fbpx

FAQ

Distanskurser - kallas distanskurs för onlinekurs eller ekurs idag?

Distanskurser - kallas distanskurs för onlinekurs eller ekurs idag?
Den tekniska utvecklingen är snabb. Ord som idag är vanliga i vårt dagliga tal fanns inte i sinnevärlden tidigare. Ordet distanskurs har funnits sedan slutet av 1800-talet och är djupt rotat i det svenska språket långt innan Internet fanns. Då, förr i tiden innan 90-talet var distanskurs detsamma som en brevkurs. Man fick ett kursmaterial hemsänt som man sen skickade in till någon med posten för att kommunicera med. När man pratar om distanskurser idag så pratar man om kurser man läser eller "tar" på distans i den meningen att läraren inte sitter fysiskt framför eleven.

Med dagens teknik och med webben så har distanskurs som begrepp blivit i praktiken detsamma som onlinekurs eller det som Klick Data konsekvent kallat e-kurs eller ekurs. Genom att tiden mellan läraren och eleven reducerats till en mycket mindre tidsrymd än med tekniken som fanns tillgänglig när ordet distanskurs började användas (när breven färdades med häst och vagn) och det fysiskt fanns en "distans" att prata om så har ordet i vår mening tappat sin relevans. Vi på Klick Data lägger stort fokus på att göra ekurser som är så bra att man INTE känner en distans till läraren på skärmen. Vi har därför aldrig gillat ordet distanskurs eller distanskurser. Vi tycker ordet har diskvalificerats genom teknikutvecklingen. Vi dissar ordet distanskurs helkt enkelt för att våra kunder UPPLEVER att de inte har en distans till kunskapen med Klick Data. Vi tycker ekurser eller onlinekurser är betydligt bättre, men ordet distanskurs är så förankrat att googlesökningarna är betydligt fler på distanskurs än onlinekurs. 

Så det är lite som att sälja en Tesla Elbil racerbil som ett "hästochvagnfordon"... Inte helt klockrent. Logiskt sett blev den gamla televisionen "tjock-TV" när "plattTV" kom. En videokurs som skickades med VHS-kassett blev således en "tjockkurs". En distanskurs borde rimligtvis bli omdöpt till något annat eller bli förknippat med något som hör forntiden till ... ja, ni fattar...(typ "hästovagnkurs")
Väljer ni att kalla Klick Datas breda utbud av interaktiva onlinekurser som interaktiva distanskurser eller nätbaserade distanskurser eller så får vi leva med det även om ordet borde konserveras i en burk formaldehyd på Nordiska Museet.

Utbildning på nätet är nätutbildning. Webbaserad utbildning är webbutbildning. Men utbildning på distans är inte distansutbildning i den mening att det är långt till utbildningen. 
Neutralt kan en ekurs från Klick Data också sägas vara lärarledd nätbaserad kurs eller nätbaserad distanskurs. Eller som vi gemensamt i branschen redan kommit fram till: Onlinekurser eller ekurser.

Så nu vet ni var vi står i frågan om distanskurser. :-). = Klick Data har ett brett utbud av distanskurser utan distans!

Bildtext för er som använder ordet distanskurs och lever kvar på 1800-talet i tanken: "Tanten är på väg på sin hästochvagn-elcykel att hämta brevkursen som kommer med häst och vagnbudet "

Link

Distansstudier - Studier på distans med närhet till lärarledda onlinekurser hos Klick Data

Distansstudier - Studier på distans med närhet till lärarledda onlinekurser hos Klick Data
Är distansstudier samma sak idag som distansundervisning?

Distansstudier är ett smart sätt att utnyttja fördelarna med att få utbildning på geografisk distans. Klick Data har arbetat med distansstudier i ordets generella mening i två decennier. Läraren är närvarande på skärmen, men inte fysiskt i tid och rum. Det ger en rad fördelar för användaren, utbildningsbudgeten och för repetitionsmöjligheterna. Vi förlikar oss dock inte med ordet distans. Vi finner distansstudier som ord betraktat förlegat. Gammaldags.

Vi föredrar ordet onlinestudier. E-studier eller internetstudier. Distansutbildningdistanskurs och distansstudier är ord som vi förknippar med 1800-talet. På 1800-talet kunde man inte repetera i Klickportalen K3 och söka i ett index på några sekunder om man behövde få lärarledd undervisning.

På väg till brevlådan med frågor till läraren som man hade på distansstudierna förr i tiden. När ordet distansstudier användes och peakade på 1800-talet. Idag pratar vi inte om distansstudier. Vi säger onlinekurser eller ekurser. Med alla intelligenta fördelar det ger användarna och eleverna. 

Link

Förtester- har Klick Data förtester i LMS innan undervisningen online?

