fbpx

LMS

Artiklar relaterade till LMS och dess funktioner


Klick Data lanserar version 5.4 av KlickData KLMS.

Läroplattformen KlickData fortsätter att utvecklas. Nu har vi släppt version 5.4 efter en rad förbättringar av systemet till utseende, funktionalitet, förenklingar och förbättringar.

Vår idé med online utbildning för företag, offentlig förvaltning och organisationer är att det ska vara lika lätt och snyggt för användarna som Netflix och lika enkelt och smidigt för administratören som Spotify. Utefter en linje som alltid präglat Klick data i snart 30 år: Enkelheten. Är det enkelt blir det använt.

I version 5.40 har vi bl.a uppdaterat följande.

 • Nyhetsdelen är uppgraderad i design, form och funktionalitet. Du hittar nyheter enklare genom att du får en bättre översikt i mobilen och i Desktopmiljö med knappar uppe till höger som ger dig ingressläge, full nyhetsvy eller bara rubriker. Administratörens nyheter skiljer sig lite i färg från de nyheter som vi på Klick Data skickar ut i denna kanal.
  - Inställningarna är förbättrade och uppdaterade och språkdelen som sällan används har lyfts ner i en av Sektionerna i Inställningarna. Vi har flera inställningar uppdaterade såsom alias och bild.
 • Administratören kan nu se tre lägen för aktivitet. Den löpande aktiviteten i akademin på samma sätt som användaren kan se den. Från användarperspektivet och från kursperspektivet. Dessa tre lägen kompletterar varandra bra. Vi har sedan tidigare en Microsoft Power BI lösning som ger massor av statistik och information. Vår egenutvecklade nya är den vi själva gillar bäst.
  Teststatistik och Undersökningsstatistiken blev förbättrad i somras och ligger på samma menyrad för administratörer av Akademin.
 • Mobilutseendet i alla dess delar har genomgått en kraftigt designlyft och vi jobbar mycket med chevrons, dvs, pilar som visar mer information för enklare navigering. Du bläddrar i listvyn och i det som kallas gridvy med enkelhet.
 • Den globala sökfunktionen har funnits ett tag men förbättrats i resultatdelen i mobilen. Enkla delar av att söka i sektioner eller globalt gör det enkelt att söka i KLMS oavsett om det finns 50 kurser eller 50000.
 • Kurspaket har vi adderat som en funktion. Administratören kan lägga till kurspaket efter eget tycke och smak.
 • Administratörens rekommendationer till användarna, t.ex. säljkurser till säljpersonal syns nu som det ska i användarläget.
 • Upplägg av användare har nu fått en ny tab: Sektioner vilket gör att admin kan enklare än tidigare kan styra vad den enskilde användaren kommer att se. Tidigare var detta styrt i sektionerna under Inställningar vilket var bökigare.
 • En rad mindre buggar lösta som i alla uppgraderingar. Ofta sånt som kanske inte märks så tydligt men som vi löst.

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • Utbilda personalen- en ständig process som idag kräver utbildning på nätet och onlineundervisning

  De flesta HR-chefer har som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier för anställda och medarbetare. Det finns en rad olika invanda tillvägagångssätt för att sköta dessa HR-frågor för att utbilda personalen. Denna artikel beskriver hur elearning utvecklats och hur KlickData KLMS (Klick Data Learning Management System= Lärplattformen KlickData) ger alla organisationer verktyg för att växa genom att systematisera inlärningsprocessen och kompetensvalidera.

  De flesta HR-chefer har som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier för anställda och medarbetare. Det finns en rad olika invanda tillvägagångssätt för att sköta dessa HR-frågor för att utbilda personalen. Denna artikel beskriver hur elearning utvecklats och hur KlickData KLMS (Klick Data Learning Management System= Lärplattformen KlickData) ger alla organisationer verktyg för att växa genom att systematisera inlärningsprocessen och kompetensvalidera.

  Att utbilda personalen är en ständig process som idag på 2020-talet kräver uppdaterade angreppssätt. Allt fler har under en längre tid funderat att sätta elearning och utbildning online i centrum för utvecklingen. Majoriteten av företag är idag öppna för den nya tekniken, men sitter ofta kvar i gamla tankemönster och vanor trots att det finns en rad olika skäl för att effektivisera resursutnyttjandet och lägga eLearning i fokus på ett mer effektivt sätt

  Idag räcker det inte att bara ha en idé och acceptans för onlineutbildning och ge personalen tillgång till denna teknik. Idag gäller det att använda rätt plattform för att skapa ROI på riktigt.

  Det finns stora skillnader på lärplattformar och LMS system som ger administratörer verktyg att
  a) styra rätt utbildning för rätt medarbetare,
  b) ge management och ledning rätt information för att få verksamheten att lyfta och
  c) samtidigt få medarbetarfeedback för att förstå var i processerna man ska sätta in resurser för att kundupplevelsen i det man säljer, tillverkar och ger service på online och on site.

  Untitled 3

  Det som skiljer dagens metoder, teknik och pedagogik från de lösningar som presenterades runt millennieskiftet, när tekniken var ny och oprövad och många testade utan framgång är att de webbsystem som överlevt på marknaden är beprövade och accepterade av marknaden.

  Kunderna är inte längre testpatruller till verksamhetskritisk kompetenssystem utan kan investera med trygghet och förvissat av att det fungerar och ger synliga resultat i lönsamhet. Ett av de ledande systemen för kunskapshantering var lärplattformen Klickportalen K3 som utvecklats från att vara en ekurslösning till ett fullfjädrat system för all slags kompetensutveckling inom företag och organisationer.

  Systemet K3 (som det förkortas) hade en rad moduler som samverkade för att ge organisationer, företag och utbildningsverksamheter såsom universitet, lärcentrum, högskolor, gymnasieskolor en fördel i kunskapsöverflyttning med lärarledd undervisning på skärmen i botten, men som även innehåller en rad funktionalitet såsom testutvecklingsverktyg, medarbetarundersökningar, kundenkäter, cv-sammanställningar mm. 

  I och med att Klick Data nu under ett antal år utvecklat och tagit med sig all sin snart tre decennier långa erfarenhet i den andra generationens lärplattform: KlickData KLMS så ger det företag ytterligare starka skäl att investera i onlineträning. Både i Sverige och utomlands då KlickDatas LMS KLMS finns utvecklat både på engelska och arabiska och snart även på spanska. 

  Underskattad effekt av fördelar av elearning när man skall utbilda personalen

  KD Magnet JOBB demo2 180508

  De företag som har uppgraderat sin syn på elearning som verktyg för att effektivisera sin kunskapsprocess genom att fokusera på elearning har nått en rad fördelar som elearning generellt ger. Bara det faktum att budgeten för kompetensutveckling inte behöver öka utan drastiskt minska är en fördel.

