fbpx
 
Dokument D3
 

Dokument D3

Dokument D3

Med Egna Dokument D3 i Admin A3 kan administratörerna lägga upp eget kursmaterial som användarna kan lära sig i Klickportalen K3 och som sålunda är producerat av andra än Klick Data, t.ex. Powerpointpresentationer, flashfiler, Worddokument, pdffiler, Googleklänkar etc.

Dokument D3

Det här skapar stora produktivitetsvinster för alla organisationer. Klick Datas egna e-kurser kan ni komplettera med ert egna producerade kursmaterial eller andra externt producerade e-learningskurser.

EXEMPEL:

Publicera PowerPointdokumentet som du under stor möda skapat under en veckas tid och som alla behöver kunna och gör 8 nyckelfrågor för ledningsgruppen att svara på i Examina E3 så att du försäkrar dig om att alla förstått innehållet innan beslut skall tas på styrelsemötet.

Spela in ett VD-anförande var tredje vecka på 2-3 minuter framför din webkamera: Skicka upp det som dokument under Egna Dokument D3 och koppla 3-4 frågor till anförandet som en enkätundersökning och ställ krav på samtliga medarbetare i den internationella koncernen att svara på enkäten inom 12 timmar och få sedan återkoppling via Klickportalen K3 hur stämningsläget är inför kvartalsrapporten.

Med Admin A3 ges dessutom återkoppling av vem som tagit del av budskapet , dvs. öppnat dokumentet och startat det och med testet: vem som förstått. VD får återkoppling sålunda både vilka som gått igenom och ser vilka som svarat på testet/ enkäten.

KUNDREFERENSER:

Du Pont International hade 2003 skapat en cd-rom utbildning för sina återförsäljare runt hela världen. Syftet var att de skulle kunna mer om Du Ponts produkter för att kunna sälja dessa på sina respektive marknader.

Med Egna Dokument D3 i kombination med Testproduktion Q3 och Examina E3 verktygen la du Pont in detta material lättåtkomligt i Klickportalen K3 för global intern åtkomst.

Man importerade in den tidigare cd-romproduktionen i Klickportalen K3 via Egna Dokument D3. Därefter skapade man 5 olika tester i Testproduktion Q3 . Varje återförsäljare fick sedan en uppgift (se Uppgifter U3) att gå igenom materialet, surfa runt efter information om olika plastmaterial på nätet för att därefter ta tester i Examina E3 för att certifiera sig som återförsäljare.

Du Pont använder Klickportalen K3 globalt sedan hösten 2005. Ett exempel på hur man snabbt kan effektivisera kunskapsspridning, få återkoppling av sin målgrupp (återförsäljare ) och säkerställa kvalitet med det som internationellt kallas "compliance application certification". Kvalitetssäkring kort sagt.

GE Money Bank , Bokia, Poolia, Lernia m.fl. har liknande erfarenhet med K3.


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!