälla som helst. Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina.

Testproduktion

Testproduktion är det produktionsverktyg administratörer använder för att skapa prov, tester och quiz.

Resultatet blir tester som användarna sedan tar i modulen Examina. KlickDatas läroplattform är ett helt öppet LMS (Learning Management System).  Administratörer av plattformen som exempelvis lärare, rektorer, HR_ansvariga, IT-chefer och VD har tillgång till denna modul. I administratörsläget är Testproduktion den kanske viktigaste modulen.

All tidigare samlad databas av viktig kunskapsinformation som redan finns producerat internt eller externt inom företaget, organisationen eller skolan och som målgruppen anställda/ elever skall kunna eller behöver lära sig kan importeras in i KlickDatas LMS via en enkel uppladdning eller länkkoppling till externa öppna sidor som t.ex. Wikipedia vilket sker vi modulen Eget utbildningsmaterial. För att säkerställa att kunskapen är på plats hos varje individ kopplas det man skall/ bör lära sig ihop med test som produceras med produktionsverktyget Testproduktion. Alla svar som sedan löpande ges av användarna i Examina samlas upp för analys under Statistik i administratörsläget.

I modulen Testproduktion kan administratören skapa ett helt nytt test eller kunskapsprov i valfritt ämne. Detta test kan kopplas till dokument i valfritt format eller en valfritt producerad e-kurs. Utöver kopplingen till valfritt till allt som är digitaliserat och uppladdningsbart kan man givetvis hänvisa till valfritt analogt dokument, t.ex. ett avsnitt i en bok.

Vidare kan man med Testproduktion även bygga vidare och utveckla KlickDatas e-kurstester som är kopplade till KlickDatas egenproducerade e-kurser. Man kan således återskapa ett test som producerats av någon annan och anpassa den efter tycke, smak och behov. Allt beroende på ambitionsnivån.

KlickDatas LMS är redan fullproppat med färdigproducerade tester som går att ta under modulen Examina, alternativt om man vill modifiera dem under modulen Testproduktion.

Några exempel på egna tester som går att skapa i Testproduktion:

  • Introduktionsdokument för nyanställda
  • Målanalys av företagets budgetmål
  • Organisationens värderingar
  • Alkoholpolicy
  • Steg-för-steg anvisning för maskinskötsel

Många kopplar även tester YouTube-länkar. Välj valfri länk och skapa 20 frågor relaterade till innehållet i länken (med tidslimit) och vips har du ett prov klart till dina anställda/elever.


Verktyg för att enkelt Utbilda, Certifiera och Följa upp

E-kursspelare

E-kursspelare

Hjälper dig enkelt att navigera genom kurser
Examina

Examina

Testa dina anställdas kunskapsnivå
Statistik

Statistik

Följ direkt kunskapsutvecklingen och skapa din egna statistik
Kursplaner

Kursplaner

Coacha och led utbildningen genom att skapa egna kursplaner
Testproduktion

Testproduktion

Skapa dina egna prov, tester och quiz
Eget utbildningsmaterial

Eget utbildningsmaterial

Ladda upp ditt egna utbildningsmaterial
Opinion

Opinion

Skapa enkäter och undersökningar
Bokning

Bokning

Hantera hela organisationens kursadministration
CV-databas

CV-databas

Hantera hela organisations CV-databas med kompetensutveckling
Författarverktyg

Författarverktyg

Skapa enkelt dina egna e-kurser med hjälp av KlickDatas författarverktyg

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!