  Men att det även ger så många positiva fördelar för den av personalen upplevda nyttan är ofta en underskattad effekt. Kompetensutvecklingen generellt sett måste vara väl genomtänkt och ligga i linje med vad företaget, organisationen och medarbetarna faktiskt behöver.

  Det måste även finnas rutiner för att ta tillvara det som medarbetarna lär sig. Denna systematisering av kunskapskraven är en av fördelarna som ett system som KlickData KLMS ger. Som individ på ett företag där man är anställd uppskattar man ofta själva existensen av att det finns ett LMS. En akademi som man kan förkovra sina kunskaper i.

  Individer investerar i sig själva genom att uppgradera sitt egna framtida jag och skapar möjligheten att gå vidare inom företaget eller externt i sin karriär genom att ta kurser online på eget initiativ.

  Bara det faktum att det finns tillgång till ett internt LMS som tex. KLMS skapar förutsättningar för detta ger Employee Branding en förstärkning och framtidstro och ger företaget fördelar. Utan att en enda kurs tilldelats eller används! Det är en magneteffekt.Det kan låta som något påhittat men vi har sett mängder med kunder som investerar i ett LMS och som saknar vilja av att maximera värdet av investeringen genom att bara skylta med att det finns. 

  Det råder ingen tveksam om att det både är dyrt och ineffektivt att skicka iväg en och en på utbildning. Resekostnader, övernattning och traktamenten utöver själva kursavgiften adderas ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter en fakturerad timme ger för en konsult gör att det är lätt att övertyga elearningens generella fördel. Den här fördelen är idag djupt rotad efter ett par decennier. Och fortfarande giltig. Det är lätt att räkna hem en investering vilket ni kan göra här.

  KD CSR demo1 180514c

  En annan faktor som är mindre allmänt känd, men som är av stor vikt är att LMS minskar andelen av motarbetarna. De som är bojstenar i organisationen. Kan ett LMS som KLMS minska andelen av de aktivt urkopplade är vinsten med ett kunskapssystem som KLMS väldigt lätt att räkna hem. 

  Men vad händer om personalen inte tar till sig elearning och hoppar över de av ledning och HR avdelningen ställda kraven. Detta varierar från fall till fall. Visst finns det många inom ett företag som inte tar till sig uppmaningen att gå en kurs eller ta en test i ett system som KlickData KLMS. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand utforska den stora mängd kurser (ekurser) som ligger inne i det äldre K3-systemet och i det uppdaterade KLMS.

  Klick Data har i sitt standardavtal (kallat Sitelicens) gett företagen tillgång till ett mycket stort och brett sortiment av e-kurser, kursmaterial, tester och undersökningar. Administratören av KlickData KLMS kan välja tilldelning och sovra eller som standard ge tillgång till allt. Användaren har lättillgängliga sökverktyg för att hitta till rätt kunskap. De kan således bara välja att gå ett avsnitt i en ekurs genom att klicka på sök och välja ordet pivottabell för att sen gå igenom det avsnittet utan att ta till sig hela kursen. 

  Gigantiskt utbud av kurser på nätet: Varför skaffa ett LMS när allt är gratis och tillgängligt?

  kd videobilder 200227

  Idag är tillgången till fria kurser gigantiskt på YouTube. Och det finns tonvis med bra kurser på alla olika håll på nätet från ansedda världsledande universitet som MIT och Standford. Och TED inte minst. Mängder av system finns för att ge tillgång till kursmaterial och onlinekurser. Varför välja KlickData för din organisation om kurserna redan finns annanstans? Alla kan ju Googla snabbt och lära sig utan ett LMS. 

  Tillgång på information är inte samma sak som tillgång till kunskap

  A. Detta är en nyckelfråga och svaret har betydande konsekvenser om man fokuserar på lönsamhet. Och förstår den avgrundsdjupa skillnaden mellan tillgång på fri information och validering av kunskap. Wikipedia skryter tex. med att de ger tillgång till fri kunskap med sitt uppslagsverk, vilket är i vårt tycke helt fel då det är tillgång till information man har. Vilket inte är samma sak. Hans Rosling / Ola Rosling /Ann Rönnlund Rosling fokuserade i sin världsberömda bok Factfulness på at,  trots att vi har mer tillgång än någonsin på information i världen, så har vi en systematiskt felaktig bild = kunskap om hur världen är befattad och vilka processer som styr. "Apor har mer rätt" på ett kunskapsquiz som finns i början av boken. Än Nobelpristagare och en bred allmänhet.

  I detta sammanhang vill vi poängtera att kunskap är det som finns inne i huvudet i form av fakta och färdigheter om hur man löser ett problem och erfarenhet. På Internet finns information som omvandlats från data som bara datorer klarar av att förstå (ettor och nollor). Information måste sen med systematik och med ett system som KLMS omvandlas till kunskap. Kunskap kommer med tiden att ge AHA-upplevelse och insikter för att sedemera övergå till vishet. (Se DIKW)

  WOK data information knowledge insikt vishet 200315

  KD GFEL interview Erik Bolinder snap 200120
  Klick Dats grundare belönades med utmärkelsen "Top 100 Leaders in Education" och  Klick Data med "Top 50 Organizations in Education" på GFEL Award i Dubai i December 2019. Lyssna på intervjun som Dubai TV gjorde med Erik Bolinder om varför varje organisation bör investera i ett kunskapssystem som KLMS. 

  Från e-kurser till verksamhetsstyrning

  B. Tidigare låg fokus hos oss i vårt värdeskapande att producera och ta fram ekurser och vi sålde dessa styckvis och som en service i det äldre LMSsystemet K3. Genom vår succé har miljoner startade e-kurser i Klickportalen K3 har gjort KlickData kända i Sverige för att ha utbildat människor i kunskaper om dataprogram. ( Se vår stolta historia och story på vår tidslinjeDet nya KlickData KLMS skiljer sig gentemot det äldre på att det är ett större fokus på validering och säkerställande av våra kunders anpassade kunskapskrav. Idag har de allra flesta en hygglig baskunskap i hur man använder de vanligaste dataprogrammen.

  Klick Data producerar sedan ett antal år inte lika frekvent nya versioner av dataprogrammen pga av detta skifte i efterfrågan. Klick Data säljer inte datakurser på nätet utan fokuserar på att göra företag lönsammare med hjälp av digital utbildning som används på ett systematiskt sätt för att spara kostnader i kunskapsöverföring och att ledning får validering av att rätt kunskap överförs rätt medarbetare på kortast, mest effektiva och kostnadsoptimerande sätt. Och det gäller ALL kunskap. Inte bara datakursrelaterade kunskaper. Utan allt som en verksamhet kan i sin värdeskaparprocess och som skall ut till alla anställda medarbetare och inhyrd personal ska vara tillgänglig snabbt, valideras och säkerställas över tid.