Förtester- har Klick Data förtester i LMS innan undervisningen online?
Förtester är ett begrepp som andra har använt historiskt och i samtid för att genom att upptäcka kunskspshålen  "sedan bara fylla i det man behöver lära sig" och bara gå igenom delar av kursen man med avsnitt som täcker "det man inte kan".

Klick Data generella inställning är att det har ett stort värde att i lärprocessen även få bekräftat saker man redan kan. Man väver in ny kunskap med gammal genom att göra kunskapsnätet finmaskigare. En e-kurs från Klick Data bygger på undervisning i avsnitt om ca. 20 minuter. Läraren bygger upp detta avsnitt med en pedagogisk metod baserat på de gamla grekernas väl beprövade och välfungerande pedagogik. Kunskapen i ett 20 minuters avsnitt "hänger samman" med en början, ett mittparti och ett slut. Det väcks en nyfikenhet, ges information steg för steg, knyts ihop slutsatser och man konstaterar vad de nya kunskaper som förvärvats i avsnittet i online-kursen har lett till.

Därför kan man inte helt bortse från att det har ett stort värde att se på undervisning i K3 i sin helhet där man går ingenom saker avsnitt för avsnitt utan att man hoppar över delar man redan kan.

Har vi då inga förtester alls ?

Jo, visst har Klick Data förtester!

Examina E3 modulen har vi alla tester upplagda som man om man så önskar kan gå igenom innan man tar och går igenom en ekurs. Detta kan kallas en förtest. 


Alla kan ta en test i ett program före man går en ekurs. I testens svar efter genomförd test kan du se vilka delar som du svarat fel och vilka delar som du svarat rätt på. Därefter kan du enkelt gå till de avsnitt som täcker kunskapsbristerna. Många använder Klick Datas testmodul Examina E3 till att använda som underlag huruvida man skall gå en hel kurs eller bara olika delar av en kurs online. 

Det skall också sägas att alla administratörer av Klickportalen K3 själv kan skapa en lämplig förtest av ett ämne genom att bygga upp frågorna med modulen Testproduktion Q3. Oberoende av det som Klick Data producerar använder Klick datas kunder av Sitelicenser dagligen detta verktyg för att bygga upp och stärka medarbeternas kunskaper i företagen med denna modul som bas.

Väldigt många företag har inte bara förtester i dataprogram som ett viktigt behov, utan har skapat ett webbaserat kompetenssystem via K3 för att årligen gå igenom företagets personal avseende viktiga delar att kunna för verksamheten. Klickportalen K3 är ett perfekt verktyg för att validera kunskap.


Link

Gör ni inte längre kataloger? Det var länge sen vi fick någon kurskatalog från Klick Data

Gör ni inte längre kataloger? Det var länge sen vi fick någon kurskatalog från Klick Data
Klick Data har en lång tradition av att producera kurskataloger. Vi skickade under åren 1996-2006 ut ca. 500000- 1000000 kurskataloger per år. Det var mycket skog i Norrland som skulle huggas ner, transporteras til pappersbruken, tryckas upp och distribueras via landsväg ut till tidningar och till våra kunder. Sen vaknade vi upp och stramade upp vår miljöpolitik.

Visst har katalogen sitt existensberättigande som angenämt och praktiskt sätt att ta till sig information, men vi valde att omprioritera vår marknadsföringsbudget och vikta om den mer till andra delar, främst Google. Allt du behöver veta om utbildning från Klick Data och vårt breda sortiment av ekurser för personalen och dig själv hittar du på vår webbplats med ca. 2000 sidor information. Det är bättre än de 48 sidor som vi hade som standardformat tidigare.

Så välkommen att kolla igenom vår utbildning online på nätet!

Klick Data finns tex. ibland med på Dagens Industris toppbanner. 


Klick Data syns även ibland med annonser i Svenska Dagbladet och andra tidningar/ bilagor.

Link

Har Klick Data datautbildningar och datakurser på svenska?

Har Klick Data datautbildningar och datakurser på svenska?

Vi har över 250 egenproducerade ekurser i alla dataprogram och ekurser i affärsutveckling som hjälper dig med att skaffat dig färdigheter alla företag behöver i näringslivet. På svenska, producerade av svenskar för svenskar och med svenska språket som grund för datakurser. (Vi har även datakurser på engelska och vi har Klickportalen K3s ramverk för administratörer och tester översatt till engelska, kinesiska, portugisiska och brasilianska för de kunder som vill använda plattformen Klickportalen K3 som LMS på dessa språk för sina egna datakurser och datautbildningar)

Oavsett om du bara vill lära dig ett dataprogram och få datautbildning i ett program som t.ex. Microsoft Excel så har Klick Data en perfekt utbildning för dig som söker en datakurs eller vill gå flera datakurser.

