fbpx
 
Examina E3
 

Examina E3

Examina E3

Examina E3 är testverktyget/ testmodulen i Klickportalen K3 som lever starkt på sina egna meriter och som många kunder har som huvudanvändning i K3. E3 är det perfekta verktyget för att kompetenssäkra valfri kunskap.

Examina E3

Här får användarna dels tillgång till över 500 färdigproducerade tester som producerats av Klick Data eller obegränsat antal kundanpassade tester som är skapade av företagets administratör inom valfria kunskapsområden. All kunskap som medarbetare eller elever behöver kunna kan certifieras med Examina E3 och med olika betygsgränser satta av administratören. Möjligheterna med Examina EE3 tillsammans med Testproduktion Q3 är därför helt obegränsade.

Nya kundanpassade tester inom valfria ämnen skapas av administratören i verktyget Testproduktion Q3 oberoende de som är kopplade till Klick Datas e-kurssortiment.

Testerna i Examina E3 kan vara av karaktären a) flervalsfrågor, b) öppna frågor / inlämningsuppgifter, c) undersökningar / enkäter (separerat i egen modul kallad Opinion O3). De kan även vara klustertester som skapas slumpmässigt från olika valda deltester, vilket är perfekt för slutprov och examinering.

Testerna kan genomföras med eller utan tillgång till facit och med diplommöjlighet vid passerad godkändgräns (t.ex. 75%). De kan även vara instuderingstester, med tvång på rätt svar för att gå vidare, s.k. Labyrint eller Duggatester. Testen blir i dessa fall de facto själva kursen. Därav namnet instuderingstest där man får 100% rätt när man är klar.

Variationerna och valalternativen i Examina E3 är skapade så att elever och användare vid varje vald situation kan använda lek och lust i kombination på rätt nivå av tvång. Ett kärnkraftsverks säkerhetsrutiner likväl som en mellanstadieklass minimikunskapskrav om Gustav Vasa kan båda falla under Examina E3´s vingar med goda resultat utefter kunskapskraven som man får förmoda skiljer sig på ett kärnkraftverk än i en skolklass i 4:an (?).

Alla frågor är redigerbara i Klickportalen K3 (wikigrundtanken), så vill man som administratör redigera i Klick Datas frågor eller skapa helt egna eller modifiera andras tester med den tillhörande modulen Testproduktion Q3 så är det möjligt för att kvalitetshöja testinnehåll och målinriktat skapa tester för rätt målgrupp.

Examina E3 innebär således obegränsade möjligheter till certifiering av kunskap inom valfria ämnen och områden i alla organisationer gentemot användarna hos de företag och organisationer som satsar på en Sitelicenslösning med Klickportalen K3 och är den del av K3 som växer snabbast i användning fn. Många företag t.ex. DuPont (55000 anställda över hela världen ) och GE Money Bank använder huvudsakligen Klickportalens Examina E3 för sitt kunskapsändamål. Examina E3 lever således på sina egna meriter inom K3, även om den är en integrerad del av Klickportalen K3 på samma sätt som iTunes och iPod samverkar. (På tal om detta planeras Examina E3 som en applikation / app till iPhone under 2010 för att t.ex. fylla i frågeformulär skapade i Klickportalen K3 vid bl.a anställningsintervjuer )


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!