  KD LMS circles demo4 180503l

  C. Med ett KLMS kan man kommunicera ut riktlinjer och värderingar på ett effektivt sätt både internt och externt, vilket ofta kallas CSR (Corporate Social Responsibility) . Detta är en central del av att få ett bättre kitt mellan ledning, vision och medarbetare. Med ett KLMS säkerställer man att alla värderingar är i synk för att hantera sina relationer med kunder och leverantörer. Det har lite med tillgången av kurser på nätet att göra, men är väsentligt och centralt för att lyckas styra organisationer rätt.

  Det räcker således inte med att skicka ut pdf i mail och be personalen gå igenom: Det är säkerställning av att alla tagit del och förstått som är det centrala. Nya direktiv och händelser i omvärlden som t.ex. strategi för Coronaviruset eller en Environmental policy ska snabbt kommuniceras ut. Med ett KLMS kan ledningen se att alla tagit del av materialet. Svart på vitt med statistik. Det blir inga tveksamheter om mail hamnat i spam eller scrollats förbi. "Alla ska med". 

  Med ett KLMS kan VD också ha en kanal ut till medarbetare genom videoinspelade statements som spelas in i en studio som man ser till är en del av ledningsgruppens faciliteter. Många korta och frekventa video statements som samlas upp i KLMS skapar en god kontakt med medarbetare och stärker ledningens kommunikation ut i organisationen. 

  KLICK DATA KLMS FOKUSERAR PÅ VALIDERING. OCH ÅTERKOPPLING.

  Klick Data KLMS bygger på att företaget har ett onlinesystem (lärplattform/ learning management system) för all verksamhetskritisk kunskap som ligger bakom en inlogging där varje medarbetare har sitt eget konto. Alla dokument, länkar, pdf, filmer som ett företag eller organisation har kan läggas upp i KLMS. Det kan om man är mån om att ligga i absolut framkant vara vettigt att fundera på en video learning strategy 

  Och att kunder kan ta vilken länk som helst från nätet och säkerställa att en medarbetare tagit del av detta material/ denna kurs. 

  Tester. Från 3000 flervalsfrågor i gamla K3 till över 500000 MCQ i nya KLMS. 

  K3 film 46a Kunskapsstream 1 v2 sv 191021b

  D. Fokuset ligger ännu mer på tester och frågor i KLMS än i det äldre K3. Det äldre K3 hade en rad tester. Dessa tester säkerställde att många medarbetare hade förstått och tagit del av kursmaterialet i Klick Datas ekurser. I K3 fanns en uppskattad del av framtagna generella svenska tester som kunde tilldelas användarna av K3. Det samma gäller i det nya Klickdata LMS. Då allt handlar om att validera kunskap hos medarbetare på individnivå i ett företag för att säkerställa att kunskap och erfarenheter kommer nya och äldre medarbetare till del för kvalitetssäkring finns behovet av tester hos alla företag. Validering och Certifiering är A och O. 

  I KLMS kan vilken kunskap som helst knytas till en kurs skapat med en kursplan. Materialet som skall läras in eller kunnas kan komma från vilken källa som helst. Steg 2 i processen är att testa av att informationen överförts och att informatinen är förstådd och mottagen. Olika delar av tester som kan vara lätta och svåra. Korta eller långa eller utebli finns för att varje organisation tänker olika. Det är inte Klick Datas lärare som är kunskapsöverförare: Det är ER organisations behov av ER kunskap som skall tillfredställas. KlickData KLMS möjliggör detta. Vi tillhandahåller en uppsjö av förslag på bra länkar och kursmaterial och sammanställer dessa i en exempeldatabas för onboard training, säljträning/ sales mangaement mm. Och till alla kurser/ material kan tester skapas

  Tester skapas av adminstratören (användare med administratörsrättigheter.) . Frågorna kan vara flervalsfrågor med fler svar korrekta eller flervalsfrågor (Engelska: MCQ= Multiple Choice Questions) med ett korrekt svar bland flera svarsalternativ. Frågorna kan skapas från "blankt papper", dvs. helt på egen hand vilket är det normala om det handlar om tester baserade på eget framtaget kursmaterial i hur verksamheten bedrivs. Testfrågorna kan också skapas utifrån att man använder färdiga mallar. Dels kan man kopiera och modifiera tidigare tester som ligger som mallar i KLMS.

  KLMS test creation step3 screens 200305

  Och dels kan man, vilket är världsunikt för KLMS, få tillgång till över 500000 faktabaserade kunskapsfrågor som är taggade och indexerade till Wikipedias artiklar. (Engelska, svenska och arabiska). Välj valfri Wikipedia artikel och ladda ner ett antal frågor från WOK databasen och modifiera, släng och lägg till egna kunskapsfrågor. Är det faktakunskaper som ska testas är det ett fantastiskt verktyg för kunskapstester. Det är för våra kunder i utbildningssektorn väldigt enkelt att skapa examensprov. Att hämta frågor från WikiMaster/ WOK databasen är snabbt, enkelt och kraftfullt. (FAQ om Hur man skapar frågor i KLMS

  Microkurser. Närsom helst. 

  All kunskap inhämtas loggas och läggs till din utbildningskompetens och budgeterade utbildningstid. . När du har tid tar du som användare och medarbetare en stunds utbildning. På så sätt får personalen just in time en mikrokurs i det som behövs. Vissa har inte den disciplinen eller tillräckligt mycket kunskap för att förstå att det är pivottabell som de skall söka efter och då är det ju en Excelkurs som de behöver för att gå igenom kalkylprogrammets nytta, funktioner och möjligheter från början. 

  Javisst. Att Googla och se en instruktionsvideo om hur man gör något eller läsa något är ett av de vanligaste sätten att lära sig. Och för det behöver man inget LMS . Det finns ju tillgängligt. Men är det något som är användbart för flera på företaget? Då bör denna film eller länk systematiseras in för andra att ta. Ofta skickar någon runt ett mail eller skickar länk på Skype, WhatsApp eller Messenger till någon som kan tänkas behöva informationen som vederbörande fått. Med KLMS kan du lägga upp denna pusselbit av kunskapslektion som ett material som sen kan valideras och användas systematiskt.

  Inte bara i närtid innan länken försvinner ut ur fönsterfokuset, utan för avdelningens nya medarbetare i framtid som kanske behöver kunna denna kunskap för att klara av sitt jobb och som bara råkade inte infinna sig i den ad hoc situation som uppstod när en medarbetare fick en viktig lärdom genom sin egen sökning på nätet. Om denna mer lönsamma approach diskuteras i artikeln om intern video strategi. Alla medarbetare ska känna ett ansvar att skapa en kunskapsbank och dela med sig av verksamhetskritisk kunskap. Och att lära varje medarbetare att spela in en video är en del av den omläggningen. Precis som på Facebook är alla producenter i KLMS. Och konsumenter. 