Skillnaden mellan gammaldags kurser och Klick Data är att på 10-talet så är det självklart att vi levererar våra datautbildningar på svenska online, via Klickportalen K3.

Så datautbildning idag i Sverige 2016 är synonymt med Klick Data, då ingen annan levererar fler datakurser och datautbildningar än Klick Data och inga smarta företag skickar folk på dyra datakurser ute på stan längre. De skickar datautbildning till medarbetaren via Klickdata och använder Klickportalen K3 för sin kompetensförsöjning och efterutbildning. 

Varmt välkommen att prova du också.

Med Klick Datas lärarledda datakurser i din PC eller Mac via webbläsaren streamas kunskapen rakt in via Klickportalen K3 (www.k3.nu). Alla får tillgång till den smartaste och effektivaste datautbildningen till ett oslagbart pris. En succé som fortgår sedan Klick Data startade 1992. Du hittar inget bättre om du skall lära dig dina dataprogram i Sverige och söker datakurser på svenska. Här visar Mattias Dahlqvist hur du kör Microsoft Outlook 2010.

Link

Hur fungerar det om man har frågor eller vill ha hjälp med något man inte förstår? Kan man ringa eller skicka e-mail och beskriva problemet?

Hur fungerar det om man har frågor eller vill ha hjälp med något man inte förstår? Kan man ringa eller skicka e-mail och beskriva problemet?

Du kan ringa, men oftast är det bara att backa och ta om ett parti. Tills man kan. Många blyga drar sig för att räcka upp handen i ett klassrum och känner högre trygghet med detta på skärmen, då man inte riskerar att irritera läraren om man ber han/henne "ta om" ett parti. Många mailar frågor till våra lärare eller hör av sig till oss. Lärarna blir oftast glada att kunna hjälpa till. Vi kan dock inte ge någon direkt programsupport, utan då får man vända sig till programvaruföretaget med sina frågor eller använda hjälp systemet till programmet. Men frågor relaterade till kursen svarar vi mer än gärna på!

Klickportalen K3 ger dig ett supportstöd som är lärarlett. Repetera tills du kan. I din egen takt. Hur många gånger som helst. När det passar dig. Utbildning online med Klickportalen k3 är helt perfekt för dig som i lugn och ro vill lära dig dina dataprogram.

Du kan fråga läraren hur många gånger som helst när du vill repetera.

Du behöver aldrig vänta med att få svar. Så fort du inte kan eller kommer ihåg så loggar du in i K3 och får svar.

Link

Hur många timmar beräknar ni att dessa respektive kurser tar att köra igenom?

Klick Datas e-kurser har en speltid på ca. 2-2,5 h. Inlärningstiden är ca. 8-10 h., beroende på att man pausar, stoppar, tar om och över själv med egna projekt samt med de övningsuppgifter kursen innehåller. 
Vi kallar det MTC= 8-10 h.

Termen kommer av engelskans MTC= Mean Time to Complete. En interaktiv e-kurs kan jämföras med en koncentrerad förpackning av juice/jos/saft. Vissa använder 1:5 i vatten när man spär ut en dryck, andra gillar starkare och använder 1:3 vatten, andra svagare och tar 1:7. Det samma när man går igenom en interaktiv kurs. Speltiden är saften, inlärningstiden vattnet. I snitt räknar vi med 1:5, dvs. på varje interaktiv utbildad timme, dvs. utnyttjar medelanvändaren mediet 5 gånger speltiden för att pausa, öva själv, gå igenom kursen i lugn och ro så att kunskapen får praktisk nytta.

En subjektivt mycket viktigare term och som har med inlärningstiden att göra avseende utbildning är AHA-frekvens , densitet eller TTB (se nedan). Om kursen är tråkig och intetsägande så tar det längre tid att genomföra och ger därmed inte automatiskt "mer för pengarna" bara för att det är längre utbildning. Allt Klick Data företar sig är att korta ner tiden det tar att lära till ett absolut minimum med alla pedagogiska lnep som står till buds i samverkan med den modernaste interaktiva och enklaste tekniken.

