fbpx

Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?

Publiserad i kategori: LMS
Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?
Hur får man som organisation ut maximalt av sitt arbete med CSR?

Ett kontinuerligt arbete med CSR (Corporate Social Responsibility) är idag en nödvändig och viktig del i alla organisationer för att stärka konkurrenskraften och utveckla ett hållbart värdeskapande. Trots ett ofta gediget arbete upplever många utmaningar i att kommunicera ut riktlinjer och värderingar på ett effektivt sätt både internt och externt. Hur kan man med hjälp av digitala verktyg i ett LMS öka medvetenheten om organisationens CSR-arbete för ökat förtroende och lönsamhet? 

Den främsta utmaningen för organisationer är inte längre själva CSR-arbetet i sig utan hur man kommunicerar dessa riktlinjer och värderingar med alla intressenter så att hela organisationen inte bara är medvetna om värderingarna, utan även att man faktiskt arbetar med dessa värderingar på en daglig basis. Ofta hamnar organisationens riktlinjer för CSR i omfattande kompendium som anställda kan uppfatta som svårtillgängligt. Efterlevnaden av CSR-riktlinjerna är ju hela poängen med att etablera dem från början, och de bolag som lyckas skapa medvetenhet och efterlevnad av dessa riktlinjer skapar enorma värden i form av ökat förtroende hos samtliga intressenter, vilket kan ha enormt positiv effekt på produktiviteten internt och försäljningen externt. 

KD LMS circles demo4 180506m

För att skapa förståelse kring CSR-riktlinjerna är det till en början viktigt att kommunikationen mellan framförallt avdelningarna för CSR och HR är strömlinjeformad. Det är naturligtvis en förutsättning att CSR-avdelningen har arbetat fram tydliga målsättningar och långsiktiga värderingar som organisationen ska efterleva innan man kan fokusera på själva implementeringen.

När riktlinjerna väl är etablerade så är frågan hur man bäst förmedlar och utbildar övriga anställda. Med hjälp av ett LMS (Learning Management System) blir det inte bara enkelt att distribuera ut informationen till samtliga inom organisationen; det ger även möjligheten att skapa mer levande och dynamiska metoder att förmedla kunskapen, istället för att dela ut långa PDF-dokument. Exempel på alternativa utbildningsmetoder genom ett LMS: 

  • En interaktiv PowerPoint-presentation som illustrerar CSR-arbetet 
  • En levande e-kurs där någon från CSR-avdelningen kan presentera riktlinjerna tillsammans med illustrationer. 
  • Gamification genom att löpande ha frågor och tester efter varje genomgången riktlinje. 
  • Rörlig, levande media med hjälp av bilder och infografik förenklar inlärningen. 

Oavsett metod så möjliggör ett LMS att man som administratör kan testa samtliga anställda så fort utbildningen är över. På så sätt kan man enkelt kunskapsvalidera och certifera. Detta skapar stor säkerhet hos ledningen att de anställda faktiskt har förstått vad det handlar om och det blir enkelt att bevisa för externa intressenter att kunskapsöverföringen är implementerad. 

Så inte nog med att det blir oerhört mycket enklare att nå ut med informationen, så skapar ett LMS möjligheten att göra informationen och utbildningen oerhört mycket mer dynamisk vilket inte bara ökar förståelsen, utan gör även hela processen mycket mer effektiv för de anställda som behöver tillgodogöra sig informationen. Lägg där till att uppföljningen och valideringen av kunskapsöverföringen blir otroligt enkel för administratören. Genom statistiken i ett LMS kan man efter skapade kunskapsprover knutna till utbildningen se exakt vilka som tagit testerna och nivån på resultaten. Ett modernt LMS gör således hela utbildningskedjan enklare, effektivare och mer engagerande för samtliga inblandade från start till mål. 

Med verktyg för automatiskt återkommande kursplaner med inbjudan via e-post, intranätet och användarnas startsida i lärplattformen ökar deltagandet och administrationen effektiviseras. När det gäller utveckling av arbetet med CSR kommer även funktioner för ’Blended Learning’ in i bilden och då är funktioner med ett Bokningssystem som hanterar all kursadministration, såväl lärarledda utbildningar, seminarier och föreläsningar som följs upp med digitala e-kurser och kunskapsvalideringar mycket effektivt. 

Boka en kostnadsfri demo med en av våra kunskapsmäklare för att ta reda på hur du kan få upp kunskapsnivån i din organisation effektivt och till en väsentligt lägre kostnad. 

Du kan även läsa mer och se filmen om KlickDatas LMS här. 


Så här hanterar Klickdata AB personuppgifter (GDPR) Läs mer här!