  Efter att ha gått igenom en ekurs första gången så är det enklare att repetera då man är bekant med uttrycken, begreppen och problemställningarna. Så repetition är elearningens främsta fördel. Man tar utbildningen i den takt som man hinner ta den till sig. Det ger alla undersökningar om upplevd fördel hos användarna entydigt svar på som den kanske främsta fördelen. Inga långa beslutsprocesser att komma igång. Repetition direkt. När man behöver det. Här är stora lönsamhetsvinster för de som räknar och en stor minskning av upplevd stress hos personalen som genom onlineundervisning med utbildning online i KlickData får värde som är underskattat för de som räknar mjuka värden.

  KD illustrations varde 180227

  Så fördelen av att
  a. spara kurskostnader
  b. oändlig repetition
  räcker och blir över för ett investeringsbeslut allt annat lika.
  Det finns många fler fördelar och följdeffekter av att lägga elearning i centrum och endast i undantagsfall skicka folk på dyra datakurser. Eller att arbeta med enskild medarbetarutbildning för nyanställda. Se effekten här i vår kalkul! 

  E3 behovskarta 2b 191023

  Den mängd kunskap som enskilda individer behöver kunna blir mer och mer komplex. HR avdelningen kan med KLMS säkerställa att rätt kunskap finns för varje medarbetare vid varje given tid. 

  Givetvis kan inte E-learning ersätta fysiska möten; det är snarare ett komplement till dessa om det är ett självändamål att lära i grupp. Men själva överföring av kunskap, dvs. själva utlärningen och inlärningens moment: Det kan elearningen ersätta. Den praktiska appliceringen av kunskap har ofta med fördel av att vara i gemenskap. I grupp och tillsammans. Men med dagens teknik och t.ex. ett Skypefönster som visar skärmens händelser så kan man skapa fysiska virtuell undervisning där deltagarna är aktiva parter och elearningens undervisning kompletteras . Då får man det fysiska mötet i praktiken som ersätter det traditionella som med avståndens problematik är betydligt dyrare då personer måste ta sig till kurslokaler istället för som med Klickportalen K3: Kurslokalen tar sig till deltagaren.

  Se video: https://klickdata.se/english/journal/a-powerful-tools-to-use-for-the-benefit-of-the-staff-s-skills-cop

  Sammanfattning. Varför ska man investera i Klick Data KLMS med onlineutbildning? 

  1. Med en investering i KLMS styr företaget att rätt kunskap finns hos varje medarbetare då all kunskap kan läggas in som kurs med test och kursåterkoppling (survey)

  2. Med KLMS stärks attraktionskraften för företaget som arbetsgivare i det som kallas employment branding, då varje medarbetare har en möjlighet att utveckla sig själv i företagets egen online- akademi.

  3. Genom undersökningsmodulen ges inte bara kursåterkoppling utan företagsledningen kan använda detta till medarbetarundersökningar och mäta trivsel över tid i hela organisationen. Informationen går i båda riktningarna: Från ledning till medarbetare i kursmaterialet. Från medarbetarna till ledningen via medarbetarundersökningar och utvärderingarna

  4. Genom att göra varje medarbetare delaktig för att skapa och ta mikrokurser över hur företaget sköter sina rutiner och sätta KLMS i centrum för att effektivt hantera utbildningen och därigenom minska den spontana och okontrollerade kunskapsöverföringen är det mest lönsamma sättet att få maximal utväxling på en investering i KLMS. 

  Varje företag och organisation är unik. Välj en lösning som passar er, men dra fördel av alla de erfarenheter som våra 25000 kunder redan dragit under 3 decennium. Välj Klick Data som er partner för ökad lönsamhet med kunskapsdriven organisation och välj en Sitelicenslösning med ett prisbelönt KlickData KLMS. Välkommen! 

  KD award GFEL closeup 720 KlickData 191216

  KlickData kunder loggor eng 191124.001

  Några av de kunder vi hjälpt genom vår passion för kunskap och Edtech baserade plattform för onlineutbildning. 

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • Klick Data lanserar sitt LMS på arabiska

  Klick Datas Learning Management (KLMS) har nyligen lanserats på svenska och på engelska. Nu översätts KLMS-ramverket till arabiska för att tjäna Gulfregionens företag och universitets behov för ett online HR-system som validerar kunskap inom organisationen.

  - Vi tror att det växande antalet företag i Mellanöstern som ser den stora potentialen att använda onlinutbildning och investera i utbildning för att utbilda sin personal. Vi är därför engagerade i att hjälpa MENA-regionen att använda e-learning med vår prisbelönta LMS, säger Magnus Jungbeck, VD för Klick Data.

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • Vilka mått avseende ROI finns och hur räknar man hem en investering i Klickportalen K3- finns det en fallstudie eller fallstudier på detta?

  En investering med Sitelicens i Klickportalen K3 bygger på att Klick Data levererar ett värde som motsvarar förväntningar och som ger lönsamhet i organisationen antingen i ökade intäkter eller i besparingar eller en kombination av dessa. Det skiljer inte från någon annan investering.

  Värdet på Klickportalen K3 kan definieras av totalanvändningen av modulernas tjänster. Måttet på värdet är beroende på målbild. I denna artikel bryter vi ner värdet av tjänsten Sitelicens i delar som omräknas i SEK utifrån en ROI (Return on Investment) kalkyl. Direkta kurskostnader, indirekta kurskostnader i förlorad tid, effektivitetsvinster genom sökmöjligheter och alternativkostnader  för arbetstid är några av de tydliga faktorer som gör en investering i Klickportalen K3 intressant.


  Med åren har Klick Data utvecklat e-kurser i sitt ramverk för kunskapsöverföring i Klickportalen K3. Klickportalen K3s tjänster kan delas in i olika moduler. Det sammanlagda värdet av dessa kan beräknas på summan av de enskilda modulernas värde men också av mervärdet av dess samverkan. (Det är t.ex svårt att skilja Apples tjänst iTunes Store från iPodspelaren. Det ena samverkar med det andra i en upplevd enhet av enkelhet av att kunna spela valfri musik legalt).

  Med detta sagt försöker vi här dela in värdet i mätbara delar för att kunna ge våra kunder mått att mäta och se värdet av för att se investeringen som en helhet och jämföra med andra liknande investeringar eller alternativ med annan teknik (t.ex. lärarledda kurser eller traditionella undersökningar).

  Klick Data e-kurser har sedan tjänsten Sitelicens införts med obegränsad tillgång till Klick Datas tjänst Klickportalen K3 inneburit att värde på

  Mått för Klick Datas producerade e-kurser i Klickportalen K3 med Kursspelaren W3


  Exkluderar man funktionaliteten till enbart en modul, t.ex. bara e-kurser så kan kostnaden för dessa mätas i t.ex.

  1. Antal startade (S) e-kurser, (varje gång någon startar en e-kurs oavsett tidigare start)
  2. Antal unikt (U) startade e-kurser (samma person startar samma e-kurs flera gånger, men värdet blir 1 per kurstitel)
  3. Antal avslutade (A) e-kurser (när sista videofilen är levererad noteras avslutad i K3)

  Mäter man värdet efter antal starter eller unikt antal starter får man t.ex. ett värde om Y SEK/ startad kurs. Det värdet kan ses i jämförelse av att gå en alternativ kurs eller "kurs på stan". Mätt i kursavgift. Det kan också jämföras med att personen har möjlighet att gå en kurs på sina villkor.