En bra interaktiv kurs har således en hög "densitet", dvs, innehåller många AHA-upplevelser eller för att använda en discoterm, "beat per minute". Är läraren tråkig och babblar oväsentligheter utan att komma fram till något intressant så blir densiteten låg. Då är e-learningsbranschens avgörande och mest mest hotfulla term TTB= "Time to bore" mer väsentlig att kalkylera med (amerikanarna pratar om e-learningens drop-outs och då är kostnaden i realiteten hög pga. av TTB och att så få faktiskt orkar igenom e-kurserna.) Klick Data har ett brett sortiment av e-kurser, levererat 1,2 licenser sedan 1992 och arbetat konsekvent med dessa "mjuka" termer inom e-learningsbranschen och har en hög återköpsfrekvens hos sina kunder, vilket bl.a. gett högsta kreditvärderingsbetyg hos UC (dec 2005). Varje interaktiv lärare är olika, varje kursinspelningstillfälle unikt, vilket inte innebär att alla e-kurser är de bästa vi har, men alla kurser vi gör följer våra uppsatta och beprövade pedagogiska riktlinjer som skall ge hög densitet, bra beat per minute och en intressant och entusiasmerande stund framför skärmen. Visionen är att Klick skall vara ledande kunskapskatalysator, missionen är att Klick Data skall ge alla möjligheten till den smartaste digitala undervisningen.

Link

Jag föredrar att ha en guide före att gå kurser online. Vem eller vilka samarbetar ni med som gör riktiga kurser?

Jag föredrar att ha en guide före att gå kurser online. Vem eller vilka samarbetar ni med som gör riktiga kurser?
Hej Åsa, Du har nog aldrig testat att få en personlig guide på skärmen med en Klick datakurs online när du refererar till riktiga kurser...

Vi tycker du skall pröva en e-kurs och få en personlig guide som leder dig steg för steg in i programmen. (eng. tutorial) .

Klick Datas ekurser online är enkla och pedagogiska videokurser med riktiga lärare som guidar dig rätt till lägre kostnader än vanlig kurs på stan och betydligt snabbare än att läsa tjocka manualer skrivna av tekniker.

Våra undersökningar visar att 98% som provat tycker våra ekurser är bättre eller lika bra som traditionella datakurser , som du benämner "riktiga kurser" .

Vi vill gärna få dig att pröva en "riktig ekurs" och ge dig möjlighet att bilda dig en egen uppfattning om Klick Datas koncept (pröva gärna här gratis med en kostnadsfri demo i Klickportalen K3). Du kommer förmodligen aldrig använda ordet riktiga kurser och gammeldags kurser igen...:-)

Hör av dig till oss i vändande mail så skall vi erbjuda dig ett introduktionserbjudande som vi har haft kampanj på nyligen. Välkommen att få en pedagogisk guide på skärmen som du kan repetera med tills du kan!

Om du trots detta vill ha en riktig lärare på plats eller vill arbeta med blandad utbildning, interaktivt och lärarlett, sk. blended learning,  så förmedlar vi gärna våra egna lärare som tar konsultuppdrag runt om i Sverige.. Hör av dig här med dina önskemål.


Allt kan inte ersättas digitalt, men datautbildning tillhör det som majoriteten av företag och individer föredrar framför skärmen. Onlinekurser från Klick Data i Klickportalen K3 är standardutbildning då det inte längre finns företag som skickar folk på dyra datakurser längre. 

Link

Jag har en version som är senare än den programvara som ni har kurs på- kan jag köpa e-kursen i alla fall eller ger den mig ingenting i utbyte för att den täcker en gammal version?

Generellt sett blir nyheterna mindre och mindre ju äldre programmen blir. Det är en avtagande marginalnytta för att uppgradera oavsett Microsoft, Adobe eller Macromedia etc.. Däremot kan det för den enskilda användaren vara en mycket viktig nyhet som lanseras i en ny version och "powerusers" brukar uppskatta förbättringarna som kommer med varje ny version mer än nybörjarna.

Klick Datas kurser syftar till att lära användaren ett verktyg. Vi är generellt sett i den bemärkelsen versionsoberoende i väldigt hög grad. Du kan i princip köpa en e-kurs i Photoshop 4.0 från 1997 och lära dig hantverket bildbehandling med verktyget Adobe Photoshop CS2 från 2006 till 80%-85%, då du kommer behärska alla grunder och ta med dig en grund att stå på som gör att du kommer relativt lätt att ta till dig skillnaderna i en version som är fem generationer senare. Problemformulering, terminologi, fackkunskap och angripssätt är i princip intakt då programmet syftar till att lösa ett problem.

Därmed inte sagt att vi kan sälja en så gammal produkt med framgång för våra kunder vill liksom du att kursen skall "stämma" med versionen. Vi lägger därför stora resurser på att göra nya kurser i nya versioner, men har inte alltid kunnat göra detta av ekonomiska skäl (investeringen blir dyrare än intäkterna)

Vi får sällan eller aldrig klagomål från de som köpt en kurs som täcker en tidigare version. Ta kontakt med en säljare på 08-667 4980 så kan han guida dig i skillnaderna.

Link

Jag har planerat att ta med mig datorn till sommarstugan för att där lära mig Vista, men kursen presenteras via Internet som jag inte har tillgång till, varken i sommarstugan eller på resor. Hur gör jag?

