fbpx

Behovsanalysprocessen minimeras med K3

Behovsanalysprocessen minimeras med K3

Många företag utgår från att analysera vilka utbildningar man behöver gå. Vilka individer och när. Ett lite märkligt sätt att angripa kan tyckas, som om det är ovanligt att man behöver lära sig mer om it-programmen kontinuerligt och repetera saker man inte kommer ihåg.

Behovsanalysprocessen elimeras med Klickportalen. Gå kursen vid behovet istället för att analysera vilken kurs som det finns behov av!

Den tidsödande processen av vilka som skall gå kurs elimineras med en Sitelicens av Klickportalen K3. När behov hos individen uppstår - Gå kursen! Korta beslutsvägar och övervägningar om behovsanalyser, vilka skall ha vad elimineras inom ramen för Klick Datas breda sortiment. De här tankegångarna var nya när vi introducerade K3 2003. Idag snart 15 år senare är de självklara. 

Med en Sitelicens arbetar man i många fall hos våra kunder i samråd med användarna (eller om det är en skola- eleverna). I samverkan via utvecklingssamtalen några gånger per år analyserar man med medarbetaren om vilka kunskapsglapp som finns och sedan följer man upp i Klickportalen K3 att kunskap som behövs inom it-området för var och en kommer på plats med Klickportalen K3 som verktyg. Individen tar sedan kurserna på tid det passar honom/henne. Ansvaret flyttas till individen precis som i skolan där läxor i regel införs i mellanstadiet (näringslivet har märkligt nog ofta anammat föreställningen många gånger att det är företaget som skall skicka medarbetaren på kurs, annars anses det inte att den anställde "får" sin kunskap.)

Den här processen är socialt betingad och kan ta tid, men blir en positiv revolution. En organisation som vant sig att få gå på att externa kurser till höga kostnader är inte alltid pigga initialt på att förändra sig ( jfr. att ta ifrån rätten till privatchaufför och hänvisa egen körning med egen tjänstebil). Kommer fåglarna flygande in i munnen så blir det en förändringsprocess att själv ansvara för kunskapsinhämtningen som ibland tar tid. Det är en ledningsfråga.

Vår e-learningslösning med Klickportalen K3 fungerar mycket väl, men behöver kombineras med en plan för genomförande av aktiviteter som skiljer på ett lyckat resultat och en supersuccé. Samverkan ledning, personalansvariga och it-ansvariga är en annan nyckelfaktor. Vi hjälper er att ta fram en lämplig motivations- och implementeringsstrategi med er företagskultur i botten, där t.ex olika former av morötter och piskor kan ingå. Man målstyr helt enkelt i regel med e-kurserna i Klickportalen K3 som medel i kombination med ansvarsflytt, t.ex. med modulen Uppgift U3.

Våra kundundersökningar visar tydligt en sak: Efter en tid med Klickportalen K3 kommer 98% av personalen att tycka det är lika bra eller bättre med denna form av kurser, varav 70% av personalen kommer ange att Klickportalen K3 är "Mycket bättre" än att gå externa kurser. Upp till 35% av användningen i Klickportalen K3 kommer ske helger och kvällar, utanför arbetstid för att det utvecklar individen och är roligt. Den individstyrda inlärningen ger oslagbara fördelar. All erfarenhet med e-learning sedan starten 1992 ger oss belägg och goda grunder på att vara säkra på att det kommer fungera väl hos er också. E-learning med Klickportalen K3 är framtiden. Smarta kurser- smarta kunder.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!