  Generellt sett så är antal starter per kurs ca. 8-10 gånger högre än värdet för unik kurs, vilket kan tolkas som att en e-kurs delas upp i antal olika delar för att inlärningen skall fullföljas. (Hur äter man en elefant? I delar. En e-kurs i Excel blir därför uppdelad i portioner).

  Värdet på avslutad e-kurs ligger ungefär på 5% av påbörjade e-kurser. Det skulle kunna tolkas som att "avhopp" är väldigt stort. Det är väldigt fel. Kunskapen som levereras innan avhopp har inte 0% värde innan 100% av e-kursen är levererad och 100% om 100% av e-kursen gås igenom. Det enda som man vet med värdet avslutad e-kurs är att det tekniskt har startat något på Klickdatas server och att samtliga videofiler inklusive avslutningsscenen är levererad. Om användaren sätter på en e-kurs och går från sin skärm och sen låter "Klick datas e-kurs i Y"  stå på så kommer den att bockas som avslutad. Huruvida han/ hon lyssnat eller lärt sig något är ingen garanti. En användare som startar en gång och kör igenom hela e-kursen har därför betydligt mindre sannolikt lärt sig lika mycket som en som startat 10 gånger och valt att hoppa över delar och inte tekniskt sett "är klar". Att användaren plockat ut det han eller hon behöver ur en e-kurs utan att tekniskt sett avsluta e-kursen genom att låta den sista filen levereras saknar därför betydelse. Måttet avslutad e-kurs blir ett snett mått på effektivitet av utnyttjande av Klickportalen K3.

  Supportsystem- Minimera tiden för utbildning med onlinekurser och undervisning på nätet som ger resultat

  Approachen är att en användare oftare och oftare väljer att hoppa in i Klickportalen K3 och bara lösa sitt problem med det avancerade sökindexet som möjliggör att med pincettmetoden välja det man är intresserad av att lära: tex "Perspektivförskjutning" i Photoshop. Om Klickportalen K3 används en gång för att lösa ett problem för en användare inom organisationen på 6 minuter som andra leverantörer löser på 6 timmar, 6 dagar eller 6 veckor så har det ett stort värde utifrån alternativkostnaden, dvs. effektiviteten av vad man kan göra av sin tid på annat. Enkelheten har sitt pris utifrån supportperspektivet.
  Tidsvinsten det tar för en användare att hitta rätt kunskap utan att behöva spendera onödig tid har ett högt värde, vilket gör att tidsanvändningen av Klickportalen K3 är ett trubbigt instrument för att mäta värde av tjänsten.

  KD illustrations Vektor 180227

  Utan repetition ger en utbildningsinsats svagt resultat efter en tid. Det dyker alltid upp frågor som mottagaren glömt eller har behov av att repetera. Skaffar man inte ett system som möjliggör enkel och problemfri repetition så faller kunskapen med tiden. Minsta motståndets lag gör ofta att nyfikenheten stillas utan påfyllning av kunskap och över tiden sjunker kompetensen. Enkelheten i K3 gör att det används och därmed är en viktig faktor för lönsamhet tillgängligheten för K3.  

   

  Med Klickportalen K3s inbyggda indexering av alla e-kurser i små segment som är sökbara med funktionen K3Direkt möjliggöra snabb repetition. Användaren kan snabbt stilla sin nyfikenhet och ta reda på det han / hon behöver för stunden. En initial utbildningsinsats förstärks och användaren kommer snabbt ihåg mycket bättre än tidigare. Med K3 får man ett supportstöd som är oslagbart. Både fördjupning och en komplett kurs på skärmen online samt uppföljning med repetition på egna villkor. Det blir en markant skillnad. Att kalla Klickportalen K3 för ett renodlat supportsystem för programvaror stämmer sålunda allt annat lika oaktat de andra funktionerna i K3.

  Övergripande mål för verksamhetsansvariga HR-chefer och it-chefer

  Som ansvarig HR - chef eller itansvarig önskar man och har ansvar bl.a. för att medarbetare och personal inom organisationen

  a. kan de system och programvaror som företaget investerat i och därigenom når de effektivitetsvinster man eftersträvar i produktion och verksamhet.
  b. att supportkostnaderna minimeras och problemen som uppstår pga av it-investeringar hålls till ett minimum.
  c. att nyinvesteringar i uppgraderingar löpande sker med en väl genomtänkt utbildningsstrategi och implementeringsplan
  d. att det finns projektverktyg för att uppfölja kompetensutveckling så att nödvändig kompetens finns inom organisationen
  e. att företagets värderingar, rutiner, historia och arbetsuppgiftsbeskrivningar snabbt kan kommuniceras ut och inläras av nyanställda
  f. att det finns exitundersökningar för personal som slutar för att få återkoppling och feedback på nödvändiga förbättringar runt HR-strategin och företagets vision, mål och varumärke utifrån attraktionskraft som arbetsgivare

  De flesta kunder till Klick Data använder Examina E3 modulens och dess tester som metod för att mäta om kunskap har kommit på plats. Administratören sätter genom modulen Uppdrag U3 ett kunskapsmål. En kunskap skall förvärvas.
  Exempel: Administratören väljer en kunskapskälla: Lämpligtvis en e-kurs producerad av Klick Data. Efter genomförd delmoment ”Gå e-kursen X” följs detta upp med ett test ”Prov på e-kursen X”. Uppgiften har här två delmoment som vardera kan ha en deadline eller tidsgräns. Administratören , t.ex. HR ansvarig kan följa kunskapsinsatsen genom statistikverktygen i Admin A3. Påminnelser om förseningar eller uppföljning kan ges. Genom att kunskapsmål ofta sätts gentemot en grupp av individer kan statistik enkelt få fram vilka i gruppen som genomfört olika delmoment och vilka som ligger efter och enkelt kan få påminnelsemail inifrån K3. Målstyrningen med Uppdrag U3 medför en betydligt ökad chans för lyckade resultat av användningen och är ett effektivt och uppskattat verktyg för ökad kunskap i alla organisationer.

  Används inte Uppdrag U3 så blir utfallet annat. Det finns kanske bara ett syfte att ge en personalförmån på frivillig basis med en "möjlighet" för personalen att tillgodo göra sig kunskap.


  Processen att använda Klickportalen K3 som ett styrverktyg utan e-kurser växer

  Uppdrag U3 är annars ett målstyrningsverktyg som alltmer används utan inblandning av Klick Datas producerade e-kurser. Alltsedan 1992 har Klick Data producerat egna e-kurser som levererats i ett för tidsperioden optimalt format. Idag är det endast på Internet som vi levererar via Kursspelaren W3. Runt denna mediaspelare som har fördelen av att vara optimerad för vårt indexerade system K3Direkt, som möjliggör att hitta kunskap på små detaljnivåer inne i videofiler, har en rad olika moduler lagts till som lever på egna meriter.