Klick Data har under 15 år gjort e-kurser i fyra olika format, video/vhs, cd-rom för pc, cd-rom för mac, och nu senast i webbbaserat format direkt över Internet i K3. cd-rom och K3 har sina fördelar , se t.ex.:

Jämförelse k3 och cd-rom Alla titlar vi gör/ gjort finns av förklarliga skäl inte i alla format. Vistakursen finns bara för Internet/ K3. Vi har inte gjort den i cd-rom version. Den kanske kommer, men den finns inte idag. Efterfrågan på våra internetbaserade utbildningar i K3 stiger brant medan de sjunker kraftigt för cd-rom så tyvärr kan vi inte lova att de kommer cd-rom för alla titlar i framtiden. 

Skaffa en bredbandsuppkoppling mobilt till ditt landställe via 3 så kan du surfa även under sommaren är vårt råd!

Link

Mellan vilka år gjorde Klick data videokurser?

Mellan vilka år gjorde Klick data videokurser?

Långt svar:  
Klick Datas första videokurs Grunderna i FileMaker Pro spelades in 17 maj 1992 på Tysta Gatan i Stockholm och fortsättningskursen Fortsättning i FileMaker Pro spelades in den 6 juni 1992. De lanserades den 10 juni 1992. 

Sen rullade det ut hela 88 produktioner av videoutbildningar som från allra första sekund var digitalt inspelade på digibetaband .

Under dessa 4 år såldes över 350000 stycken videoutbildningar med vhsutbildning i alla dataprogram som fanns på den svenska marknaden av betydelse.

När datorerna sedan kom med cd-rom som standardkomponent så övergick Klick Data till detta medium som bärare av våra ettor och nollor.  Begreppet e-kurser är således relevant redan från allra första stunden medan vi i folkmun och i marknadsförningen började använda ordet runt sekelskiftet (1998-)

Sedan 2005 är cd-rom också skrotat som mediabärare då Internet blev tillräckligt snabbt i hus och hem.

Klickportalen K3 blev den tredje generationens plattform (och därför blev det en 3:a i namnet.) Där distribueras alla kurser som Klick data gör sedan februari 2006.

Vi är stolta över vårt ursprung och tidigare succéer men vi utvecklas hela tiden som företag med marknaden och dess krav på den smartaste formen av utbildning. För överskådlig tid framåt är det internet och e-learning som är det som gäller.

PS. Omvänt skulle vi kunna säga att vi fortfarande spelar in videokurser då vi faktiskt har videosekvenser med läraren i bild fortfarande i våra e-kurser. Så en videokurs 1992 är i princip samma sak som en e-kurs 2011. Av den enkla anledningen att inget annat sätt att lära än med Klick data fungerar bättre.  DS.

Under alla år har vi paketerat in våra videokurser i ett format som passat användaren för varje tidsepok. Även om vi inte skickar ut paketen fysiskt sedan 2006 så är det förpackad utbildning man får om man väljer en videokurs från Klick Data eller som vi säger ; en e-kurs från Klick Data.

Link

Måste man ha programmet installerat eller ingår en demoversion under kursperioden?

Svar
Hej, Vad roligt att du är intresserad av att gå någon av våra ekurser i InDesign!
Jag rekommenderar den senaste av oss inspelade versionen , fn (per 100707). Klick Datas grundkurs i Adobe InDesign CS4

Man måste inte ha en version installerat, men det hjälper givetvis att öva i demoprogrammet. Se mer på länk här

Vi säljer inte programvarulicenser och där rekommenderar vi tex DustinPhotoshop är ett annat program och där har vi också ekurser om du vill repetera eller utöka dina kunskaper.

Se även :
http://www.klickdata.se/jag-har-en-person-hos-oss-som-vill-laera-sig-weblayout-och-dreamweaver-behoever-hon-ha-programvara-till-dessa-kurser och
http://www.klickdata.se/undrar-om-man-far-lana-sjaelva-programmen-under-kursen-tex-cs4kurser

Link

Onlinekurs - vad är det? Är det samma sak som ekurs?

Onlinekurs - vad är det? Är det samma sak som ekurs?

Längre svar: 
Klick Data har onlinekurser i alla ledande dataprogram i Sverige. Online är engelska ordet för uppkopplat och det är precis vad det handlar om med Klick Datas utbildningar. Idag levereras alla Klick Datas kurser och utbildningar online via Klickportalen K3. Vi kallar våra onlinekurser för ekurser. En onlinekurs är således synonymt och samma sak som en ekurs idag.

