fbpx

Kundnyheter


Järfälla kommun utbildar online i Office 2010

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Järfälla kommun har tecknat ett utbildningsavtal som omfattar att kommunens anställda utbildar i Microsoft Office 2010 via Klick Datas utbildning på nätet. 
Över 1700 anställda hos Järfälla kommun har genom Sitelicensavtalet fått möjligheten att utbilda sig i Microsoft Office 2010 via nätbaserad undervisning i Klickportalen K3, som är Klick Datas utbildningsplattform för nätbaserat lärande online. 

Med utbildning på användarnas villkor via internet förenklas och förbättras datautbildningen i kommunen och fördelen med elearning ges med rättvis fördelning till samtliga som uppgraderar Officepaketet. Många anställda har utbildningen som ett komplement till den undervisning som sker i datasalar och kan komplettera och fördjupa sig med onlineträningen på sina villkor med hjälp av Klickportalen K3, se www.jarfalla.klickportalen.se 

Fördelarna med Klick Datas elearninglösning K3 är på många plan för allt fler 
kommuner i Sverige som i många fall utnyttjar avrop mot IT-ramavtalet.


Fackförbundet SEKO satsar på nätbaserad utbildning med K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Fackförbundet SEKO Facket för Service och Kommunikation har för sitt kansli och medarbetare tecknat avtal för nätbaserad utbildning med Klickportalen K3 från Klick Data. 

Nätbaserade utbildningar i form av Klick Datas onlinekurser i kombination med kompetenssystemets andra moduler ger många fördelar för organisationen och smidighet för individen, vilket 250 medarbetare inom organisationen nu får uppleva. Med ett brett sortiment av 240 ekurser online och ett kompetenssystem som växer kan alla utveckla sina kunskaper. I sin egen takt. Hemma eller på jobbet. När det passar bäst. 

SEKO är ett fackförbund inom LO som organiserar ca 130.000 medlemmar inom nio branscher: Civil | Energi | Försvar | Post | Sjöfolk | Tele | Trafik | Vård | Väg & ban. 
Läs mer om SEKO här.

- Nätbaserad utbildning är det som passar de flesta allra bäst.


Sveland Djurförsäkringar kompetensutvecklar sig med HR verktyg på webben

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Sveland Djurförsäkringar, som arbetar med försäkringar av djur har tagit beslut att arbeta mer aktivt med kompetensutveckling för personalen strategiskt och strukturerat och har för ändamålet valt utbildningssystemet Klickportalen K3 online. 

Strategin är en lagd utbildningsplan , där man "växer med K3", först initialt med Klick Datas utbud av e-kurser inom datautbildning och affärsutveckling, sen genom alla andra funktioner i K3 LMS med bl.a. dess webbaserade HR - verktyg, t.ex. enkäter och medarbetarundersökningar. På sikt kommer man därefter jobba med eget material med egna egenutvecklade tester för internutbildning av sina försäkringshandläggare.

Vi välkomnar Sveland Djurförsäkringar till sin personalutveckling med Klickportalen K3 och utbildning i molnet.

Med ett genomtänkt HR-system för utbildning och en väl planerad strategi för personalutveckling 
på webben utvecklar många företag och organisationer sig med Klickportalen K3 online i molnet.


Konsumentverket tecknar åter avtal med Klick Data med nätbaserad utbildning

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Konsumentverket har tecknat ett nytt Sitelicensavtal med Klick Data avseende ett antal medarbetare på verket som är i behov av datautbildning. Konsumentverket var tidigare kund till Klick Data under åren då Klick Data producerade datautbildning i olika interaktiva former och har länge arbetat med smarta utbildningslösningar, men nu är det nätbaserad utbildning med Klickportalen K3 som gäller. 

Vi välkomnar åter Konsumentverket till kundkretsen och gläds även åt att de delar vår åsikt om ett lättförstått och tydligt Sitelicensavtal avseende licenser i Klickportalen K3. 


Avrop mot ramavtalet IT-utbildning 2010 - Addskills och Klick Data i samarbete för utbildning online

Publicerat i kategori: Kundnyheter
Addskills och Klick Data har tecknat samarbetsavtal avseende försäljning av Klick Datas utbildning online med plattformen Klickportalen K3 mot ramavtal IT-utbildning 2010.

Klick Data är sedan 2011-10-01 upplagda som underleverantör till Addskills AB på ramavtalet 'IT-utbildning 2010' ( Kammarkollegiet ) och därigenom kan stat, kommun, landsting, verk m.fl. göra en avropsförfrågan, se mer på http://avropa.se/Hitta-ramavtal/Ramavtalsomraden/IT-och-telekom/IT-utbildning-2010/ för utbildning online

Klick Data som underleverantör kan verifieras i listan på denna länk: http://avropa.se/PageFiles/17569/Bilaga%20%20-%20Sammanst%C3%A4llning%20Underleverant%C3%B6rer%20IT-utbildning%202010%20v111001.pdf

Utbildning online är ett begrepp som allt fler företag, statliga verk, departement, skolor, förbund och kommuner använder för att kompetensutbilda sin personal, medarbetare och elever. Det kallas ofta för engelska elearning eller fortfarande på många håll lite ålderdomligt för det gamla ordet distansutbildning eller distanskurser.

