fbpx
 
Bokning B3
 

Bokning B3

Bokning B3

Med en Sitelicens till Klickportalen K3 kan vi nu äntligen presentera en mycket efterfrågad funktionalitet med den nya modulen Bokning B3 där organisationens hela kursadministration kan hanteras lika effektivt som övriga delar av K3. Utvecklingen av Klickportalen K3 som det ledande systemet för hela organisationens LMS lärplattform har tagit ytterligare ett stort steg framåt! 

Bokning B3

Ett urval av funktioner och möjligheterna med Bokning B3: 

Bokning/anmälan och intresseanmälan till seminarier, föreläsningar, externa & interna kurser, lärarledda utbildningar, hela utbudet i Klickportalen K3 inklusive Eget material D3 samt effektiv, snabb och intuitiv administration med Admin A3. 

Schemafunktion med anmälan/avanmälan 

 • E-postinbjudan, publicering på Academy/Intranät och/eller Klickportalen K3, integrering mot interna och externa kurskataloger. 
 • Flexibilitet med valbara datum, integrering mot bokningssystem för resa & logi. 
 • Full automatisering av yrkes- och elev/lärarroller för ett anpassat och riktat utbud av valbara utbildningar. 
 • Automatiska påminnelser inför bokningstillfället. 
 • Automatisk närvarofunktion i Bokning B3 för kursadministratörer eller lärare. 

Inbjudning och bekräftelse per e-post 

 • Välkommen du har fått plats, datum, ort, tid, föreläsare samt övr. relevant info 
 • Tyvärr fullt – du står i kö (ev. de 10 första får faktisk köplats, d.v.s. nummer) 
 • Valfritt antal Påminnelse viss tid innan t. ex. 3 och 1 v alt endast 1 v innan som default, kan även styras av Kundens kursAdmin från tid till annan. Påminnelse inkluderar länk för avanmälan. 
 • Till köplacerade – du har fått plats, acceptera här annars går platsen till nästa person i kön, senast datum för accept 
 • Automatisk attestfunktion med valbara nivåer organisatoriskt. 
 • Integrering mot ERP för internfakturering eller rapport mot KST. 

E-post med enkät och/eller utvärdering med Opinion O3 

 • Enkät dagen efter forum till alla som närvarade. Innehåll enligt era tidigare enkäter, utvecklat med vissa lätt spårbara frågeställningar enligt ’branching’. 
 • Enkät till alla anmälda som inte närvarade, med frågor/fråga om vad det berodde på, om de tänker sig att gå längre fram etc. 
 • 1-10 påminnelser om att svara på enkäten under öppettiden som default, kan även styras av Kundens Admin från tid till annan. 
 • Uppföljnings-, utvecklings- och kvalitetssäkringen av utbildning är obegränsad. 

Vyer 

 • De som anmäler sig väljer på Kundens Intranät och/eller i Klickportalen K3 i en list- eller kalendervy enligt Kundens önskemål. Därefter sköts allt i Klickportalen K3 med integrering mot ERP/HR/Lön/Kompetenssystem. 
 • Kundens administratör/er får en länk i K3 – Bokning B3. De kan valfritt se B3 som list- eller kalendervy och kommer med överenskommen färgkodning och diagram att kunna se hur många som är uppbokade på respektive forum och hur många platser som finns kvar. De kan även se hur många som står i kö. Efter avslutade utbildningar kan de snabbt se hur många som närvarade samt i ”realtid” följa hur många som svarat på enkäterna etc. 

Statistik S3 

 • I Statistik S3 kan Kundens Administratör/er följa upp enkäterna, t ex hur svaren fördelat sig totalt, på en ort, region, KST eller avseende en föreläsare. Svaren kan även korstabuleras samt exporteras till andra program för vidare analys. Med koppling till CV-databasen C3 kan även certifieringar och diplomering utfärdas. 

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!