Tidigare hade Klick Data sina ekurser på andra media. Först på vhs som kallades videokurser (1992-1996). Sedan på cd-rom (1996-2006) som följdaktigen kallades för cdkurser. Det fanns således inte något som hette onlinekurser tidigare innan internet fanns och innan internet blev tillräckligt snabbt för att i praktiken föra över video. Då vi av praktiska skäl fick skicka plast till kunderna istället för inloggningsuppgifter. Ordet onlinekurs har således vunnit popularitet sedan 2005 då Youtube slog igenom och vi skrotade vårt tidigare media cd-rom som vi sålde då.

Idag är ekurser och onlinekurser samma sak som interaktiva kurser, (ett begrepp som vi använde tidigare), även om det från den allra första dagen handlade om att spela in kurser digitalt med ettor och nollor och precis som då vid tidernas begynnelse (innan world wide web fanns !) ville vi ge våra kunder fördelen att välja själv när de ville utbilda sig. När det passar bäst. Hemma eller på jobbet. I sin egen takt. Samlingsnamnet e-kurser har inte använts sedan starten, men skulle kunnat vara det, då kurserna är elektroniskt lagrade med ettor och nollor.

Kärt barn har många namn och onlinekurser är således ett begrepp som är samma sak som e-kurser. 

PS: Det mest sökta begreppet för onlinekurser på nätet torde dock fortfarande hur märkligt den än kan tyckas vara distanskurser eller distansutbildning. Två gamla föråldrade ord som rimligtvis borde vara utfasade då man kommer närmare kunskapen än någonsin när man lär sig online. DS.

Se urvalet av utbildningar i Klick Datas breda sortiment av e-kurser , dvs. onlinekurser på svenska här.

Link

Onlineträning - vilka fördelar ger det jämfört med klassrumsundervisning?

Onlineträning är nu på 10-talet inte längre en spännande nyhet "som kommer i framtiden" utan en praktisk realitet för tusentals och åter tusentals företag som ser webben som ett verktyg för utbildning och kompetensförstärkning för sina medarbetare. Det finns idag inga företag som vill beteckna sig som vakna och med sin tid som väljer bort elearning i sin utbildningsbudget. Elearning är det vedertagna internationella ordet för utbildning online, som idag ofta kallas utbildning i molnet.

I Sverige har Klick Data etablerat sig som en ledande leverantör av onlineträningar genom sin plattform för lärande som heter Klickportalen K3. Så även om vi på Klick Data har rötter med datakurser innan det fanns internet som vi lagrade och spelade in digitalt så är individuell onlineträning och onlineträningar i grupp eller enskilt något som sitter i våra gener. Vi är synonymt med begreppet onlineträning av den enkla anledning att vi utbildar varje dag fler människor i dataprogram än något annat företag som arbetar inom området online-träning.

Så kortfattat blir svaret: Om valet står mellan klassrumsundervisning eller elearning så kan frågan lika gärna ställas om ni skall skaffa tjock-tv eller platt-tv ? Och väljer ni det senare så är det lämpligt att se på Klickportalen K3 som ett ledande alternativ till ert företags och medarbetares utbildningsbehov idag, kommande kvartal, kommande budgetår och för resten av 10-talet.

Vanligast är inte frågan om elearning kontra klassrumsutbildning utan oftast ligger onlineträning som grunden i en utbildningslösning, där man kompletterar med klassrumsundervisning och får en sk. blended utbildningslösning. 

Se även fråga/ svar om onlinekurs

Med en kombination av onlineträning med K3 som grund och traditionell utbildning på toppen av detta får man en optimal utbildningslösning, sk. blended utbildning.

Link

Undervisning online skapar frihet och ökad lönsamhet för alla företag

Undervisning online skapar frihet och ökad lönsamhet för alla företag

Klick Data har arbetat med att skapa förutsättningar för att förbättra, förenkla och effektivisera utbildning och undervisning för företag och dess individer ända sedan början av 1990-talet, då vi startade vår succé inom utbildningsbranschen genom att revolutionera den. Klick Datas affärsidé var och är i grunden att vi digitaliserade undervisning och förpackade den så att våra kunder kunde konsumera tjänsten utbildning på en annan tid än den producerades. 

Vi spelade in kurser digitalt då (och vi spelar in ekurser digitalt även idag) och lät och låter sedan våra kunder få en billigare kurs än klassrumsundervisning eller gruppundervisning och mer tidsbesparande än en manual eller en bok. Smarta kurser, smarta kunder helt enkelt. Kombinationen av att leverera något som både är billigare och bättre än vad andra på marknaden gör är normalt en bra formel för succé och Klick Data är inget undantag :-).

Med Klick Datas ekurser kan du lära dig när du vill. När det passar dig. I din egen takt. Och repetera tills du kan.

