fbpx

Kundnyheter


Caldic Sweden - personalutbildning med elearning och K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Caldic Sweden AB, tidigare under namnet Norfoods efter uppköp under hösten 2010, har tecknat avtal avseende utbildning online med Klick Data för delar av sin personal, som nu får utbildning via nätet. 

Caldic arbetar huvudsakligen med livsmedelstillsatser, har valt Klickportalen K3 för personalutbildning med elearning

Klick Data välkomnar Caldic i Malmö till Klickportalen K3 !

Många HR-chefer och IT-ansvariga på internationella företag som jobbar på den 
europeiska marknaden inom EU 
väljer elearning från Klick Data för sin utbildning 
för personalen då det ger väldigt stora fördelar i organisationen internationellt.


Invarcare Rea personalutbildar med onlineutbildning i K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Invarcare Rea i Diö som arbetar med cyklar och invalidfordon har tecknat avtal med Klick Data och personalutbildar med onlineutbildning i K3. 

Klickportalen K3 underlättar för utbildning online i alla organisationer. Invacare Rea med 160 anställda ansluter sig till systerföretaget Invacare AB som använt Klick Datas elearning system Klickportalen en längre tid och sett kostnadsfördelarna och effektivitetsvinsterna som K3 ger över tiden. 

Testsystem, Ledningsstyrsystem, Kompetensinventeringsystem, Kundenkäter, Medarbetarundersökningar, Schemaläggning, Kunskapsintyg, Statistiköversikt, Valideringar är några av de funktioner som Klickportalen K3 ger utöver Sveriges bredaste sortiment av datakurser och softskillskurser online. Värdet av K3 stegrar sig över tiden med utnyttjande av fler moduler även om behovet inte är omedelbart primärt. Hör av er med era önskemål så ger vi en offert. 


Parker Hannifin effektiviserar utbildning och certifiering med K3 online

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Klick Data har efter en testpilot under våren tecknat ett flerårigt Sitelicensavtal med Parker Hannifin AB, som är den svenska delen av en koncern som är världsledande inom rörelse- och styrsystemsteknik. 

Parker har 8 verksamhetsgrupper, som spänner över samtliga fält inom rörelseteknik - elektromekanisk, hydraulisk och pneumatisk med heltäckande kunskaper inom flödeskontroll, filtrering, försegling och skydd, klimatkontroll, processkontroll och aerodynamik. 

I Sverige är man fn. 1100 anställda som nu samtliga får tillgång till Klickportalen K3 och dess utbud av innehåll och kunskapsverktyg i den ledande svenska lärplattform online för utbildning med elearning på nätet.

Initialt har investeringen till syfte att understödja och förenkla utrullningen av uppgraderingen av Microsoft Office 2010 och Windows 7 i koncernen. Sekundärt i ett andra steg under flera år kommer Parker att effektivisera sin interna personalutveckling genom Klickportalen K3s verktyg för uppladdning av eget kursmaterial som kopplas till kompetensinventering, enkäter och testcertifiering.

Klick Data välkomnar Parker Hannifin till kundkretsen av företag och organisationer som effektiviserar och förenklar utbildningen för anställda och personal internt för 10-talets krav på smarta molntjänster.

Klick Datas kunder blir fler och fler och användningen av elearning som molntjänst med K3 som bas i Sverige och internationellt ökar. 


Komatsu Forest Sweden hugger till med K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Skogsmaskinbolaget Komatsu Forest Sweden har tecknat ett provavtal med Klick Data avseende Klickportalen K3 .

Vi välkomnar bolagets medarbatare till Klickportalen K3. 

Alla bolag kan klyva sina kostnader inom utbildning genom att 
investera i lärplattformen och elearningssystemet Klickportalen K3


Synovate väljer Klickportalen K3 för undersökningar

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Synovate Sweden, som är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag!och ingår i en av världens största undersökningskoncerner med över 6000 anställda över hela jorden, har tecknat avtal med Klick Data med en Sitelicens som ger företaget möjlighet att utnyttja Klickportalen K3. Framför allt de undersökningsverktyg som finns i K3: Testproduktion Q3 , Opinion O3 och Examina E3.

Vi välkomnar Synovate till K3!


Resurs Bank väljer Klick Data för internutbildningen

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Resurs Bank i Helsingborg har valt att investera i utbildningsplattformen Klickportalen K3 för sin internutbidlning av personalen på företaget.

Vi välkomnar banken till vår kundkrets som utbildar, cerifierar och kompetenshöjer sig via webben och elearning med hjälp av utbildningssystemet Klickportalen K3.


Surahammars bruk testar online-kurser i K3

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Surahammars bruk testar att utbilda delar av sina medarbetare online i Klickportalen K3 from hösten 2011. Vi välkomnar Surahammars bruk till kundkretsen i Södermanland som har datautbildning med online-kurser och elearning som verktyg för HR.

Utbildning med en online-kurs sparar stora pengar för alla företag. Tidsmässigt för eleven, enkelheten för företaget, smidighet med repetition och inte moinst budgetmässigt med kostnaden för kursavgiften.


Parajett trycker på nya kunskaper med K3 som plattform för utbildning online

Publicerat i kategori: Kundnyheter

Parajett i Landskrona, som är ett grafiskt företag som arbetar med helhetslösningar inom tryck med skräddarsydda lösningar, sökte en leverantör för sin kompetenssatsning för personalen. De fann Klickportalen K3 som bästa alternativ då webbplattformen Klickportalen K3 erbjuder ett brett kunskapsinnehåll med det breda sortimentet av e-kurser och alla de verktyg för kompetens och utbildning online i en smidig och enkel lärplattform som täcker deras utbildningsbehov framgent.

Vi välkomnar Parajett till Klickportalen K3.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!