  Dessa moduler med Testproduktion Q3, Examina E3, Egna Dokument D3, Uppdrag U3, Certifiering C3, Opinion O3 motsvarar långt mer värde än kostnaden för en Sitelicens, även utan att det funnits en enda e-kurs från Klick Data publicerad.
  Användningen av dessa moduler växer i omfång och andelen e-kurser minskar procentuellt sett även om antal startade e-kurser av våra betalande Sitelicenskunder ökar. Lärplattformen och kompetenssystemet Klickportalen K3 tar mer överhanden. Både i värdekedjan och i praktisk användning.

  Idag har väldigt många kunder ett fokus på Klickportalen K3 utifrån Uppdrag U3, Examina E3 och Testproduktion med uppföljning i enkätverktyget Opinion O3. Det innebär att kunder som kanske initialt har skaffat Klickportalen K3 för en utbildningssatsning i Microsoft Office stannar kvar när de upptäcker fördelarna med systemets alla moduler även när utbildningsbehovet i programvaror minskar. Så vägen från utbildning med e-kurser till atta använda Klickportalen k3 som ett effektivt styrverktyg för organisationens processer ökar. Kunskapsdrivna organisationer strukturerar och kravställer att kunskap finns på rätt plats hos rätt medarbetare ute i organisationen och de använder klickportalen K3 som verktyg i ökad grad. 

  Värde av modulerna i Klickportalen K3 och Klick Datas prismodell

  Klick Datas onlinesystem för utbildning på webben har utvecklats kraftigt. Vår prismodell har förblivit densamma. Även den genomsyras av våra värderingar av att vara transparent, rak och enkel att förstå. Vi har inga dolda kostnader och finstilta paragrafer som ger kunden huvudbry. Vår prismodell är enkel att budgetera, skalbar och syftar till att användningen av Klickportalen K3 ute i organisationen skall vara så enkel att K3 används för stora och små uppgifter.

  Värdet av att lösa ett kunskapsproblem ökar ju fortare okunskap blir till AHA upplevelser. Om Klick Data löser ett problem på 6 minuter med en enkel webbsökning och en indexerad delavsnitt i en e-kurs, som det tar andra leverantörer och traditionsmässig utbildningslösningar att leverera på 6 timmar, 6 dagar, 6 veckor eller 6 månader att leverera så att mottagaren och medarbetaren förstår så har det ett värde i sig. Lätt att lära direkt när behov uppstår skapar en lätthet för kunderna att ta verktyget K3 till sig. Om vi hade en krånglig och svårbegriplig avtalsmetod skulle detta falla på eget grepp.

  Vi använder något som skulle kallas smörgåsbords-modellen eller buffé-modellen. "Utbilda er och använd så mycket ni vill till ett fast pris i Klickportalen K3 och dess moduler". Skulle kunden vilja skala bort moduler så kan vi göra det, men vi vet med vår breda erfarenhet att behov som inte finns initialt uppstår med tiden. Då är det ofta krångligt att definiera nya behov. Kunder har inte samma behov idag som imorgon, men de har i princip alltid ett konstant utbildningsbehov. Så länge som Klick Data har funnits sedan 1992 så har vi utvecklat oss med kunderna och med marknaden. Men vår grundläggande princip att vara enkla att ha göra med kvarstår och genomsyrar vår prismodell.

  Sen uppstår något som är självklart för de som använt Klickportalen K3 ett tag. Helheten överstiger värdet av de enskilda delarna. Modulerna i K3 är tillsammans mer värda än var för sig. Värdet av att ha allt inom kunskapshantering och kompetensfrågorna i ett system som enkelt samverkar och är lättöverskådligt och lätthanterat är mycket värdefullt.

  Endast undersökningsdelen har fler kunder tjänat in systemet K3 på då det är mer lönsamt i sig med hela kostnaden än ett konkurrerande system på marknaden. Osv, osv. Exemplen är många. Och fler kan vi ge.
  Kontakta oss för en offert och en demo av utbildningssystemet Klickportalen K3 så berättar vi mer om vad det kostar för ert företag och organisation.

  Många företag förstår inte hur mycket värde de får med ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3. Vi har en enkel modell för hur vi tar betalt som bygger på en enkel princip. Det skall vara lönsamt att bli kund till Klick Data för alla våra kunder. Välkommen!

    

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • Employer Branding - hur ett LMS gör dig attraktivare som arbetsgivare

  Hur både potentiella och befintliga anställda ser på en arbetsgivare har blivit en allt mer betydelsefull fråga det senaste decenniet. I takt med att medarbetare idag ställer helt andra krav på företagen har det blivit viktigare att kunna marknadsföra och konkurrera med annat än ersättningsnivåer och trygghetspaket. Hur kan företag utnyttja ett Learning Management System (LMS) för att förbättra sin Employer Branding?

  KD Magnet JOBB demo1 180508

  För inte allt för länge sedan var det företagen som satt i förarsätet och kunde ställa höga krav på sina anställda utan att behöva leva upp till särskilt mycket själva. Attityden kring vad det innebar att vara anställd såg helt annorlunda ut och den stora majoriteten reflekterade inte över frågor som miljöpåverkan, flexibla arbetstider och vidareutbildning. Internets intåg i folks datorer, surfplattor och mobiler har förändrat dynamiken mellan arbetsgivare och anställda totalt. Helt plötsligt är information om hur andra företag relaterar till sin omvärld lätt att ta reda på och detta skapar helt andra förväntningar på arbetsgivarna. Detta har lett till att företag tvingas differentiera sig och hitta nya sätt för att attrahera och inte minst att behålla de största talangerna. 

  Employer Branding är varken enkelt eller något som sker över en dag. Det kräver förståelse både om sig själv som företag och organisation, men även förståelse för vad som är viktigt för dagens anställda. Som tur är finns det idag verktyg som underlättar detta arbete. Genom att ha ett LMS integrerat i verksamheten visar man direkt att man förutom att bry sig om sina anställdas utveckling, visar att man är ett företag i framkant när det kommer till den digitala utvecklingen. Enligt en opinionsundersökning från Gallup år 2016 så anser 87% av ”Millennials” (födda år 1980-1996) att professionell kompetens- och vidareutveckling är väldigt viktigt i ett jobb. Vidareutveckling är alltså inte bara något många unga anställda ser som en bonus - det är mer eller mindre ett skall-krav för majoriteten. 

  Förutom att ett LMS tillhandahåller möjligheten att enkelt lära sig, ger det både anställda och arbetsgivare möjligheten att interagera och förstå varandra. Känslan av att få sin röst hörd och samtidigt ha möjlighet att påverka verksamheten är nämligen viktigt för att öka produktionen och behålla anställda över tid. I västra Europa känner sig endast 10% engagerade på jobbet (involverad och entusiastisk över sitt arbete). I samma studie från Gallup visar det sig att 70% av anställda känner sig engagerade i de bolag som förvaltas bäst. Dessa siffror talar sitt tydliga språk; rätt kultur och ledarskap skapar enorma skillnader i hur engagerade anställda är. Detta leder i sin tur till ökat förtroende hos de anställda och sedermera förbättrad produktivitet och lönsamhet. 