Det är oslagbart smart att få undervisning online med Klick Data

I början fanns inte tekniken av att leverera undervisning online. World Wide Webb med dess hyperlinkar och revolutionerade inverkan på mänskligheten hade inte möjliggjort att Klick Data kunde leverera sin undervisning online. Vi förpackade utbildningen i väntan på den stora boomen som kom efter Youtuberevolutionen i olika fysiska former som innebar att plast skickades fysiskt till våra kunder med utbildning offline fram till 2006.

Våra kunder köpte inte bara friheten då som nu av att kunna repetera utbildningen inom främst datakurser såsom Officepaketet och Adobepaketen, utan upptäckte att Klick datas utbildning var förutom paketerade i det smartaste formatet för sin tid, bra pedagogiskt producerade med en genomtänkt pedagogik och ett aptitligt format. Det blev en stor succé långt innan tekniken hann ikapp och Klick Data levererade sin undervisning och utbildning online helt och hållet. Det sker idag enbart via Klickportalen K3. Plasten är borta sedan länge. Utbildningen och undervisningen sker 100% online idag.  

Med tiden växte sortimentet av kurser, som genom att de var elektroniskt lagrade från dag ett, kallades ekurser. Idag är ekurser synonymt med Klick Datas kurser online, precis som appar är det för program i iPhone och iPad även om begreppet används av fler leverantörer som också kallar det onlinekurser. Vissa kallar utbildning online och även Klick Datas ekurser för distanskurser och det får stå för dem. Distans är det sista som förknippas med Klick Data. Av oss och våra kunder. Våra lärare på skärmen vill vara nära eleven och inlärningsprocessen, inte långt ifrån och distansera sig ifrån den. Samspelet mellan läraren och eleven i Klick Datas ekurser är nyckeln till att vi har en viktig position på utbildningsmarknaden och är ledande inom datautbildning i generell mening och undervisning i bred mening online i Sverige då de flesta av våra kunder fyller Klickportalen K3 med eget innehåll. 

Genom att vi inte stannande vid att göra ekurser online, utan utvecklade ett kunskapssystem i molnet med samma principer att ha kunden i centrum och göra det enklare och billigare för företag, organisationer, stat och kommun att få mer ut av utbildningsbudgeten skapade vi molntjänsten Klickportalen K3 som innehåller mycket mer än våra egenproducerade utbildningar online. Det är en komplett webbaserad lärplattform som allt fler använder för att utbilda personalen online och validera kunskaper, värderingar och färdigheter med tester och undersökningar. Klickportalen K3 har utvecklat successivt till att bli det ledande systemet för kunskap och kompetens på nätet och är i många stora, medelstora och mindre organisationer navet i utbildningsbudgeten och det som ger mest för pengarna för it-chefer, HR-chefer och verksamheten med alla dess medarbetare och låter personalen utbilda sig online med K3. 

- Äntligen fattar jag! Det finns bara fördelar med undervisning online om man väljer Klick Data och Klickportalen K3.

Link

Undrar om man får låna själva programmen under kursen, t.ex. CS4kurser?

Nej, 

Vi lånar inte programmen och du får ha eget ansvar för licenser för själva programvaror till våra e-kurser. 

Däremot kan du i de flesta fall ladda ner demoversioner från programtillverkarna. 
Adobe har t.ex 30 dagars demoversioner vilket är perfekt när man skall lära sig dessa program.

Link

Vad är det för skillnad på Excel 2003 resp 2007?

Vad är det för skillnad på Excel 2003 resp 2007?

Klick Datas kurser har ofta en grund och en fortsättningsdel. Så även för Microsoft Excel som är ett mycket omfattande, kraftfullt och spännande program som borde vara basen i all form av undervisning relaterat till siffror. Redan från 4:e klass om du frågade oss., men det är beside the point;  "2 skivor" består ingen av Klick Datas e-kurser av sedan 2006 då vi helt gick över till Klickportalen K3. 

Microsoft utvecklar sina program, normalt efter 3-4 årsintervall och har således döpt dessa versioner efter årgångar. Anektdoten är att Bill Gates store idol var Aldfred Sloan som på 30-talet slog ut Fords svarta T-Ford genom att låta General Motorsbilar ändrade färg och form mycket oftare medan Ford tyckte att folk kunde få sina bilar i vilken färg de ville så länge de ville ha den i svart. 

Vissa (inkl. undertecknad ) tycker att "utvecklingen" är ändringar i de olika versionerna många gånger är för ändringars skull. En hammare är en hammare även om den har orange eller grönt skaft. Till slut kan man inte sätta upp en spik om man utvecklar för mycket. 2003 är den version vi kör på Klick Data och det är förmodligen mer av vana snarare än av bristande funktionalitet. 2007 var ett för "stort" hopp för att undertecknas skulle tycka om det, vilket många tycker, men har man väl lärt sig 2007 så går man vad vi hört inte tillbaka. Men lättja kan komma plötsligt. 

