fbpx

LMS

Artiklar relaterade till LMS och dess funktioner


Så höjer Klick Data kunskapsnivån i skolan

Publicerat i kategori: LMS

Klick Data medverkade i Dagens Nyheters temabilaga Skolan den 15 november 2022 med en intervju med grundaren och VD Erik Bolinder.  


Klick Data har verkat inom e-learning på den svenska skolmarknaden i 30 år. Idag levererar
Klick Data en läroplattform för kunskap anpassad för skolor och organisationer fokuserade
på personalutveckling som de beskriver som ett drömverktyg för elever, kursskapare och
administratörer.

VD och grundare Erik Bolinder berättar om sin passion för lärandet och hur den digitala
transformationen förändrat skolan och dess lärande.


Klick Data lanserar version 5.4 av KlickData KLMS.

Publicerat i kategori: LMS

Läroplattformen KlickData fortsätter att utvecklas. Nu har vi släppt version 5.4 efter en rad förbättringar av systemet till utseende, funktionalitet, förenklingar och förbättringar.

Vår idé med online utbildning för företag, offentlig förvaltning och organisationer är att det ska vara lika lätt och snyggt för användarna som Netflix och lika enkelt och smidigt för administratören som Spotify. Utefter en linje som alltid präglat Klick data i snart 30 år: Enkelheten. Är det enkelt blir det använt.


Utbilda personalen- en ständig process som idag kräver utbildning på nätet och onlineundervisning

Publicerat i kategori: LMS

De flesta HR-chefer har som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier för anställda och medarbetare. Det finns en rad olika invanda tillvägagångssätt för att sköta dessa HR-frågor för att utbilda personalen. Denna artikel beskriver hur elearning utvecklats och hur KlickData KLMS (Klick Data Learning Management System= Lärplattformen KlickData) ger alla organisationer verktyg för att växa genom att systematisera inlärningsprocessen och kompetensvalidera.


Klick Data lanserar sitt LMS på arabiska

Publicerat i kategori: LMS

Klick Datas Learning Management (KLMS) har nyligen lanserats på svenska och på engelska. Nu översätts KLMS-ramverket till arabiska för att tjäna Gulfregionens företag och universitets behov för ett online HR-system som validerar kunskap inom organisationen.


Employer Branding - hur ett LMS gör dig attraktivare som arbetsgivare

Publicerat i kategori: LMS

Hur både potentiella och befintliga anställda ser på en arbetsgivare har blivit en allt mer betydelsefull fråga det senaste decenniet. I takt med att medarbetare idag ställer helt andra krav på företagen har det blivit viktigare att kunna marknadsföra och konkurrera med annat än ersättningsnivåer och trygghetspaket. Hur kan företag utnyttja ett Learning Management System (LMS) för att förbättra sin Employer Branding?


Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?

Publicerat i kategori: LMS

Ett kontinuerligt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) är idag en nödvändig och viktig del i alla organisationer för att stärka konkurrenskraften och utveckla ett hållbart värdeskapande. Trots ett ofta gediget arbete upplever många utmaningar i att kommunicera ut riktlinjer och värderingar på ett effektivt sätt både internt och externt. Hur kan man med hjälp av digitala verktyg i ett LMS öka medvetenheten om organisationens CSR-arbete för ökat förtroende och lönsamhet? 


6 anledningar att investera i ett LMS

Publicerat i kategori: LMS

I stort sett alla organisationer behöver ha en systematiserad process för att vidareutbilda och kompetensutveckla sina anställda. Här listar vi de främsta fördelarna med att automatisera, systematisera och följa upp utvecklingen med hjälp av ett LMS (Learning Management System) - navet för all e-learning. 


KlickData lanserar ny lärplattform

Publicerat i kategori: LMS

År 2017 firade KlickData 25 år som utbildningsleverantör med över 1,6 miljoner levererade e‐kurser sedan start. I samband med detta lanseras nu äntligen ett helt nytt LMS som uppföljare till succén Klickportalen K3. KlickData passar även på att lansera ny hemsida och en ny grafisk profil.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!