  För många företagsledare så är intentionen rätt. Man har en idé om företagets värderingar och att man värnar om de anställdas trivsel. Det man saknar är verktygen för att kommunicera ut detta på ett systematiskt, effektivt sätt. Det är en sak att utbilda nya anställda i vad som gäller på ett företag när de först börjar, men det är en helt annan sak att varje vecka efterleva detta. Med ett LMS blir det effektivt och administrativt genomförbart att regelbundet uppdatera anställda om vad som gäller. Det är även lätt att samla ihop idéer kring verksamheten och man ser även till att göra inlärningen roligare och mer engagerande med hjälp av ”gamification”-aspekten i ett LMS. Och är man som företagsledare osäker på vad de anställda har för bild av företaget, är det mycket enkelt att via plattformen skicka ut en snabb enkät eller medarbetarundersökning. 

  KD CSR demo1 180516i

  Ovanstående illustration är tagen ur Gallups stora återkommande undersökning "State of the Global Workplace" (2017). Den första stapeln visar på det faktiska resultatet från Sverige och den andra stapeln visar hur ett aktivt arbete med stöd av KlickData LMS kan förflytta 10% av arbetsstyrkan i en positiv riktning. I en organisation med 250 medarbetare betyder det en dramatiskt positiv effekt inte bara ekonomiskt utan i hela organisationens långsiktigt hållbara värdeskapande och i Employer Branding.

  En lärande organisation som förstår sina medarbetare ökar inte bara produktionen internt och externt; det främjar högre säkerhet och en ”life balance” som alltmer efterfrågas och värderas av en organisations medarbetare. Med riktigt nöjda och engagerade medarbetare kan anställda bli ambassadörer för företaget, vilket automatiskt lockar till sig nya medarbetare. Några exempel på kreativa sätt att använda ett LMS för ökad employer branding: 

  • Skapa enkelt en videoutbildning där du belyser företagets värderingar genom intervjuer med både ledare och anställda. Detta sker tids- och kostnadseffektivt genom LMS:ets författarverktyg. 

  • Med hjälp av infografik och bilder illustrera bolaget i siffror, oavsett vad man vill belysa. 

  • Frågesports-fredag där samtliga anställda får quizzar med frågor om företaget och dess anställda. De som får flest rätt vinner pris.

  • Genom ett bokningssystem följs planer för kompetens- och vidareutveckling automatiskt upp och medarbetarna kan följa sin egen, gruppens och hela företagets utveckling. Detta skapar laganda och en positiv arbetsplats. 

  I slutändan är det bara fantasin som sätter stopp för hur effektivt du som arbetsgivare kan använda ett LMS för din employer branding. Boka en kostnadsfri demo med en av våra kunskapsmäklare för att förstå hur ett LMS från KlickData kan förbättra employer branding i din organisation. 

  Det går även bra att ringa oss på 08-667 49 80 alternativt maila kunskap@klickdata.se för kostnadsfri konsultation.

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?

  Ett kontinuerligt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) är idag en nödvändig och viktig del i alla organisationer för att stärka konkurrenskraften och utveckla ett hållbart värdeskapande. Trots ett ofta gediget arbete upplever många utmaningar i att kommunicera ut riktlinjer och värderingar på ett effektivt sätt både internt och externt. Hur kan man med hjälp av digitala verktyg i ett LMS öka medvetenheten om organisationens CSR-arbete för ökat förtroende och lönsamhet? 

  Den främsta utmaningen för organisationer är inte längre själva CSR-arbetet i sig utan hur man kommunicerar dessa riktlinjer och värderingar med alla intressenter så att hela organisationen inte bara är medvetna om värderingarna, utan även att man faktiskt arbetar med dessa värderingar på en daglig basis. Ofta hamnar organisationens riktlinjer för CSR i omfattande kompendium som anställda kan uppfatta som svårtillgängligt. Efterlevnaden av CSR-riktlinjerna är ju hela poängen med att etablera dem från början, och de bolag som lyckas skapa medvetenhet och efterlevnad av dessa riktlinjer skapar enorma värden i form av ökat förtroende hos samtliga intressenter, vilket kan ha enormt positiv effekt på produktiviteten internt och försäljningen externt. 

  KD LMS circles demo4 180506m

  För att skapa förståelse kring CSR-riktlinjerna är det till en början viktigt att kommunikationen mellan framförallt avdelningarna för CSR och HR är strömlinjeformad. Det är naturligtvis en förutsättning att CSR-avdelningen har arbetat fram tydliga målsättningar och långsiktiga värderingar som organisationen ska efterleva innan man kan fokusera på själva implementeringen.

  När riktlinjerna väl är etablerade så är frågan hur man bäst förmedlar och utbildar övriga anställda. Med hjälp av ett LMS (Learning Management System) blir det inte bara enkelt att distribuera ut informationen till samtliga inom organisationen; det ger även möjligheten att skapa mer levande och dynamiska metoder att förmedla kunskapen, istället för att dela ut långa PDF-dokument. Exempel på alternativa utbildningsmetoder genom ett LMS: 

  • En interaktiv PowerPoint-presentation som illustrerar CSR-arbetet 
  • En levande e-kurs där någon från CSR-avdelningen kan presentera riktlinjerna tillsammans med illustrationer. 
  • Gamification genom att löpande ha frågor och tester efter varje genomgången riktlinje. 
  • Rörlig, levande media med hjälp av bilder och infografik förenklar inlärningen. 

  Oavsett metod så möjliggör ett LMS att man som administratör kan testa samtliga anställda så fort utbildningen är över. På så sätt kan man enkelt kunskapsvalidera och certifera. Detta skapar stor säkerhet hos ledningen att de anställda faktiskt har förstått vad det handlar om och det blir enkelt att bevisa för externa intressenter att kunskapsöverföringen är implementerad. 

  Så inte nog med att det blir oerhört mycket enklare att nå ut med informationen, så skapar ett LMS möjligheten att göra informationen och utbildningen oerhört mycket mer dynamisk vilket inte bara ökar förståelsen, utan gör även hela processen mycket mer effektiv för de anställda som behöver tillgodogöra sig informationen. Lägg där till att uppföljningen och valideringen av kunskapsöverföringen blir otroligt enkel för administratören. Genom statistiken i ett LMS kan man efter skapade kunskapsprover knutna till utbildningen se exakt vilka som tagit testerna och nivån på resultaten. Ett modernt LMS gör således hela utbildningskedjan enklare, effektivare och mer engagerande för samtliga inblandade från start till mål. 

