fbpx

Kundnyheter


Ahlsell tecknar avtal med Klick Data för sina distansstudier online

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Ahlsell Sverige AB, ett ledande företag inom installationsprodukter, verktyg och maskiner, har nyligen tecknat Sitelicensavtal med Klick Data för en del av personalen i Stockholm. Fördelarna med datautbildning online och dess kostnadsfördelar övervägde i beslutet. Inloggning till Klickportalen K3 sker alla dagar, 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året.

Elearningens generella fördelar av kostnadseffektivitet i kombination med Klick Dats pedagogik och djupa erfarenhet av dataundervisning och distansstudier digitalt online ger alla företag fördelar.

Det är inte så svårt att lista ut hur man enklast och smartast köper utbildning till personalen. Klickportalen K3 är lösningen allt fler väljer för onlineutbildning i molnet, vilket många idag kallar för distansstudier online.


Roslagsvatten låter inte utbildningskostnaderna rinna iväg

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Roslagsvatten AB, ett VA-företag som distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka 80 000 personer i 15 500 fastigheter i bl.a. Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta har nyligen tecknat Sitelicensavtal med Klick Data som täcker utbildning online för personalen avseende datautbildning och alla tester, valideringar och undersökn ingsverktyg i Klick Datas lärplattform Klickportalen K3 som sparar utbildningskostnader för alla företag som vill maximera sin utbildningsbudget och samtidigt ge personalen en frihet att vidarutbilda sig online på tider som passar bäst.

Klick Data välkomnar Roslagsvatten som nya kunder och gillar för övrigt alla företag som inte låter utbildningskostnaderna rinna iväg. 

Det finns mycket utbildningskostnader att spara på att gå över till Klickportalen K3


Trafikverket investerar i utbildning online med K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Trafikverket i Borlänge har investerat i elearning för sina 6500 anställda med utbildning online genom att teckna Sitelicensavtal med Klickportalen K3 via avrop av inköp av utbildning mot IT-ramavtalet som Klick Data har med Addskills, (se Avrop av utbildning för stat och kommun 2012 genom IT ramavtalet ) .

Trafikverket hette tidigare Vägverket och var en av Klick Datas största kunder av utbildning online under slutet av 1990-talet innan teknikutvecklingen med Klick Datas interaktiva ekurser döptes till online-utbildning och övergick till nätbaserad utbildning online. Vi välkomnar våra gamla kunder välkomna tillbaka till Klick Data och de anställda kan logga in på www.trafikverket.klickportalen.se 

Klickportalen K3 har utvecklats till en ledande plattform för utbildning online sedan Vägverket var kunder i slutet av 1990-talet. När Trafikverket tecknade avtal i januari 2012 så är egenproducerade e-kurser en del av tjänsteutbudet i Klickportalen K3´s breda funktionsutbud och innehåll. Se mer om funktioner och fördelar med en Sitelicens via länkarna i denna artikel.


Midgårdsskolan Umeå använder K3 för kurser online

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Allt fler utbildningsinstitut ser Klickportalen K3 som ett effektivt och smart verktyg för att förbättra undervisningen i en tid där it blir en mer och mer integrerad del av kunskapsgenereringen, både som verktyg, pedagogiskt redskap och kunskapskälla. Med Klickportalen K3 får utbildningssektorn ett system för kunskapsöverföring med ett brett innehåll, moduler för kunskapsuppföljning och en rad verifieringsmetoder så att de kan säkra kunskapsöverföring till elever. 

En av de många skolor, lärcenter, gymnasium och universitet som valt K3 är gymnasieskolan Midgårdsskolan i Umeå som from 2012 kommer använda plattformen Klickportalen K3 under en flerårsperiod för att förbättra undervisningen till elever. 

De har genom att teckna Sitelicensavtal med Klick Data fått tillgång till systemet som ger lärare och elever tillgång till K3 avseende utbildning (,dvs. kurser online) och därigenom skapat en förutsättning för att stärka upp den traditionella undervisningen med den moderna tekniken som följt i spåren av it-revolutionen och som nu sakta men säkert reformerar hela utbildningssektorn från grunden precis som media, tryck och TV förändrats med internet.