Tidigare tryckte vi upp broschyrer så det blev stora kalhyggen i Norrland och returstationerna fulla. Det gör vi inte längre främst av miljöskäl. Ibland erbjöd vi rabatt i dessa broschyrer trots att våra e-kurser redan är otroligt mycket billigare än en kurs på stan och enklare och smidigare än en tråkig manual skriven av tekniker även utan rabatt. Det du kan göra med Excel om du väl kan programmet är ju intjänat med hjälp av våra kurser som du kan repetera hur ånga gånger som helst på en eftermiddag så dyrt är ett relativt begrepp. Jag vill påstå att okunskap i Excel är betydligt dyrare. Antingen väntar du på en ny kampanj som vi inte längre har regelbundet (den senaste var 2008) eller så tar du tag i dina Excelkunskaper idag genom att beställa här

Välkommen!

Link

Varför används distanskurs så lite av Klick Data?

Varför används distanskurs så lite av Klick Data?

Klick Data älskar distanskurser... vi tycker bara inte om ordet...Vi gillar ordet ekurser eller onlinekurser.

I Sverige finns ordet distanskurs väl etablerat. Ordet är ofta synonymt med företaget Hermods som introducerade möjligheten att lära sig på distans för över 100 år sedan.

Klick Data har aldrig gillat ordet distanskurs eller begreppet distanskurser. Inte för att det är förknippat med företaget Hermods (som är kunder till Klick Data) utan för att ordet i sig skapar en association av distans mellan lärare och elev som vi upplever att våra ekurser upphäver och snarare motarbetar.

De flesta av våra kunder upplever Klick Datas lärarledda koncept med e-kurser som allt annat än distans. Man får en närhet till läraren på skärmen som många gånger är omöjlig att nå i klassrumsundervisning. Det kan låta som märkligt då man "inte har någon att fråga", men sanningen är att många upplever det som mycket mer bekvämt att kunna backa och ta om med ett klick än att räcka upp handen på en gammeldags utbildning i ett klassrum och öppet visa att man inte hängde med eller inte förstod vad som sas.

Klick Data har distanskurser även om vi inte gillar ordet distanskurs...

På det sättet är Klick Datas ekurser och vinnande koncept "nära" och inte "distans". Och det förklarar varför vi inte gillar ordet distanskurs för utbildning i datakurser eller programvara såsom Microsoft eller Adobes programvaror. Vi gillar ordet ekurser eller onlinekurser. Och accepterar mer det etablerade ordet (inlånat från engelska) elearning, men föredrar elärande då vi är svenskar och gillar det svenska språket. Vi är till 100% fokuserad på utbildning online. Kalla oss och våra ekurser för vad du vill... Det finns inget annat smartare sätt att lära sig sina dataprogram.

Med Klick Datas utbildningar online som vi kallar ekurser så får du en distanskurs som är allt annat än distanskurs. Du får en närhet till vår lärare som upplevs som att instruktören på skärmen i K3 är din bästa vän som hjälper dig steg för steg pedagogiskt och enkelt att gå igenom ett program. Vill du fortfarande kalla Klick Data levande utbildning för distanskurs kan vi inte hindra dig... :-)

Link

Vem skriver ut intyg och ECDL körkortet?

Klick Data tillhandahåller utbildning och möjlighet att skriva ut ett Diplom efter godkänt test i ECDL modulerna via Klickportelen K3. Vi är medlet för att nå målet, men vi är inte målet. 
För att få datakörkortet så ska man vända sig till Dataföreningen i Sverige och göra test hos något Auktoriserat Testcenter i Sverige lista på dessa finns på http://www.dfs.se/datakorkortet/Testcenter/sverige.asp

Link

Vilka 5 fördelar ger utbildning online?

Vilka 5 fördelar ger utbildning online?
Längre svar: 
E-learning och utbildning online med interaktiva ekurser, tester och valideringar som tex. lärplattformen Klickportalen K3 från Klick Data innehåller är ett verktyg för varje organisation, företag och utbildningsinstitut att bättre allokera resurser och använda it-teknik i kombination med vedertagen och fungerande pedagogik i överföringen av kunskap och stärka inlärningsprocesser.

Läs även mer på Vad är en e-kurs


Vår instruktör Mattias Dahlqvist tappar aldrig tålamodet. Vi kan ge 100-tals fördelar med interaktiv utbildning online. Det är så klockrent att har man en gång testat Klick Datas it-kurser online i våra ekurser så finns ingen återvändo. Allt annat blir förlegat.

Link

Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!