  Med verktyg för automatiskt återkommande kursplaner med inbjudan via e-post, intranätet och användarnas startsida i lärplattformen ökar deltagandet och administrationen effektiviseras. När det gäller utveckling av arbetet med CSR kommer även funktioner för ’Blended Learning’ in i bilden och då är funktioner med ett Bokningssystem som hanterar all kursadministration, såväl lärarledda utbildningar, seminarier och föreläsningar som följs upp med digitala e-kurser och kunskapsvalideringar mycket effektivt. 

  Boka en kostnadsfri demo med en av våra kunskapsmäklare för att ta reda på hur du kan få upp kunskapsnivån i din organisation effektivt och till en väsentligt lägre kostnad. 

  Du kan även läsa mer och se filmen om KlickDatas LMS här. 

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • 6 anledningar att investera i ett LMS

  I stort sett alla organisationer behöver ha en systematiserad process för att vidareutbilda och kompetensutveckla sina anställda. Här listar vi de främsta fördelarna med att automatisera, systematisera och följa upp utvecklingen med hjälp av ett LMS (Learning Management System) - navet för all e-learning. 

  1. Kapar kostnaderna i utbildningsbudgeten

  Ett LMS ger dig möjligheten att helt kapa kostnaderna för resor, boende och seminarier eller lärarledd utbildning. Pappersarbete i form av utbildningsmaterial och tester försvinner också helt genom att ha allt samlat digitalt. Detta minimerar även miljöpåverkan. 

  2. Allt samlat på ett ställeKD illustrations 3 pillars demo4 180227l

  Istället för att ha olika material fördelat på olika platser - både fysiska- och digitala - så kan man istället samla allt på samma ställe i molnet genom ett modernt LMS. Detta förenklar både distribution av innehåll, likväl uppföljning av specifika utbildningar. Kompletta verktyg för kunskapsprov, diplomtester, certifiering, intyg och quizzar stimulerar användarna och ger organisationen uppföljning och säkerställande att kunskapsmålen uppnås. Att man i samma system kan skapa medarbetarundersökningar och enkäter är grädde på moset. 

  3. Individen i centrum

  Till skillnad mot mer traditionella utbildningsmetoder där samtliga anställda skickas iväg på seminarium eller utbildningsanordnare så skapar ett LMS möjligheten att individanpassa all utbildning. Dessutom får samtliga möjligheten att lära sig i sitt eget tempo genom att allt går att repetera så många gånger man vill. 

  4. Enklare följa medarbetarnas utveckling och resultat

  Med statistik i realtid blir det oerhört lätt att följa medarbetarnas utveckling. Om en medarbetare inte lyckats genomföra en kurs ordentligt är det enkelt för en administratör att tillhandahålla extra material för att förbättra utvecklingen. Om man märker att många har problem i en kurs så är det lätt att skapa en enkät där användarna får möjlighet att tycka till om innehållet för eventuell modifikation. 

  5. Effektivisera besluts- och utbildningsprocessen

  KD sitelicens beslut 180309h 1Med ett LMS elimineras den traditionella utbildningsformens tids- och kostnadskrävande processer och istället kan kompetens- och utbildningsbehovet tillfredställas direkt.

  6. Möjligheten att kunna skapa helt eget innehåll

  I ett modernt LMS som KlickDatas kan man skapa sina helt egna e-kurser genom ett författarverktyg. På så sätt kan organisationer skapa sina egna interna akademier med effektiv uppföljning genom kunskapstester, quizzar, certifieringar och enkäter/undersökningar. 


  För att få ut maximalt av ett modernt LMS är det först viktigt att man förstår behoven i den egna organisationen. Testa gärna KlickDatas helt nya LMS gratis här eller boka en demo med en av våra kunskapsmäklare för att ta reda på hur du kan få upp kunskapsnivån i din organisation till en lägre kostnad.

  Du kan även läsa mer och se filmen om KlickDatas LMS här.

 • Publicerat i kategori: : LMS

 • KlickData lanserar ny lärplattform

  År 2017 firade KlickData 25 år som utbildningsleverantör med över 1,6 miljoner levererade e‐kurser sedan start. I samband med detta lanseras nu äntligen ett helt nytt LMS som uppföljare till succén Klickportalen K3. KlickData passar även på att lansera ny hemsida och en ny grafisk profil.

  25 år som företag gör KlickData till Sveriges äldsta producent av e‐learning och det är med glädje, stolthet och ödmjukhet vi haft förmånen att ha över 25 000 kunder och leverera över 1,6 miljoner e‐kurser online. Klickportalen K3, KlickDatas bejublade LMS, har hjälpt tusentals företag, myndigheter, kommuner och skolor med sin utbildning och kompetensutveckling sedan lanseringen 2005. Framgångsfaktorn har varit bredden i utbudet av e‐kurser och diplomtester tillsammans med verktygen för statistik och uppföljning. Nu lanserar KlickData sin kraftfullaste uppgradering hittills.

   Magnus Jungbeck, VD på KlickData, kommenterar:

  ”Fantastiskt att vi äntligen är i mål. Uppgraderingen bygger på en helt ny teknisk plattform som både ökar stabiliteten och säkerheten för våra kunder. Sedan är jag extra stolt över hur enkel den nya plattformen är att använda. Snabbhet, enkelhet och intuivitet har varit ord som suttit i våra väggar på KlickData ända sedan 2005 då vi lanserade vårt första LMS (Klickportalen K3) och denna stora uppgradering har verkligen annammat dessa värderingar på bästa sätt. Jag kunde inte vara stoltare.”

  Det nya uppgraderade LMS:et kommer precis som företaget, gå under namnet ”KlickData” för ökad stringens och tydlighet, inte minst med tanke på att plattformen är kärnan i KlickDatas verksamhet. Med den nya versionen finns det utökad funktionalitet och ett mer intuitivt gränssnitt för användarna. Det blir dessutom ännu enklare att addera och administrera nya egna kurser och utbildningar till det befintliga kursutbudet – såväl rena e‐kurser som vanliga lärarledda kurser eller seminarier.

  I samband med lansering av den nya lärplattformen passar KlickData även på att uppgradera sin varumärkesplattform med ny hemsida, uppdaterad logotype och ny kommunikationsstrategi. På nya klickdata.se kommer besökare inte bara kunna få en bättre bild av våra tjänster; man kommer även kunna läsa om det senaste inom e-learning, kundintervjuer samt "Do's and Dont's" i de viktigaste utbildningsfrågorna för organisationer.

  Välkommen att  läsa mer om våra kraftfulla uppdateringar av hela vårt LMS eller titta på filmen nedan för att få en första inblick i hur KlickDatas plattform kan lösa utbildningsbehoven i din organisation.

  Kontakta oss för en kostnadsfri demo  av nyheterna i KlickDatas LMS eller övriga utbildningstjänster vi erbjuder.

  Vi ser fram emot 25 nya framgångsrika år tillsammans!


 • Publicerat i kategori: : LMS

 • Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!