Genom Klick Datas utbildningsportal Klickportalen K3 får elever tillgång till ekurser online likväl som lärare som får verktyg för att skapa tester med modulen Testproduktion Q3 och låta elever ta diagnostiska prov med testmodulen Examina E3 inom alla olika kunskapsområden som undervisning sker i. Även steg för steg undervisning skapas med modulen Egna Dokument D3 och lärare kan ge kunskapsuppdrag och läxor med uppgiftsverktyget Uppgift U3Utvärdering av kurser, elevernas åsikter i undervisningen, elevers utvärdering av kvalitet av skolans kunskapsförmedling kan även ske med undersökningsverktyget Opinion O3.

Allt detta utöver de mer traditionella datakunskaper som Klick Data levererar med sitt breda utbud av ekurser inom dataområdet där skolans elever och inte minst lärare har tillgång till 240 olika kurstitlar av datakurser online inom itområdet med Klick Datas egenproducerade onlinekurser i Microsoft Office, Adobeprogram mm. Samt olika typer av mjuka kurser online såsom ekonomi, ledarskap, affärskunskaper, och andra färdigheter som näringslivet efterfrågar och som elever kan tillgodogöra sig inom ramen för avtalet och som körs med lärare på skärmen genom kursspelaren W3.

Skolan förändras med itrevolutionen. Men det går långsammare i utbildningssektorn än i många andra industrier. De vakna skolorna som är med sin tid 2012 ser till att skaffa Klickportalen K3 (som innehåller mycket mer än bara kurser online) till lärare och elever.


Chalmers använder ännu mer utbildning på nätet från Klick Data

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildning på nätet i Klickportalen K3.

Sedan tidigare har Klick Datas ekurser i mediaprogrammen (onlinekurser i Adobe Creative Suite)  legat som grund för undervisning på universitetet och därför varit poänggrundande för universitetspoäng.

Nu har Institutionen för Signal & System på Chalmers gått vidare och tecknat fler licenser i Klickportalen K3. Det ger flera elever och lärare på Chalmers tiillgång till Klickportalen K3 på nätet med alla Klick Datas ekurser och omfattande utbildning som ingår i detta webbaserade LMS-system för utbildning i molnet på nätet.

Tiderna förändras med utbildning på nätet. På Chalmers får man universitetspoäng om man har genomgått Klick Datas ekurser i Klickportalen K3. Institutionen för Signal och System har dock nyligen valt K3 av andra anledningar.


Lernia Bemanning ger konsulter möjligheten att studera online med distansutbildning från Klick Data

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Lernia Bemanning AB som ingår i Lerniakoncernen, Sveriges största utbildningsföretag har tecknat avtal med Klick Data som förenklar för 180 anställda medarbetare och 3000 konsulter genom lärplattformen Klickportalen K3. 

Möjligheten attt studera online med distansutbildning från Klick Data i HR verktyget K3 innebär en rad fördelar för Lernia. Genom att förbättra datakunskaper, minska supportkostnaderna och fördjupa sig med kunskapsvalidering och tester samt medarbetarundersökningar som Lernia själva genom K3 kan ta fram ges utvecklade möjligheter för att kvalitetssäkra organisationens mål generellt och individanpassa sina medarbetares kompetensutveckling specifikt. Lernia ser fördelar inom en rad områden för internt bruk under en avtalsperiod som sträcker sig flera år.

Klick Data välkomnar Lernia Bemanning till kundkretsen och lovar att leverera ännu mer kunskap i molnet via Klickportalen K3s moduler i form av mer innehåll och mer funktioner. 

Det finns mer än distansutbildning i form av ekurser från Klick Data i lärplattformen Klickportalen K3 som många kunder likt Lernia Bemanning attraheras av när dem väljer Klick Datas utbildninglösning i molnet.


Intrum Justitia väljer distansutbildningar från Klick Data

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Klick Data har nyligen tecknat ett Sitelicensavtal med kredithanteringsföretaget Intrum Justitia som täcker företagets behov av distansutbildningar från Klick Data för en flerårsperiod för ett hundratal av koncernens anställda.

Vi välkomnar Intrum till kundkretsen och önskar dem lycka till med Klick Datas distansutbildningar.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!