Klickportalen K3 är ett HR-verktyg från Klick Data (etab. 1992) som är fyllt med ekurser eller onlinekurser ,(som vi modernt hellre väljer att kalla det än ordet distanskurser), och andra kompetensverktyg för kunskap som är ett lärplattform som Klick Data tagit fram på webben och som idag kallas för molntjänst (eng. The Cloud)  inom utbildning på internet. De som är bundna för inköp via ramavtalet för IT-utbildning, tidigare även kallat STAKO-avtalet, kan nu lättare köpa in enstaka ekurser eller teckna ett avtal om Sitelicens som täcker hela eller delar av Klickportalen K3 innehåll, moduler och funktioner. Och därigenom få den smartaste lösningen för hr-budeten eller it-budgeten. 

Ramavtalet är så uppbyggt att Klick Data som underleverantör ej bedriver någon försäljning, det är enkom Addskills som gör det, kontaktperson Johan Sund, Johan.Sund@addskills.com, 08-4401100. Välkommen för en kontakt!


Alltransport i Östergötland kör datautbildning online

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Alltransport i Östergötland AB har tecknat avtal med Klick Data avseende datautbildning online som sker via webben på www.klickportalen.se . Det primära behovet för utbildningssatsningen är att transportledarna ska lära sig Microsoft Excel, så att man får ordning på komplexa kör- och fordonscheman samt tidsplanering som leder till mindre kaos och förseningar. På sikt är det hela personalen som kommer att jobba med de olika modulerna som finns i systemet Klickportalen K3.

Många kunder tecknar avtal för att tillfredställa ett primärt behov av brist i kunskap i ett dataprogram och upptäcker sedan den enorma bredden i systemet Klickportalen K3.


Sölvesborgs kommun använder nätbaserad onlinekurs med K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Sölvesborgs kommun har tecknat avtal med Klick Data om utbildning på nätet med nätbaserade kurser som undervisningsform avseende plattformen Klickportalen K3 från Klick Data för delar av sin personal inom ramen för ett EUprojekt. Vi välkomnar kommunen till kundkretsen.

Klick Datas kompetenssystem Klickportalen K3 innehåller många moduler som samverkar. 
Med nätbaserad undervisning online blir det enkelt och kostnadseffektivt att lära sig dataprogram.


Institutet för rymdfysik kör utbildning i molnet med K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Det statliga forskningsinstitutet Swedish Institute of Space Physics (IRF) har tecknat Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildning inom dataområdet. 
Utvalda medarbetare kan nu utbilda sig med Klick Dats breda sortiment av nätbaserade onlinekurser med molntjänsten Klickportalen K3. 

Klick Data hälsar sina nya kunder välkommen och tycker det är logiskt att Institutet för rymdfysik utbildar sig i cyberrymden som numera populärt kallas molnet... (och som förr kallades distanskurser)

IRF bedriver grundforskning och forskarutbildning i rymdfysik, rymdteknik och atmosfärfysik på orterna Kiruna (huvudkontor), Umeå, Uppsala och Lund.

Utan att beskåda stjärnfall med dyra kikare kan alla 
företag och HR-chefer göra fallstudier för en investering i Klickportalen K3.


IT-Hantverkarna underlättar sin kunskapsvalidering i K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

IT-Hantverkarna i Stockholm, med ett 40-tal anställda i Stockholm har tecknat Sitelicensavtal med Klickportalen K3 för att primärt underlätta sin interna kunskapsvalidering hos personalen avseende olika kunskapsområden med undersökningsverktygen Examina E3 och Testproduktion Q3, två av modulerna i Klickportalen K3.

Allt fler kunder fokuserar på modulerna i Klickportalen K3 som verktyg för kunskapshöjning i organisationen med medarbetarunderökningar, kundankäter, dvs. webbbaserade enkäter för personalen och enkäter för kunder, som finns i modulen Opinion O3. Avtalet täcker också undervisning på nätet med Klick Datas breda utbud av över 230 online-kurser.

Se mer om IT-Hantverkarna på http://www.it-hantverkarna.se/ 

Klickportalen K3 har ett mycket brett utbud av webbbaserade kunskapstjänster och nyttoverktyg för alla organisationer som vill ha ett robust system på webben för att hantera sin personals kunskspsutveckling. IT-Hantverkarnas primära behov låg i det gröna, blå och gula fältet ovan med ett enkelt och kraftfullt testsystem och bl.a. en enkelhet att skapa en medarbetarundersökning.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!